Vrijheid van Onderwijs.

Hallo Lieve bezoekers,

Bedankt dat je ons bezoekt en de tijd neemt om de site te bekijken en neem er even de tijd voor het is een informatieve site .

Weten jullie nog in Augustus om die streek toen de scholen weer begonnen begon ook de Openspraak  over het onderwijs ,nu dat is echt niet in een potje gegaan met een deksel erop Nee, nee.

We willen jullie even een Backup geven ;

Jongeren hebben heden ten dage een geweldige kijk op de toekomst maar worden afgeremd met veroudert onderwijs; brengt chaos op school ; ongehoorzame jongeren . hahhahahaha klopt geheel niet. Als je net zo snel veranderd de lesstof wat aansluit op het leerleven is het boeiend en spannend , Het internet is veel informatiever en kwalitatief onderbouwt dan   de meeste scholen op dit moment. . De leerkrachten wringen zich in alle bochten om leuk les te geven en onder de druk uit te komen met als gevolg BURN-OUTS enz stapelen op. Jonge leerkrachten willen zelf ook veel vrijer les geven , op een cole manier zo dat de leerling weer aan hun lippen hangt  ( hihih niet figuurlijk dan hé pas op ??!!)

Kom kijk niet de andere kant op Nederland loopt ver achter aan in ontwikkeling hiervan. Dus zet die trots en koppigheid nu eens opzij . 

Het is geen hol geslagen jeugd , nee echt niet praat met ze dan hoor je het zelf ??!! of heb je daar geen tijd voor en is het te confronterend ?! 

Dit is wat het Onderwijs maffia erover schrijft en laat weten ; De Onderwijsinspectie kiest, onder grote druk van de politiek, nog maar voor één onderwijsrichting: meer aanbod gestuurd, meer toetsen en meer controle. Daardoor ontstaat in het onderwijs steeds meer een eenheidsworst die geen recht doet aan de uniciteit en diversiteit van kinderen. Hierdoor komen steeds meer kinderen in de knel. Dat is pas verwaarlozing!

En ik zelf moet toch concluderen dat er rare taferelen plaats vinden op scholen een gedrags- boekje ????? wat is dat !! . en het kan extreem gaan met het Gedragsboekje wie kent het . Ik had hier graag meer info over patricia@takecare4.eu  Ik hoor hier vreemde verhalen over en de kids durven niet zo goed erover te praten .

afbeelding van buurthuiszuidoosten

oproep

Maar we gaan even terug naar de Zaak ;

Steun en like deze FB pagina .oproep en aandacht 

zie https://www.facebook.com/events/1418546128365815/

Woensdag 5 februari is het zo ver. het hoger beroep van de Koers en de Kampanje tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank dat zij strafbaar zouden zijn vanwege het laten gaan van hun kinderen naar de school van hun keuze. Een school waar kinderen en ouders tevreden mee zijn. ( Wat een rare gedachte en gang van handelen )

Een school die in andere landen niet alleen goedgekeurd, maar zelfs bekostigd wordt. Een school, die volgens het rapport waardoor zij afgekeurd zijn zelf kinderen prima voorbereidt op de toekomst!

Als dat gewonnen wordt betekent dat een stapje dichterbij vrijheid van onderwijs. 

Aangezien ik julie allemaal graag zou ontmoeten voor ons vertrek naar Zuid Frankrijk van waaruit ik me nog steeds met hart en ziel wil blijven inzetten om van Nederland een veilig land te maken voor kinderen en gezinnen, lijkt dit me een mooie gelegenheid om dat te doen, en tegelijkertijd ook deze ouders te steunen in deze belangrijke zaak die de deuren naar vrijheid van onderwijs in Nederland eindelijk open zou kunnen zetten als die gewonnen werd.

Komen jullie ook?

Ik hoop het!

Het adres van de rechtbank in Arnhem is: 
Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Contact/Routebeschrijvingen/Pages/default.aspx#TOCHeadingRichHtmlField11

Denk nou niet, dat gaat me niet aan. Als de fundamentele mensenrechten van één persoon worden geschonden door de overheid, dan gaat ons dat allemaal aan, en hebben we allemaal de plicht om het voor elkaar op te nemen en ons steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat er rechtvaardigheid komt en de door onze voorouders zo bitter bevochten burgerlijke vrijheden gehandhaafd worden!

Thanks Anna dat je de oproep doet wij geven hier een krachtig gehoor aan en hopelijk nog meer mensen. Succes en hou ons op de hoogte.

Even een geheugen verfrisser ;

Deze staat  vermeld in de Raad van State ( zie bron vermelding onder het artikel )

De Koers in Beverwijk is geen school !!!  woensdag 15 augustus 2012 

De Onderwijsinspectie mocht zich op het standpunt stellen dat De Koers in Beverwijk geen school is in de zin van de Leerplichtwet. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (15 augustus 2012) in een zaak die was aangespannen door vereniging De Koers. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Onderwijsvrijheid
De Koers voerde aan dat de onderwijscriteria op basis waarvan wordt vastgesteld of sprake is van een school, in strijd zijn met het recht op vrijheid van onderwijs. De Raad van State is van oordeel dat het recht op vrijheid van onderwijs niet ‘ongeclausuleerd’ is. Hieruit volgt ook dat het ‘leerplichtonderwijs door de Staat gereguleerd wordt’. De criteria laten ruimte voor een ‘grote variatie aan pedagogische richtingen, aangezien zij alleen minimumnormen geven voor de basiskwaliteit van het onderwijs’. Deze criteria beperken weliswaar de vrijheid van onderwijs, maar deze beperkingen zijn geoorloofd, aldus de hoogste bestuursrechter.

Waarborgen
Volgens De Koers is de uitkomst van het onderzoek van de Onderwijsinspectie maatgevend voor eventuele strafrechtelijke procedures tegen de ouders van leerplichtige kinderen. Daarom hadden bepaalde Europese waarborgen voor een eerlijk proces in acht genomen moeten worden door de Onderwijsinspectie, aldus De Koers. Naar het oordeel van de Raad van State zijn die waarborgen echter niet van toepassing. Het gaat immers niet om eventuele strafvervolging van de ouders, maar alleen om het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de vraag of De Koers een school is of niet. Bovendien staat een mogelijke strafvervolging van de ouders in een ‘te ver verwijderd verband’ van het onderzoek naar De Koers, aldus de Raad van State.

Concept van De Koers
Het concept van De Koers is afkomstig uit de Verenigde Staten en is gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheid en democratie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de uitgangspunten dat de mens een lerend, ondernemend en zelfsturend wezen is. De Koers beoogt particulier basis- en voortgezet onderwijs aan te bieden. Hierbij stellen leerlingen van 4 tot 18 jaar hun eigen lesprogramma samen en evalueren daarvan zelf de voortgang.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201009068/1. De Raad van State heeft ook uitspraak gedaan over De Kampanje uit Amersfoort die op hetzelfde concept is gebaseerd als De Koers uit Beverwijk. Lees hier die uitspraak met zaaknummer 201111341/1.

De school waar het omgaat ;

De Kampanje is een school voor jonge mensen van 4 tot 19 jaar. Het is een kleine, gezellige particuliere school met veel aandacht voor het individu.

Dit is waar ze voor staan en zich inzetten ; lees maar ;

 School voor ondernemende jongeren ; Jonge mensen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en gemotiveerd. Op veel scholen zie je die eigenschappen nauwelijks terug. Door de manier van werken wordt het eigen initiatief, de motivatie om te leren, en het doorzettingsvermogen van jongeren vaak ondermijnd. Onze ervaring is dat dit niet ligt niet aan de jongeren zelf, maar aan de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven. Een Sudbury school benadert onderwijs dan ook op een heel andere manier. Vertrouwen en respect vormen de basis voor het succes van de school. Jongeren genieten een volledige intellectuele vrijheid, en een onbelemmerde interactie met andere jongeren en volwassenen. Door de verantwoordelijkheid voor henzelf en voor de werking van de school ontwikkelen ze de vaardigheden om een effectief leven te leiden.

Maar zoals wij en u weten is dit geheel geen onderwijs volgens vele;

*** Nu ik denk het wel oké de VERANDERING is een fase die gepaard gaat met strubbelingen en verstrengelingen,  dat is algemeen bekent maar één die welvarend is .*** 

afbeelding is van boek.net

.cover de oproepNH.indd

 

Voor vragen van juridische aard maken wij gebruik van een deskundige jurist, die gespecialiseerd is op het terrein van onderwijsrecht, leerplicht enz. Het secretariaat van Ingrado informeert u graag over de voorwaarden.

Wilt u weten of u met uw klacht bij het College terecht kan? Of wilt u eerst weten of er nog andere oplossingen zijn? Bel het College: 030-8883888 (iedere werkdag van 10 tot 16 uur) of mail naar info@mensenrechten.nl.

Links
– Meer informatie over de gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte: https://mensenrechten.nl/dossier/onderwijs-en-een-beperking
– Meer info   ; procedure bij het College:https://mensenrechten.nl/over-ons/waarvoor-kunt-u-bij-het-college-terecht

Thanks voor de aandacht en het verspreiden hiervan .

Warme Hart Groet  van ;  Take Care 4.

Bron  vermelding en belangrijke info:

http://www.fuckderegels.nl/de-onderwijsmaffia/

http://dekampanje.org/

Raad van State ; http://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=418

http://www.ingrado.nl/actueel/news/de_koers_en_de_kampanje_geen_scholen_in_de_zin_van_de_leerplichtwet