Voter Fraud Tool

Best patriots in the US.

As an example I have filled in the line from Alabama, so that it becomes clear that B4, G4 up to J4 and L4 up to S4 have to be filled in with numbers.

The line numbers run up to rain 53 for all 50 states of America.

The Fraud of Counting Votes has repercussions for the whole world.

I want to ask you a favour, join hands and help Donald J Trump, to get the chance to liberate the Beep State for the whole world.

Ask for the counts of each state and how they were made per county per state, One is obliged to give everyone the figures with the correct substantiation.

Require the names of responsible counters and the manager of each desk, think on your second Amendment right.

Ask for confirmation and assurance, when the votes came in, and when they were counted.

Pellets full of only pre-printed Joe Biden votes that have been counted to that which has ceased to pass on votes to hide the loss of Biden are not valid.

Ask for the time of the count per form of the count, can’t they be given, there is cheating in the game.

Start a digital count per County via an online site, in order to be able to repeat the count afterwards and make the differences in the numbers visible.

I made a Voter Fraud Tool that should make it visible where the differences are, how high was the turnout.

Within the yellow circled lines there are 4 areas per state that count the votes for Trump or Biden, divided into Personal votes or votes per post.

The number of votes cast can never be higher if there are voters.

Anything above 100% is fraud in black.

A turnout below 100% is indicated in –red and OK.

A turnout of more than 90% is in my experience already very suspicious, and worth investigating.

As long as fraud is not excluded, Donald J Trump will automatically be the winner.

In any case, Donald J Trump will be your president until at least January 19, 2021, and can declare GESARA at any time.

Then the military will take over the administration of the U.S., releasing and arresting all 209,000 indictments with the suspects.

Within 120 days, the Swamp will be drained, and new elections or temporary administration in the spirit of GESARA will be in place.

Believe me, the Patriots knew what was coming, and deliberately made it happen, so we saw it.

Infiltration of the Democrats, will certainly tell their story, anyone who has worked at a polling station is suspected of fraud and will have to make it clear where the differences come from.

Since it is an attempted coup, it will weigh heavily in the trial for treason.

Kind Regards

Rinus

Beste patriotten in de US.

Als voorbeeld heb ik de regel van Alabama ingevuld, zodat het duidelijk wordt dat B4, G4 tot en met J4 en L4 tot en met S4 ingevuld moeten worden met cijfers.

De regelnummers lopen op tot regen 53 voor alle 50 staten van Amerika.

De Fraude van stemmen tellen heeft gevolge voor de hele Wereld.

Ik wil jullie een gunst vragen, sla de handen in elkaar en help Donald J Trump, om de kans te krijgen voor de bevrijding van de Beep State voor de hele wereld.

Vraag van iedere staat de tellingen op en hoe deze tot stand is gekomen per County per staat, men is verplicht iedereen de cijfers te geven met de juiste onderbouwing.

Eis de namen van verantwoordelijke tellers en de manager van ieder bureau, denk aan je recht via de grondwet de tweede wet.

Vraag een bevestiging en waarborg, wanneer de stemmen binnen gekomen zijn, en wanneer ze geteld zijn.

Pellets vol met alleen voorgedrukte Joe Biden stemmen die geteld zijn naar dat met het doorgeven van stemmen heeft gestaakt om het verlies van Biden te verbergen zijn niet geldig.

Vraag om het tijdstip van telling per formulier van de telling, kan men deze niet geven, is er bedrog in het spel.

Start per County een digitale telling via een online site, om zo achteraf de telling over te kunnen doen en de verschillen in de cijfers zichtbaar te maken.

Ik heb een Voter Fraud Tool gemaakt die het zichtbaar moet maken waar de verschillen zitten, hoe hoog was de opkomst.

Binnen de geel omcirkelde lijnen zijn per staat 4 vlakken die de stemmen tellen voor Trump of Biden, verdeeld in Persoonlijke stemmen of stemmen per post.

Het aantal afgegeven stemmen kan nooit hoger zijn als er kiesgerechtigde zijn.

Alles wat boven de 100% uitkomt is fraude in het zwart weergegeven.

Een opkomst onder de 100% wordt in –rood aangegeven en OK.

Een opkomst van meer als 90% is in mijn beleving al heel verdacht, en het onderzoeken waard.

Zolang fraude niet uitgesloten is, zal Donald J Trump automatisch de winnaar zijn.

Hoe dan ook Donald J Trump is tot zeker 19 Januari 2021 jullie president, en kan elk moment GESARA uitroepen.

Dan zal het leger het bestuur van de VS overnemen, en alle 209.000 aanklachten met de verdachten vrijgeven en arresteren.

Binnen 120 Dagen is de Swamp over de hele wereld wel droog gelegd, en nieuwe verkiezingen of tijdelijke bestuur in de geest van GESARA aangesteld.

Geloof me, de patriotten wisten wat er komen zou, en hebben het opzettelijk laten gebeuren, zodat we het zagen.

Infiltratie van de Democraten, gaan zeker hun verhaal vertellen, iedereen die op een stembureau heeft gewerkt is verdacht van fraude en zal duidelijk moeten maken waar de verschillen vandaan komen.

Daar het een poging tot een coup is, zal dit in de berechting voor Landverraad zwaar wegen.

Groet Rinus