Voedsel voor de geest

Human Journey to the New World

Openbaring Johannes

Voedsel voor de geest

Beste medemensen, De innerlijke voorbereiding op het komende.

Alle ontwaakte mensen dragen een min of meer alomvattend begrip van de komende waarheid in zich, hoewel wij allen slechts kunnen concluderen en veronderstellen.

Wat er werkelijk gebeurt, blijft een verrassing.

Niettemin denk ik dat het nuttig is om het verwachte opnieuw in ons bewustzijn te roepen.

🔸 Voor het eerst in ons leven zullen de meesten van ons een hoge militaire aanwezigheid meemaken.

🔸 We zullen getuige zijn van de installatie van tijdelijke militaire overgangsregeringen in bijna elk land.

We zullen begrijpen dat er enorme satanische criminele netwerken waren die politiek, media, kerken, hoge financiën, grote bedrijven, onderwijs, showbusiness, sport, rechterlijke macht, en uitvoerende macht omvatten.

We zullen militaire tribunalen zien, evenals executies, wat ongekend is voor ieder van ons.

🔸 We zullen oorlogsmisdaden en misdaden op het gebied van de mensenrechten te zien krijgen van een onpeilbare wreedheid en omvang.

🔸 We zullen het bestaan begrijpen van pure duivelse misdaden tegen kinderen die alles te boven gaan wat we ons kunnen voorstellen.

Wij zullen inzien dat bijna alles wat door de media-politiek of via het mis-onderwijssysteem werd geïndoctrineerd, pure leugens waren in de hoogste graad.

🔸 Wij zullen verteren dat bijna alle publieke figuren waarnaar wij keken, duivels in menselijke gedaante belichaamden.

🔸 We zullen leren dat een aanzienlijk percentage niet-menselijke wezens onder ons leefden, tot in kringen van vrienden en families.

🔸 Wij zullen het levenslange bestaan begrijpen van een parallelle wereld die ondergronds op een diep anti-menselijke manier opereerde.

🔸 We zullen meemaken dat (vermoedelijk) een kwart tot een derde van de bevolking het aardse leven zal beëindigen.

We zullen getuige zijn van de volledige ineenstorting van het Zionistische economische wereldsysteem.

Wij zullen beseffen dat de gehele geschiedenis van de mensheid en in het bijzonder ons gehele leven onder de overheersende controle van satanische machten heeft gestaan.

🔸 We zullen waarschijnlijk te horen krijgen dat mensenvlees veelvuldig werd gebruikt bij de industriële vleesverwerking.

🔸 We zullen weer echt mens worden, of zelfs voor het eerst, met alles wat we in waarheid zijn.

🔸 Wij zullen terugkeren naar de schepping met nederigheid en respect voor alle levende wezens en onze prachtige natuur.

🔸 Wij zullen begrijpen wie ons ons aardse wezen gaf en deze schepping schiep, wie onze lotsbestemmingen leidt en ons beschermt.

Bij alles wat gezegd is, mogen wij NOOIT vergeten dat tientallen miljoenen medemensen niet het geringste idee hebben van wat ons te wachten staat.

cid:image003.png@01D7261A.E128ED80
cid:image014.jpg@01D7261C.ACD26B90
cid:image011.jpg@01D7261C.ACD26B90
cid:image013.jpg@01D7261C.ACD26B90
cid:image015.jpg@01D7261C.ACD26B90