VGZ/BREKEL

Stel je bent een onderzoek journalist en wil wat onderzoeken, dan is hier je kans.

Voor actuele info https://t.me/RinusVerhagen

Als onderstaand verhaal een feit is, welke narratief van leugens kunnen dan nog verteld worden door de MSM.

Er lijkt een rechtszitting te zijn geweest in jullie inkassier&incasso zaak VGZ/Brekel waar ik ten tijden van deze zitting niet op de hoogte was omdat ik verhuist ben.

Deze erken ik niet, dus een vonnis is dan niet geldig als ik niet bij die zitting aanwezig ben geweest.

Heb ook geen vonnis ontvangen van de spook zitting.

Ik als mens wordt als een bedrijf aangemerkt, terwijl ik geen bedrijf ben.

Ik sta ook niet ingeschreven bij de kvk, maar er is me wel een burgerlijk slaven nummer toegekend die een rechtspersoon in mijn naam moet vertegenwoordigen, terwijl dit een dode entiteit is.

Zal dan ook geen borg staan voor een niet bestaande staat geregeerd door idioten en gore WEF en Bilderberg Nazi’s.

Beste Ilse alles wat jij en je Inkassier & Incasso Autisten club doen is crimineel.

De Rechtbank die mij veroordeeld voor een contract wat ik niet heb is crimineel.

Een bedrijf als het VGZ wat bijdragen voor een niet bestaand contract eist is crimineel.

Een CAK wat denkt dat ik hun eigendom ben is Crimineel ik heb ze nooit toestemming gegeven om als lijfeigenen op te treden.

Een regering wat wetten maakt uit naam van het bedrijf NEDERLAND BV is Crimineel.

Brieven in naam van de Koning is een sprookje van bedrog, we hebben geen koning vanaf 13 mei 1940, wel Nazi’s die als stadhouder optreden van bezet Nederland als Provincie van Duitsland en optreden als bedrijfsleiders van Nederland BV wat in de VS staat ingeschreven.

Een Provincie van Duitsland kan geen Nederlandse wetten hanteren, ook niet de Duitse wetten, wel de SHAEF wetten.

Daar heeft niemand uit de rechtspraak een licentie van gekregen.

Dus alle uitspraken en wetten vanaf 13 mei 1940 zijn onwettig en niet ontvankelijk juist door het ontbreken van geldige wetten.

Als er een contract is dan heeft er een toestemming plaats gevonden e zijn voorwaarden geaccepteerd.

Door een valse claim voor een verzekering aan mij op te dringen ben je akkoord gegaan met mijn tegenclaim van €2000 per dag oplopend met €100 per dag als de valse claim tegen mij doorgezet werd.

Beste Ilse van Garrel, als je een beetje onderlegd was had je geweten dat je een contract bent aangegaan waar je nooit goed uit zou komen.

Of het aangeboren domheid was, wat jou heeft doen besluiten een valse claim tegen mij te willen eisen en doordrammen, het is mij een raadsel.

Daar ik buiten de verzekering geplaatst wordt, omdat ik geen adres opgeef, voor een verzekering die ik nooit heb afgesloten, zal er ander recht gesproken moeten worden bij het ontbreken aan een geldig rechtssysteem.

Met een Claim Live-Life vorder ik mijn rechtspersoon en alle daarop afgesloten handel van mijn geboorte akte in derivaten op.

Via de maritieme wetgeving heb ik je aangeklaagd, welke misdaden door een tribunaal berecht gaan worden?

Of daar ook Deurwaarders bij zitten kan ik niet inschatten op dit moment.

Wel dat ik het contract wat jij met mij bent aangegaan door jou betaald wil hebben.

Hoe werkt het spel in een rechtszaal?

“Speciale” Admiraliteitsrechtbanken

Door Anna Von Reitz 8.4.2023
www.annavonreitz.com  #4332   

We zijn het  slachtoffer  geweest van vele,  vele misleidingen , en niets groters dan de  verkeerde voorstelling van zaken van militaire districtsrechtbanken als de rechtbanken van het volk. 

De militaire districten en de daaraan verbonden rechtbanken werden in mei 1865 ingesteld door de Britse territoriale regering van de Verenigde Staten – een instelling die alleen is goedgekeurd om te bestaan ​​onder de voorwaarden van de feitelijke grondwet van de Verenigde Staten van Amerika (1789), en het Verdrag van Parijs (1783), dat de specifieke implementatie miste waarin de grondwet waarnaar wordt verwezen, ontbrak.  

Er is  geen andere basis om een ​​contract aan te nemen .  

Er worden twee soorten echte rechtbanken aangeboden – Maritieme (Britse handels) en Admiraliteitsrechtbanken die zich hebben  toegeëigend  aan de landrechtbanken van dit land – plus de  zogenaamde “Administratieve rechtbanken” die  helemaal geen echte rechtbanken zijn , maar dat wel zijn in plaats daarvan interne ondernemingsrechtbanken.  

1. Als u  vrijwillig  het terrein van deze rechtbanken betreedt (binnen de reling die de rechtbank scheidt van de tribune), wordt u  geacht  hun rechtsmacht te verlenen. 

2. Als u  ergens over ruziet  , wordt  aangenomen  dat u hen rechtsmacht verleent. 

3. Als u  hun rechter over iets gehoorzaamt , zelfs als u zegt dat u moet gaan zitten,  nemen  zij de jurisdictie over.  

4. Als u  accepteert dat u “Mister” of “Missus” of “Miss” of “Doctor” of “Sir”, enz.  wordt genoemd  , accepteert u  titels en  wordt u verondersteld een Brits territoriaal onderdaan te zijn – waarmee u jurisdictie verleent aan hun rechtbank. 

5. U wordt  in deze rechtbanken als schuldig beschouwd totdat uw onschuld is bewezen  – precies het tegenovergestelde van onze rechtbanken. 

6. Als u onder arrestatie of arrestatiebevel voor een van deze rechtbanken wordt gesleept, geven ze u de keuze tussen “schuldig” en “niet schuldig”, maar dit is een  valse keuze  die de mogelijkheid uitsluit dat  u “onschuldig ” bent. U moet dus genoeg over hun systeem weten om “onschuldig” te pleiten, anders zullen ze de  jurisdictie overnemen en u opsporen . 

Dus, hoe werken deze rechtbanken anders en wat zijn hun zwakke punten?  

1. Ze moeten een contract hebben om te onderzoeken en te beslissen. Als er  geen servicecontract is  , geen contract in geschil en geen contract als bewijs, hebben ze  geen zaak  en  geen reden om u aan te spreken . Dus vraag beleefd,  waar is het contract?  

Ze kunnen de grondwet van de staat of zelfs de federale grondwet ter sprake brengen, maar u bent geen partij die eraan onderworpen is, dus u vraagt: “Wanneer werd ik geïnformeerd en kreeg ik volledige openbaarmaking voor mijn toestemming ?” 

Ze zullen geen antwoorden hebben, want in feite is  geen van de grondwetten van toepassing op normale mensen – alleen op degenen die voor de overheid werken  en degenen die op hoog niveau contracteren voor overheidsdiensten, en dat  ben jij niet . 

Als je  erop drukt en scherp blijft en scherpe vragen stelt , zullen ze geen antwoord krijgen, omdat ze geen contract met je hebben. 

2.  Ze hebben geen verdediging tegen vragen en vragen stellen hen niet in staat om de jurisdictie te grijpen , dus belaag je ze met vragen. Je  maakt van alles wat ze beweren een tegenvraag . 

Voorbeeld: 

De aanklager beweert: “De VERDEERDER is inkomstenbelasting verschuldigd voor de jaren 2003 tot 2019.” 

Je vraagt ​​beleefd: ” Waar is het contract dat me verplicht  om belastingen te betalen die verschuldigd zijn door het Amerikaanse ministerie van koophandel?”

3. Deze rechtbanken leven en sterven door Negative Averment – dat wil zeggen, volgens wat zou moeten – en niet – aanwezig is. 

Dus vragen om het contract dat er zou moeten zijn, – en het niet is, is de sleutel. 

Vragen naar de bron van vermeend “federaal inkomen” is de sleutel. 

Wat redelijkerwijs aanwezig zou moeten zijn en niet is, daar vraag je naar.  

Mag ik de Bid Bond van de aanklager zien?  

Als hij zijn Bid Bond voor de zaak niet kan overleggen, is er  geen zaak en kunt u onschuldig vragen: ” Als er geen Bid Bond is, hoe kan er dan een zaak zijn?” 

En dat kan niet, dus de aanklager moet de rechtbank betalen en de  aanklachten tegen U worden afgewezen . 

En is dat geen  mooie ommezwaai?  //

Ter info via FreeMom7 met nadruk, 1 e  ontdekt & gelezen @  www.paulstramer.net   in Love, Peace, Joy & Much More 4 Hoogste goed van allemaal

Nu actueel en in uitvoering!!

NCSWIC

Een kreet waar we jaren gek mee gemaakt zijn, en maar wachten dat het komt.

De tijd van wachten is voorbij nu we meer van de puzzel en acties gaan zien en horen.

Het Proces tegen Trump is afleiding.

Biden is 10 Dagen op vakantie.

Vanaf de 25e Augustus  is er een Censuur in heel Europa geplant.

Vanaf 24e Augustus weten we hoe de Afrikaanse Landen hun GOUD gedekte Valuta en samenwerking met de BRICS landen er uit zal zien.

Mogelijke start van de GCR dan tegen de 24e Augustus 23.

Maar dan moet er wel wat gebeuren tussen vandaag en de 24e Augustus.

Maak de riemen maar vast.

In Augustus 23 begint een militaire actie die in 22 tijdzone gelijk moet lopen.

X betekend moment X.

Deze oefening duurt 10 dagen, van de 9e tot de 18e

7 vloot eenheden van de Amerikaanse Marine liggen verdeeld over de hele wereld over 22 tijdzone, wat neer komt op ca 3 tijdzone per vloot.

Hier is wat ik denk dat er gebeurt:

Internet en Vliegverkeer worden over de hele wereld stil gelegd.

Ook de Chemtrail vliegtuigen van de CIA andere Deep State gestuurde vliegtuig bedrijven kunnen dan niet meer de lucht vergiftigen.

Daar de UPU in de faillissement boedel van het Vaticaan is, en Donald J Trump de Commander in Cheff van de aangesloten Legers die onder de UPU vallen, we vanaf 9 Augustus 23 de massa arrestaties kunnen gaan zien.

De Lockdown zou vanaf 9 Augustus kunnen ingaan, dus de EBS kan dan verwacht worden tegen 8 Augustus.

Bij de inauguratie van Biden zagen we dat het Leger Biden de rug toe gekeerd had.

De Film komt nu ten einde, de ontknoping in vorm van massa arrestaties en de onthullingen.

Terwijl het Leger de arrestaties doet wordt de wereldbevolking geïnformeerd.

Dit zal een shock zijn voor de argeloze slapers, zij hebben het niet zien aankomen.

Tijdens de sluiting van het wittehuis door de nationale garde zijn er 25.000 reservisten tot Marchal beëdigd.

Er zijn ca 1.000.000 Reservisten vanuit de VS in Burger in Europa. Wachten op moment X.

Alle regeringen worden afgezet in de DEP State Landen, Rainer Fuellmich heeft alles in stelling gebracht om de Neurenberg 2 Tribunalen te starten die mee gedaan hebben aan de C19 GENOCIDE.

Het gevaar wat had kunnen zijn was de NATO, deze heeft zichzelf vernietigd door alle wapens aan de Oekraïne te leveren die daar tot schroot verwerkt worden door het Russische Leger.

NATO is opgericht door de NAZI’s net als de EU.

De FED is net als de ECB ont-macht door de invoering van de BRICS landen hun Goud gedekte Valuta.

De Dollar en Euro zijn DOOD als FIAT geld.

De QFS houd de boekhouding bij van alle geld transities over de wereld.

Verwacht dat alle rekeningen van DEEP STATE spelers en hun Multinationals hun rekeningen bevroren worden.

Zij zullen geen toegang meer hebben tot het Nieuwe QFS Geld systeem.

Men kan proberen te vluchten, ook de medeplegers van de GENOCIDE.

Zij die gejaagd hebben op de bevolking om hen te vaccineren worden nu opgejaagd en hebben geen toegang meer om aan hun geld te komen, buiten de Cash die men zal hebben.

Alles zal openbaar worden, de misdaden die ze hebben gepleegd , 9/11 , MH370/MH17 , COVID , WEF en EC misdadigers worden verwijderd, Centrale banken storten in en nemen de commerciële banken mee in hun ondergang.

De QFS heeft alle rekeningen reeds gespiegeld en zal het betaalsysteem van de banken overnemen als deze failliet gaan.

Het onteigenen van het comité van 300, wat er ca 3000 zijn maakt dat de beurzen een totale instorting laten zien.

Er zal een enorme toevlucht zijn naar XRP en XLM, waardoor deze explosief zullen stijgen.

Het oude normaal is DOOD, mensen gaan hun soevereiniteit claimen om nooit meer onderdrukt te worden door een corrupt systeem.

Het zal er dus erg ruig aan toegaan tussen nu en de 24e Augustus.

Alle Europese landen die de Euro opgedrongen hebben aan hun bevolking, zullen terug gaan naar de oude valuta die dan door GOUD gedekt zal zijn.

Wanneer gaan de 120 dagen in voor nieuwe verkiezingen in het najaar?

Als 9 Augustus de start is en 18 Augustus de macht van de DEEP STATE gebroken is, kunnen we rond 15 tot 20 november verwachten dat deze verkiezingen er zullen zijn.

Maar is er dan wat te kiezen, willen we onze stem weg geven aan een nieuwe structuur van machtsmisbruikers?

Op wie zou je kunnen stemmen? Tot nu toe kan het niemand uit de bestaande politiek zijn, wat zeker niet wenselijk zou zijn.

Er zal een overgangsregering zijn door het LEGER, in tussentijd zullen nieuwe mensen die in hun regio de leiding gaan nemen moeten opstaan.

Wie zijn die mensen?

Dat zijn de Valutahouders die hun toevertrouwen rijkdom gaan inzetten om het land en wereld weer op gaan bouwen.

Dus het wachten is ver voorbij.

Iedereen die Valuta heeft veel of minder, het maakt niet uit, jij bent de start voor de nieuwe wereld en toekomst.

Dan is het begrijpelijk dat een NDA van 90 dagen er is voor onze veiligheid en het totale plan van de transitie naar een nieuwe wereld van welvaart en geluk. Als de DEEP STATE is verwijderd.

De Massa arrestaties zullen maande aanhouden, het zijn er teveel die mee hebben gedaan omdat het ze is opgedragen de GENOCIDE uit te voeren.

Artsen, verpleegkundigen, politie, Rechtspraak dit alles zal gezuiverd worden.

Ambtenaren worden uit hun functie gezet en ont-macht.

Een vervolging van Pedofielen en overige systeem misdadigers in opdracht van de UN, WHO, BIS, IMF en Wereld banken, alles zal neer gehaald worden in de tien dagen van het synchroon lopende oefening die geen oefening zal zijn maar een goed gecoördineerde schoonmaak actie.

Het zal verwonderlijk zijn hoe snel dat de WOKE PRIDE gekte dan verdwenen zal zijn als de Satanisten opgeruimd zijn.

De waarde van geboorte akten worden aan de bevolking terug gegeven in hun geboorteland.

Wat een exodus aan migranten zal bewerkstellingen.

Na het opheffen van de Europese Unie, is ook de klimaat leugen ten einde met hun fascistische New green Deal waar Huil fascist Frans Timmermans zonder gezond verstand ons aan wil onderwerpen.

Tijden van onderwerpen zijn voorbij, de bevolking zal opstaan tegen nieuwe tirannen en nooit meer conflicten toestaan die de wereld en bevolking schaden.

Daar Nederland niet bestaat als Land, en alle uitgegeven documenten in naam van een niet bestaande staat of Konikrijk zijn uitgegeven wat valsheid in geschrifte inhoud moeten er nieuwe wel legale documenten komen.

Deze zouden dan door de QFS uitgegeven kunnen worden voor iedereen op de wereld.

Had je plannen om Projecten te doen, begin dan eerst het eigen huis schoon te maken (de eigen Gemeente)

NCSWIC zal er zo een beetje uit kunnen zien.

Groet Rob je penvriend.

Voor dagelijkse update: https://operationdisclosureofficial.com/all/