VERBODEN OM TE LEZEN.

22-01-2016 09:23Ik had enkele dagen terug het artikel verboden te luisteren, horen en te denken gemaakt.

Ik bespreek mijn denkwijze en verbindingen zoals ik ze zie en wat voor mij logisch is.  Simpel, begrijp- baar en wetenschappelijk onderzoekbaar. Of te wel goed geanalyseerd, wat mij wel eens afgeraden wordt dat ik dat teveel doe. Dat kan zijn maar het geeft mij een beeld van wat er speelt en vooral wat er verborgen gehouden wordt voor de mens. En het gaat om het totaal plaatje om te zien verder dan dat je ziet.

Hoe bespeelbaar is een mens, hoe veel angst kan een mens aan en wat is het gedrag dat geuit wordt.

Daar aan kun je zien dat er heel veel experimenten gedaan worden meer dan menig mens wel weet.

Complotdenker , nee, ik wil niet langer bij de neus genomen worden, niet langer innerlijke strijd van twijfel en onzeker dat brengt ziekte met zich mee.  Innerlijke vrede is het medicijn voor heel veel ziektes.

Door deze video er bij te plaatsen geeft je een inzicht, van wat er nu speelt.

Respect in welke vorm dan ook , de Dali Lama spreekt dit is van 9 mei 2013 en nu pas naar buiten geberacht. Waarom ?? Dat maakt het heel interessant en prikkeld je voor op onderzoek uit te gaan.

Respect naar elkaar toe, in welke hoedanigheid dan ook.

Zie de ander ademend wezen zoals hij/zij zijn. En accepteer dat.

Doordat uniek, simpel niet ineen kerstboom hangen alleen maar bling bling en opgepoetst en spiegelend, zie je niet wat er werkelijk is, aanwezig is. Ook het levend wezen niet. Kijk naar de dieren en hun fokprogramma’s dat zegt toch meer dan genoeg, het dieren leed de mishandelingen die een weerspiegeling geven van wat er bij de mensheid speelt. Ieder houd de oog kleppen op zodat het niet te dicht bij komt.

De doorn er uithalen is pijnlijk, wat is pijnlijker weg rotten ???

Pesten gaat in vele vormen door, en zal blijven bestaan in vele soorten als het niet uit gebannen wordt. En ik bedoel met uitbannen kijk naar jezelf wat je eraan bijdraagt en ga niet met een vinger wijzen!! Als het pesten blijft doorgaan en door het innemen van de GMO, enz. kan narcisme zich lekker gaan nestelen en tot uiting komen. Het wordt een doorgegeven iets.  Als je niks anders ziet ga je na-apen. ?! Je beleeft en ervaart zelf niks meer van jezelf wat die is weg volledig weg. Je blijft het slachtoffer en je kunt de switch maken van dader wat ook vaak gebeurt.

Als je terug kijkt in de geschiedenis en je komt vooral nu steeds meer te weten daar over omdat het internet deze gelegenheid je aanbied om te ontdekken wat verborgen is-was- blijft.

Neem de religie eens onder de loep. Dat gaat disennias terug. Van wat er terug gevonden is tenminste en daar hebben ze een mooi verhaal – legende – mythe van gemaakt. Precies wat hun toen der tijd uit kwam en wat voor de mensen geloofswaardig was een uitstekend uitgedachte misleiding/mindcontrole iets.

De mensen waren er bang voor, keken naar iemand omhoog eerde die zelfs en lieten zich gebruiken als  slaaf in welke vorm dan ook, als je niet gehoorzaamde dan werd je gestraft voor ieder zijn neus en dat joeg angst aan. Zo werd die angst ingeboezemd, met lange tijden vervlogen tijden nog steeds heel werkzaam.

Als je langs het spoor liep dan werd je er wel weer opgezet.

En zo niet dan apart gezet en de dood volgde dan.

De tijden zijn wel vooruit gegaan  geëvolueerd, maar de doorn is blijven zitten; Had Jezus geen doorn kroon ???

Als je de religie na gaat draait het veelal om Jeruzalem, de invasie van Nebukadnessar van Babylon in 586 v. CHR ook daar was een Joodse opstand tegen de Romeinen.

Dus 3 geloven had je toen ; Christendom (dom) – Islam ( is lam ) Jodendom ( dom ). Daar draaide het toen ook al om.

Wat zie je nu een invasie van de moslim die vlucht uit eigen land? Christen achtervolging en religie moorden al over de place.  Genocide, grote schaal discrimineren zowel groepen als eenlingen, het zwijgen opleggen in allerlei vormen die toegebracht wordt, en andere vunzige buitensporigheden die plaats vinden en al eeuwen plaats gevonden hebben. De  rijke zijn bang dat ze hun krachten verliezen en hun goud, olie enz minder waard zijn, moorden door hebzucht is een lelijk iets. Jaloers is daarom ziekte nummer 1 wereldwijd. Hun machtspositie is verkregen door fraude in geschriften, intimidatie en veelal bedreigingen op wereldwijd vlak. Wat ook weer beschreven staat in de DODE ZEE- rollen die maar een klein gedeelte aan de mensheid is onthuld en de rest verborgen blijft en gehouden? In hoeverre dat nu nog mogelijk is dan .

En dan te bedenken dat goud ook chemisch gemaakt kan worden ?? Dat is leuk om de Tempeliers eens nader te onderzoeken/bekijken.  De steen der wijzen is veel meer dan wat Harrie Potter laat zien, als je goed zoekt kom je tot een uitkomst.

Net zo interesant is het weten van de Khazarians verboden weten en de boze Koning, Babylonische zwarte kunsten en hun handelen .

Wat veel weg heeft van de tempeliers en hun strijd, misschie wel samen ? wie weet. De geschriften volgen op iets wat al lang dood is ? en heel vaak herschreven is, ga op je innerlijke wijsheid af die weet er wel raad me.

De Tempeliers stonden ook bekend as hele goede alchemisten, met een onderbouwde wetenschappelijke kennis. Daarom waren ze zo geïnteresseerd in zuiver goud. Dat overal in gebouwen verwerkt werd koningshuizen, kerken, tempels, mooie dingen werden er van gemaakt. Niet voor niks dat in films baden met goud voorkomen en verstenen ? Maar ook in de medische wereld dat goudspuiten zo duur zijn. ?!! ( blz. 111 /113 in het boek het bedrog van Rome  heel interessant.) Er wordt beweerd dat het in 1975 ontdekt werd door een boer in Arizona, ja Amerika weer ?? daar rijst bij mij altijd ??!! waarom altijd daar ?? mis-stap. Des te leuker om het na te gaan en te onderzoeken, ondanks dat er enkele niet opgespoord kan worden omdat je niet de machten hebt om dat te doen maar veel kan wel en je gevoel is hier bij heel belangrijk.

Ja, als je dit leest wat is goud dan werkelijk waard  hoe gaat dat spreekwoord al weer ; “ Al draagt een aap een Goude ring het is en blijft een lelijk ding ”

Nu zitten ze met goud dat het ingezameld dient te worden want het goud raakt op wat een onzin ? En de  Bitcion krijgt een vieze smaak terwijl het geld geen reet voorstelt ? Dus weer oorlog en ziek-makkelijke gruwelheden omdat geld.

Het is alleen een broeinest voor  ziektes van psychische aard.

Zo zal onderdrukking, moorden , oorlog, armoede blijven bestaan.

RIJKDOM ZIT VAN BINNEN EN NIET VAN EEN OF ANDER MATERIAL ; daarom kan een mens nog zo gemarteld worden rijkdom kan er niet uit het is van jouw het is Universeel.

Zeggen niet de oude wijze van ; leg geen beperkingen op, er is geen wet alleen die van het Universum, zet je niet gevangen.

Het zijn net de 10 geboden van de indianen ; Daarom zijn ze zo uitgeroeid en worden ze op gejaagd nu nog omdat zij geen religie eren allen Moeder Aarde, Moeder Natuur, het LEVEN zelf.

Laat geen sporen na en loop niet iemand zijn voetsporen na. ?

Ik ga nog eens lekker duiken in het mysterie dat leven heet.

Ik wens je een fijne dag toe.

White love for you all.
onderzoek voer ;

Narcisme 

wit-poedergoud

Sterzoeker 

Boer uit Arizona

De boze Koning 

Lees meer: http://www.ina-makoce.com/news/verboden-om-te-lezen/