US. Oorlogsschepen meren momenteel aan in steden in heel Alaska.

Ze komen aan land om het leger van Alaska,het Australische leger, te assisteren bij het verpletteren van de diepe staat.Hulp uit Australië is dus gearriveerd.Alles wordt tegelijkertijd in gang gezet.Degenen onder jullie die zich afvragen wat er gebeurt inBrazilië, waarom het leger nog niet in actie is gekomen.Er komt een synchronistische bewegingvan alle militairen van de wereld, de witte hoedenen het neerhalen van de diepe staat.Het wordt allemaal gesynchroniseerd.Ze praten allemaal met elkaar.Ik wil dat jullie weten dat we uren,zo niet een paar dagen verwijderd zijn van dit gebeuren.En als het gebeurt, gaat hetheel snel, bliksemsnel.Het gerucht gaat dat de mariniers opbezig zijn handelaren binnen het leger te arresteren.Ik hoop dat dit waar is, want er zittenhandelaren in het leger.Ze hebben steekpenningen aangenomen, buitenlands geld, gunsten.Ze hebben buitenlandse rekeningen geopend en opgezet met een belachelijke hoeveelheid geld op.Dat is allemaal gebaseerd op het briefje van de Federal Reserve.En ze moeten ten onder gaan.Ze moeten letterlijk ten onder gaan.Canada.Voor jullie in Canada geldt hetzelfde.Jullie leger wacht op de Go.Het enige waar jullie militairen op wachten is het groene licht.Dingen zijn op hun plaats gezet.Er zijn daar ook Amerikaanse troepen.En als dit allemaal voorbij is, wordt Canadaeen protectoraat van de VerenigdeStaten, de Republiek van de Verenigde Staten.Australië wordt een protectoraat vande Republiek van de Verenigde Staten.Dus dit gaat allemaal erg, erg snel,en het gaat ook snel gebeuren.Nu is het noodzakelijk voor degenen die zich kandidaat stellen voorpresident, naar verluidt in 2024, om zichte distantiëren van het leger op dit moment, dusdat wanneer de beweging plaatsvindt, wanneer hetGo teken wordt gegeven, het leger opereert,onder militaire wetgeving om de burgers van elk van die landen te beschermen ente verdedigen.Want dat is in feite hun plicht omde grenzen en de bevolking van die landen te beschermen.Dit wordt ietsdat wereldwijd zal zijn.Ik weet trouwens niet zeker hoehet in Groot-Brittannië zal gaan.Ik weet het niet zeker, alleen omdat ik geenspecifieke informatie heb over Groot-Brittannië.Maar het zit eraan te komen, mensen. Dat is het.Het is dreigend.Het is aanstaande. https://t.me/boonaparte/1184

Telegram

Boon

🔥🔥🔥🔥🔥Alex Collier