Update

Lieve mensen ik kreeg het verwijt dat ik negatief zou zijn, terwijl het heel positief nieuws is.

Bezet Nederland en zijn marionetten regering, die door NGO’s gerund worden, maak jullie borst maar nat.

Rutte en zijn mede psychopaten zijn met de kerst weg , we kunnen zwaaien met de vlaggen.

Update…Update…Update.

Er is een enorme troepen opbouw gaande in Europa en enorme aantallen Abrams M-1A2 tank brigades worden

op dit moment uitgereden en nu rijden de eerste Russische Tank Brigades Frankrijk ook al binnen !!

Het Duitse leger heeft zijn luchtmacht volledig in dienst gesteld voor het vervoer van de alliantie troepen

En er ligt ook een heel duidelijke rol voor het Duitse leger die eer herstel gaat geven aan de Duitse bevolking

Die generaties lang zijn vernederd en voorgelogen door hun Nazi leiders.

Iedereen moet vanaf nu rekening houden met het verlies en of uitval van media ( blackout ) omdat ook de Deepstate Cabal

dit kan veroorzaken om bv de enorme verkiezingscorruptie uit het nieuws te houden en daarmee tijd te rekken voor

vluchtende Deepstate Cabal kopstukken. Hou je er niet aan vast ,want niemand weet de exacte datum, maar rondom de 15e december

gaat het link worden Want het maskeren van een zogenaamde Navo oefening word zeer snel ontmaskerd, want ook ik zie

dat dit geen reguliere navo oefening is, maar een complete oorlogsmobilisatie en operatie.

denk logisch…wat hebben ze in Brussel en Nederland Vladimir en Trump de grond in lopen trappen en van de gruwelijkste

misdaden lopen beschuldigen. Nou als jij zelf hier de president was zou jij deze hufters hier dan laten rondrijden ?

Rutte zei immers Trump gaat uit zijn office want anders stuur hij het nederlandse leger.

wie zijn tankjes rijden waar rond ? Juist POTUS en waarom A: dat is een echte kerel .B POTUS is onze president.

Dit had je 5 jaar gelden moeten zeggen ” het Russische en noord-koreaanse leger gaan Nederland bevrijden hihi

Hulde aan Vladimir Putin die de Deepstate onder controle heeft gehouden voor POTUS toen die nog niet geïnstalleerd was

De russen zijn onze helden en we gaan ze met bloemen en vlaggen

binnen halen.. BARAAFSE VLAGGEN

FIGHT,FIGHT,FIGHT THE DEVILS BRAVE PATRIOTS !!! “” THE END IS NEAR “”

Operation ” Freedom Earth ” Dark to Light is al onderweg hoor !!!

FIGHT,FIGHT,FIGHT THE DEVILS BRAVE PATRIOTS !!! “” THE END IS NEAR

DONALD.J.TRUMP – VLADIMIR PUTIN grootste helden uit de geschiedenis van de aarde !!!
https://www.youtube.com/watch?v=YZuAf7VAeKg

GEEF NOOIT OP,GA NOOIT JE MOED VERLIEZEN ANDERS HEB JE AL VERLOREN

Bruce 12-1

De timing is vreemd, er is ons verteld dat er al wat groene lichten zijn ontstoken, we verwachten dat er in een relatief korte tijd dingen voor ons zullen gebeuren en alles staat in de rij met meldingen binnen de komende 36 uur,Donderdag 3 december zou onze magische dag kunnen zijn.

Irak heeft hun geldautomaten geladen met kleine coupures, de geldautomaten moeten worden ingeschakeld of morgen of donderdag, we worden ook verteld deed sommige Amerikaanse staten (die zijn vier van hen) zou ook kunnen hebben hun geldautomaten gevuld met de nieuwe dinar valuta’s die ook zou gebeuren op hetzelfde moment als Irak te activeren hun, maar we wachten nog steeds op de internationale tarieven te laten zien op Forex.

De centra van de terugbetaling hebben een nieuw programma dat alle persoonlijke het werken 12 uren per dag heeft dit gisteren begon, zelfs als zij vroeg naar huis gaan hebben zij een 40 minieme waarschuwing om terug te keren, zal dit hun programma voor de volgende twee weken of tot 14 December zijn.

Vier afzonderlijke bronnen vertellen ons en bevestigen een 36 uur durend venster, dit is een erg smal, ik ben erg opgewonden over

Elke bron wijst naar dezelfde tijdlijn die zeer smal is, super opgewonden meer dan ooit tevoren.

Er wordt mij ook verteld dat het vrijgeven van onze meldingen een zeer laat nachtelijk evenement zal zijn of een zeer vroege ochtend…

Let op die e-mails van Wells Fargo, vergeet niet dat er twee nummers een voor Zim houders en een voor niet Zim, meld je aan bij bigcalluniverse.com om op de hoogte te blijven.

Bruce 12-1

Timing is strange we have been told that some green lights have been lit already,  we are expecting things for us to happen in a relatively short time and is all is lining up with notifications within the next 36 hours,Thursday December 3 might be our magical day

Iraq has loaded up their ATM machines with small denominations,  ATMs are to be turned on either tomorrow or Thursday,  we are also being told did some American states (which are four of them) might also have their ATMs filled with the new dinar currencies which would also happen at the same time as Iraq activate theirs, however we are still waiting for the international rates to show up on Forex

Redemption centers have a new schedule which has all personal working 12 hours a day this started yesterday, even if they go home early they have a 40-minute alert to return, this will be their schedule for the next two weeks or until December 14th

Four separate sources are telling us and confirming a 36-hour window, this is a very narrow, I’m very excited about

Every source is pointing to the same timeline which is very narrow, super excited more than ever before

I’m also being told that  a release of our notifications will be a very late at night event or a very early morning

Watch for those emails from Wells Fargo,  remember that there will be two numbers one for Zim holders and one for non Zim , sign up with bigcalluniverse.com to stay notified