The storm is coming.

Beste  Thierry, Inkassier & Incasso, Rechtspraak Maastricht en T Kuzu die zelfmoord heeft gepleegd door het vaccin te nemen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-111.png

Deze zaak lijkt wel een hoofdpijn dossier voor de Rechtspraak, want als een hete aardappel wordt het telkens vooruitgeschoven.

Zijn er dan nog leugens over om de onterechte claim te rechtvaardigen vanuit het VGZ waar ik nooit een contract mee aangegaan ben?

Ik krijg telkens een bevestiging van het feit, hoe hoger mensen opgeleid zijn, hoe dommer ze echt zijn, het boerenverstand is verdwenen.

Waarom zou ik me moeten verzekeren als ik doorheb dat de corrupte onwettige overheid de bevolking wil vermoorden?

Als je beseft dat je hele leven een grote bestuurlijke leugen is geweest, wie denkt dan nog onzin te kunnen voorschrijven.

Genocide op kinderen zal nooit ongestraft blijven. https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/30947

Peter McCullough & klokkenluiders CDC: 50.000 Amerikanen gestorven door coronaprikken

in Mens en Dier 25 juni 2021 22:05 23 Reacties

Het coronavirus is een biowapen en de vaccins zijn ‘fase 2’ van deze operatie, zei arts Peter McCullough eerder deze maand in gesprek met advocaat Reiner Fuellmich. “Fase 1 ging over het aanjagen van angst zodat de bevolking het vaccin zou omarmen,” zei hij op 11 juni tijdens een virtuele bijeenkomst.

“Ik kan dat niet allemaal op de nationale televisie zeggen,” zei professor McCullough. “We kwamen tot de ontdekking dat we niet langer konden communiceren met overheidsagentschappen. We konden niet eens communiceren met onze collega’s van de grote medische centra, die allemaal gehypnotiseerd lijken te zijn.”

Onvoorstelbare dingen

“En dokters, goede dokters, doen onvoorstelbare dingen, zoals het injecteren van biologisch actief mRNA, dat een ziekteverwekkend spike-eiwit produceert, bij zwangere vrouwen. Als de artsen straks wakker worden uit hun hypnose zullen ze geschokt zijn,” aldus McCullough.

Tijdens de eerste fase vielen er relatief weinig slachtoffers, maar werd wel veel angst gegenereerd, zei de internist, epidemioloog en cardioloog. Daarna werd het vaccin uitgerold. Volgens het VAERS, dat bijwerkingen van vaccins in de Verenigde Staten bijhoudt, zijn er zo’n 6000 mensen overleden na vaccinatie.

Topje van de ijsberg

Volgens McCullough is dat slechts het topje van de ijsberg. Hij zei een klokkenluider binnen het Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) en twee klokkenluiders binnen het CDC, het Amerikaanse RIVM, te hebben. De klokkenluiders zeggen dat er al 50.000 Amerikanen zijn gestorven door de vaccinatie. Vijftigduizend, herhaalde dr. McCullough. “Er sterven dus per dag veel meer mensen door het vaccin dan de ziekte.”

Hij zei ook dat er een kentering gaande is. In eerste instantie omarmde de bevolking het vaccin, maar sinds 8 april dalen de vaccinatiecijfers. “De meeste vaccinatiecentra zijn leeg.”

In Duitsland gaat nu het gerucht, wat zeer aannemelijk is, dat de Deutsch Mark terug komt.

Dit naar aanleiding van GESARA en RV de herwaardering van het geld.

Ik weet niet of je Duits verstaat? Maar dan toch hier de info: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8409

Dan het bedrog over het Fake Virus, een schrijven vanuit: Luister hier eens naar!

Vertaling: Gelekt document/e-mail van de universiteit “Imperial College London” uit het VK van 14 juni 2021!

ALLE MAATREGELEN MAKEN DEEL UIT VAN EEN AGENDA! Duidelijk te horen dat men aan het Kalergi plan werkt, GENOCIDE op de westerse Blanke bevolking.

Hört Euch das an!
Übersetzung: Geleaktes Dokument/ Email der Universität „Imperial College London“ aus Großbritannien vom 14. Juni 2021!
ALLE MASSNAHMEN SIND TEIL EINER AGENDA! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8407

Arrestaties zijn in volle gang: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8411

Moet ook merkbaar worden in deze regering, dat mensen verdwijnen.

£6m Contract “Temporary Body Storage Service” Westminster
https://www.youtube.com/watch?v=BR6AfKYbnPk

https://lockdownsceptics.org/2021/06/19/westminster-city-council-advertises-contract-for-building-of-body-storage-facilities-in-case-of-an-excess-deaths-situation/

Te midden van waarschuwingen voor een derde golf van Covid-infecties in het VK, grotendeels aangewakkerd door de angst voor de Indiase Delta-variant en, natuurlijk, het vooruitzicht van nieuwe varianten, zoals die onlangs in Rusland is ontdekt , heeft Westminster City Council geadverteerd met een nieuwe contractmogelijkheid voor de bouw van “tijdelijke opslagfaciliteiten” in het geval van een “overlijdenssituatie”. Hier is een deel van de informatie op de Gov.uk website .

De Autoriteit streeft naar een raamovereenkomst voor tijdelijke opslag van lichamen in het geval van een teveel aan sterfgevallen voor de 32 Londense stadsdelen en de City of London, onder leiding van Westminster City Council. De raamovereenkomst benoemt één aanbieder en heeft een looptijd van vier jaar. Dit wordt een calamiteitencontract, waarop alleen een beroep wordt gedaan in het geval dat zich in de toekomst een overmaat aan sterfgevallen voordoet en de bestaande opslagcapaciteit van lokale lichamen moet worden vergroot.

Het overkoepelende doel van deze aanbesteding is om één enkele raamleverancier te bieden die in staat zal zijn om tijdelijke lichaamsopslagfaciliteiten te bieden om overledenen te huisvesten in het geval van een overdaad aan sterfgevallen. De overledene zal met waardigheid en respect worden opgeslagen op locaties die op dat moment moeten worden bepaald op basis van de lokale behoeften van Londen en zal een aantal ontwerpelementen nodig hebben om tegemoet te komen aan de lokale omstandigheden en beperkingen van de locatie, terwijl ze in staat zijn om snel te worden ingezet, gebouwd en in gebruik genomen volgens een overeengekomen standaard. Dit raamwerk zal worden aangeschaft door de Autoriteit als pan-London lead, maar alle lokale autoriteiten van Londen kunnen afzien van het raamwerk.

Dit zal een raamwerk voor onvoorziene dekking zijn en als zodanig is er geen minimumgarantie voor enig niveau van uitgaven of afroep onder de raamovereenkomst.

De Raad schat dat de totale waarde van dit contract (exclusief btw) ongeveer £ 6 miljoen zal bedragen en het is niet gepland voor verlenging. Maar hoe waarschijnlijk is het dat dit gewoon weer een overreactie van de lokale overheid is?

De moeite waard om helemaal te lezen .

Door Michael Curzon  / 19 juni 2021 • 11.28

Gelukkig hebben we hier in Nederland Bio-centrale die de massa lijken gaan verbranden.

Verwacht de Britse overheid binnenkort kolossale hoeveelheden lijken? De VVD heeft voor gezorgd.

in Mens en Dier 24 juni 2021 21:45 44 Reacties

Heel veel specialisten verwachten dat we in de herfst of de vroege winter te maken krijgen met een kolossale golf van sterfgevallen als gevolg van de zogenaamde vaccinaties, die in werkelijkheid geen vaccinaties zijn. Dat zegt Karel van Wolferen, hoofdredacteur van het blad Gezond Verstand, in zijn meest recente voordracht.

Hij verwijst naar een tender van de Britse overheid voor het bergen van grote hoeveelheden lijken. “Als de Britten verwachten dat er kolossale hoeveelheden sterfgevallen gaan komen, is er iets in the works wat de overheid allang weet,” aldus Van Wolferen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-112.png

Meer stergevallen dan ooit

Dit is voor de overheid een gelegenheid een ‘nieuwe golf’ aan te kondigen. “Een enorme golf. Meer sterfgevallen dan ooit. En dan kunnen ze met die statistieken gaan modderen.”

De regeringen die hier schuldig aan zijn, is er alles aan gelegen om de bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van de vaccins niet publiekelijk te maken, benadrukte de emeritus hoogleraar. En de media doen mee door dit niet openbaar te maken en niet bij te houden.

“Hier en daar lees je over bijverschijnselen, maar dan wordt er meteen gezegd: het wordt gecontroleerd en binnen de perken gehouden. Dat is absoluut niet zo,” zei hij.

https://twitter.com/SimoneSays123/status/1408114648281452545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1408114648281452545%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fverwacht-de-britse-overheid-binnenkort-kolossale-hoeveelheden-lijken%2F

Beste Thierry,

Wat is Fascisme?

Het fascisme (Italiaansfascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.[1] Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922 tot 1943. Zo is ook het nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933 tot 1945 in Duitsland fascistisch in bredere zin. Een partij of persoon heeft alle macht. Door middel van partijmilities in uniform, massademonstraties, extreem nationalisme, het zoeken van publieke vijanden, nadruk op nationale frustraties en verheerlijking van de leider werd geprobeerd om het volk tot een eenheid te smeden.

Fascisme in strikte zin is Italiaans en omvat niet het Duitse nationaalsocialisme, dat een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme maar meer racisme heeft. Toch worden beide stromingen – het nationaalsocialisme en het eigenlijke fascisme – vaak samen aangeduid met fascisme.

In Italië was het fascisme aan de macht van 1922 tot 1943, onder leiding van Benito Mussolini, die zich Il Duce (de leider) liet noemen. Heden ten dage heeft het de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd.[1]

De term fascisme is afkomstig van de eerste door Mussolini opgerichte groepering (1919), de Fasci di Combattimento. Het Italiaanse fascio kan bundel betekenen in de zin van een politieke groepering.[2][3] Ook is er verwantschap met de Latijnse term fasces cum securibus, het Oud-Romeinse symbool van autoriteit (een bundel roeden om een bijl heen, waarvan het blad uitsteekt) en het recht om straf uit te delen.[2]Ambtsdragers in het oude Rome kregen een aantal lictoren, naargelang hun ambtelijke status, toegewezen die zulke roedenbundels voor hem uitdroegen. Het fascistische bewind verwees veelvuldig naar de gloriedagen van het Romeinse Rijk. De filosofische grondlegger van het fascisme is Giovanni Gentile.

De Delta variant, uitgelegd door wel de meest domme ezel uit de politiek.

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8404

Als een Rechter uit het ziek systeem zijn rol blijft vervullen als een poortwachter van dit ziek systeem, terwijl nu bekend is dat we geen legaal rechtssysteem hebben als provincie van Duitsland, we waren ingelijfd per 13 mei 1940 en nooit meer vrijgelaten na WW2.

Dan zou z’n Rechter als een Staats Terrorist aangemerkt kunnen worden, in dienst van de vijand van de onderdrukte bevolking of zie ik dit verkeerd?

Feit is, mocht door een vlaag van verstandsverbijstering een uitspraak komen in mijn nadeel, het dossier nu wel dik genoeg is om ze allemaal voor een tribunaal te brengen, Want als een Poortwachter de Genocide steunt is hij mee verantwoordelijk en schuldig aan Genocide.

Welke leugens er ook worden verzonnen, het blijven leugens.

Beste T Kuzu, koester je Spike Proteïne die je langzaam zullen vermoorden.

Zie info: https://www.takecare4.eu/broodje-magere-hein/

Het is duidelijk te zien wie een Bluetooth verbinding uitstraalt die is gevaccineerd en ten dode opgeschreven binnen 2 a 3 jaar.

De Bio Centrale zijn de nieuwe Holocaust ovens van onze Haagse Bilderberg Nazi’s.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-113.png

Daarom ben ik ook gebrand om de identiteit van deze Rechter bekend zal worden, zodat ik niet tegen windmolens hoef te produceren via het Volks of militair tribunaal.

Natuurlijk zal ook Ilse van Garrel de bedrijfsleider van Deurwaarders Inkassier en collega’s hier de gevolgen van ondervinden.

Het systeem is niet dank zij mij ontmaskerd maar door Maxima en de Politiek zelf die alle leugens onder de pet willen houden.

C19 is en een intelligentie test, waar zelfs Kuzu voor is gezakt, want hij heeft het dodelijk vaccin genomen, jammer hij had zoveel goed kunnen doen in Turkije.

Iedere vorm van C19 test, bedrijf stilleggingen, sanctie of boete is een strafbaar feit en zal tot schade vergoeding leiden.

Medewerker vaccinatiestraat: ‘Binnen een uur moesten 2 mensen per ambulance worden afgevoerd’

in Binnenland 26 juni 2021 12:35 13 Reacties

Jan van der Meulen werkt al sinds januari als EHBO’er in de vaccinatiestraat. “We hebben al heel wat meegemaakt, dus op den duur wordt het ook normaal voor je,” zei hij in gesprek met Omrop Fryslan.

De verslaggever vroeg de vrijwilliger in het WTC in Leeuwarden wat hij zoal heeft meegemaakt waarvan hij denkt: dit blijft me echt bij. “Het ergste wat ik heb meegemaakt, was in Drachten, waar we binnen een uur twee mensen per ambulance afgevoerd hebben naar het ziekenhuis,” zei Van der Meulen.

Niet meer te stoppen

“Die hadden zo’n allergische reactie, die was niet meer te stoppen,” vervolgde de medewerker van de vaccinatiestraat. “Ze moesten dus echt afgevoerd worden en ze moesten in het ziekenhuis verder geholpen worden.”

In zo’n geval belt de EHBO de ambulance in goed overleg met de artsen, die eindverantwoordelijke zijn op medisch gebied, legde hij uit. “En dan worden ze afgevoerd.”

Rondom de mond

In het eerste kwartier dat de verslaggever bij Van der Meulen was, moest hij al meerdere keren in actie komen. “We hebben de wachtruimte vol zitten. En de dokter is ook al bij iemand. Die is al een halfuur niet helemaal goed. Het is enorm druk.” Hij zei vooral naar de mond te kijken van mensen die gevaccineerd zijn. “Als er een reactie komt, meestal binnen 10 minuten, is dat vaak rondom de mond.”

[Omrop Fryslan]

GESARA update:

Update 25-06-2021

Onze militaire inlichtingendienst bevestigt de bronnen van de heer Fleming, de bronnen van Holly, de bronnen van Bruce en andere bronnen die zeggen dat (1) WIJ IN DE LAATSTE FASE ZIJN, deze afgelopen week vertraagd door wereldwijde arrestaties vanaf woensdag 23 juni, maar nu opgeruimd; (2) HET ER DE VOLGENDE 24 UUR ER GOED UITZIET voor het live gaan met de RV/GCR en een shotgun-start van za 26 juni (zie hieronder voor de mogelijke timing van de volgende ma-di);
. ..Zijn info komt overeen met die van Holly’s bronnen toen ze vanmorgen vr 25 juni zei: “De stilte [NDA / gag order] is goed aangezien mensen wordt verteld stil te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Het enige dat werd gezegd, is dat ze dit willen voltooien en koortsachtig werken om het te voltooien en de definitieve release klaar te krijgen. Ik begrijp dat alle problemen zijn afgerond en dat ze vergaderingen hadden om dit uit te rollen.”
[11:39]
. ..DUIDELIJKE FINALITEIT ACHTER DE SCHERMEN: Hij zei dat we ons op een ANDERE PLAATS bevinden dan in de afgelopen weken DIE DOOR DoD en UST ERKEND WORDT DE LAATSTE DEADLINEPERIODE: de UST was van plan om alles klaar te krijgen om live te gaan voor de RV-release gisteren do 24 juni en het was de bedoeling dat de obligatiehouders de laatste kennisgevingen zouden ontvangen om hen in staat te stellen tegen vandaag, vrijdag 25 juni, toegang te krijgen tot hun rekeningfondsen; Maar veiligheidszorgen van het DoD namen hun voorbereidingen tot vandaag vr 25 juni – maar VANAF VANDAAG VRIJ 25 JUNI realiseert DoD zoals UST dat ZE DE RV MOETEN KRIJGEN OM LIVE TE GAAN MET DE SHOTGUN. START VANDAAG OF BINNEN DE VOLGENDE 4 DAGEN, omdat ALLES IS VOLTOOID EN KLAAR OM LIVE TE GAAN en IRAK, DE CHINESE OUDERS EN DE WERELDRECHTBANK EISEN HET – zei hij de afgelopen drie donderdagen (3, 10,
. ..Hij bevestigt bronnen die zeggen dat de DoD en UST gisteravond, donderdag 24 juni, een reeks AI-algoritmen (Artificial Intelligence) gebruikten die waren gekoppeld aan computersoftware waarmee ze het uiteindelijke releaseniveau van risico’s (risico’s in tarieven) hebben bekeken. , geldstromen, risico dat criminele cabal-bankiers proberen te stelen van post-RV valutarekeningen, etc, etc) nadat het banksysteem live is gegaan met de RV/GCR shotgun start; ze waren en beoordelen nu de risico’s, als ze de cijfers van de nachtelijke FOREX-handel in de valutakoersen implementeren;
[11:41]
. ..Hij bevestigt dat alles is voltooid om live te gaan en dat al het papierwerk is ondertekend voor het goud om de USN / USTN in het QFS-systeem te ondersteunen, inclusief de tariefverhogingen;
. ..Hij bevestigt dat de uiteindelijke beslissing in handen van DoD ligt en dat de DoD RV-beveiligingsteams op vrijdag 25 juni mogelijke risico’s bespreken in de EST RV-teamvergadering van 11:00 uur met UST, Irakezen, Chinese ouderlingen, enz., terwijl de vergadering voortduurt direct;
. ..Hij bevestigt dat DoD & UST koortsachtig en stil hebben gewerkt, zoals Holly’s bronnen hierboven zeiden, om de RV/GCR zo vroeg vanmiddag vrij te krijgen op 25 juni voor een nachtelijke RV/GCR-snelheidsrelease in het wereldwijde QFS-systeem , zoals Bruce en zijn bronnen vermeldden, wordt vanavond vrijdag 25 juni verwacht – de uiteindelijke beslissing ligt bij de DoD RV-beveiligingsteams die de risico’s beoordelen (opnieuw bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid van cabal-criminelen om te stelen van onze T4B-accounts, wat zou zijn gemarkeerd door de QFS, waardoor opruimingsvertragingen na de RV ontstaan, ook renterisico’s, geldstroomrisico’s, enz.).
[11:42]
. ..Dus RV-teams proberen nu te beslissen of de risico’s minimaal genoeg zijn voor het leger om de DoD-beveiligingscodes in het systeem in te voeren om vanmiddag-avond vrijdag 25 juni te beginnen met het vergrendelen van de tarieven en procedures om het systeem te laten werken leef van de ene dag op de andere wereldwijd – als er te veel risico’s zijn die DoD-beveiligingsteams identificeren via de AI-algoritmen, zullen ze de risico’s opruimen (arrestaties, de gaten dichten om het zo te zeggen, enz.) ze zullen opnieuw proberen te vergrendelen om live te gaan met de shotgun-start tegen volgende dinsdag 29 juni ‘s nachts;
. ..Hij bevestigt dat de reden dat de DoD RV-beveiligingsteams en de UST-teams extreem hard werken om de RV vrij te krijgen, omdat ZE WETEN DAT ZE GEEN TIJD HEBBEN OM ALLE POTENTILE VEILIGHEIDSRISICO’S TE BEHANDELEN en ze weten dat ze moet de RV/GCR onmiddellijk vrijgeven, want ze zijn ZEER LAAT, WEKEN TE LAAT DOOR WERELDRECHTBANK & CHINESE TIMING; de Chinese Ouderen (en het Wereldgerechtshof) en de Irakezen (die afgelopen vrijdag 18 juni de RV in de moskeeën aankondigden) oefenen extreme druk uit op de UST en DoD om de RV/GCR er onmiddellijk uit te krijgen.
. ..Hij bevestigt dat de valutakoersen van alle 23 landen, inclusief de IQN-koers, in het eerste RV-mandje gisteravond op donderdag 24 juni werden verhandeld op FOREX en klaar zijn om te worden vergrendeld tegen de juiste koers die wordt voorgeschreven door de UST RV-release algoritme als de huidige RV-teamvergadering besluit dit vandaag vr 25 juni te doen;
[11:43]
. ..Hij bevestigt dat we alle koersen die de afgelopen weken zijn uitgebracht voor de IQN en andere valuta’s met een korreltje zout moeten nemen (sommige koersen die hij ook bevestigde), omdat koerstests en steekoperaties ervoor hebben gezorgd dat de koersen omhoog en omlaag gingen de afgelopen week – RV-tarieven worden pas definitief als de tarieven en procedures zijn afgesloten net voordat de shotgun-start en T4B wordt gestart;
. ..Hij bevestigt dat ALLE GLOBAL BANKING CENTRA VAN GISTEREN DONDERDAG 24 JUNI WERDEN VRIJGESTELD door DoD & UST om zich VOOR te bereiden op de LOCKDOWN OM LIVE TE GAAN VOOR DE RV/GCR SHOTGUN START – DIT TOONT ​​OOK DAT WIJ AAN HET EINDE ZIJN, BIJ DE LAATSTE DEADLINE TIMING -hij bevestigde dat Australische bankactiviteiten fungeren als het officiële begin van de financiële dag die van oost naar west over de hele wereld gaat – hij bevestigde dat Australische banken gisteren do 24 juni werden vrijgelaten om hun voorbereidingsprocedures te starten om zich voor te bereiden op de livegang met RV-tarieven ( hij zei dat uitwisselingen en obligatiehouders die eerder deze week uitbetalingen kregen [1% toegang tot rekeningfondsen] in Australië niet breed en onbeperkt waren – zijn informatie is dat het alleen testuitwisselingen en testobligatie-uitbetalingen waren); de release om zich voor te bereiden op het wereldwijd live gaan, is vervolgens verplaatst van Australische banken naar banken in Shanghai en Hong Kong en van daar naar banken in Zürich en Londen; vanaf gisterochtend do 24 juni om 10:08 uur EST was zijn informatie dat de voorbereidingsprocedures om live te gaan in elk van de wereldwijde regio’s goed waren verlopen en vandaag vr 25 juni klaar zijn om vanavond al wereldwijd live te gaan vr 25 juni als DoD vanmiddag de kans geeft;
. ..Dus hij zei dat de dingen er echt goed uitzien, want de shotgun begint al ‘s nachts live te gaan en gebeden worden op prijs gesteld dat alles volgens plan verloopt zonder onderbrekingen, storingen of haperingen.

Generaal Flynn over verkiezingsaudit Arizona: ‘Pas op, er gaat iets gebeuren’

in Buitenland 26 juni 2021 06:00 29 Reacties

De Senaat van Arizona heeft een hertelling opgelegd van de ruim twee miljoen stemmen in Maricopa County. Officieel won Biden de staat met slechts 11.000 stemmen verschil. Het rapport van de verkiezingsaudit wordt ergens in juli verwacht. De hertelling vindt plaats in een stadion in Phoenix, de hoofdstad van de staat Arizona.

Michael Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump, deed afgelopen week in de podcast Steel Truth van Patrick Byrne een waarschuwing uitgaan. Presentatrice Ann Vandersteel suggereerde dat de Deep State mogelijk een false flag voorbereidt om de aandacht af te leiden van de vervalste presidentsverkiezingen.

Nog verder verdeeld

“Er gaat iets gebeuren en ik ben bang dat het land hierdoor nog verder verdeeld zal raken,” reageerde de oud-generaal. “Ze blijven achter Donald Trump aangaan”

“En iedere keer als ze achter hem aangaan, zal het er hard aan toegaan. Dat genereert veel media-aandacht en iedereen wil het verslaan. Wat betekent dat? Waar leidt het toe? Het zorgt ervoor dat niemand zich nog bezighoudt met de verkiezingsfraude,” zei Flynn.

Vrij snel

“De presidentsverkiezingen van 2020 zijn gestolen,” benadrukte hij. “Daar twijfel ik niet aan. Er is te veel bewijs boven tafel gekomen en de waarheid blijft naar buiten komen.”

“Er gaat iets gebeuren. Ik denk niet dat we hoeven te wachten tot het einde van de zomer. Ik denk dat het vrij snel gaat gebeuren,” zei Flynn.