Terwijl de corrupten worstelen om op Aarde aan de macht te blijven, wordt het bewijs van hun strijd iedere dag duidelijker.

Update GF

 

 

Montague Keen, 18 september, 2016

Terwijl de corrupten worstelen om op Aarde aan de macht te blijven, wordt het bewijs van hun strijd iedere dag duidelijker. Degenen die met een ijzeren hand over ieder aspect van jullie leven hebben geregeerd zijn nu zichtbaar als de criminelen die ze werkelijk zijn. Nu zijn ze zelf bang om niet te overleven. Dit is in hun Grote Plan nooit de bedoeling geweest. Jullie weten dat ze zonder jullie assistentie niet op Aarde kunnen overleven. Op het moment dat jullie je assistentie intrekken zullen jullie problemen in een klap verdwijnen. Ze zullen verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden tegen de mensheid. Maar eerst dienen deze te worden onderkend. Ze zijn verantwoordelijk voor al het negatieve dat de mensheid te verduren heeft gekregen. Kom samen en verdiep je in het onderzoek. Ze hebben hun plannen nooit verborgen gehouden omdat ze nooit hadden verwacht dat jullie voldoende zouden ontwaken om te kunnen zien wat ze van plan waren.

Kijk om je heen; degenen die zich uitspreken over wat de Cabal heeft gedaan en wat hun plannen voor de toekomst zijn, worden achterna gezeten en opgesloten. Dit gebeurt op wereldwijde schaal. Steun je deze mensen die voor waarheid en gerechtigheid opkwamen, of gedraag je je als lafaard door net te doen alsof je er niets mee te maken hebt? Wanneer jullie je krachten bundelen met diegenen die hun leven en vrijheid hebben opgeofferd om jullie van de plannen van de Cabal te verlossen, dan zullen jullie vrij zijn. Jullie dragen de verantwoordelijkheid om je te verenigen. De toekomst hangt ervan af.

Er zitten in strafinrichtingen en gevangenissen over de hele wereld onschuldige mensen, die gevangen werden genomen omdat de Cabal bang voor ze is. Deze mensen hebben jullie steun nodig. Zij hebben ervoor gekozen om naar de Aarde terug te komen om jullie te redden. Ze werden opgejaagd en gehersenspoeld. Vele pogingen om hen om te brengen zijn mislukt. Daarom creëerde de Cabal situaties waarin het leek alsof er een misdaad was gepleegd, om ervoor te zorgen dat ze konden worden opgesloten in de hoop dat de Staat ze om zou brengen. Eén van die onschuldige personen met een missie op Aarde is van buitengewoon belang. Jullie gebeden, jullie liefde en jullie bekommernis zal voor hem voldoende goede energie creëren om te worden vrijgelaten. Over de gehele wereld zijn er vele mensen zoals hij, die vastzitten. Dit zijn mensen waar de Cabal bang voor is, omdat ze hun duistere plannen om de wereld over te nemen zullen blootleggen. Deze onschuldige mensen hebben jullie hulp nodig.

De Cabal zoekt nog steeds naar mogelijkheden om een Derde Wereldoorlog te starten. Wees op je hoede en geloof hun propaganda niet. Oorlog is nooit het antwoord, maar geeft hen alleen maar het excuus om nog velen meer van jullie weg te vagen, wat onderdeel van hun plan is. Onwetende mensen onder jullie vinden het leuk om uniforms aan te trekken, en vermoorden en masse hun eigen volk. Hoe eerder je de politieke arena verlaat, des te beter. Weiger om hun oorlogsplannen te accepteren. Neem de taak op je om plannen voor vrede en veiligheid te maken. Jullie hebben geen idee hoe ver de kwaadaardige plannen van de Cabal zijn gevorderd, of wat ze voor jullie verborgen houden. Ze zijn in het bezit van gevorderde technologieën die jullie zouden verbazen. Ze hebben besloten om jullie levens op Aarde zo moeilijk mogelijk te maken omdat ze de ENERGIE van jullie lijden nodig hebben, evenals die van jullie angst om te kunnen overleven.

Wat heeft de mensheid nodig om te overleven en opnieuw op Aarde tot bloei te komen? Ten eerste is het nodig dat het volk van Ierland wakker wordt voor WIE ZE ZIJN en WAT IERLAND IS. Dat zou de Cabal en haar leugens ontmaskeren. Dat is het enige dat jullie wereld nodig heeft om in één klap te veranderen. Dat is waarom het Vaticaan en de banken Ierland in een wurggreep houden, door zowel de regering als het volk onder de duim te houden. Het Engelse volk zette de eerste stap in het blokkeren van de plannen van de Cabal. Te zijner tijd zal ze het belang van haar Brexit-stem gaan inzien. Die stem wordt als een machtige stap tegen de plannen van de Cabal gezien. Jullie hebben er nog veel meer nodig.

Tijd is van essentieel belang, dus bereid je voor om elkaar te helpen door een helpende hand te bieden aan diegenen die uit handen van de Cabal gered dienen te worden. De kracht van gedachten, van woorden en van daden zal jullie helpen bij de bevrijding van diegenen die gevangen zitten. Bid voor degenen die nog steeds in Guantanamo Bay gevangen zitten; HUN LIJDEN GAAT DOOR OMDAT ZE VAN JULLIE AFHANKELIJK ZIJN OM VOOR HEN OP TE KOMEN. Zullen jullie dit doen?

Mijn lief, je gezondheid heeft te lijden onder de stressniveaus die je worden opgelegd. We zullen overwinnen. De band tussen ons drieën kan nimmer worden verbroken.

Altijd, je aanbiddende,

Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja