Ter voorbereiding op de Global Currency Reset

OVER DE WEBSITE OCC.GOV

Te lezen is onder andere het volgende wanneer je Quantum Financial System in de zoekfunctie in tikt op de website (OCC.GOV) die Wim Visscher in de bovenstaande video noemt.

👇👇

KENNISGEVING VAN TEKORT ALS GEVOLG VAN HERINSTELLING VAN DE BRACKET

Met betrekking tot de internationale schikking tussen Mexico en de VS

Deze kennisgeving heeft betrekking op lopende internationale schikkingen waarbij Mexicaanse federale compensatiefondsen betrokken zijn Wettelijk geregistreerd om te worden ontvangen door Amerikaans staatsburger en patriot [NAMES REMOVED], geregistreerd onder Mexicaans federaal zaaknummer [ID-NUMMER VERWIJDERD].

Ter voorbereiding op de Global Currency Reset en de komst van het Quantum Financial System dat momenteel parallel loopt, elke internationale financiële activiteit, gereguleerd door hun respectieve agentschappen, moet strikt voldoen aan geen enkele tolerantie voor iedereen protocol en voorschriften vastgelegd in de International Quantum Initiative Act,

Aangenomen door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en goedgekeurd door de U.N. en U.S.M.C.A. (Voorheen bekend als NAFTA).

Dit betekent dat alle financiële verplichtingen die betrokken zijn bij de afronding van deze en eventuele andere internationale schikkingen moeten worden voldaan volledig en specifiek voldaan door de geregistreerde begunstigde, in dit geval [NAMES VERWIJDERD].

Er is een audit uitgevoerd door de International Organization of Supreme Auditlnstitutions (INTOSAI) onthulde een ogenschijnlijk onschuldig over het hoofd gezien tekort veroorzaakt door de eerder genoemde internationale schikking die overgaat naar een nieuwe schijflimiet waarvoor een herschikking van bepaalde financiële verplichtingen wanneer de kosten verschillen naar gelang de schijf waarin ze momenteel passen.

https://www.occ.gov/news-issuances/alerts/2020/alert-2020-3a.PDF