Telegraafsma #50: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

Beste Rene Graafsma,

Ik ben erg benieuw of je me over het antwoord nog eens gaat benaderen.

Zeker met het verleden waar de Telegraaf 30 jaar ontzegging had gekregen om te publiceren.

De bevolking heeft geen vertrouwen meer in MSM en de politiek, lees waarom.

Ik ben blij verrast met je E-mail, ga jij de journalist zijn die de waarheid naar buiten gaat brengen?

Er klopt veel niet, maar dan zal men zich moeten verdiepen in de oorzaak van het probleem.

Dat heb ik dus gedaan, dank Maxima de beste klokkenluider van de laatste 77 jaar.

In de bijlage vind je het hele verhaal, daarmee is echter het probleem nog niet opgelost.

We moeten kijken naar wie we zijn en hoe we willen leven om gelukkig te zijn.

Met deze corrupte overheid lukt het duidelijk niet, want zijn hebben een agenda die tegen ons gericht is.

Maxima zij in 2007 dat zij de Nederlander niet kom vinden, wat 100% klopt.

Als de Nederlander niet bestaat, is er ook geen staat der Nederlanden.

De rechtspraak is een poortwachter vereniging of bedrijf die de belangen van de NGO regering dient en beschermt, maar niet de belangen voor de bevolking.

Daarom is het huidige rechtssysteem niet meer geldig als je alle info hebt gelezen in de bijlage.

Feit is dat we geannexeerd zijn door Duitsland wat begon op 10 1940, en er op 18 mei 1940 een Nazi kabinet werd geïnstalleerd.

Op 5 mei 1945 heeft de Duitse bezetter gecapituleerd, wat iets anders is als een vredesverdrag, want dat is er nooit gekomen.

Er was dus een wapenstilstand gekomen die door de geallieerden werd afgedwongen.

Door de levering van Wapens een het regime van de Oekraïne is de wapenstilstand door het westen geschonden, dit heeft Poetin ook laten weten.

Daarvoor heeft hij een wet aangenomen die het mogelijk maakt iedereen die een bedreiging voor Rusland en het Russische volk te vervolgen.

In de Oekraïne heeft hij 46 biolabs gevonden en ontmanteld, ook het Corona Virus zou daar vandaan komen.

De Mensen die dood neer vielen in Wuhan zijn het slachtoffer geweest van het inschakelen van 10.000  5G masten.

Je zal je zeker nog herinneren dat in Den Haag vogels dood uit de lucht vielen.

In Nazi Duitsland van toen gelden de SHAEF wetten, tot heden ten dagen, net als het Nazi kabinet van bezet Nederland was geïnstalleerd door de Nazi’s.

Omzien naar elkaar, en vooruitkijken naar de toekomst is dus niet mogelijk met het huidige GENOCIDE bedrijf NGO kabinet van misdadigers.

Nederland is geen Staat en geen koninkrijk, wat je terug kunt vinden in mijn bijlage.

Vanaf 18 mei 1940 is de bevolking gegijzeld en niet meer soeverein geweest wat we ervoor ook niet waren.

Men heeft ons onze van onze rechten beroofd, bedrogen en vermoord alles uit naam van het Globalisme in opdracht van het WEF, de EU en de ECB.

Beste Rene het huidige systeem gaat vallen, er gaan koppen rollen in alle lagen van de Fake bedrijsoverheid en zijn medeplagers van de GENOCIDE op de mensheid.

De bevolking is aan het ontwaken, dit is niet te stoppen want er vallen dagelijks veel doden door de propaganda waar ook MSM schuldig aan is om de bevolking eerst angst aan te jagen om dan een Bio-Wapen te laten injecteren.

Het huidige systeem is niet bevoegd om recht te spreken, zie de schadeclaim van €200.000 die iedereen die gevaccineerd is kan claimen.

Wat is het geboorterecht, de spelregels van het leven en bewustwording:

Het is je geboorterecht die je ten aller tijden moet kunnen claimen.

Geboorterecht is het recht dat iemand op grond van zijn geboorte toekomt een erfrecht verkregen via je ouders.

Als je wordt geboren heb je recht op bescherming van je ouders.

Je hebt recht op gezond voedsel, schoon gezond water, schone lucht, geborgenheid, gezondheid, liefde en geluk.

Je hebt het recht om in harmonie met je omgeving te leven, samen met mens dier en natuur.

Je hebt het recht om te leren en je als MENS verder te ontwikkelen en je kennis en vaardigheden door te geven aan je eigen kinderen en het nageslacht.

Kort gezegd je hebt het recht om te bestaan als MENS.

Je hebt het recht om met respect met elkaar om te gaan en je bewust te worden van je door GOD gegeven rechten.

Je hebt het recht om jou talent met anderen te delen, vermenigvuldigen van voorspoed en geluk, tevredenheid, HOERA je bent een MENS.

Het gewoonterecht, recht van het LAND je roods, de gedrag regels die je hoort te respecteren.

Het gewoonterecht is de omgangsvorm met en voor elkaar, met de boven genoemde rechten zijn er ook plichten.

Het gewoonterecht is door je schepper onvoorwaardelijk gegeven en onvervreemdbaar als een claim op je geboorterecht als MENS met een eigen ziel en geweten.

Je hebt het recht om door je levens lessen spiritueel te groeien om vrij te kunnen leven zoals je er zelf invulling aan wil geven.

Je bent als MENS geboren, niet als een bedrijf met een commerciële claim op jou als MENS van een corrupt systeem.

Je bent geen Burger die borg moet staan voor de grillen van een valse OVERHEID.

Je bent geen PERSOON, maar een MENS, die kan communiceren, emoties kan hebben en het voortplanting product (kind) van zijn ouders is.

Je hebt het recht om zelfstandig te denken, voelen en te genieten, je bent vrij en mag keuze maken in de invulling van je eigen leven.

1, Je zal niemand kwaad doen.

2, Je zal niet stelen.

3, Je zal niet MOORDEN.

4, Je zal niet liegen en bedriegen.

5, Je zal niet dwingen of afpersen.

6, Je mag elkaar niet van de vrijheid beroven.

7, Je zal niet jaloers zijn, en begeren wat je niet hebt of toekomt als je er niet zelf voor hebt en aan gewerkt (hebzucht).

Uit het bovenstaande kun je opmaken dat al deze rechten je zijn ontnomen door dode entiteiten zonder een ziel en geweten, dat heet in deze tijd DE OVERHEID.

Het huidige corrupte onmenselijk systeem heeft je gedwongen om te overleven, niet om gelukkig en vrij te leven.

Overheden zijn bedrijven die een eigen belang nastreven, hun commercieel belang waarbij je als MENS gedegradeerd bent tot een juridische constructie als een fictieve persoon die je niet bent van geboorte.

Men heeft je bedrogen en een burger van je gemaakt, een burger staat borg voor een bedrijf de OVERHEID, die optreed als MENSEN en orgaan handelaren.

Je bent niet soeverein, ook nooit geweest, dat is je direct na je geboorte ontnomen.

Men behandeld je als onderdaan, terwijl je niemand onderdanig hoef te zijn, je bent een vrij MENS.

Het bedrijf OVERHEID heeft geen recht jou als HANDELSWAAR te verhandelen, dat is en was nooit de zin en levensinvulling van je bestaan en leven als MENS.

Het corrupte systeem heeft je onwetend gehouden om zelf te kunnen overleven en jou van de vruchten van je arbeid te stelen.

Het corrupt systeem heeft je opzettelijk ZIEK gemaakt om geld aan je te verdienen.

Het corrupte systeem vermoord je langzaam om je te kunnen onteigenen.

De Rechtspraak van het corrupt systeem is medeplichtig aan je onderdrukking om je als slaaf te dwingen te blijven gehoorzamen.

Wil je een vrij MENS zijn, volg dan geen valse leiders meer maar stel ze aansprakelijk en klaag ze aan voor hun misdaden tegen jou en de MENSHEID.

Een nieuwe rechtspraak onder Common Law is noodzakelijk om het evenwicht en vertrouwen in de samenleving te herstellen, Recht voor de mensen, door de mensen met als fundament het gewoonterecht wat de samenleving dient te beschermen.

Oordelen en veroordelen is geen taak van een aangestelde rechter, deze heeft niet eens de bevoegdheid om namens een systeem bedrijfsrecht te spreken, zonder dat hij zelf aansprakelijk is voor zijn daden en oordeel als Mens en natuurlijkpersoon.

Daarom is een Jury van 12 of meer mensen die bepaald of iemand schuldig is, en als er een claim op deze schuld rust, deze toe te kennen, waarbij de meerderheid de uitslag van een volksgerecht bepaald.

Er is veel misdaad gepleegd tegen de MENSHEID, dit zal berecht dienen te worden als we met een schone lei een nieuwe toekomst willen vormgeven.

De huidige misdadigers uit de politiek hebben ons stelselmatig beroofd van ons bestaansrecht, gezondheid en geïndoctrineerd met propaganda om hun leugens te geloven en hun beleid te blijven volgen.

Als je bewust wordt welke wetten ze hebben gebroken om hun GENOCIDE agenda uit te voeren, terwijl men je angst heeft aangepraat om hun dodelijke injectie te nemen.

Dit kan alleen door een macht van het volk teniet gedaan worden, door het LEGER de opdracht te geven om de GENOCIDE plegers te arresteren en berechten onder de oorlogswetgeving, want wij de MENSEN zijn al heel lang is staat van oorlog die de zelf verklaarde Elite tegen de MENSHEID pleegt.

Waar valse elite heen gaat, Gaan ze allemaal.

Verwonder je niet als je opstaat op een mooie zonnige dag, zonder Chemtrails met het gezang van vogels, het moment waar Bijbelse taferelen de Satanisten en Globalisten van de Aardbodem heeft weg gevaagd.

Als dat tot je doordringt, weet dat dan GESARA in werking is.

Global Economic Security and Reform Act.

De symbolische lichtwerkers van 144.000 wat er duidelijk veel meer zijn, dit zijn mensen uit alle rangen en lagen van de bevolking die vorm gaan geven aan de transformatie voor de Aarde en al haar leven, mens dier en natuur.

Rijkdom in de vorm van geld of fondsen hebben geen waarde als je het niet doet delen.

Bin jij hier op dit moment een onderdeel van het PLAN, voer hem dan uit naar eer en geweten, stel je dienstbaar op en geef invulling aan je taak waar je voor geselecteerd ben, het is geen toeval dat jij nu hier in deze tijd bent en bestaat, het is de vervulling van een taak waarom je geboren bent als mens.

Bedenk we hebben allemaal een lange weg afgelegd, fouten gemaakt in ons leven, met het voorrecht om van onze fouten te leren.

Hoe groot je fout ook is geweest, als je van je levenslessen hebt geleerd is het een stuk van je bewustzijn die vorm gegeven hebben wie je nu bent.

Als je oprecht van ZIEL en HART bent, dan ben je klaar om je taak te volbrengen als MENS voor je MEDEMENS.

Als je een roeping en taak heb, twijfel niet maar voer hem uit, fouten zijn leermomenten.

Laat egoïsme en machtswellust niet toe van gestalten die je tegen willen houden van je taak.

Het is je recht om je te verdedigen, en plicht om moordenaars te stoppen.

Het begint met ontwaken en doorzien van de misdaden te tegen ons worden gepleegd.

Wacht niet met de valse hoop dat deze misdadigers stoppen, ze moeten met hulp van het leger door een volksarrest opgepakt worden voor hun misdaden en berecht volgens het gewoonterecht, want de bedrijfswetgeving is er niet voor MENSEN maar om de misdadigers voor de MENSEN te beschermen.

Als 10% van de gevaccineerde zich hiervan bewust is, hebben we het over ca 1,1 miljoen mensen die in actie komen.

Hier kan geen overheid iets aan doen, ze staan machteloos tegenover een zeer woedende menigte en hebben geen schijn van kans dit te overleven.

Als de bevolking niet voor zichzelf opkomt zal het door de corrupte misdadigers vermoord worden.

Het huidige rechtssysteem is niet geschikt en onbevoegd om de misdadigers te straffen.

‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️   💥💥💥GEVACCINEERD, LEZEN !!!💥💥

Op grond van een VN-besluit uit 2012 zijn mensenrechten niet langer van toepassing op mensen die zijn gevaccineerd, omdat ze na vaccinatie als transhumaan worden geclassificeerd en eigendom zijn van de octrooihouder van het vaccin.

In het VN-besluit staat het volgende: Al het genetisch materiaal op aarde behoort toe aan BigTech / Pharma – en kan vrij worden gebruikt.

Gevaccineerde personen zijn, als gevolg van het gebruik van een met het DNA- of RNA-gen gemodificeerd vaccin, waarop de vaccinfabrikanten patent hebben, direct na de eerste vaccinatie eigendom van de patenthouder. Dit is de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De meeste mensen, vooral degenen die zijn gevaccineerd, hebben misschien geen idee van het volgende onbetrouwbare nieuws: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat mensen die over de hele wereld zijn gevaccineerd, als gepatenteerd worden beschouwd en eigendom worden van de specifieke producent wiens genetisch gemodificeerd materiaal ze hebben ontvangen als gevolg van vaccinatie. Aangezien de cellen van de gevaccineerde persoon dit materiaal gedurende hun hele leven produceren en door hun lichaam verspreiden, wordt het hele lichaam van de gevaccineerde persoon beschouwd als eigendom van Big Pharma.

De gevaccineerde mensen zijn dus geen natuurlijke mensen meer, maar zogenaamde transhumans: alle mensenrechten die natuurlijke mensen genieten, komen zonder uitzondering te vervallen voor de transhuman gevaccineerde. Vanaf 2013 zijn alle gen-gemodificeerde, mRNA-gevaccineerde mensen wettelijk zogenaamd transmenselijk, hebben geen mensenrechten en geen andere staatsrechten. Dit geldt niet alleen voor gevaccineerde mensen die in de VS wonen, maar over de hele wereld die mRNA-sera hebben.

Ik ben me er volledig van bewust dat dit alles moeilijk te geloven is. Dit is echter een bittere realiteit, opzettelijk verborgen door politici en de massamedia. Iedereen kan het zelf zien door de onderstaande link van het Amerikaanse Hooggerechtshof te volgen: https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf.

👉 🛎‼️Lees in het onderstaande artikel hoe de Verenigde Naties al het genetische materiaal van de aarde als toevluchtsoord aan Big Pharma en Bettag hebben vrijgegeven. Wat je in dit uitstekend samengestelde artikel leest, zal je de adem benemen, zelfs na al het slechte nieuws van de afgelopen 18 maanden rond het Corona-peloton van de zogenaamde elite 1% van de wereld. Je vraagt je af waarom geen enkele politicus, geen enkele grote media de mensen op de hoogte heeft gesteld van dit VN-besluit. Mijn lezers weten waarom dit zo is.

(Slip Opinion) OCTOBER TERM, 2012 1 Syllabus NOTE: Where it is feasible, a syllabus (headnote) will be released, as is being done in connection with this case, at the time the opinion is issued. The syllabus constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader. See United States v. Detroit Timber & Lumber Co., 200 U. S. 321, 337. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES Syllabus ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 12–398. Argued April 15, 2013—Decided June 13, 2013 Each human gene is encoded as deoxyribonucleic acid (DNA), which takes the shape of a “double helix.” Each “cross-bar” in that helix consists of two chemically joined nucleotides. Sequences of DNA nucleotides contain the information necessary to create strings of amino acids used to build proteins in the body. The nucleotides that code for amino acids are “exons,” and those that do not are “introns.” Scientists can extract DNA from cells to isolate specific segments for study. They can also synthetically create exons-only strands of nucleotides known as complementary DNA (cDNA). cDNA contains only the exons that occur in DNA, omitting the intervening introns. Respondent Myriad Genetics, Inc. (Myriad), obtained several patents after discovering the precise location and sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes, mutations of which can dramatically increase the risk of breast and ovarian cancer. This knowledge allowed Myriad to determine the genes’ typical nucleotide sequence, which, in turn, enabled it to develop medical tests useful for detecting mutations in these genes in a particular patient to assess the patient’s cancer risk. If valid, Myriad’s patents would give it the exclusive right to isolate an individual’s BRCA1 and BRCA2 genes, and would give Myriad the exclusive right to synthetically create BRCA cDNA. Petitioners filed suit, seeking a declaration that Myriad’s patents are invalid under 35 U. S. C. §101. As relevant here, the District Court granted summary judgment to petitioners, concluding that Myriad’s claims were invalid because they covered products of nature. The Federal Circuit initially reversed, but on remand in light of Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___, the Circuit found both isolated DNA and cDNA patent eligible. 2 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Syllabus Held: A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated, but cDNA is patent eligible because it is not naturally occurring. Pp. 10–18. (a) The Patent Act permits patents to be issued to “[w]hoever invents or discovers any new and useful . . . composition of matter,” §101, but “laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas” “ ‘are basic tools of scientific and technological work’ ” that lie beyond the domain of patent protection, Mayo, supra, at ___. The rule against patents on naturally occurring things has limits, however. Patent protection strikes a delicate balance between creating “incentives that lead to creation, invention, and discovery” and “imped[ing] the flow of information that might permit, indeed spur, invention.” Id., at ___. This standard is used to determine whether Myriad’s patents claim a “new and useful . . . composition of matter,” §101, or claim naturally occurring phenomena. Pp. 10–11. (b) Myriad’s DNA claim falls within the law of nature exception. Myriad’s principal contribution was uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes. Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, is central to the patent-eligibility inquiry whether such action was new “with markedly different characteristics from any found in nature,” id., at 310. Myriad did not create or alter either the genetic information encoded in the BCRA1 and BCRA2 genes or the genetic structure of the DNA. It found an important and useful gene, but groundbreaking, innovative, or even brilliant discovery does not by itself satisfy the §101 inquiry. See Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U. S. 127. Finding the location of the BRCA1 and BRCA2 genes does not render the genes patent eligible “new . . . composition[s] of matter,” §101. Myriad’s patent descriptions highlight the problem with its claims: They detail the extensive process of discovery, but extensive effort alone is insufficient to satisfy §101’s demands. Myriad’s claims are not saved by the fact that isolating DNA from the human genome severs the chemical bonds that bind gene molecules together. The claims are not expressed in terms of chemical composition, nor do they rely on the chemical changes resulting from the isolation of a particular DNA section. Instead, they focus on the genetic information encoded in the BRCA1 and BRCA2 genes. Finally, Myriad argues that the Patent and Trademark Office’s past practice of awarding gene patents is entitled to deference, citing J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U. S. 124, a case where Congress had endorsed a PTO practice in subsequent legislation. There has been no such endorsement here, and the United States argued in the Federal Circuit and in this Court that isolated DNA was not patent eligible under §101. Pp. 12–16. Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 3 Syllabus (c) cDNA is not a “product of nature,” so it is patent eligible under §101. cDNA does not present the same obstacles to patentability as naturally occurring, isolated DNA segments. Its creation results in an exons-only molecule, which is not naturally occurring. Its order of the exons may be dictated by nature, but the lab technician unquestionably creates something new when introns are removed from a DNA sequence to make cDNA. Pp. 16–17. (d) This case, it is important to note, does not involve method claims, patents on new applications of knowledge about the BRCA1 and BRCA2 genes, or the patentability of DNA in which the order of the naturally occurring nucleotides has been altered. Pp. 17–18. 689 F. 3d 1303, affirmed in part and reversed in part. THOMAS, J., delivered the opinion of the Court, in which ROBERTS, C. J., and KENNEDY, GINSBURG, BREYER, ALITO, SOTOMAYOR, and KAGAN, JJ., joined, and in which SCALIA, J., joined in part. SCALIA, J., filed an opinion concurring in part and concurring in the judgment. _________________ _________________ Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 1 Opinion of the Court NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D. C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES No. 12–398 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY, ET AL., PETITIONERS v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT [June 13, 2013] JUSTICE THOMAS delivered the opinion of the Court. Respondent Myriad Genetics, Inc. (Myriad), discovered the precise location and sequence of two human genes, mutations of which can substantially increase the risks of breast and ovarian cancer. Myriad obtained a number of patents based upon its discovery. This case involves claims from three of them and requires us to resolve whether a naturally occurring segment of deoxyribonucleic acid (DNA) is patent eligible under 35 U. S. C. §101 by virtue of its isolation from the rest of the human genome. We also address the patent eligibility of synthetically created DNA known as complementary DNA (cDNA), which contains the same protein-coding information found in a segment of natural DNA but omits portions within the DNA segment that do not code for proteins. For the reasons that follow, we hold that a naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated, but that cDNA is patent eligible because it is not naturally occurring. We, therefore, affirm in part and reverse in part the decision of 2 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. I A Genes form the basis for hereditary traits in living organisms. See generally Association for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office, 702 F. Supp. 2d 181, 192–211 (SDNY 2010). The human genome consists of approximately 22,000 genes packed into 23 pairs of chromosomes. Each gene is encoded as DNA, which takes the shape of the familiar “double helix” that Doctors James Watson and Francis Crick first described in 1953. Each “cross-bar” in the DNA helix consists of two chemically joined nucleotides. The possible nucleotides are adenine (A), thymine (T), cytosine (C), and guanine (G), each of which binds naturally with another nucleotide: A pairs with T; C pairs with G. The nucleotide cross-bars are chemically connected to a sugar-phosphate backbone that forms the outside framework of the DNA helix. Sequences of DNA nucleotides contain the information necessary to create strings of amino acids, which in turn are used in the body to build proteins. Only some DNA nucleotides, however, code for amino acids; these nucleotides are known as “exons.” Nucleotides that do not code for amino acids, in contrast, are known as “introns.” Creation of proteins from DNA involves two principal steps, known as transcription and translation. In transcription, the bonds between DNA nucleotides separate, and the DNA helix unwinds into two single strands. A single strand is used as a template to create a complementary ribonucleic acid (RNA) strand. The nucleotides on the DNA strand pair naturally with their counterparts, with the exception that RNA uses the nucleotide base uracil (U) instead of thymine (T). Transcription results in a single strand RNA molecule, known as pre-RNA, whose nucleotides form an inverse image of the DNA strand from which Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 3 Opinion of the Court it was created. Pre-RNA still contains nucleotides corresponding to both the exons and introns in the DNA molecule. The pre-RNA is then naturally “spliced” by the physical removal of the introns. The resulting product is a strand of RNA that contains nucleotides corresponding only to the exons from the original DNA strand. The exons-only strand is known as messenger RNA (mRNA), which creates amino acids through translation. In translation, cellular structures known as ribosomes read each set of three nucleotides, known as codons, in the mRNA. Each codon either tells the ribosomes which of the 20 possible amino acids to synthesize or provides a stop signal that ends amino acid production. DNA’s informational sequences and the processes that create mRNA, amino acids, and proteins occur naturally within cells. Scientists can, however, extract DNA from cells using well known laboratory methods. These methods allow scientists to isolate specific segments of DNA— for instance, a particular gene or part of a gene—which can then be further studied, manipulated, or used. It is also possible to create DNA synthetically through processes similarly well known in the field of genetics. One such method begins with an mRNA molecule and uses the natural bonding properties of nucleotides to create a new, synthetic DNA molecule. The result is the inverse of the mRNA’s inverse image of the original DNA, with one important distinction: Because the natural creation of mRNA involves splicing that removes introns, the synthetic DNA created from mRNA also contains only the exon sequences. This synthetic DNA created in the laboratory from mRNA is known as complementary DNA (cDNA). Changes in the genetic sequence are called mutations. Mutations can be as small as the alteration of a single nucleotide—a change affecting only one letter in the genetic code. Such small-scale changes can produce an entirely different amino acid or can end protein production alto- 4 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court gether. Large changes, involving the deletion, rearrangement, or duplication of hundreds or even millions of nucleotides, can result in the elimination, misplacement, or duplication of entire genes. Some mutations are harmless, but others can cause disease or increase the risk of disease. As a result, the study of genetics can lead to valuable medical breakthroughs. B This case involves patents filed by Myriad after it made one such medical breakthrough. Myriad discovered the precise location and sequence of what are now known as the BRCA1 and BRCA2 genes. Mutations in these genes can dramatically increase an individual’s risk of developing breast and ovarian cancer. The average American woman has a 12- to 13-percent risk of developing breast cancer, but for women with certain genetic mutations, the risk can range between 50 and 80 percent for breast cancer and between 20 and 50 percent for ovarian cancer. Before Myriad’s discovery of the BRCA1 and BRCA2 genes, scientists knew that heredity played a role in establishing a woman’s risk of developing breast and ovarian cancer, but they did not know which genes were associated with those cancers. Myriad identified the exact location of the BRCA1 and BRCA2 genes on chromosomes 17 and 13. Chromosome 17 has approximately 80 million nucleotides, and chromosome 13 has approximately 114 million. Association for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office, 689 F. 3d 1303, 1328 (CA Fed. 2012). Within those chromosomes, the BRCA1 and BRCA2 genes are each about 80,000 nucleotides long. If just exons are counted, the BRCA1 gene is only about 5,500 nucleotides long; for the BRCA2 gene, that number is about 10,200. Ibid. Knowledge of the location of the BRCA1 and BRCA2 genes allowed Myriad to determine their typical nucleotide Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 5 Opinion of the Court sequence.1 That information, in turn, enabled Myriad to develop medical tests that are useful for detecting mutations in a patient’s BRCA1 and BRCA2 genes and thereby assessing whether the patient has an increased risk of cancer. Once it found the location and sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes, Myriad sought and obtained a number of patents. Nine composition claims from three of those patents are at issue in this case.2 See id., at 1309, and n. 1 (noting composition claims). Claims 1, 2, 5, and 6 from the ’282 patent are representative. The first claim asserts a patent on “[a]n isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide,” which has “the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2.” App. 822. SEQ ID NO:2 sets forth a list of 1,863 amino acids that the typical BRCA1 gene encodes. See id., at 785–790. Put differently, claim 1 asserts a patent claim on the DNA code that tells a cell to produce the string of BRCA1 amino acids listed in SEQ ID NO:2. Claim 2 of the ’282 patent operates similarly. It claims “[t]he isolated DNA of claim 1, wherein said DNA has the nucleotide sequence set forth in SEQ ID NO:1.” Id., at 822. Like SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:1 sets forth a long list of data, in this instance the sequence of cDNA that codes for the BRCA1 amino acids listed in claim 1. Importantly, SEQ ID NO:1 lists only the cDNA exons in the BRCA1 gene, rather than a full DNA sequence containing both exons and introns. See id., at 779 (stating that SEQ ID NO:1’s “MOLECULE TYPE:” is “cDNA”). As a result, the Federal Circuit recognized that claim 2 asserts a patent on the cDNA nucleotide sequence listed in SEQ ID —————— 1Technically, there is no “typical” gene because nucleotide sequences vary between individuals, sometimes dramatically. Geneticists refer to the most common variations of genes as “wild types.” 2At issue are claims 1, 2, 5, 6, and 7 of U. S. Patent 5,747,282 (the ’282 patent), claim 1 of U. S. Patent 5,693,473 (the ’473 patent), and claims 1, 6, and 7 of U. S. Patent 5,837,492 (the ’492 patent). 6 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court NO:1, which codes for the typical BRCA1 gene. 689 F. 3d, at 1326, n. 9; id., at 1337 (Moore, J., concurring in part); id., at 1356 (Bryson, J., concurring in part and dissenting in part). Claim 5 of the ’282 patent claims a subset of the data in claim 1. In particular, it claims “[a]n isolated DNA having at least 15 nucleotides of the DNA of claim 1.” App. 822. The practical effect of claim 5 is to assert a patent on any series of 15 nucleotides that exist in the typical BRCA1 gene. Because the BRCA1 gene is thousands of nucleotides long, even BRCA1 genes with substantial mutations are likely to contain at least one segment of 15 nucleotides that correspond to the typical BRCA1 gene. Similarly, claim 6 of the ’282 patent claims “[a]n isolated DNA having at least 15 nucleotides of the DNA of claim 2.” Ibid. This claim operates similarly to claim 5, except that it references the cDNA-based claim 2. The remaining claims at issue are similar, though several list common mutations rather than typical BRCA1 and BRCA2 sequences. See ibid. (claim 7 of the ’282 patent); id., at 930 (claim 1 of the ’473 patent); id., at 1028 (claims 1, 6, and 7 of the ’492 patent). C Myriad’s patents would, if valid, give it the exclusive right to isolate an individual’s BRCA1 and BRCA2 genes (or any strand of 15 or more nucleotides within the genes) by breaking the covalent bonds that connect the DNA to the rest of the individual’s genome. The patents would also give Myriad the exclusive right to synthetically create BRCA cDNA. In Myriad’s view, manipulating BRCA DNA in either of these fashions triggers its “right to exclude others from making” its patented composition of matter under the Patent Act. 35 U. S. C. §154(a)(1); see also §271(a) (“[W]hoever without authority makes . . . any patented invention . . . infringes the patent”). Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 7 Opinion of the Court But isolation is necessary to conduct genetic testing, and Myriad was not the only entity to offer BRCA testing after it discovered the genes. The University of Pennsylvania’s Genetic Diagnostic Laboratory (GDL) and others provided genetic testing services to women. Petitioner Dr. Harry Ostrer, then a researcher at New York University School of Medicine, routinely sent his patients’ DNA samples to GDL for testing. After learning of GDL’s testing and Ostrer’s activities, Myriad sent letters to them asserting that the genetic testing infringed Myriad’s patents. App. 94–95 (Ostrer letter). In response, GDL agreed to stop testing and informed Ostrer that it would no longer accept patient samples. Myriad also filed patent infringement suits against other entities that performed BRCA testing, resulting in settlements in which the defendants agreed to cease all allegedly infringing activity. 689 F. 3d, at 1315. Myriad, thus, solidified its position as the only entity providing BRCA testing. Some years later, petitioner Ostrer, along with medical patients, advocacy groups, and other doctors, filed this lawsuit seeking a declaration that Myriad’s patents are invalid under 35 U. S. C. §101. 702 F. Supp. 2d, at 186. Citing this Court’s decision in MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U. S. 118 (2007), the District Court denied Myriad’s motion to dismiss for lack of standing. Association for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office, 669 F. Supp. 2d 365, 385–392 (SDNY 2009). The District Court then granted summary judgment to petitioners on the composition claims at issue in this case based on its conclusion that Myriad’s claims, including claims related to cDNA, were invalid because they covered products of nature. 702 F. Supp. 2d, at 220– 237. The Federal Circuit reversed, Association for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office, 653 F. 3d 1329 (2011), and this Court granted the petition for certiorari, vacated the judgment, and re- 8 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court manded the case in light of Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___ (2012). See Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 566 U. S. ___ (2012). On remand, the Federal Circuit affirmed the District Court in part and reversed in part, with each member of the panel writing separately. All three judges agreed that only petitioner Ostrer had standing. They reasoned that Myriad’s actions against him and his stated ability and willingness to begin BRCA1 and BRCA2 testing if Myriad’s patents were invalidated were sufficient for Article III standing. 689 F. 3d, at 1323; id., at 1337 (opinion of Moore, J.); id., at 1348 (opinion of Bryson, J.). With respect to the merits, the court held that both isolated DNA and cDNA were patent eligible under §101. The central dispute among the panel members was whether the act of isolating DNA—separating a specific gene or sequence of nucleotides from the rest of the chromosome—is an inventive act that entitles the individual who first isolates it to a patent. Each of the judges on the panel had a different view on that question. Judges Lourie and Moore agreed that Myriad’s claims were patent eligible under §101 but disagreed on the rationale. Judge Lourie relied on the fact that the entire DNA molecule is held together by chemical bonds and that the covalent bonds at both ends of the segment must be severed in order to isolate segments of DNA. This process technically creates new molecules with unique chemical compositions. See id., at 1328 (“Isolated DNA . . . is a free-standing portion of a larger, natural DNA molecule. Isolated DNA has been cleaved (i.e., had covalent bonds in its backbone chemically severed) or synthesized to consist of just a fraction of a naturally occurring DNA molecule”). Judge Lourie found this chemical alteration to be dispositive, because isolating a particular strand of DNA creates a nonnaturally occurring molecule, even though the Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 9 Opinion of the Court chemical alteration does not change the informationtransmitting quality of the DNA. See id., at 1330 (“The claimed isolated DNA molecules are distinct from their natural existence as portions of larger entities, and their informational content is irrelevant to that fact. We recognize that biologists may think of molecules in terms of their uses, but genes are in fact materials having a chemical nature”). Accordingly, he rejected petitioners’ argument that isolated DNA was ineligible for patent protection as a product of nature. Judge Moore concurred in part but did not rely exclusively on Judge Lourie’s conclusion that chemically breaking covalent bonds was sufficient to render isolated DNA patent eligible. Id., at 1341 (“To the extent the majority rests its conclusion on the chemical differences between [naturally occurring] and isolated DNA (breaking the covalent bonds), I cannot agree that this is sufficient to hold that the claims to human genes are directed to patentable subject matter”). Instead, Judge Moore also relied on the United States Patent and Trademark Office’s (PTO) practice of granting such patents and on the reliance interests of patent holders. Id., at 1343. However, she acknowledged that her vote might have come out differently if she “were deciding this case on a blank canvas.” Ibid. Finally, Judge Bryson concurred in part and dissented in part, concluding that isolated DNA is not patent eligible. As an initial matter, he emphasized that the breaking of chemical bonds was not dispositive: “[T]here is no magic to a chemical bond that requires us to recognize a new product when a chemical bond is created or broken.” Id., at 1351. Instead, he relied on the fact that “[t]he nucleotide sequences of the claimed molecules are the same as the nucleotide sequences found in naturally occurring human genes.” Id., at 1355. Judge Bryson then concluded that genetic “structural similarity dwarfs the significance 10 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court of the structural differences between isolated DNA and naturally occurring DNA, especially where the structural differences are merely ancillary to the breaking of covalent bonds, a process that is itself not inventive.” Ibid. Moreover, Judge Bryson gave no weight to the PTO’s position on patentability because of the Federal Circuit’s position that “the PTO lacks substantive rulemaking authority as to issues such as patentability.” Id., at 1357. Although the judges expressed different views concerning the patentability of isolated DNA, all three agreed that patent claims relating to cDNA met the patent eligibility requirements of §101. Id., at 1326, and n. 9 (recognizing that some patent claims are limited to cDNA and that such claims are patent eligible under §101); id., at 1337 (Moore, J., concurring in part); id., at 1356 (Bryson, J., concurring in part and dissenting in part) (“cDNA cannot be isolated from nature, but instead must be created in the laboratory . . . because the introns that are found in the native gene are removed from the cDNA segment”).3 We granted certiorari. 568 U. S. ___ (2012). II A Section 101 of the Patent Act provides: “Whoever invents or discovers any new and useful . . . composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” —————— 3Myriad continues to challenge Dr. Ostrer’s Declaratory Judgment Act standing in this Court. Brief for Respondents 17–22. But we find that, under the Court’s decision in MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., Dr. Ostrer has alleged sufficient facts “under all the circumstances, [to] show that there is a substantial controversy, between parties having adverse legal interests, of sufficient immediacy and reality to warrant the issuance of a declaratory judgment.” 549 U. S. 118, 127 (2007) (internal quotation marks omitted). Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 11 Opinion of the Court 35 U. S. C. §101. We have “long held that this provision contains an important implicit exception[:] Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable.” Mayo, 566 U. S., at ___ (slip op., at 1) (internal quotation marks and brackets omitted). Rather, “‘they are the basic tools of scientific and technological work’” that lie beyond the domain of patent protection. Id., at ___ (slip op., at 2). As the Court has explained, without this exception, there would be considerable danger that the grant of patents would “tie up” the use of such tools and thereby “inhibit future innovation premised upon them.” Id., at ___ (slip op., at 17). This would be at odds with the very point of patents, which exist to promote creation. Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, 309 (1980) (Products of nature are not created, and “‘manifestations . . . of nature [are] free to all men and reserved exclusively to none’”). The rule against patents on naturally occurring things is not without limits, however, for “all inventions at some level embody, use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas,” and “too broad an interpretation of this exclusionary principle could eviscerate patent law.” 566 U. S., at ___ (slip op., at 2). As we have recognized before, patent protection strikes a delicate balance between creating “incentives that lead to creation, invention, and discovery” and “imped[ing] the flow of information that might permit, indeed spur, invention.” Id., at ___ (slip op., at 23). We must apply this well-established standard to determine whether Myriad’s patents claim any “new and useful . . . composition of matter,” §101, or instead claim naturally occurring phenomena. B It is undisputed that Myriad did not create or alter any of the genetic information encoded in the BRCA1 and 12 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court BRCA2 genes. The location and order of the nucleotides existed in nature before Myriad found them. Nor did Myriad create or alter the genetic structure of DNA. Instead, Myriad’s principal contribution was uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes within chromosomes 17 and 13. The question is whether this renders the genes patentable. Myriad recognizes that our decision in Chakrabarty is central to this inquiry. Brief for Respondents 14, 23–27. In Chakrabarty, scientists added four plasmids to a bacterium, which enabled it to break down various components of crude oil. 447 U. S., at 305, and n. 1. The Court held that the modified bacterium was patentable. It explained that the patent claim was “not to a hitherto unknown natural phenomenon, but to a nonnaturally occurring manufacture or composition of matter—a product of human ingenuity ‘having a distinctive name, character [and] use.’” Id., at 309–310 (quoting Hartranft v. Wiegmann, 121 U. S. 609, 615 (1887); alteration in original). The Chakrabarty bacterium was new “with markedly different characteristics from any found in nature,” 447 U. S., at 310, due to the additional plasmids and resultant “capacity for degrading oil.” Id., at 305, n. 1. In this case, by contrast, Myriad did not create anything. To be sure, it found an important and useful gene, but separating that gene from its surrounding genetic material is not an act of invention. Groundbreaking, innovative, or even brilliant discovery does not by itself satisfy the §101 inquiry. In Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U. S. 127 (1948), this Court considered a composition patent that claimed a mixture of naturally occurring strains of bacteria that helped leguminous plants take nitrogen from the air and fix it in the soil. Id., at 128–129. The ability of the bacteria to fix nitrogen was well known, and farmers commonly “inoculated” their crops with them to improve soil nitrogen Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 13 Opinion of the Court levels. But farmers could not use the same inoculant for all crops, both because plants use different bacteria and because certain bacteria inhibit each other. Id., at 129– 130. Upon learning that several nitrogen-fixing bacteria did not inhibit each other, however, the patent applicant combined them into a single inoculant and obtained a patent. Id., at 130. The Court held that the composition was not patent eligible because the patent holder did not alter the bacteria in any way. Id., at 132 (“There is no way in which we could call [the bacteria mixture a product of invention] unless we borrowed invention from the discovery of the natural principle itself ”). His patent claim thus fell squarely within the law of nature exception. So do Myriad’s. Myriad found the location of the BRCA1 and BRCA2 genes, but that discovery, by itself, does not render the BRCA genes “new . . . composition[s] of matter,” §101, that are patent eligible. Indeed, Myriad’s patent descriptions highlight the problem with its claims. For example, a section of the ’282 patent’s Detailed Description of the Invention indicates that Myriad found the location of a gene associated with increased risk of breast cancer and identified mutations of that gene that increase the risk. See App. 748–749.4 In —————— 4The full relevant text of the Detailed Description of the Patent is as follows: “It is a discovery of the present invention that the BRCA1 locus which predisposes individuals to breast cancer and ovarian cancer, is a gene encoding a BRCA1 protein, which has been found to have no significant homology with known protein or DNA sequences. . . . It is a discovery of the present invention that mutations in the BRCA1 locus in the germline are indicative of a predisposition to breast cancer and ovarian cancer. Finally, it is a discovery of the present invention that somatic mutations in the BRCA1 locus are also associated with breast cancer, ovarian cancer and other cancers, which represents an indicator of these cancers or of the prognosis of these cancers. The mutational events of the BRCA1 locus can involve deletions, insertions and point mutations.” App. 749. 14 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court subsequent language Myriad explains that the location of the gene was unknown until Myriad found it among the approximately eight million nucleotide pairs contained in a subpart of chromosome 17. See Ibid.5 The ’473 and ’492 patents contain similar language as well. See id., at 854, 947. Many of Myriad’s patent descriptions simply detail the “iterative process” of discovery by which Myriad narrowed the possible locations for the gene sequences that it sought.6 See, e.g., id., at 750. Myriad seeks to import these extensive research efforts into the §101 patenteligibility inquiry. Brief for Respondents 8–10, 34. But extensive effort alone is insufficient to satisfy the demands of §101. Nor are Myriad’s claims saved by the fact that isolating DNA from the human genome severs chemical bonds and thereby creates a nonnaturally occurring molecule. Myriad’s claims are simply not expressed in terms of chemical composition, nor do they rely in any way on the chemical changes that result from the isolation of a particular section of DNA. Instead, the claims understandably focus on the genetic information encoded in the BRCA1 and —————— Notwithstanding Myriad’s repeated use of the phrase “present invention,” it is clear from the text of the patent that the various discoveries are the “invention.” 5 “Starting from a region on the long arm of human chromosome 17 of the human genome, 17q, which has a size estimated at about 8 million base pairs, a region which contains a genetic locus, BRCA1, which causes susceptibility to cancer, including breast and ovarian cancer, has been identified.” Ibid. 6Myriad first identified groups of relatives with a history of breast cancer (some of whom also had developed ovarian cancer); because these individuals were related, scientists knew that it was more likely that their diseases were the result of genetic predisposition rather than other factors. Myriad compared sections of their chromosomes, looking for shared genetic abnormalities not found in the general population. It was that process which eventually enabled Myriad to determine where in the genetic sequence the BRCA1 and BRCA2 genes reside. See, e.g., id., at 749, 763–775. Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 15 Opinion of the Court BRCA2 genes. If the patents depended upon the creation of a unique molecule, then a would-be infringer could arguably avoid at least Myriad’s patent claims on entire genes (such as claims 1 and 2 of the ’282 patent) by isolating a DNA sequence that included both the BRCA1 or BRCA2 gene and one additional nucleotide pair. Such a molecule would not be chemically identical to the molecule “invented” by Myriad. But Myriad obviously would resist that outcome because its claim is concerned primarily with the information contained in the genetic sequence, not with the specific chemical composition of a particular molecule. Finally, Myriad argues that the PTO’s past practice of awarding gene patents is entitled to deference, citing J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U. S. 124 (2001). See Brief for Respondents 35–39, 49–50. We disagree. J. E. M. held that new plant breeds were eligible for utility patents under §101 notwithstanding separate statutes providing special protections for plants, see 7 U. S. C. §2321 et seq. (Plant Variety Protection Act); 35 U. S. C. §§161–164 (Plant Patent Act of 1930). After analyzing the text and structure of the relevant statutes, the Court mentioned that the Board of Patent Appeals and Interferences had determined that new plant breeds were patent eligible under §101 and that Congress had recognized and endorsed that position in a subsequent Patent Act amendment. 534 U. S., at 144–145 (citing In re Hibberd, 227 USPQ 443 (1985) and 35 U. S. C. §119(f)). In this case, however, Congress has not endorsed the views of the PTO in subsequent legislation. While Myriad relies on Judge Moore’s view that Congress endorsed the PTO’s position in a single sentence in the Consolidated Appropriations Act of 2004, see Brief for Respondents 31, n. 8; 689 F. 3d, at 1346, that Act does not even mention genes, much less isolated DNA. §634, 118 Stat. 101 (“None of the funds appropriated or otherwise made available under this 16 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court Act may be used to issue patents on claims directed to or encompassing a human organism”). Further undercutting the PTO’s practice, the United States argued in the Federal Circuit and in this Court that isolated DNA was not patent eligible under §101, Brief for United States as Amicus Curiae 20–33, and that the PTO’s practice was not “a sufficient reason to hold that isolated DNA is patent-eligible.” Id., at 26. See also id., at 28–29. These concessions weigh against deferring to the PTO’s determination.7 C cDNA does not present the same obstacles to patentability as naturally occurring, isolated DNA segments. As already explained, creation of a cDNA sequence from mRNA results in an exons-only molecule that is not naturally occurring.8 Petitioners concede that cDNA differs from natural DNA in that “the non-coding regions have —————— 7Myriad also argues that we should uphold its patents so as not to disturb the reliance interests of patent holders like itself. Brief for Respondents 38–39. Concerns about reliance interests arising from PTO determinations, insofar as they are relevant, are better directed to Congress. See Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___, ___ (2012) (slip op., at 22–24). 8Some viruses rely on an enzyme called reverse transcriptase to reproduce by copying RNA into cDNA. In rare instances, a side effect of a viral infection of a cell can be the random incorporation of fragments of the resulting cDNA, known as a pseudogene, into the genome. Such pseudogenes serve no purpose; they are not expressed in protein creation because they lack genetic sequences to direct protein expression. See J. Watson et al., Molecular Biology of the Gene 142, 144, fig. 7–5 (6th ed. 2008). Perhaps not surprisingly, given pseudogenes’ apparently random origins, petitioners “have failed to demonstrate that the pseudogene consists of the same sequence as the BRCA1 cDNA.” Association for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office, 689 F. 3d 1303, 1356, n. 5 (CA Fed. 2012). The possibility that an unusual and rare phenomenon might randomly create a molecule similar to one created synthetically through human ingenuity does not render a composition of matter nonpatentable. Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 17 Opinion of the Court been removed.” Brief for Petitioners 49. They nevertheless argue that cDNA is not patent eligible because “[t]he nucleotide sequence of cDNA is dictated by nature, not by the lab technician.” Id., at 51. That may be so, but the lab technician unquestionably creates something new when cDNA is made. cDNA retains the naturally occurring exons of DNA, but it is distinct from the DNA from which it was derived. As a result, cDNA is not a “product of nature” and is patent eligible under §101, except insofar as very short series of DNA may have no intervening introns to remove when creating cDNA. In that situation, a short strand of cDNA may be indistinguishable from natural DNA.9 III It is important to note what is not implicated by this decision. First, there are no method claims before this Court. Had Myriad created an innovative method of manipulating genes while searching for the BRCA1 and BRCA2 genes, it could possibly have sought a method patent. But the processes used by Myriad to isolate DNA were well understood by geneticists at the time of Myriad’s patents “were well understood, widely used, and fairly uniform insofar as any scientist engaged in the search for a gene would likely have utilized a similar approach,” 702 F. Supp. 2d, at 202–203, and are not at issue in this case. Similarly, this case does not involve patents on new applications of knowledge about the BRCA1 and BRCA2 genes. Judge Bryson aptly noted that, “[a]s the first party with knowledge of the [BRCA1 and BRCA2] sequences, Myriad was in an excellent position to claim applications of that knowledge. Many of its unchallenged claims are —————— 9We express no opinion whether cDNA satisfies the other statutory requirements of patentability. See, e.g., 35 U. S. C. §§102, 103, and 112; Brief for United States as Amicus Curiae 19, n. 5. 18 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY v. MYRIAD GENETICS, INC. Opinion of the Court limited to such applications.” 689 F. 3d, at 1349. Nor do we consider the patentability of DNA in which the order of the naturally occurring nucleotides has been altered. Scientific alteration of the genetic code presents a different inquiry, and we express no opinion about the application of §101 to such endeavors. We merely hold that genes and the information they encode are not patent eligible under §101 simply because they have been isolated from the surrounding genetic material. * * * For the foregoing reasons, the judgment of the Federal Circuit is affirmed in part and reversed in part. It is so ordered. SCALIA, J., concurring _________________ _________________ Cite as: 569 U. S. ____ (2013) 1 Opinion of SCALIA, J. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES No. 12–398 ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY, ET AL., PETITIONERS v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT [June 13, 2013] JUSTICE SCALIA, concurring in part and concurring in the judgment. I join the judgment of the Court, and all of its opinion except Part I–A and some portions of the rest of the opinion going into fine details of molecular biology. I am unable to affirm those details on my own knowledge or even my own belief. It suffices for me to affirm, having studied the opinions below and the expert briefs presented here, that the portion of DNA isolated from its natural state sought to be patented is identical to that portion of the DNA in its natural state; and that complementary DNA (cDNA) is a synthetic creation not normally present in nature.  

Telegraafsma #50. Omzien naar elkaar. Vooruitkijken naar de toekomst. Bekijk de webversie
Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.
Afbeelding
Barsten in het fundament
Uit het ‘Coalitieakkoord’ (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) van de huidige regering Rutte4:
De democratische rechtsorde is het fundament van onze samenleving. Dit fundament heeft barsten opgelopen. Wij willen het vertrouwen tussen burgers en overheid herstellen. Dat zal alleen gaan als de overheid betrouwbaar is, vertrouwen heeft in burgers en oog heeft voor de menselijke maat. Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is. Ook willen wij, zowel in cultuur als structuur, werken aan een versterking van onze democratische instituties. Zo willen we het onafhankelijk toezicht en de democratische controle op de uitvoerende macht versterken, de toegang tot het recht verbeteren en de invloed van burgers op het beleid vergroten”.
 Ravijnen
Er is dus iets mis gegaan met het vertrouwen tussen de burgers en de overheid. Inmiddels kennen we de lange en groeiende lijst van ‘kloven’ die we met z’n allen zullen moeten overbruggen. Van Groningen (gaswinning) tot Limburg (overstromingen), de toeslagenaffaire, het migratievraagstuk, de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de stikstofcrises, de gang van zaken met Europa, oorlogen hier en daar, noem maar op. Kloven tussen leef- en systeemwerelden die om oplossingen vragen voordat de val in de ravijnen zich voordoet.
(Je kent het voorbeeld: met wat er nu aan beleid uit staat spreken de gemeenten inmiddels al over het jaar 2026 als het ‘Ravijnjaar’. Het is geen grap).
 Wie ben ik?
Je komt voortdurend mensen tegen die zeggen: “ik zie het allemaal gebeuren, maar wat kan ik er aan doen?. Ik ga stemmen bij de verkiezingen maar er verandert toch niets.
Wie ben ik?”. Tot even voorheen kon je misschien nog zeggen dat het jou niet raakte, maar is dat nog zo als, bijvoorbeeld, de energiecrises die er ook nog bijkomt niet aan jou, en/of aan je naasten, voorbijgaat? Nederland is geen afgesloten eiland, inmiddels is jouw eigen huis dat ook niet meer. Peilingen leveren cijfers op en geven een indruk van wat de mensen op straat en in de buurten er van denken. Maar wat zijn de verhalen er achter? Hoe zien we echt naar elkaar om? Hoe kijken we vooruit naar de toekomst? Hoe delen we het leven? 
AfbeeldingDe straat op
De Burgemeester van Den Haag heeft mij de toestemming verleend om op de werkdagen van 5 tot en met 27 september, van s’ochtends 8.00 uur tot einde middag 18.00 uur, plaats te nemen in  de nabijheid van de ingang van de Tweede Kamer. Om met voorbijgangers te spreken en van gedachten te wisselen over wat er bij hen leeft. Om gesprekken te voeren met functionarissen en vertegenwoordigers van allerlei organisaties die aan relevante maatschappelijke verbanden vormgeven. We gaan op onderzoek uit, met publicaties in meervoudige (internationale) media en ook natuurlijk de Telegraafsma (www.telegraafsma.nl) en – voor specifieke onderwerpen – met aparte verslagen op de website (www.deonderstesteenboven.nl).
(De notitie van Pieter Omtzigt voor hier te beschouwen als een voorbeeld van de uitgesproken mening van 1 persoon. We zullen bijvoorbeeld ook de verslagen van de Parlementaire Enquêtes opnemen, net zoals de onderste stenen die jij naar boven weet te krijgen).
 Het leven delen
Het is allemaal een interactief gebeuren, een gezamenlijk project. Waar jij met jouw inbreng,  ideeën, suggesties aan kan bijdragen. Schrijf je in voor de Telegraafsma en ondersteun het project. Er zal een overzicht worden opgesteld van de onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen, van narigheid met beleggingsverzekeringen tot pensioenen, het functioneren van toezichthouders en consumentenorganisaties, de werking van ‘de politiek’, energie en milieu, tot de rechtsstaat, enzovoort: de vele zaken die in het coalitieakkoord aan de orde worden gesteld. Aangevuld met wat jij wil en kan inbrengen. (Let alsjeblieft wel een beetje op je stijl en taalgebruik. Dat het (nu) allemaal rommelig is en naargeestig kan zijn dat weten we wel. We gaan er een opbouwend geheel van maken, immers we zullen het leven met elkaar moeten en willen blijven delen).Laat je stem horen en help mee voor het leven en de toekomst te kiezen, ……..
(klik link).