stop met politiek

Doe mee: stop met politiek en hou grote schoonmaak

Het woord politiek staat voor veel mensen gelijk aan machtsmisbruik, corruptie en vriendjespolitiek. Het roept meteen ook een gevoel van onmacht op. Vaak hoor je ‘Het is de politiek en daar kan je toch niets aan veranderen’.

Daarmee ben ik het roerend eens. Zolang we onze onmacht blijven uitspreken en ‘politiek’ blijven bekijken als iets waaraan we niets kunnen veranderen dan zal de situatie blijven zoals hij nu is: een kleine groep van beroepspolitici die uitvoeren wat de macht achter de schermen, de eigenaren van multinationals, wil.

Op welke manier kunnen we dit aanpakken?

Er is een gewelddadige manier waarbij een grote groep mensen gesteund door een concurrerende elite de machthebbers verdrijft en er nieuwe politici naar voren worden geschoven die opnieuw op de oude voet doorgaan.

Er is een geweldloos pad. Een machtig voorbeeld is Ghandi. Hij klaagde wantoestanden aan, cijferde zichzelf volledig weg en maakte de lange mars naar de bevrijding van de Engelsen. Helaas bleven de machthebbers achter de schermen aan en verschenen ook hier nieuwe politici op het toneel die weer deden wat de oude macht hen beval.

Met andere woorden de aanpak waarbij de oude macht blijft zitten is zinloos. Steeds worden de symptomen (politici) vervangen door andere, waardoor corruptie, vriendjespolitiek en machtsmisbruik blijven.

Daarom stel ik een andere aanpak voor. Laten we een grote schoonmaak gaan houden. We schuiven enkele mensen naar voren via de reguliere verkiezingen (geweldloos) die geen politiek mogen bedrijven, maar uitsluitend als opdracht mee krijgen: MAAK SCHOON.

Dat betekent dat het huidige financiële systeem op de helling moet. We gaan namelijk de macht aanpakken bij de bron, namelijk bij het bezit.

De schoonmaak in grote lijnen

1. De geldcreatie van particuliere banken (lees: macht aan grote aandeelhouders) geven we aan de overheid en dit stellen we daardoor onder controle van de burgers.
2. Banken worden normale ondernemingen die failliet kunnen gaan.
2. Rente vragen over uitgeleend geld wordt verboden.
3. Dividend kan pas worden uitgekeerd na winstdeling met de werknemers.
3. Er wordt een onvoorwaardelijk basisinkomen ingevoerd (het uitkeringsapparaat gaat bijna volledig verdwijnen)
4. Mensen kunnen nooit komen onder het bestaansminimum van het basisinkomen. (dat betekent einde van honger, dakloosheid en armoede)
5. De grondwet geldt weer voor iedere burger (nu niet), dat wil zeggen dat naast de bestaande grondrechten geldt dat iedereen voortaan recht heeft op een basisinkomen, huisvesting en voeding.

Is invoering hiervan mogelijk?

Ja, wanneer de meerderheid van de bevolking bereid is de welvaart met elkaar te delen EN hun verantwoordelijkheid te nemen.

Dat wil zeggen steun elkaar om dit samen in ons land in te voeren.

Stop met polderen, egotrippen of klagen.

Rob Vellekoop, 22 januari 2016

bron:http://delangemars.nl/