Spoedwet 1 juli 2020

Spoedwet 1 juli 2020

Corona is een IQ Test.

Beste Mensen van Politie, Medici, Brandweer, BOA, Leger en vrijheidlievende mensen.

De zittende Bilderberg Politiek misbruikt overheidsinstanties om met het Corona Hoax de bevolking te onderdrukken in Noord Koreaanse stijl.

De politiek is van mening dat ze een staatsgreep kunnen uitvoeren om hun Fascistische Dictatuur der Globalisten af te dwingen.

Laat ik hier duidelijk in zijn, een ieder is verantwoordelijk voor zijn daden, als men als Ambtenaar of Orderhandhaver een opdracht krijgt tot onrecht, is deze persoon aansprakelijk voor de misdaad die hij door de politiek opgedragen krijgt.

De staatsgreep waar ik op doel houd verband met onder andere het excuus van Willem Alexander voor het vluchten van Wilhelmina op 13 mei 1940.

Dit zie ik als een bekentenis, die ook door Maxima is bevestigd dat de Nederlander niet bestaat in 2012 in haar toespraak https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=222s Maxima – ‘The Dutchman does not exist’ / ‘De Nederlander’ bestaat niet.

Hiermee is de rechtsgeldigheid van het huidige kabinet ongeldig verklaard vanaf 5 mei 1945, daar het eerste kabinet naar de vijandigheden en capitulatie door Duitsland werd ondertekend.

De Capitulatie was immers geen vredesverdrag, dit is tot heden nooit tot stand gekomen.

Wel is de bestuursvorm die de Nazi’s op 18 mei 1940 hebben ingevoerd nog steeds van kracht, waarbij de grondwet door artikel 21 van de toen geldende grondwet per 13 mei 1940 is vervallen inclusief het koningshuis.

Er is een brief aan Maxima geschreven waar haar toespraak werd bevestigd dat de Nederlander niet bestaat, https://lettertomaxima.blogspot.com/.

Als Nederland en het koninkrijk niet bestaan is het huidige Kabinet een voortvloeisel van het Hitler kabinet van 18 mei 1940.

Nederland is nog steeds een onderdeel van Duitsland als bezetgebied.

Het Jalta verdrag heeft de verdeling van Duitsland bepaald, waarbij ook Nederland als oorlogsbuit is behandeld.

Dit heeft kunnen gebeuren daar de Nazi’s zich hebben verplaatst reeds voor de 2e wereldoorlog naar de US.

In 1942 heeft Bernhard een brief aan Hitler geschreven om stadhouder van Nederland te worden onder de Duitse bestuursstructuur, wat tot heden ook het geval is.

Op de achtergrond is gewerkt aan een oplossing om dit onrecht te verhelpen, en Nederland mee zijn soevereiniteit terug te geven wat we vanaf 13 mei 1940 verloren hadden.

Dit is door het ondertekenen van het Parijs Klimaatakkoord in 2015 door alle aangesloten landen ondertekend.

Waarbij de ondertekenaars niet door hadden dat de GESARA wetgeving en invoering hadden ondertekend in 2015.

Deze overeenkomst was een stap om alle landen weer soeverein te maken, wat voor Nederland pas kan ingaan als het huidige illegale Hitler kabinet is verdwenen.

Om dit te bereiken hebben de geallieerde landen een Jalta II overeenkomst ondertekend dat Duitsland weer soeverein maakt.

Hiermee vervalt dan ook het stadhouderschap dat Willem Alexander van zijn Nazi opa heeft geërfd.

Daar er geen geldige grondwet meer is vanaf 13 mei 1940, zijn alle verdragen of overeenkomsten maar ook de rechtsspraak niet geldig vanaf 5 mei 1945 tot heden.

Daarom is het Kabinet Rutte niet bevoegd om wetten te maken en af te dwingen.

Iedereen die een eed aan de Koning, en de Grondwet heeft afgelegd is bedrogen geworden door de valse politiek en niet legitiem koningshuis.

Als Nederland niet bestaat volgens Maxima, waarom laat zij zich met Willem Alexander dan als vorsten vieren, wetende dat ze de boel oplichten?

De noodwet is niet rechtsgeldig daar er geen rechtsfundament meer is waar deze wet op is gestoeld.

Alle beambten, politie, rechters, juristen die de eed hebben afgelegd, en het Bilderberg misdaad kabinet steunen maken zich schuldig aan het instant houden van dit Genocide Kabinet Rutte II en zijn mede misdadigers.

Het invoeren van GESARA is in het internationaal gerechtshof bekrachtigd en zal voor 1 Juli van kracht zijn, waardoor armoede en daklozen tot het verleden gaan behoren, welvaart voor iedereen.

Daarom zal het huidige misdaad kabinet voor deze invoering verwijderd moeten worden, daar zij nooit een eerlijke intentie tegen de onderdrukte bevolking hebben gehad.

Want de welvaartfondsen is voor de bevolking, waarbij de huidige volksverlakkers nooit de interesse van de bevolking hebben vertegenwoordigd.

Daar deze fondsen voor soevereine staten is, zal de door de Nazi opgerichte EU geen fondsen krijgen, daar dit gedrocht geen soeverein land is, maar een op Nazi fundament Globalistische communistische afdeling van de gewenste Nieuwe Wereld Orde.

De Noodwet die gedacht was om de bevolking gedwongen te vaccineren met behulp van de Corona Hoax is een aanslag op de hele bevolking ook de mensen van overheden politie, brandweer etc.

De aangiften die gedaan zijn tegen deze regering kunnen onder de huidige wet en regelgeving niet behandeld of geldig verklaard worden door het ontbreken van een geldig rechtssysteem

De grondwet is zo dood als een pier, https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier/#:~:text=%E2%80%9CAls%20je%20wetten%20niet%20aan,zo%20dood%20als%20een%20pier.%E2%80%9D

Rutte en zijn baas Willem Alexander zijn mee schuldig aan Genocide voor de MH370 / MH17 en zullen dan ook berecht moeten worden voor hun misdaden tegen de menselijkheid.

Op de video is te zien het verslag direct 20 minuten na de ramp met de MH370, die ons als MH17 wordt voorgeschoteld. https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/

Lichamen zonder bloed die geconserveerd zijn, als ontbreken van organen is het te verklaren waarom er geen bloed op de rampplek was.

Onder de slachtoffers werden geen Europese mensen gevonden enkel Aziatische mensen waarvan 6 kinderen, dit komt overeen met de passagierslijst van de MH370.

Op het blog over de MH370 / MH17 https://mh370-jit-lie.blogspot.com/ is uitvoerige informatie te vinden dat het verhaal van het JIT en Rutte niet kan kloppen.

Alle politici, rechters, en ambtenaren zijn hiervan op de hoogte gesteld, dus kennisdrager en mee verantwoordelijk door niet ingrijpen in deze misdaad en Genocide tegen eigen en wereldbevolking.

De vraag die beantwoord moet worden waar de slachtoffers van de MH17 zijn vermoord, in opdracht van de Globalisten die een oorlog met Rusland hebben willen uitlokken, om het falende Geldsysteem en de NWO door te drukken.

De ondergang van Rutte en zijn mede daders te zien in de Down Fall. https://www.bitchute.com/video/YKrtIfSU8JSZ/

Daar dit vergrijpen zijn die onder oorlogsmisdaden vallen zal deze rechtszitting voor een militair tribunaal moeten komen.

Door de misdaden van he Rutte Bilderberg kabinet zijn we allemaal misleid en slachtoffer van hun daden.

Politie, Leger of BOA die het Hitler Kabinet en de stadhouder hun macht willen laten behouden en hun belangen verdedigen zijn te vergelijken met de vroegere NSB van Anton Mussert.

Groet

Rinus Verhagen.