SLECHTS 60% VAN DE BEVOLKING IS MENS!

De aarde wordt bevolkt door zielloze menselijke klonen!!
SLECHTS 60% VAN DE BEVOLKING IS MENS!

Wie kan er worden gered?
JJK: Kan elke ziel worden “gered”?
SANANDA: Nee, omdat het redden van een ziel veronderstelt dat ze bereid is een gekozen pad te verlaten en om te keren. Er zijn zielen die volledig toegewijd zijn aan de destructieve despoot. Deze zielen worden geherstructureerd, worden teruggeblazen tot eenheid. Na verloop van tijd krijgen ze een nieuwe kans om zichzelf als mens te ervaren. Ze beginnen een nieuwe cyclus van incarnatie door op een lager bewustzijnsniveau binnen te gaan.
JJK: Als straf?

SANANDA: Als een nieuwe kans – omdat elke ziel die gefaald heeft op een dag een dringend verlangen ontwikkelt om het beter te doen, om het goed te doen en om uiteindelijk naar het licht te stijgen als een meester van dit vlak. Zo raakt niemand verdwaald, het is een omweg – een grote omweg!

Heeft ieder mens een ziel?
JJK: Wat gebeurt er met die wezens die helemaal geen ziel hebben? Of heeft ieder mens een ziel?
SANANDA: Deze aarde wordt bevolkt door zielloze menselijke klonen. Uiterlijk verschillen ze op geen enkele manier van mensen, daarom zijn ze moeilijk te herkennen. Voor degenen die in het subtiele kunnen kijken, is dit onderscheid echter duidelijk te zien.
Klonen hebben geen aura. Ze zenden een koud elektromagnetisch veld uit dat geen kleuren voortbrengt. Dit koudwitte licht is de signatuur van deze entiteiten. Ze zijn kunstmatig gemaakt en dienen slechts één doel: mensen van hun goddelijke spoor afbrengen. Hoe gebeurde dit? Je ervaart het overal. Politiek, religie en economie zijn de gebieden waarop deze wezens zich verplaatsen.
Veel van uw “ontwerpers” en “leiders” dragen niets menselijks in zich en hebben niets menselijks aan zich.
Het is gemakkelijk voor hen om onmenselijk te handelen. Onrechtvaardigheid en willekeur verleidden mensen om het pad van het licht te verlaten. Ze ontwikkelen angsten die vreemd zijn aan een gezond persoon, angsten waarmee de prinsen van de duisternis zich voeden. De menselijke klonen waren de oogstmachines van angstenergieën.
De tijd is nu aangebroken dat ook deze structuren het niet meer kunnen houden.
De krachten die tot nu toe dit proces van infiltratie hebben beheerst, worden dunner. De duistere prinsen moeten de aarde verlaten en met hen sterven, ook degenen die hen dienden en een handje hielpen.
JJK: Het eindigt en dat betekent dat veel wezens zullen sterven…

SANANDA: Heel veel wezens zullen deze wereld verlaten, heel veel! De Nieuwe Aarde wordt bevolkt door bezielde mensen.
Alleen degenen die van binnen worden bewoond zullen hier een plek vinden, want de Nieuwe Aarde is een plek van levendigheid, waarachtigheid en liefde.
Het vrederijk op aarde vraagt om een ander mens – om mensen die zichzelf willen helen in het goddelijk licht en die een oprecht verlangen hebben naar eenheid en kennis.
Jouw hemelvaart betekent de afdaling van degenen die het wiel van de tijd in hun voordeel gebruikten, zonder acht te slaan op de zielen van mensen. Dit spel is echt voorbij.
Leef en heb lief, verwacht het onverwachte en weet zeker: het LEVEN zal zegevieren en er zal LICHT zijn op deze AARDE.