Sir David Attenborough: “Laat Derde Wereld verhongeren”

Afnemen recht op kinderen

david attenboroughDe zwaksten moeten we gewoon laten verhongeren, vindt Sir Attenborough, ook al kan de hele Derde Wereld met de Amerikaanse militaire uitgaven van slechts één week worden gevoed (2).

De meest onderscheiden en gelauwerde Britse academicus, Sir David Attenborough, heeft een pleidooi gehouden om de Derde Wereld te laten verhongeren, zodat de wereldbevolking afneemt. Vorig jaar had de globalist Attenborough, het lievelingetje van de linkse/liberale intelligentsia, de mensheid al letterlijk ‘een plaag’ genoemd.

In een interview met de Daily Telegraph ging de gevierde Attenborough in op zijn standpunt dat de ‘plaag van de mensheid op Aarde’ moet worden verminderd. De reductie van de wereldbevolking kan het makkelijkst beginnen met het laten verhongeren van de derdewereldlanden, die zonder Westerse voedselhulp niet kunnen overleven. ‘Het is getikt dat de VN hen (de hongerige landen) zakken meel stuurt.’

Agenda 21

De talloze ‘enorme gevoeligheden’ van de mensen verhinderen in zijn ogen het uitvoeren van de massale depopulatieplannen van de globalisten en de VN (Agenda-21). Eén van deze lastige ‘gevoeligheden’ is volgens Attenborough het ‘recht op kinderen krijgen’. De academicus impliceert dus dat dit recht zou moeten worden ingetrokken.

In een normale samenleving zou Attenborough vanwege zijn wens massale genocide op de mensheid te plegen als psychopaat worden gediagnosticeerd, en op zijn minst aan de zware medicatie moeten. In de 21e eeuw zijn oude normen en waarden echter totaal op zijn kop gezet. Attenborough wordt in Groot Brittannië als een ‘nationale schat’ beschouwd en heeft maar liefst 31 eredoctoraten van Britse universiteiten, meer dan enig ander. Daarnaast heeft hij nog een groot aantal ‘koninklijke’ titels.

Globalisten voeren oorlog tegen het leven zelf

De met het linkse gedachtegoed gedrogeerde massamedia reageerden dan ook positief op zijn laatste krankzinnige voorstel. Het moge duidelijk zijn dat de globalisten, waar we behalve de VN (Agenda-21), mede door Nederland ondertekend) ook het IMF, de Wereldbank, de EU en de wereldwijde milieubeweging tot mogen rekenen, niet alleen oorlog voeren tegen ons recht op een gezin en op welvaart, maar ook tegen het leven zélf. De valse Co2-global warming agenda is daarbij één van hun belangrijkste wapenen.

Als Attenborough zo graag het grootste deel van de mensheid wil uitroeien, dan suggereren wij dat hij eerst maar eens zelf het ‘goede’ voorbeeld geeft en zowel zichzelf als zijn eventuele familie opoffert voor deze ‘verheven’ doelstellingen. (1)

10 geboden NWO: 6,5 miljard mensen moeten verdwijnen

Al in 1980 werd er de Amerikaanse staat Georgia een geheimzinnig monument, de ‘Georgia Guidestones’, opgericht. Niemand weet precies wie er achter dit ‘Amerikaanse Stonehenge’ zit, maar in het monument zitten in 8 verschillende talen de 10 geboden van de Nieuwe Wereld Orde gebeiteld.

Het eerste gebod is het terugbrengen van de mensheid, die inmiddels zo’n 7 miljard zielen telt, naar 500 miljoen. Het tweede gebod is het controleren van de voortplanting. In de andere geboden wordt onder andere gepleit voor een nieuwe wereldtaal en een wereldrechtbank. In het 10e gebod wordt de mensheid een ‘kanker’ genoemd die ‘ruimte voor de natuur’ moet geven. Het monument is vooral populair bij New Agers en aanhangers van allerlei natuurreligies.

In 2008 probeerden christenen tevergeefs de ‘Georgia Guidestones’ te laten verwijderen. Daarentegen zijn er de afgelopen jaren in heel de VS wel massaal publieke verwijzingen naar het christendom, Jezus Christus, de Bijbel en de 10 geboden weggehaald uit scholen en de openbare ruimte.

Bron: XanderNieuws.punt.nl