schade claim, en ontzeggen van verdere acties tegen de bevolking

Beste politici van bezet bestaand Nederland vanaf 13 mei 1940.

Volgens onderstaand schrijven ben ik van mening dat de bevolking stelselmatig is opgelicht.

Daar de bevolking geen contract met de staat heeft die ook niet meer bestaat vanaf 13 mei 1940, betekend dit dat ik al die jaren ben bedrogen en afgeperst om belasting te moeten betalen aan een misdaad organisatie die acteert als of zijn de bevolking van voormalig Nederland als lijfeigenen belasting plichtig waren als beschermingsgeld.

Al de opgelegde regelgeving en afpersing van velen jaren, met ook de diefstal van onze pensioenen maakt dat we alle nog levende naoorlogse politici ter verantwoording roepen en schadevergoeding eisen voor de schade die u ons heeft berokkend.

Daarom eis en claim ik alle door mij onder dwang betaalde belasting per direct terug, met wettelijke rente van door u bepaald van 8%.

Ook eis ik alle bijdrage voor een slechte zorgverzekering terug over alle jaren dat ik onder dwang deze heb moeten betalen.

Alle onterechte opgelegde boeten, door het CJIB eisen we terug, die in naam van de Fake Koning aan ons is opgelegd.

Hij is hoofdelijk aansprakelijk, vandaar dat we al zijn bezittingen als ook de bezittingen van politici als onderpand een beslag op laten leggen, mocht er tegenwerking zijn van bestuurlijke kant we deze claim via de AIIB gaan indienen om u rekeningen te laten bevriezen tot er een uitspraak is via gerechtelijke weg.

Alle wetten en regelgeving vanaf 5 mei 1945 tot heden zijn bedrog en niet legaal, dus daarom gaan we geen van uw verzonnen wetten op basis van bedrog nog langer accepteren.

We beroepen ons op bestuurders aansprakelijkheid waar u verantwoordelijk voor bent, en geen immuniteit van onze kant kunt verwachten.

Derhalve eisen we per direct dat u al uw activiteiten staakt in afwachting van een rechtszitting met mogelijke berechting door een oorlogstribunaal, daar we nog steeds als bezet gebied van Duitsland als oorlogsbuit door de VS wetten vallen tot 2099.

Spoedwet, en Lock Down en zijn gevolgen worden uw persoonlijk aangerekend, daar dit een lang van te voren geplande actie was om ons tot Vaccinatie te dwingen.

Iedere dag dat uw deze vordering negeert, zal de zaak tegen uw persoonlijk enkel maar zwaarder maken.

Een bevolking die zich verraden en bedrogen voelt heeft uw niet meer onder controle.

Als bevolking hebben we geen misdaad kartel nodig om in vrede te kunnen leven, want jullie als Bilderberg Maffia zijn juist ons grootste probleem dat we nu gaan verwijderen..

Let eens op hoe we als land en bevolking herstellen als het politiek Nazi gezwel verdwenen is, samen met het Fake Virus.

Rinus.