Q het graf van JFK.

Beste Wierd Duk.

Q is de droom van vrijheid, die JFK POTUS 35 met zijn leven heeft moeten bekopen. https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_Eternal_Flame

Trump maakt POTUS 45 de transitie mogelijk door met de patriotten de Deep State uit te schakelen over de hele wereld, met hulp van bondgenoten.

Wierd Duk als he Ballen hebt breng je dit naar buiten i.p.v. mensen belachelijk proberen te maken.

‘Complotdenkers QAnon niet zomaar afschrijven’Het Land van Wierd Duk

Luister op Apple Podcasts 

Het is een van de snelst groeiende complottheorieën van dit moment, ook in Nederland. De mysterieuze QAnon-beweging neemt het op voor president Trump en keert zich tegen ‘corrupte elites’. „Maar het zijn niet alleen maar rechts-extremisten”, zegt Wierd Duk. „Veel Nederlanders voelen zich niet meer vertegenwoordigd in de media en komen met hun vragen uit bij Q.” In de podcast legt Duk uit waarom het belangrijk is om deze snelgroeiende cultus te begrijpen in plaats van direct af te schrijven.

De Rutte Cabal wil graag weten uit welke hoek ze verdreven worden.

Ik geef enkel een service omdat ik niet betrokken ben in de misdaad tegen de bevolking.

Het voormalig Nederland zal bevrijd worden door WW II te beëindigen en de stadhouder Willy von Amsberg uit te schakelen.

Beste Wierd als Nazi collaborateur van het kwaad NSB Hitler Kabinet in Den Haag, wat komen gaat is niet te stoppen.

Vrijgave van E-Mails Hillary Clinton server.

Wat kunnen we hier uit opmaken, de innige samenwerking met de Deep State in de US en de invloed van het omgekochte Rutte Hitler Kabinet.

Waarom is Nederland voor de US zo belangrijk?

Omdat vanaf 1945 Nederland als onderdeel van Duitsland een veilige haven voor Nazi’s en pedofielen is geworden, De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Prins Bernhard heeft na de Tweede Wereldoorlog een actieve rol gespeeld om voortvluchtige nazi’s te helpen ontsnappen naar Argentinië.

De bevolking als argeloze slaven zijn gebruikt die stelselmatig onteigend zijn geworden om de Deep State te financieren.

Kan ik Geert Wilders verwijten maken dat in de US mails voorkomt? Geert handelde tegen de belangen van Hillary en haar moorddadige Deep State.

Nee dat lijkt me sterk, want Wilders is altijd duidelijk geweest over zijn standpunten en de islam, waar Obama en Hillary, John McCain Isis hebben laten opzetten.

Waar Rutte met ons gestolen geld Isis heeft gefinancierd ook toevallig 70 Miljard aan teveel betaalde ziekenkosten van de Nederlandse belasting betaler.

Wat ik hem wel kan verwijten is het verder laten modderen van dit Hitler Kabinet, hij had net als Thierry Baudet de waarheid kunnen vertellen over de Niet rechtsgeldigheid van het hele naoorlogse ziek Nazi systeem in bezet Nederland door het ontbreken van de grondwet vanaf 13 mei 1940.

Daarom is geen enkele wet of verdrag in naam van Nederland geldig vanaf 13 mei 1940, ook de EU en meerdere Deep State instellingen als de VN, WHO, NATO, IMF en Wereldbank.

Het hoofddoel van het Kunduz Akkoord was het veiligstellen van Drugsteelt en handel door de Bilderberg Pedo Maffia van Rutte en het fake koningshuis.

Jullie zijn breed in beeld over de wereld, dit krijgt zelfs Rutten niet meer uitgelegd met droge ogen.

Pedofielen in Nederland krijgen nu de volle aandacht dank Donald J Trump.

Alle speel oorlogen van Pay for Play van Rutte en zijn moord kabinet, in dienst van Hillary Clinton en de Deep State waar gewillige Pedo Mark graag zijn broek voor laat zakken.

De moord op de Ambassadeur in Libië Benghazi was om het zwijgen op te leggen van de Wapenhandel van de Clinton’s.

Daar er veel geld mee verdiend is, komen uitbetalingen natuurlijk nooit op een bankrekening nummer, maar contant is een oude sok, waar dan van alles mee gekocht kan worden, zoals de woning van Balkenende en Green Deal Badmuts Diederick Samson.

En het stelen van de bevolking ging door. https://www.burgercomite-eu.nl/jetta-klijnsma-verkoopt-uw-pensioen/

De afdracht premie van de AOW, Foetsie, https://www.dagelijksestandaard.nl/2013/11/de-grote-verdwijntruc/

De te veel betaalde ziekenkosten premie

Ruim 70 miljard euro AWBZ premies zijn verdwenen https://fd.nl/frontpage/Archief/652443/ruim-70-miljard-euro-awbz-premies-zijn-verdwenen

Sanny Fortuin en Madelein Holm – Twee jaar geleden startten we met ons onderzoek voor een film over verpleeghuizen.

Het ministerie van VWS spreekt standaard over ‘incidenten’ als zo’n instelling negatief in het nieuws staat. Maar zou er structureel niet iets mis kunnen zijn?

We volgden het geld vanaf het loonstrookje tot aan het bed.

Na twee jaar wadlopen in een stroperige brij van beleidsinformatie was de conclusie schokkend: Wij betalen voldoende premie voor de zorg binnen de AWBZ.

Vanaf 1996 hebben diverse regeringen echter besloten om een stijgend deel van de premies aan andere dingen uit te geven.

VWS meldt regelmatig dat iedereen met inkomen zo’n 320 euro per maand aan AWBZ-premie betaalt. Dat levert de overheid 13 miljard euro aan premies op.

Bij een beroepsbevolking van 8,3 miljoen mensen (2008) kom je uit op 29 miljard euro.

Genoeg om de AWBZ van te bekostigen en om (inclusief eigen bijdragen) nog 9,5 miljard euro over (2008) te houden.

Spaarpot is leeg

Volgens de wet dient de spaarpot, het AFBZ-fonds, daarmee gevuld te worden. Deze pot is echter leeg.

Tussen 2001 en 2009 is door het afromen van de premies bijna 70 miljard euro verdwenen.

Het recent gelanceerde idee van de aanvullende AWBZ-verzekering lijkt ons daarom bizar.

De AWBZ is een verzekering, waarvan de premieopbrengst uitgegeven dient te worden aan ziektekosten die onder de AWBZ vallen.

Dit in tegenstelling tot belastinggelden waarmee de regering kan doen en laten wat haar goeddunkt.

Wij betalen de premie aan de overheid en de zorgverzekeraar is in de praktijk de uitvoerder van de AWBZ.

Volgens de rechter mag zorgverzekeraar noch overheid zich voor de AWBZ beroepen op een tekort aan geld.

Deze uitspraken zijn in 2003 de reden geweest dat het de LPF lukte de wachtlijsten weg te laten werken.

Het lijkt erop dat het ministerie goed naar de rechter heeft geluisterd.

Uit de laatste AWBZ-zorgoverzichten van het College voor Zorgverzekeraars blijkt dat er geen ‘zorg’ geleverd wordt, alleen ‘aanvullende zorg’. Op ‘zorg’ mag van de rechter immers niet bezuinigd worden, op aanvullende zorg wel.

Oorverdovende stilte

Wat betekent dat bijvoorbeeld voor verpleegtehuizen? Er volgt altijd een oorverdovende stilte als weer een drama de televisie heeft gehaald.

Een verpleeginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.

Maar het verhaal heeft ook een achterkant. Vanaf de jaren negentig is de overheid zich steeds meer met de inhoud van de zorg gaan bemoeien.

Terecht stelden de zorgaanbieders dat de uitvoering van de zorg hun eigen terrein was.

Dat leverde in 1996 de kwaliteitswet op, waarmee instellingen verantwoordelijk werden voor de kwaliteit van de zorg.

Wie had toen verwacht dat de overheid zich niet gehouden voelde om marktconforme prijzen voor de zorg te betalen?

Bij elk drama kan VWS naar de instelling wijzen; de overheid bemoeit zich immers niet met de kwaliteit van de zorg.

Wat moet een instelling zeggen als er iets mis gaat? Dat ze bij lange na niet voldoende geld krijgt voor de zorg die ze moeten leveren?

Dat is waar, maar tegelijk levert ze daarmee het bewijs van haar eigen onvermogen.

Het is tijd voor transparantie over de AWBZ.

Sanny Fortuin en Madelein Holm zijn ondernemers in Amsterdam en Maarssen.

Erratum

In het artikel ‘Ruim 70 miljard AWBZ-premies zijn verdwenen’ op pagina 7 van de editie van 8 maart is een fout geslopen.

Waar staat ‘de overheid levert dat 13 miljard euro aan premies op’ had moeten staan ‘Volgens VWS levert dat de overheid 13 miljard euro aan premies op.’ Verder was het duidelijker geweest als het premieplichtig inkomen in 2008 was vermeld: dat was volgens de overheid 243,8 miljard euro.

Over dat bedrag werd 12,15 procent ingehouden voor de AWBZ. Dat is in totaal 29,6 miljard euro en niet 13 miljard euro.

https://marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-dossiers/het-abp-en-de-verdwenen-miljarden/

Het ABP en de verdwenen miljarden

 27 maart 2014  Redactie 6 Comments ABPkabinetlubbersoverheidpensioenfondspensioenroof

In de jaren ’80 en begin jaren ’90 zijn er door de Nederlandse staat met behulp van de uitnamewet miljarden guldens uit de pensioenpot van het pensioenfonds ABP achterover gedrukt.

Dit blijkt uit onderzoek van de inmiddels overleden econoom Hennie Kemner.

In de gepensioneerden wereld werd al geruime tijd schande gesproken over de greep van de rijksoverheid in de pensioenkas van de ambtenaren.

Kenmer nam zich voor om te onderzoeken of het bedrag dat rond ging van meer dan 30 miljard gulden klopte en welke weg de overheid hiervoor had bewandeld.

Dankzij bovengemiddelde doorzettingskracht en de Wet Openbaarheid Bestuur lukte het Kenmer uiteindelijk om de cruciale dossiers in handen te krijgen.

Uit het onderzoek van Kenmer bleek dat de overheid onder de kabinetten Lubbers en het eerste kabinet Kok tientallen miljarden guldens achterhield.

Dit deed de overheid door met behulp van de uitnamewet de werkgeversbijdrage aan de pensioenen jaar in jaar uit te verlagen.

Hierdoor was de achterstand op de premiebetalingen in 1992 al opgelopen tot 32,86 miljard gulden.

De betrokken centrales, het ABP zelf, de Verzekeringskamer en de Raad van State tekenden allen bezwaar aan tegen de uitnamen.

Daarnaast eigende de overheid zich onder andere nog 3 miljard gulden van het vermogen voor het bovenwettelijke deel van de invaliditeitspensioenen toe.

Door de greep van de toenmalige regeringen uit de kas van het ABP is er op termijn veel potentieel rendement misgelopen.

Het ABP stond kort na het begin van de kredietcrisis onder grote druk omdat de dekkingsgraad kelderde. 

Over 2008 zakte de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenen die moeten worden uitgekeerd, met bijna zestig procentpunt naar een dieptepunt van 83 procent in 2009. Inmiddels is de dekkingsgraad weer toegenomen tot 106,4 procent.

Desalniettemin zetten de bevindingen van Kemner de recente verhogingen van de pensioenpremies in een ander licht.

Zoals hoogleraar van de Poel in 2010 stelde hebben politci lang het ABP gebruik als veilige haven om de schuld van hun eigen handelingen op andere af te schuiven.

De overheid kreeg dit allen onder andere voor elkaar door te spelen met de rekenrente.

Bekijk het filmpje van Ad Broere, auteur van het boek “Geld komt uit het niets”, hieronder voor een verdere toelichting.

Het onderzoek van Hennie Kenmer vind u hier.

Nu blijkt de eerlijkheid van Het Bilderberg Hitler Kabinet Kartel geen erg betrouwbare partner van de bestolen bevolking te zijn.

Dan komt eens de vraag hoelang zal dit nog door kunnen gaan?

Geplande chaos: dagen van openbaarmaking komen eraan

 Zondag 11 oktober 2020

Bron: bereid je voor op verandering | Door Derek Knauss
10 oktober 2020

Planned Chaos: Days of Disclosure Are Coming – Nieuwe documenten en belangrijke artikelen
Bereid je voor op verandering is verheugd haar nieuwste documentairereeks en artikelrelease aan te kondigen, Planned Chaos: Days of Disclosure. De week van onthulling op hoog niveau begint op 15 oktober, met de publicatie van diepgaande artikelen die beginnen met een onderzoek van de media.
De onthullingsartikelen van Planned Chaos en bijbehorende video’s zullen grote details bieden in een aanpak op het hoogste niveau die zeer obscure feiten zal onthullen en alle huidige gebeurtenissen met elkaar zullen verbinden – te beginnen met de rol van de media. De onderwerpen zullen worden voortgezet met een uniek perspectief van Prepare For Change op de C19-pandemie, gecoördineerde rassenrellen, brandstichters en ecoterroristen, en hoe ze allemaal een afleiding zijn die gericht is op het herstellen van de controle door de cabal tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.Aanvullende artikelen zullen dan een beetje schakelen en ingaan op het laten zien van hoe het moeras wordt drooggelegd, onder de aandacht brengen wie er financieel baat bij heeft, op de rol van Q en de spirituele strijd die vaak over het hoofd wordt gezien, en eindigt dan met een duik in de duistere krachten die de planners drijven ‘ agenda. Dit wordt een videoserie die je moet bekijken en een groep artikelen voor het Prepare for Change-publiek, maar het is ook bedoeld om de kloof te overbruggen om veel van degenen te bereiken die vastzitten in de verwarring van de geplande chaos en zich gewoon afvragen wat er aan de hand is op dit jaar.
Er zal vitale informatie zijn over de reden achter de geplande chaos die we nu zien worden gepleegd door de kliek nu het Amerikaanse verkiezingsseizoen een cruciaal hoogtepunt nadert.
De informatie in deze release is verzameld door het Prepare for Change-team, vrijwilligers en onderzoekers over de hele wereld. Het bevat informatie die u nergens anders op één plek kunt vinden.Wat drijft hun waanzin? Wat proberen ze te bereiken? Hoe zit het allemaal samen? Hoe verhoudt het zich tot de strijd tussen goed en kwaad? We zullen deze vragen beantwoorden en laten zien hoe er een heimelijke oorlog aan de oppervlakte komt.

De bedoeling van de serie is om voort te bouwen op de werken uit de Fall of Cabal-serie van Janet Ossenbaard en de video Out of Shadows van Mike Smith. Deze serie bestrijkt niet hetzelfde terrein, maar zal het aanvullen en focussen op vragen die geen “klopje” antwoorden hebben en informatie die de cabal wanhopig probeert te censureren. Het heeft tot doel het spel van de duistere kant te onthullen en spoort de band aan van het Licht om voor eens en voor altijd planetaire bevrijding te creëren.

Belangrijke artikelen worden vanaf 15 oktober elke dag gedropt, met als hoogtepunt de release van documentaire video’s in een livestream, kijkevenement op 17 en 24 oktober, waar we de video’s zullen presenteren en een live chatsessie zullen houden om enkele van de uw vragen.

Het waarom, wat niemand kon weten in 2014, er staat veel op het spel voor de Dep State . https://www.youtube.com/watch?v=0ED6RsF3O_U

Vertrouw op het plan: https://www.youtube.com/watch?v=B_D2duqZz9g

een ondernemer heeft niet de terughoudendheid als hij zijn bedrijf de VS moet redden.
https://www.youtube.com/watch?v=m7P5xr52aqQ


De Video Chaos van 36 seconden als smaakmaker.

https://www.youtube.com/watch?v=Zh8UalRLOy8&feature=emb_logo

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Media: Tell A Vision & Predictive Programming
C19: Plan, Scam & Resulting Order
Racial Divide = Civil War
Geen gewone verkiezingen
Brandstichting & eco-terrorisme
Moerasdrainage is een echte & wereldwijde
financiële oorlog: macht & corruptie
De spirituele verbinding van 17
Darkness Drives the Madness

Maak alstublieft plannen om met ons mee te doen aan onze missie. We kijken ernaar uit om bij u te zijn om de informatie door te nemen.
YouTube-kanaal: Bereid je voor op verandering

Dit geld in het bijzonder voor de verraders en moordenaars en mensenhandelaren in de Rutte III politiek van het Deep State Hitler Kabinet.

Hoe gaan jullie dit uitleggen, want ze gaan komen om recht te doen aan al het onrecht dat is gedaan door de Pedo Maffia van Rutte en nep Koning Willy de overbodige.

Naar alles weer te hebben gelezen, bedenk dat alle politici van na 1945 hun gestolen gelden terug mogen betalen aan de bevolking.

De Pluk ze Kaal wet lijkt een goed begin om mee te nemen in een nieuw wetsysteem.

Ik ben erg blij jullie even te hebben bijgepraat over al het mooie dat gaat komen.

Groet Rinus