Q en Trump-team verslaan Deep State van binnenuit 1/2 van 3

http://finalwakeupcall.info/blog

De slapende massa vertraagt het Q-plan

De DS-satanische controle is lange termijn samenzwering

Alleen onze Massale Ontwaking bevrijdt planeet Aarde

Q en Trump Team gepresenteerd op Soundcloud

Hoe het allemaal begon

Een invloedrijke groep genaamd ‘Q’ werd in 2012 opgericht. De naam Q werd gekozen omdat niemand ooit hun ware identiteit zou leren kennen, tenzij ze zichzelf aan de wereld zouden onthullen. Deze alliantie wilde opereren als een invloedrijke alwetend, maar anonieme groep, die in het geheim werkt zonder angst voor vergelding door de Deep State.

Ze selecteerden Donald Trump als hun beste kandidaat als volgende president, naafloop van Obama’s tweede termijn. Trump werd niets verteld over het Q-team zelf, noch werd hem verteld dat de tussenpersoon lid was van de Q-groep. Trump kreeg alleen te horen dat een kleine geheime groep van rijke en invloedrijke mensen in het geheim met hem zou samenwerken. Er werd hem verteld dat hij zijn eigen geld moest besteden aan zijn verkiezingscampagne.

Zelfs de boodschappers, die Q naar Trump stuurt, hebben geen direct contact met Q. Elk stukje informatie wordt gecommuniceerd via een tussenpersoon. Het Q-managementteam bestaat uit ‘tien oprichters’, allemaal aangeduid met ‘Q’. Ze zijn “De Cirkel”. Zij rekruteerden nog tien andere vertrouwde medewerkers die gezamenlijk “De binnenste cirkel” vormen. Deze leden bekleden functies binnen het Witte Huis en in de regering van Trump.

Al deze verkozenen vergrootte de macht en invloed van de Q-groep. Ze zijn allemaal 100% loyaal aan de grondwet, evenals Trump, en ze staan ​​volledig achter zijn actie met betrekking tot deze monumentale onderneming. Geen van deze spelers is bekend met de details van de Q-cirkel-plannen en ze weten zelfs niet wie ze zijn. Het belangrijkste doel is om te breken met de Globalistische fundamenten.

President Donald Trump heeft het zeer moeilijke en gevaarlijk proces doorlopen van het testen van de gemoedstoestand’ van degenen die het dichtst bij hem staan, met als doel te bepalen wie de waarheid vertelt, wie gecompromitteerd is, wie corrupt is, wie een levensvatbare bondgenoot kan zijn, en het belangrijkste, wie een bedrieglijke vijand is.

De grootste potentie binnen de Deep State is massaal georganiseerd tegen Trump en de bevolking. Ze controleren de meeste reguliere media-MSM en de meeste beveiligingsinstituten. Zelfs in de regering van Donald Trump zit een nest met onruststokers die samen een volwaardig oorlogskabinet vormen.

De Deep State Shadow Regering wil oorlog. Daarom promoten hun marionetten in het Congres (Parlement) oorlog. De indruk die wordt gewekt, is dat de regering-Trump zich voorbereidt op oorlog, wat niet het geval is. Onthoud dat er twee verschillende regeringen aan het werk zijn; de Deep State Schaduw regering en de Trump-administratie. Dit maakt het voor de niet volledig ontwaakte buitenstaanders behoorlijk moeilijk te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Beiden doen alsof ze de legale regering zijn op praktisch hetzelfde moment en niveau.

Het doel van president Trump is om het moeras in Washington, D.C. volledig leeg te zuigen. Het is een legale nachtmerrie voor de regering-Trump, want officieel kan de president niet veel doen. Er zijn honderdduizenden werknemers die binnen de regering werken en velen zijn Deep State-agenten die elke kans grijpen ijverig tegen het Trump-team in te gaan.

De wereld heeft veel meer Patriotten nodig, mensen die wakker zijn en verlangend zijn deel te mogen nemen aan deze strijd, door het Team van Trump, zijn Patriotten en de Q-beweging te steunen, teneinde onze planeet te bevrijden van de Deep State-globalisten. Het boek DE GROTE ONTWAKING is daarbij een ​​goede gids, met talloze internet-links voor diepgaand individueel onderzoek, om te begrijpen waar we naartoe gaan en hoe we ons doel kunnen bereiken. We moeten meer dan 50% van de bevolking wakker hebben, voordat de laatste stap kan worden gezet, om chaos en rellen te voorkomen.

De slapende massa vertraagt het Q-plan

Houd er rekening mee en begrijp hoe moeilijk het is te leven in een wereld van mensen die diep in slaap zijn. Het grootste deel van de tijd van Trump wordt besteed aan het wekken van de massa door herhaaldelijk te spreken over de Federal Reserve Centrale Bank, de Clinton Foundation, de MSM-nepnieuwsmedia, het blootleggen van nep-politieke partijpartijen en nog veel meer belangrijke frauduleuze activiteiten, zoals o.a. PizzaGate pedofilie. Dit alles wordt ondernomen opdat mensen vertrouwd raken met de realiteit van wat al heel lang aan de gang is.

Het zuurverdiende geld van alle belastingbetalers wordt via de centrale bank van Rothschild overgeheveld aan hun particuliere bank in Londen, waar het vervolgens wordt doorgesluisd aan de particuliere Vaticaanbank en van daaruit over de hele wereld wordt verdeeld via hun andere banken. In dat proces worden de zakken van insiders en van grote bedrijven CEOs gevuld. Daarna worden deze belastinggelden terug geleend aan de eigen overheden om daarover rente te laten betalen. Met andere woorden; belastingbetalers moeten hun eigen, eerder betaalde belastinggeld terug-lenen, maar nu met rentekosten. Is dat geen FRAUDE?

Wees ervan overtuigd dat bijna elke gelieerde regering omgekocht en betrokken is bij deze zwendel, die zal worden aangetoond en bewezen zodra de boeken van de centrale bank wereldwijd onafhankelijk kunnen worden gecontroleerd.

Het Q-Plan omvat het verwijderen van de Deep State, inclusief het centrale bank geldsysteem van de Rothschild Bankster Cabal, die de Federal Reserve en alle andere centrale banken bezitten en beheren, verder ook de IRS, belastingdiensten, schatkisten, het IMF, BIS, Wereldbank, VN en talloze andere instellingen die allen eigendom zijn van de cabal: Nu het drugskartel voor zwart geld praktisch is uitgeschakeld, zal de confiscatie van deze instellingen een einde maken aan de geldstroom naar de Deep State, en daarmee uiteindelijk hun invloed.

De Vaticaanbank heeft een corrupt banksysteem onderschreven middels oude heersende wetten met betrekking tot onbenutte eigendommen van het Gemenebest. Multinationale banken opereren als beveiligingsinvesteerders, terwijl elke bank patenten en bepaalde delen van het totale systeem controleert.

De wortels van de problemen van vandaag laten duidelijk zien dat de geschiedenis geen willekeurige reeks gebeurtenissen is, maar eerder een zorgvuldig gepland ‘ontwerp’ van landonteigening, vermogensdiefstal, het stelen van grondstoffen en in beslagname van onze vrijheid d.m.v. de Corona-quarantaine, uitgevoerd door een klein aantal rijke en ‘bevoorrechte’ individuen die op wereldheerschappij aansturen. Dit is op zo’n enorme schaal ondernomen dat het bijna onbegrijpelijk lijkt. Maar zoals het oude gezegde luidt: ‘De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het volle zicht.’

Alles wat over de hele wereld wordt waargenomen is gemanipuleerde illusie. Zoals o.a. financiën, waaronder bankieren, aandelenmarkten, valuta’s of wat dan ook meer, alles is gewoon een trick voor het winnen van vertrouwen.

Hun plan om planeet Aarde volledig over te nemen is tot voor kort zeer succesvol geweest, door hun manipulaties achter andere trawanten te verbergen; bereikt door middel van steekpenningen en omkoperij controleren de rijke heersers en duistere elite mensen als marionetten aan touwtjes opereren, en zo is dat gedurende talloze eeuwen het geval geweest.

Al deze verstoringen zijn reeds honderdduizenden jaren aan de gang. Zolang het goed gaat – expanderen rijken – en dan op een moment gaat het niet zo goed meer, en uiteindelijk stort alles in. Hoogstwaarschijnlijk is in de huidige samenleving wereldwijd de centrale bank economie van alle naties dicht bij de piek van de curve en kan spoedig instorten.

Elke opmerking dat president Trump een instrument is van de Deep State is absurd en absoluut belachelijk, het bevestigt dat de criticus weinig of geen onderzoek heeft ondernomen of geïnfiltreerde bronnen gebruikt. Om de werkelijkheid eer te tonen; President Donald Trump heeft de schaduwregering die bekend staat als de Deep State meer dan welke andere president dan ook in de geschiedenis geconfronteerd, en dat betreft ook president John F. Kennedy die tijdens zijn herverkiezingstoer in 1963 in Dallas Texas door de Deep State werd vermoord.

De DS-satanische controle is lange termijn samenzwering

De Diepe Staat is de bron van alles wat slecht en negatief is op planeet Aarde. Om de komende moeilijke tijden te overleven, is het essentieel te begrijpen waar het allemaal omdraait. De Deep State is samengesteld uit top-echelon-medewerkers uit meer dan een dozijn machtige officiële agentschappen ondersteund, zoals de CIA, FBI, NSA, IMF, CFR, BB, BIS, WHO, IMF, WB, Topgeneraals, Admiraals en andere militaire functionarissen, lange termijn congresleden, senatoren, parlementsleden, Lords, directeuren van alle belangrijke toezichthoudende instanties en CEO’s van de meeste multinationals, waarvan de meerderheid van aandelen eigendom is van de DS. Terwijl alle andere overheidsinstanties hun speurhonden zijn.

De satanische controle van de Deep State is het resultaat van een zeer goed georganiseerd lange termijn samenzwering met als doel de Nieuwe Wereldorde te vestigen, gebaseerd op de Luciferiaanse revolutie tegen God en de Natuur.

Dit zijn de faraonische Tempelierbankiers van Zwitserland met hun 5e Kolonne Vrijmetselaars en Jezuïeten. Ze vormen de heersende oligarchie over de hele wereld. De regerende farao’s zijn afkomstig uit de occulte mysteriereligies van Lucifer, die uit Babylon en Egypte kwamen. Ze worden nu geïdentificeerd als de Global Elite of Deep State-cabal, die ons zien als hun slaven en eigendom, om met ons te doen wat ze willen.

Edward Snowden, de Amerikaanse klokkenluider die het land moest ontvluchten na het onthullen van de ongrondwettelijke en onethische praktijken van de National Security Agency waar hij werkte, onthult dat de veiligheidstroepen in elk groot land ter wereld nu in real-time toegang hebben tot elk denkbare functie van je smartphone – inclusief je microfoon, camera, sms-berichten, bezochte locaties en mensen met wie je op straat hebt gesproken – zelfs als je denkt dat je telefoon is uitgeschakeld. Hij concludeert dat dit een instrument van tirannie is. Hij eindigt met de vraag: wat gaan we ermee doen? Denk erover na; Zwijgen en niets doen is geen optie.

Alleen onze Massale Ontwaking bevrijdt planeet Aarde

Onze alles overrompelende, oncontroleerbare en niet te stoppen massa-ontwaking is waarvoor de heersende elites van de wereld het meest bang zijn, omdat we hen en hun complices in aantal ver overtreffen. In dat geval; weten ze niet hoe ze met ons moeten omgaan, zelfs niet met hun meest geavanceerde technologieën.

Als alleen de massa, de overgrote meerderheid van de bevolking die nu zonder werk zit en zich rustig houdt eenmaal hun woede uitdrukt, zich op de een of andere manier bewust wordt van hun macht, hebben ze niet eens een samenzwering nodig. Ze hoeven alleen maar op te staan ​​en zichzelf te schudden zoals een paard zich de vliegen afschudt. Als ze ervoor kiezen, kunnen ze de Deep State-cabal morgen verslaan.

De belangrijke vraag is dus: hoe worden de mensen bewust? Eigenlijk is het vrij simpel; je wordt bewust door ervoor te kiezen. Door te handelen volgens zinvolle toevalligheden: het betreft alles wat mensen beweegt en inspireert. Reageer en onderneem actie door te luisteren naar je innerlijke stem, komend vanuit je ziel; let op intuïtieve gevoelens en drang.

Kiezen om bewust te worden betekent loskomen van de mind control-programmering; te ontsnappen aan de effecten van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele gevangenis die om ons heen is gewoven middels onderdrukking door de overheid.

Hun vocabulaire is toegesneden om goede mensen in diskrediet te brengen die hun licht in het donker laten schijnen. Het is behoorlijk effectief geweest voor degenen die nog steeds slapen en door het leven zeilen in zalige onbewustheid. Het blijkt angst aan te wakkeren bij deze mensen, dus lopen ze weg van iedereen die probeert hen de waarheid te vertellen, door hun licht in de duisternis te laten schijnen.

De ‘niet-ontwaakten’ en ‘niet-bewusten’ worden zelfs boos en kritisch op degenen die hen de waarheid proberen te tonen. Het zijn de zeer goed opgeleide trouwe ‘schapen’, zij zijn de strijders van de grootse misleiding, dankzij frequent toegepaste ‘mind-control’-technieken. De meeste mensen gaan dagelijks naar hun werk en komen naar huis om naar hun hersenspoelende-tv te kijken en zo verder te gaan in de eeuwigdurende cyclus van hun schuld-slavernij-systeem, dat op zijn zachtst gezegd ver weg is van de realiteit.

Word wakker en observeer; doe dat altijd en overal, om het echte doel van de overheid te ontdekken, waardoor de weinigen de velen kunnen uitbuiten. Nooit eerder in de wereldgeschiedenis is zo’n grote verantwoordelijkheid op de schouders van een enkeling gevallen zoals is aanvaard door Donald Trump. Nooit eerder werden ‘Wij het Volk’ opgeroepen om als een eenheid te handelen om het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Ons aan te sluiten bij de patriotten om planeet Aarde te bevrijden.

Helaas, willen veel mensen de waarheid niet horen! Het beste wat je op dit moment kunt doen, is jezelf informeren door het nodige onderzoek te doen. Een goede gids met gedetailleerde uitleg en talloze verwijzingen naar diepgaand vervolgonderzoek vind je hier.

Deel deze informatie met iedereen waarvan je weet die wakker is of kan worden. Hoe eerder we allemaal bevrijd zijn, hoe beter het voor ons allemaal is. Voorlopig zijn de slapers nog in de meerderheid. Ze zijn het eerste obstakel dat moet worden verwijderd voor het succes van deze historische revolutie. Om deze reden wordt de Deep State en de MSM door President Trump elke keer openlijk klemgezet door het publiek druppel voor druppel voor te lichten. Het laat zien hoe verantwoordelijke leiders en politici verraad, opruiing en misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan, en toe slaan voordat het publiek beseft wat werkelijk aan de hand is.

Ter aanmoediging van het Trump-team en de patriotten die strijden tegen de Globalistische maffia, kan elk wakker persoon tot na de komende verkiezingen op 3 november de nationale vlag voeren. Dit is de allerbeste visuele demonstratie van onze solidariteit met Q en Trump-Team.

Q en Trump Team verslaan Deep State van binnenuit 2/3

De wereld beschikt over veel redders

President Trump is de gekozen frontman van Q

Strategisch actieplan ontvouwd

Wat bereikt werd in het eerste jaar in functie

De Aziatische capitulatie

Eenheid maakt macht

Dimensies in het bewustzijn

Te veel mensen leven nog steeds in de derde ‘Dimensionale Realiteit’ van vandaag, die niet echt is. 3D “realiteit” is een bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn, is voor ons verborgen. Onze spirituele aard is onze enige ware vorm. Geheime genootschappen hebben ons in de val gelokt en geprobeerd te voorkomen dat we ons herinneren wie we werkelijk zijn. Als mensen het verleden niet nauwkeurig zien en niet in het huidige moment leven, zitten ze vast in een illusie die niet waar en misleidend is. Maar het Grote Ontwaken is begonnen, en mensen worden zich nu meer en meer bewust van de misleiding en manipulatie die in de wereld gaande is, ze worden wakker en ontdekken hun ware aard in vol bewustzijn.

De meeste mensen leven in de derde dimensie. Ze zijn geprogrammeerd en hun geest wordt gecontroleerd om ​​stapsgewijs het verlies van hun vrijheid en welvaart te accepteren. De nep-pandemie leidt tot een volledig martiale medische staat van beleg, met gedwongen vaccinaties, bedoeld voor meer gebrek en ultiem massale volksruiming.

Deze vaccins zijn dodelijk, zoals in 2017 is ontdekt door Italiaanse onderzoekers. Ze beoordeelden de ingrediënten van 44 soorten zogenaamde ‘vaccins’. Ze vonden afval van zware metalen en biologische besmetting in elk menselijk vaccin dat ze testten. De onderzoekers verklaarden: “De hoeveelheid gedetecteerde vreemde bestanddelen en, in sommige gevallen, hun ongebruikelijke chemische samenstelling bracht ons in verwarring.” Ze trokken toen de voor de hand liggende conclusie, namelijk dat de Micro- en Nano-contaminanten “noch biocompatibel noch biologisch afbreekbaar” waren, ze waren “bio-persistent” terwijl ze direct of later ontstekingsverschijnselen kunnen veroorzaken. In al deze vaccins werden afgebroken foetaal weefsel, dierlijk weefsel, aluminium, kwik, genetisch gewijzigde materialen en nog veel meer aangetroffen!

Wat de ingrediënten van vaccins tot nu toe ook moge zijn geweest, niets is zo bizar als de voorstellen van wat er in dit COVID-vaccin kan zitten. COVID staat voor Corona Vaccinatie Identiteit Digitaal. Dit plan is goed gefinancierd en omvat het gebruik van nanotechnologie die een interface vormt met de hersenen en een digitaal apparaat voor het volgen van het individu. Het is technologie met een vervaldatum die op afstand kan worden beheerd en uitgeschakeld via 5G. Bekijk deze Engels/Spaanse video van een arts die de details en gevolgen voor de mensheid uitlegt. Volg deze korte video, want het laat zien hoe je door vaccinatie gemakkelijk verandert van mens in een robot, en het einde van je leven bepaald wordt door de DS-cabal.

Eén rapport meldt dat een technologiebedrijf in Denemarken wordt gefinancierd om een compatibel ​​injecteerbare chip te maken universeel te gebruiken voor betalingssystemen. – Alle volwassenen zouden moeten vechten voor het recht op natuurlijke gezondheid voor hun kinderen, vrij van de afschuwelijke corruptie en tirannie van de FDA, CDC en Big Pharma en andere gelijksoortige instanties. Toenemende aantal verplichte vaccins die weinig tot geen enkel waarheidsgetrouw veiligheidscertificaat maar wel genoeg bewijs hebben van opzettelijk veroorzaakte schade.

Zelfs grote farmaceutische bedrijven zullen juridisch worden vrijgesteld van covid-19-claims inzake vaccinaansprakelijkheid, dit had een grote rode vlag moeten zijn, hoe regeringen de grote farmaceutische industrie toestaan ​​experimentele vaccins toe te passen, zonder mogelijkheid van juridisch verhaal in het geval iets vreselijk mis gaat.

Dit allemaal maakt deel uit van het occulte ritueel van de Deep State om iedereen tot slaaf te maken, de mensheid hun macht tot zelfbeschikking te ontnemen en belachelijk te maken door ze stap voor stap van hun vrijheid te beroven. Het is de ergste tirannie in onze samenleving, niet alleen gepleegd door je eigen regering, maar ook door de martiaal gestuurde medische marionetten die zich nu op alle niveaus laten zien voor wat ze werkelijk zijn, de grootste vijand van het volk!

De wereld beschikt over veel redders

De meerderheid van de mensheid heeft bewuste hun ziel opgesloten in een mentale gevangenis, alleen aangesloten voor tijd, arbeid en energie. Die mensen hebben weinig of geen vrije wil omdat ze hun bewustzijn hebben verwaarloosd toen dat nog aanwezig was om te gebruiken. Ze blijven zich gedragen als schapen en zullen nooit loskomen van deze waanzin. Word wakker en blijf standvastig vechten voor je vrijheid, in een vrije wereld zonder dictatuur.

Er is niet één redder van deze wereld. Er zijn veel redders en dat zijn wij, de wakkere patriotten, die in de vierde of zelfs hogere dimensie leven. Als veel mensen massaal wakker worden, wordt de wereld gered van de Criminele Satanische Deep State Cabal, kijk naar de wereld van vandaag; het is inspirerend te zien hoe dit verborgen dictatoriale regime langzaam uit elkaar valt.

President Trump is de gekozen frontman van Q

Alles wat in het verleden tot op de dag van vandaag is gebeurd, is op zo’n enorme schaal ondernomen dat het bijna onbegrijpelijk lijkt, maar zoals het oude gezegde luidt: “De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het volle zicht.” – ‘Ontwaakte’ mensen in de 5e of zelfs hogere dimensie, zijn in staat te observeren hoeveel Trump Team tot dusver heeft bereikt tijdens hun drieënhalf jaar in functie.

Zoals in deel 1 is uitgelegd, wordt het strategisch actieplan van Trump-Team zorgvuldig georkestreerd door de meest intellectuele en slimme persoonlijkheden van onze tijd. President Trump is in deze unieke strijd hun gekozen frontman. Zonder de mobilisatie van zulke optimale slimheid en intelligentie zou deze gevaarlijke Deep State-groep nooit van planeet Aarde kunnen worden verwijderd.

Een chronologische samenvatting van alle prestaties die de afgelopen drie en een half jaar zijn behaald, toont aan dat elk gemaakte opmerking als: ‘President Trump is een instrument van de Deep State’ volkomen absurd en absoluut belachelijk is. Deze critici hebben blijkbaar weinig of geen onderzoek gedaan of gebruiken gecompromitteerde informatiebronnen. Integendeel; President Donald Trump heeft de schaduwregering die bekend staat als de Deep State meer dan enig andere president in de geschiedenis geconfronteerd.

Onthoud; Over de hele wereld, is alles wat wordt waargenomen gemanipuleerde illusie. Financiën wereldwijd, inclusief het bankwezen, aandelenmarkten, valuta’s of wat dan ook meer, het is allemaal gewoon een vertrouwenstrick van de DS. De problemen van vandaag zijn zorgvuldig gepland en ‘ontworpen’ voor het stelen van ons land, onze rijkdom en hulpbronnen. Gericht op inbeslagname van onze vrijheid door middel van deze nep-corona-pandemie, teweeggebracht door een kleine groep rijke en bevoorrechte individuen die uit zijn op wereldheerschappij.

Hoeveel wakkere mensen kunnen deze aanhoudende zeldzame imbeciliteit van nu zien? Hoevelen kunnen de onzin waarnemen en erom lachen? Nog fascinerender dan de werkelijke ramp die zich voor onze ogen afspeelt, is de reactie van de massa, de allesweters, de handen schudders en de intelligentsia. De economische terugval is zo schokkend dat mensen het beschouwen alsof het niet echt is. Ze denken dat het ‘toeval’ is dat wordt veroorzaakt door een virus, en niet iets is dat door mensen zelf is veroorzaakt. Ze troosten zichzelf met mentale behendigheid. Door te zeggen; het is kennelijk een 10-sigma-evenement dat niet vaak voorkomt.

Dat is waarom – ondanks de slechtste economie ooit – aandelen nog steeds worden geprijsd alsof alles normaal is, zelfs beter dan normaal. En zelfs met de grootste schulden en tekorten allertijden die ooit in de menselijke geschiedenis zijn opgetekend, streven de politici het hardst nog meer uit te geven.

De Deep State en MSM worden bij elke gelegenheid door president Trump in het nauw gedreven om het publiek druppel voor druppel voor te lichten. Dit maakt allemaal deel uit van het Q-plan, verraad, opruiing en misdaden tegen de menselijkheid zullen met elkaar in botsing komen en dit is het moment waarop het publiek zich realiseert wat er werkelijk was aan de hand is.

Strategisch actieplan ontvouwd

De ondergang van de Deep State, begon bij de NSA – National Security Agency – onder leiding van Michael S. Rogers, een voormalige admiraal van de Amerikaanse marine en een echt loyaal Trump-medewerker, en supporter, door alle gewenste inlichtingen te verstrekken die nodig zijn over alle DS-poppen, hun bewegingen, medewerkers en activiteiten in real- en verleden- tijd. Alles over iedereen is bekend bij de NSA omdat ze in opdracht van eerdere administraties iedereen moeten bespioneren. Zelfs de door Wikileak verkregen informatie wordt geïdentificeerd en ontcijferd. Het is ook bekend dat de Coronacrisis in combinatie met 5G al 50 jaar geleden is ontworpen als het killer-instrument om tot 90% van de bevolking wereldwijd te elimineren. Om deze operatie af te ronden, had de DS een 16-jarig regime gepland, 8 jaar Obama en 8 jaar Hillary Clinton, om 90% van de bevolking uit te moorden en de rest in de New World Order-gevangenis op te sluiten. Hoewel de verkiezingen van 2016 waren gemanipuleerd in het voordeel van Donald Trump, dacht ook Hillary dat ze zeker zou winnen vanwege de manipulaties in haar voordeel.

De eerste stap was om Bill Barr te installeren als zijn procureur-generaal om de puinhoop in het Witte Huis op te ruimen. Besloten werd de CIA te omzeilen en af ​​te grendelen, omdat deze instantie van top tot teen is geïnfecteerd met DS-poppen die nog te gevaarlijk zijn nu aan te pakken. De CIA is een malafide instantie, eigendom is en gerund wordt door de 13 bloedlijnfamilies. Dit alles komt aan het licht met de opkomende de- classificaties.

Voordat president Trump werd ingehuldigd, werd hij in detail ingelicht over alles wat belangrijk is, zodoende kende hij vooraf de hele corrupte gang van zaken. Dus iedereen in zijn omringende organisatie werd eerst doorgelicht.

Wat bereikt werd in het eerste jaar in functie

In juli 2017 was het eerste buitenlandse bezoek aan Saoedi-Arabië, de bakermat van de 13 bloedlijnfamilies, om de kroonprins, een vriend van Obama en koning Bin Salman, te ontmoeten. Ze vertegenwoordigen de eerste arm van de drie armen van de DS-piramide. En zijn de belangrijkste leverancier van jonge kinderen voor hun Satanisch Adrenochrome bloedrituelen. Adrenochrome bloed van jonge getraumatiseerde slachtoffers verjongt cabal-leden.

Kort na het bezoek, werd de kroonprins gearresteerd en afgevoerd. Op de eerste dag van deze bijeenkomst werd een complete compilatie van alle documenten, cd’s en dvd’s overhandigd. Op de tweede dag onderwierp de familie en volledige staf zich aan Trump, dat publiekelijk werd gedemonstreerd met het fotomoment waarbij president Trump in het midden het heilig zwaard vasthoudt. SA overhandigde zelfs de sleutels aan Trump en toonden dat ze aan zijn kant staan. Dit was de eerste overwinning op de DS-piramide, belangrijk voor de voltooiing van het Q-plan.

Saudi-Arabië wordt sinds de oprichting geregeerd door de Al-Saud-dynastie. Koning Salman bin Abdul-Aziz al-Saud besteeg de troon in januari 2015 na de dood van zijn halfbroer, koning Abdullah. Hij was de kroonprins van Abdullah en had al enkele verantwoordelijkheden van de zieke koning op zich genomen. In juli 2017 werd een nieuwe kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdul-Aziz al-Saud (MBS) geïnstalleerd, die momenteel dienstdoet als vicepremier van het land, en tevens voorzitter is van de Raad voor Economische en Ontwikkelingszaken, voorzitter van de Raad voor Politieke en Veiligheidszaken, en minister van Defensie. Hij was op dat moment 31 jaar oud en de jongste leidinggevende ter wereld. Hij wordt beschreven als de macht achter de troon van zijn vader, koning Salman.

Vanuit SA was Trump ‘s 2e bezoek aan Israël. De tweede arm van de DS-piramide. De joden zijn geen autochtoon volk; zij zijn ook niet zionistisch. Genetisch gezien komen Joden van over de hele wereld. Kortom; Zionisten zijn geen joden en joden zijn geen zionisten. Alles wat over Joden wordt verteld, is een illusie die door de Feniciërs werd verspreid. Toen Trump arriveerde, legde hij alle documentatie, cd’s, dvd’s, enz. op tafel, inclusief elk minutieus detail, om door Netanyahu en zijn staf te worden bestudeerd.

Belangrijk te weten is dat Netanyahu voor Mossad werkt en verantwoordelijk is voor voortdurende oorlogen in het Midden-Oosten die essentieel zijn om chaos en ravage te veroorzaken, zodat Adrenochrome bloeddorstige Deep State Cabal-poppen kinderen kunnen stelen om hun verlangens te bevredigen. Een ander misselijkmakend plan is onthuld, overal kinderen te stelen en ons allemaal te vermoorden via 5G Towers. Ze hebben een moderne zijderoute geopend om te voldoen aan de wereldwijde Adrenochrome-vraag vanuit hun productiecentrum in Wuhan, China, waarvoor wereldwijd miljarden onschuldige kinderen worden verscheept, gemarteld en vermoord.

De volgende dag, nadat hard-bal was gespeeld, capituleerden eindelijk Netanyahu en zijn trawanten. Ze kregen de opdracht een vredesakkoord te sluiten met Saoedi-Arabië, dat inmiddels is getekend. Symbolisch bevestigd door de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Als bevestiging dat Trump Israël had geslecht.

Dit bezoek werd gevolgd door een derde aan het Vaticaan in Rome. T.w. de derde arm van de DS-piramide. Trump overhandigde opnieuw een map met alle documentatie, inclusief alle bewijzen. Bijgevoegd waren documenten die moesten worden ondertekend. De volgende dag capituleerden ze, waardoor de paus onder de controle van president Trump is geplaatst. Implicerend dat de Federal Reserve Central Bank voorheen bestuurd en gecontroleerd door de jezuïeten, die de echte maffia in de kerk vertegenwoordigen, en nu uitgeschakeld zijn. Door controle over de Vaticaan Bank aan Trump over te dragen, werd president Trump de schatkistbewaarder van planeet Aarde. Met deze wijziging zijn figuurlijk de benen van de Rothschilds afgehakt. Hun invloed via de City of London en andere financiële instellingen is voorbij. De Rothschild-lieden zijn meer dan slecht, en werden op hun beurt gecontroleerd door de Feniciërs.

Met deze drie visites waren de drie belangrijkste pijlers van de wereldwijde DS-piramidestructuur onder controle gebracht van president Trump!

De daaropvolgende stop was in Brussel om de EU en de NAVO te ontmoeten. Deze bijeenkomst was bijeengeroepen door president Trump. Dus alle betrokkenen waren aanwezig. Hij liet ze uitzweten door met opzet te laat te komen. Daarna legde hij alle grote folders op tafel, teneinde hard spel met de EU-staf te spelen. Nadat ze de folders de hele nacht door hadden gelezen, capituleerden ze de volgende dag, inclusief de NAVO. Om hun onderwerping te symboliseren, kwamen ze unaniem overeen zelf voor de NAVO te betalen in plaats van uitsluitend door de VS, die reeds hadden besloten de NAVO niet langer te financieren. Met de fotosessie daarna stond Trump in het midden om de wereld te tonen dat hij de controle had overgenomen en de leiding heeft in Brussel; feitelijk is hij nu eigenaar geworden van de EU en de NAVO, i.p.v. de Rothschilds.

In oktober 2018 kwam de nieuwe Saoedische kroonprins MBS naar Las Vegas om president Trump te ontmoeten en hem te verzekeren dat hij alles wilde doen waar Trump om vroeg. Zo, ging hij op bezoek bij alle CEO’s van de multinationals, zoals Apple. Microsoft, Shell, Face Book, Twitter, Google, enz. Om ze hun persoonlijke documentatie te laten zien die verzameld was door Trump Team. Met de alles zeggende mededeling; ‘speel je voor Trump, anders wordt je informatie vrijgegeven.

De Aziatische capitulatie

Later in 2017, in november, maakte Trump zijn reis naar Azië, en ging eerst naar Japan. Na de presentatie van de folders, dvd’s en cd’s met bewijsmateriaal, capituleerden Abe en zijn ploeg de volgende dag voor volledige onderwerping aan het Trump-team.

De volgende stop op deze reis was Zuid-Korea voor capitulatie en onderwerping door president Moon te verkrijgen, onder de voorwaarde aanvoer van kinderen voor satanische bloedrituelen te stoppen. Verder werden ze gedwongen de vredesbesprekingen van Trump met Noord-Korea te steunen en het aanstaande vredesverdrag naar behoren te ondertekenen.

Daarna ontmoette president Trump in China president XI Pin, waar hij met open armen werd ontvangen. Dit was de tweede ontmoeting met president Xi in zijn presidentschap om een ​​enorme deal te sluiten t.w. de Rothschild gesteunde communisten in China eruit te gooien. Deze belangrijke informatie werd totaal genegeerd door de MSM. De eerste ontmoeting was kort na zijn inauguratie in januari 2017, toen Xi,Trump in privé ontmoette in zijn Mar a Lago-resort in Florida. Op verzoek van Trump vond de tweede bijeenkomst plaats in de Verboden Stad van China.

Om China’s capitulatie aan Trump te tonen, wat echt de allergrootste prestatie is, werd zelfs nog niet met één woord in MSM is vermeld. China wilde echt bevrijd worden van de communisten, want deze mensen zijn verschrikkelijk. Mogelijk kunnen op dit moment slechts weinig mensen het belang van deze prestatie begrijpen. Want het vertellen van de waarheid leidt altijd tot isolatie. Maar hoe dan ook, de waarheid zal uiteindelijk naar buiten komen en mensen zullen het allemaal gaan begrijpen.

In de volgende aflevering zal deze prestatietrilogie worden afgerond, blijf op de hoogte, er volgen nog meer onthullingen, vertel het je vrienden, hoe meer wakkeren hoe sneller planeet Aarde wordt bevrijd.

Eenheid maakt macht

Bedenk; Elke beperking; elke afsluiting; elk maskermandaat; elke sociale afstand beperking, elke restrictie op de grootte van de menigte; elke onvrijwillige temperatuurtest; elke reisbeperking; elke verplichte coronatest; elke professioneel die zijn baan and licentie verliest vanwege een persoonlijke uitspraak die in tegenspraak is met het officiële verhaal; elke daad van censuur op sociale media; elke kerk die stopt met samenkomen; elke poging om in vrijheid in je levensonderhoud te voorzien, te winkelen, te bankieren, een geloof te belijden, te recreëren, te socialiseren of deel te nemen aan vrij ondernemerschap, kortweg je levensvreugde verwoest, is een flagrante dictatoriale aanval is op je vrijheid.

Dit zijn niet zomaar ongemakken. Dit zijn opzettelijk, walgelijk, destructieve, onderdrukkende draconische, demonische en vervloekte aanvallen op jouw vrijheid. Hoe lang ga je dit nog tolereren?

Eenheid maakt macht. Wakkeren willen zonder masker andere wakkere mensen ontmoeten. Gewoon omdat we samen sterker zijn, en zo de DS-cabal gemakkelijker kunnen verslaan. En dat gaat gebeuren, dit bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Verenig je met gelijkgestemden. – Er is al enkele maanden een grote groep in Marbella/ Malaga, waarvan je lid kunt worden door je hier te registreren. Regelmatig worden bijeenkomsten en lezingen georganiseerd.

En belangrijk om te weten; Zweden wint de COVID-19-oorlog met vlag en wimpel zonder lockdowns, weinig doden en minimale economische schade. En nog beter, in Zweden zijn de sterfgevallen praktisch tot nul gedaald. En aangezien de economie van het land deze hele periode open is gebleven, is er weinig risico voor corona heropleving wanneer de minimale beperkingen die nog van kracht zijn, uiteindelijk worden opgeheven.

Ten slotte vergeet niet je nationale vlag uit te hangen, om te tonen dat je wakker bent. Hoe meer vlaggen verschijnen, laat zien dat de cabal hun greep op de macht over ons aan het verliezen is. Een recent Berlijns protest tegen de nep COVID-pandemie trok 1,2 miljoen volgers! Een ander protest afgelopen zondag in Madrid zorgde voor een groep van 1.000 wakkere volgers! Vergis je niet, we winnen deze hard bevochten oorlog voor onze vrijheid.