Persbericht/Statement Burgerbond Nederland gericht aan de volgende aangesprokenen

Voorwoord Voorzitter Burgerbond Nederland:

Beste Nederlanders,
Burgerbond Nederland – opgericht 10 Oktober 2019 – is als vereniging nog kleinschalig in het aantal leden, daarom doen wij ons niet groter voor dan we heden ten dage zijn. Wij hebben vele volgers op sociaal media, en alleen daar, omdat de reguliere Nederlandse media – in tegenstelling tot andere verenigingen – ons handen vol met geld vraagt wanneer wij Burgerbond Nederland willen Promoten in kranten en of op tv. Zelfs de onafhankelijke tv zenders/streamers verlenen hier geen medewerking aan, halen liever de bekende gezichten in beeld die mee lopen in het narratief van de overheid, iets waarin wij als burgerbond dus niet mee gaan.

Waarom dit persbericht/Statement?
Wij als Burgerbond Nederland zijn van mening de Nederlandse overheid – niemand uitgezonderd – er een rotzooi van maakt, en onze economische welvaart te grabbel gooit. Dit o.a. door teveel aan de lippen van de Europese Unie te gaan hangen, maar ook door een juridisch verbintenis te zijn aangegaan middels het lidmaatschap van een buitenlandse mogendheid, het World Economic Forum. (hierna te noemen WEF) Veel van onze Haagse politici, en zelfs Hare majesteit Koningin Maxima hebben zich verbonden aan het WEF, waarvan de voorzitter, Klaus Schwab, er een ideologie op na houdt dat er één wereld regering moet komen, waarin een ieder gelukkig zal zijn maar niets meer zal bezitten.

Wij als Burgerbond Nederland zijn van mening dat Klaus Schwab, maar ook zij die zich juridisch verbonden hebben aan het WEF, een stelletje sociopaten zijn die mensen met dwang en drang hun wil en wet willen opleggen, door het instellen van een klimaathoax stikstofhoax als of de wereld vergaat. Er is een klimaat gecreëerd waarin onafhankelijke geleerden/wetenschappere, die de klimaatideologie van het WEF tegenspreken – en dan hebben we het wereldwijd over duizenden geleerden/wetenschappers – door Kamerleden in Nederland worden weggezet als zijnde Kwakzalvers en complotdenkers.

Wij als Burgerbond Nederland zijn dan ook van mening dat het merendeel van de Nederlandse volksvertegenwoordigers niet langer Nederlandse volksvertegenwoordigers zijn, maar actieve vertegenwoordigers van een vreemde mogendheid, die slechts voor het eigen belang, en dat van het WEF gaan, door rücksichtslos het draaiboek en de agenda van het WEF te volgen. Dit is geen complottheorie, vele WOB/WOO- verzoeken tonen aan dat er juridisch bindende overeenkomsten zijn afgesloten met het WEF, en dat bewindspersonen zelfs – in persoonlijke brieven – bedankt worden voor hun inzet voor agenda 2030.

De Europese Unie, het WEF en deze – voormalig – volksvertegenwoordigers ondermijnen, naar de mening van Burgerbond, onze wetten en grondwetten door deze naast zich neer te leggen, en brengen hierdoor dit land economisch en rechtsstatelijk naar de afgrond, als een op hol geslagen trein die maar doordendert. Deze dystopische TGV lijkt niet te stoppen, want demonstraties van boeren, burgers, werknemers en organisaties worden monddood gemaakt en zelfs door extreem politiegeweld uiteengeslagen, in opdracht van de overheid en burgermeesters die tijdens iedere demonstratie een noodbevel uitvaardigen, terwijl het recht op demonstratie een grondrecht is.

Wij zijn dan ook tot de conclusie gekomen, dat wat er nu gaande is, waarbij mensen huis en haard verliezen, onteigeningen gaande zijn die wettelijk gezien niet eens mogen en de overheid en belastingdienst bedrijven, ondernemers en MKB,ers deurwaarders op hun dak sturen om hun ontvangen corona-steun terug te betalen, alle wettelijke en fatsoensnormen overschrijdt.
Daarom het volgende:
Wij doen een oproep naar de sectoren hieronder aangegeven om met ons in gesprek te gaan, en vragen hierbij of woordvoerders van deze sectoren zich willen melden bij Burgerbond.
Ook individuen uit deze sectoren zijn welkom op een nog nader te bepalen datum, waarbij wij expliciet vermelden niet op zoek te zijn naar beroepsdemonstranten, maar juist naar personen die zich de afgelopen drie jaar nog afzijdig hebben gehouden, maar voor wie de maat nu ook vol is.

Wij als Burgerbond Nederland vragen daarnaast een ieder die zich kan vinden in dit bericht, dit bericht te delen en in eigen kring rond te laten gaan, omdat mond op mond reclame nog steeds de beste reclame is, en daarmee zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van onze plannen.

Beste mensen wij als Burgerbond Nederland brengen dit persbericht/statement dus niet uit om meer leden te werven, maar om de overheid te laten inzien dat zij te ver zijn gaan, en – hopelijk – van het Nederlandse volk geen millimeter meer krijgen.

Is het ook uw idee dat er in een rijk land als Nederland een toekomst moet zijn voor de eigen inwoners, een toekomst verpakt in welvaart, gezondheid en vrijheid, sluit u dan aan bij dit initiatief, en deel dit bericht.

Wij zijn te vinden op:
https://burgerbondnederland.nl/
https://www.facebook.com/groups/666850230387083

M.v.G Voorzitter Burgerbond Nederland Joop Lamers en Teamleden.

Ps, Mainstream media in welke vorm dan ook, is niet welkom op de aanstaande, nog te bepalen datum van onze bijeenkomst .

Landbouw:
veehouder koeien/varkens/kippen/geiten, bloementeler, fruitplukker, agrariër, champignonkweker, agrarisch medewerker, molenaar, medewerker open teelt en landbouwtechnicus.

Visserij:
zeevisser, visser binnenwateren, matroos zeevisserij, viskweker, werktuigkundige zeevisvaart en garnalenvisser.

Onderwijs:
leerkracht basisonderwijs, middelbareschoolleraar, klassen assistent, docent Engels, onderwijsassistent, leraar Techniek, sportinstructeur, rij-instructeur, examinator, onderwijskundige, opleidingsadviseur, studiebegeleider en directeur basisschool.

Wetenschap:
laboratoriumanalist, biomedisch analist, forensisch analist, onderzoeker, biomedisch wetenschapper, data scientist, researcher en promovendus.

Techniek, productie en bouw:
elektromonteur, machine-operator, servicemonteur, lasser, elektricien, storingsmonteur, kanter, installatiemonteur timmerman, stukadoor, metselaar, schilder, voorman, loodgieter, dakdekker, werkvoorbereider bouw, stratenmaker, bouwkundig tekenaar, civiel ingenieur, kraanmachinist en tegelzetter

Toerisme, recreatie en horeca
purser, steward, vakantiecoach, grondsteward, reisadviseur, reisprogrammeur, bagagemedewerker
greenkeeper, zwembadmedewerker, medewerker sport en recreatie, paardrij-instructeur, skileraar, terreinmeester en sport- en bewegingsleider.
barmedewerker, souschef, gastronoom, ober, barista, sommelier, chef-kok, hotelmanager, fastfoodmedewerker, hulpkok, cateraar en horecamedewerker.

Transport en logistiek:
magazijnmedewerker, lader, losser, loods medewerker en warehouse manager.
lichtmatroos, matroos binnenvaart, medewerker havenlogistiek, stuwadoor, aviation operations officer, cargadoor, maritiem officier, scheepswerktuigkundige en schipper binnenvaart.
vrachtwagenchauffeur, distributeur, bijrijder vrachtwagen, taxichauffeur, buschauffeur, tramconducteur, geld- en waarde transporteur
hoofdmonteur seinwegen spoorwegen, machinist, conducteur, spoorlegger, treinsteward en spoorwerker.

sector Defensie en Politie:
Agenten Rechercheurs en Ex Agenten en Rechercheurs Nederlandse Politie.
Defensie Personeel actieve dienst en Veteranen land/zee/luchtmacht

NEDERLANDSE VECHTSPORTAUTORITEIT verdediging integriteit:
met onder meer ervaren wedstrijdvechters, trainers, sportschoolhouders en hun leden.
Havens Nederland en werknemers:
Haven van Amsterdam
Haven van Delfzijl
Eemshaven
Haven van Harlingen
Haven van Hengelo
Haven van Meppel
Haven van Moerdijk
Haven van Zeeland (vormt samen met Haven van Gent de North Sea Port)
Haven van Rotterdam
Haven van Terneuzen
Haven van Veghel
Haven van Vlissingen
Rijnhaven van Wageningen
Haven van IJmuiden
Noord- en Oostkanaalhaven in Nijmegen

Grond&Verzetsectoren
Grondverzet en aannemerij
Kust- en binnenvaart
Industrie
Energie
Zzp en mkb