Onze laatste formele grondwet

Doorgestuurd bericht van Arno G.W. van Kessel (linkedin.com/in/arno-g-w-van-kessel-979053b3): Onze laatste formele grondwet voor de overgang van Nederlands grondgebied naar Duitsland op 29 mei 1940 is de grondwet van 1938. Ik kan mij niet herinneren dat een dergelijke bepaling in de laatste formele grondwet is opgenomen. Wel kan ik u verwijzen naar het Internationale Volkerenrecht waarvan de basis is gelegen in het boek van Hugo de Groot uit 1625, genaamd “Het recht van oorlog en vrede”. Daarin is bepaald dat indien een vorst (regering plus staatshoofd) het volk niet meer dient, maar dat het volk de vorst moet dienen, dan is het volk gerechtigd de vorst met alle middelen rechtens af te zetten.