Ontdek hoe de Oranjes echt zijn

www.paleishuistenbosch.nl

Sinds februari 2018 bestaat deze website van Baarnaar Kees Koolmees en hij gaat deze vullen met (on)bekende informatie over de Oranjes.

Kees: “Toevallig ondekte ik in 2012 dat de domeinnaam van Paleis Huis ten Bosch niet was geregistreerd, dus heb ik dat maar gedaan.

Sinds 1974 woon ik in Baarn, jarenlang de bakermat van de Oranjes. Al tientallen jaren volg ik ze, meestal waren ze imponerend, maar op een gegeven moment sloeg mijn gevoel om.

Vanwege het algemeen belang mag ik niet langer mijn mond erover dichthouden. Vaak werden de Oranjes afgeschilderd als integer. Echter dat klopte niet met wat ik over hen hoorde en zelf ontdekte.

Ik voel me vrij om met de waarheid naar buiten te komen. Oranje-mythes zullen als een ballon worden doorgeprikt. Het imago van het elitaire Oranjehuis met haar ongekende hebzucht zal duidelijk in beeld komen.

Hun verbindend vermogen met bevolking is er niet want ze denken alleen aan zichzelf. Hun ego is op financieel gewin gericht. Met name jongeren zien het koningshuis steeds minder zitten maar de Oranjes spelen daar de laatste tijd op in door hun oranje-propaganda daarop af te stemmen. De Oranjes zijn de relatie met de werkelijkheid volledig kwijt, alles wat zij zeggen en doen wordt hen aangereikt door persoonlijke communicatie-adviseurs.

Sinds 2019 ben ik, mede door het extreme show-vertoon en de toenemende mateloze rijkdom van de Oranjes, geen voorstander meer van het koningshuis. De ontelbare miljoenen van een aftredende koningin (of koning) worden steeds na een troonswisseling onder hun kinderen belastingvrij verdeeld en dan begint het leegplukken van de Nederlandse bevolking weer opnieuw.

Het koningshuis is achterhaald en ondemocratisch. Hun aanwezigheid werd vooral gepresenteerd als statusverhogend bij buitenlandse handelsmissies. Daardoor zouden deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven opengaan, maar achteraf gezien blijkt dat helemaal niet te kloppen.

Maar de hamvraag is nog steeds of dit wel een legaal koningshuis is. En als dat niet zo is, wat dan en waarom betaalt het Nederlandse volk dan een gigantische berg belastinggeld voor zo´n ´koninklijk´ reclamebord.

De waarheid rond de Oranjes zal worden onthuld, je zou het ook ontmaskering kunnen noemen. Hopelijk zet deze website je aan het denken over hoe de Oranjes echt zijn.

Mijn CV: In mijn jonge jaren werkte ik bijna 7 jaar bij de Koninklijke Marechaussee en stond een aantal maanden bij paleis het Loo in Apeldoorn op wacht. Koningin Juliana kwam daar af en toe haar dochter prinses Margriet bezoeken. Juliana droeg ik toen op handen vanwege haar vriendelijkheid.

Vervolgens werkte ik als marechaussee in het Rotterdamse havengebied, de Europoort in de grensbewaking (o.a. paspoort- en visum-controles), als beveiliger op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en verleende als marechaussee bijstand aan de Haagse- en Amsterdamse politie. In 1975 begon ik als agent bij het Baarnse politiekorps, werd hoofdagent en later (ploeg)brigadier/ wachtcommandant. Vanaf 1993 ging de politie Baarn op in de Regiopolitie Utrecht en werd ik milieucoördinator, later milieuspecialist. Nu ben ik met pensioen.’’


Erasmus: In een vrije staat moeten ook de tongen vrij zijn

Socrates: Onwetendheid is de bron van alle kwaad

Oranjes geven grof geld uit bij de VN

Zinloze symbool-politieke uitspraken van koning Willem-Alexander

24-9-2019 t/m 27-9-2019

Koning Willem-Alexander, Máxima en minister-president Mark Rutte namen van 24 t/m 27 september deel aan de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Dus weer 4 dagen op Staatskosten op pad met de door het Rijk gehuurde Maltese Boeing 737 Business. Dat kost voor 4 dagen € 104.000 aan huur. Ook de ministers Sigrid Kaag, Cora van Nieuwenhuizen en Bruno Bruins waren mee.

Geen inhoudelijke maar symbool-politieke speech van koning Willem-Alexander

Willem-Alexander, de voorlees-koning, sprak bij de VN over klimaatverandering als belangrijk thema. Maar de koning verzweeg bijv. dat mammoettankers in de Rotterdamse Europoort-havens afgewerkte olie inkopen en aan boord nemen. Eenmaal buiten de Nederlandse territoriale wateren schakelen hun zware motoren op zee over van schone olie op zwaar verontreinigde afgewerkte olie als brandstof. Daarmee stoten ze net zoveel verontreinigende stoffen uit als alle auto´s op de hele wereld bij elkaar. De troposfeer, de belangrijkste 10km dikke luchtlaag direct boven de aarde en waarin we leven, wordt daardoor zeer ernstig verontreinigd. Het vormt voor 1 miljoen bewoners van de regio Rotterdam-Rijnmond een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Het draagt mede bij aan het broeikaseffect, dus klimaatverandering. En over de CO2 uitstoot van bijna 500.000 inkomende- en uitgaande vliegtuigen op Schiphol heeft de koning het al helemaal niet terwijl hij in zijn VN-toespraak aangaf dat broeikasgassen geen landsgrenzen kennen. Hoe kan Willem-Alexander het over klimaatverandering hebben terwijl hijzelf en Máxima het slechte voorbeeld geven door met het gehuurde regeringsvliegtuig 100% gratis voor veel snoepreizen en vakanties de hele wereld over te vliegen.

Nog een absurd verhaal van de koning om Rusland te manen mee te werken aan het MH17-onderzoek. Maar Willem-Alexander had zich beter kunnen inzetten om te voorkomen dat de Oekraïne recent een uiterst belangrijke MH17-verdachte zou vrijlaten. En dat gebeurde toch en de verdachte naar Rusland vertrok. De Russen in de VN-zaal moesten hard lachen om de volstrekt ongeloofwaardige koning Willem-Alexander. En waarom geeft Nederland met de andere EU landen de afgelopen 5 jaar zo´n € 3,3 miljard subsidie aan de Oekraïne? Om keihard tegengewerkt te worden om de MH17 dader(s) voor de rechters te krijgen?  

Bergen boter op hoofd van koning Willem-Alexander bij de VN. En maar lachen met zijn oranje-vriend Mark Rutte en zijn handje vasthouden (foto)

Woensdag 25 september 2019 werd daar voor prinses Máxima een speciaal evenement ´Building on 10 Years of Progress´ georganiseerd omdat zij haar VN-baantje als speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) inmiddels 10 jaar doet. Máxima bood VN-secretaris-generaal António Guterres haar jaarverslag aan, maar wat staat daar eigenlijk in? Ze maakt altijd tijdens haar VN-reizen wat krabbelnotities in een schrift maar wat zijn die inhoudelijk waard? Zij is toch niet vergeten dat zij de armen financieel helemaal uitperst, zij berekent nl. woekerrentes voor de armen met haar micro-kredieten? klik hier voor info daarover.

Het geld dat de Oranjes voor dit ´werk´ kapot slaan komt feitelijk van de belastingbetalers. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een begroting van € 11.077.000 voor dergelijke kosten onder de noemer ‘speciale multilaterale activiteiten´, zie pag. 67/D1 van de Rijksbegroting 2020/ XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wat daarin opvalt zijn de afnemende bedragen de aankomende jaren. In 2018 was het nog: € 17.594.000, 2019 t/m 2021: € 11.077.000 en 2022 t/m 2024: € 4.077.000. Gaat Máxima in 2022 weg bij de VN, dan is ze er 12,5 jaar geweest? Zou dat dan € 7.000.000 (€ 11.077.000 min € 4.077.000) per jaar schelen?

Ministerie BIZA zegt jaarlijks € 150.000 te betalen voor VN-werk Máxima. Een onzinnige verklaring want het komt bij BHO vandaan

22-9-2019 / update 25-9-2019

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BIZA) heeft aan de NOS verklaard jaarlijks € 150.000 te betalen als ondersteuning voor Máxima´s VN-werk voor ´Inclusieve financiering voor ontwikkeling´.

Update 25-9-2019: Maar dat is vreemd want dat geld komt bij een ander ministerie vandaan nl. uit de zogenaamde post ‘speciale multilaterale activiteiten’ van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHO) waarover minister Sigrid Kaag de scepter zwaait. Op die post

Volgens BIZA wordt dat geld hoofdzakelijk besteed aan zo´n 10 reizen per jaar en verblijfskosten van Máxima met medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis. Sinds begin 2019 vloog Máxima naar 1) Davos, 2) Jordanië, 3) Washington, 4) Ethiopië, twee maal naar 5/6) Bazel, 7) Osaka, 8) 9) Bangladesh en vorige week naar 10) New York. Inmiddels 80.000 km gevlogen. Verblijfskosten? Dat gelooft toch niemand, het ontvangende land zal zeker het verblijf hebben geregeld. Erheen vliegen met de door het Rijk gehuurde Maltese Boeing 737 Business kost aan huur voor 2 dagen € 52.000, dus 10x2dagen weg is al € 520.000.

Die BIZA-verklaring klopt totaal niet, het kost veel meer en alles wordt opgehoest door de Nederlandse betalers. BIZA verklaart dat zij die € 150.000 betalen maar mogelijk betalen andere ministeries ook nog mee. Is de oranje-trukendoos weer opengegaan? Zit het controlerend orgaan de Tweede Kamer te slapen?

Prinsjesdag 2019

Volgens de koning worden de tijden nog slechter

Bevolking financieel uitgekleed

Zorgpremie en energiegebruik ´verkeerd ingeschat´, stijgende benzineprijs E10, zie onderstaande updates

17-9-2019/ updates 24-9-2019/ 1-10-2019

De Glazen Koets werd mede door Friese paarden getrokken. Een stille verwijzing naar zijn afstamming van de Friese stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz? Want van Willem van Oranje stamt koning Willem-Alexander met 100% zekerheid niet af.

Koning Willem-Alexander las voor de Staten-Generaal in de Ridderzaal de Troonrede voor, een uiteenzetting van het door de regering te voeren nieuwe beleid.

Nederland kreeg slecht nieuws te horen, verpakt in cadeauverpakking. Het lijkt redelijk maar is het niet. Als je het uitpakt is het niet wat het leek. Men moet zeker al hebben geweten dat de Troonrede niet klopte, de bevolking werd met verkeerde cijfers keihard bedrogen.

1e update/ Op 24-9-2019 bleek al dat de zorgpremie bij zorgverzekeraar DSW geen € 3 per maand omhoog gaat maar € 6. DSW zet altijd de trent voor de andere zorgverzekeraars. Ook de situatie van collectieve zorgverzekerden verslechterd. Tweederde van alle verzekerden heeft zo´n zorgverzekering. Daarvan gaat de korting omlaag van 10% van 5%. Per saldo gaat de verzekering dan minimaal € 9 per maand voor die groep omhoog. Ook blijkt de Staat in de Troonrede te lage energieverbruik-cijfers te hebben gehanteerd waardoor de energiekosten hoger zullen uitkomen dan beloofd.

2e update/ Op 1-10-2019 bleek dat door overschakeling op E10-benzine voor auto´s die de CO2 uitstoot verlaagt, er een paar eurocent bijkomt. Dat betekent ook weer extra-btw inkomsten voor de Staat. Bij 2 eurocent verhoging levert het de benzinestations veel geld op maar ook de Staat ontvangt extra BTW, het gaat om 5.5 miljard liter benzine per jaar. Waarom verlaagt de Regering het vaste belastingtarief van € 0,79 per 1 liter brandstof niet omdat de verminderde CO2 uitstoot goed is tegen klimaatverandering. De koning spreekt minister-president wekelijks maar de koning denkt alleen aan zichzelf en zwijgt. Zijn koninklijk autopark is niet gratis, wij als bevolking betalen dat gelag. Die 2 eurocent per liter erbij levert bruto € 187 miljoen op voor de pomphouders. Van dat bedrag gaat 17% btw naar de Staat, dat is € 11 miljoen.

Zelfs premier Rutte zei op 17-9-2019 nog dat hij niets kan garanderen terwijl hij zelf heeft meegeschreven aan de Troonrede. De bevolking gelooft het niet meer, dat wordt bevestigd door een inmiddels gehouden enquête waaruit blijkt dat 88% van de bevolking de beloften uit de Troonrede niet gelooft. Koning Willem-Alexander krijgt er zelf belastingvrij € 23.000 prive-geld bij en komt in 2020 uit op € 949.000. Dat is bijna 3x zoveel als de VS-president Donald Trump als jaar-inkomen ontvangt.

Over koopkracht ook niets gehoord en evenmin over de verwachte inflatie van 1,4%. Of over de brandstofaccijns die niet wordt verlaagd terwijl dat makkelijk kan. Als de brandstofprijzen dalen of stijgen verandert er nl. niets aan de accijns, die blijft altijd op € 0,79 per liter staan. Verder heeft de overheid bepaald dat vanaf volgend jaar alle zorgverzekeraars de maximale collectieve korting op een basisverzekering moeten verlagen. Dat komt er buiten de premieverhoging ook nog eens bovenop. Het financieel kaalplukken van de bevolking gaat ongehoord verder.

De koning hakte erin met: “Maar er komen slechtere tijden aan. Dat komt onder meer door de Brexit, die zijn schaduw vooruit werpt en de handelsoorlog tussen de VS en China.” Onzinnige bangmakerij, het biedt juist kansen voor Nederland. Oh, de tijden zijn volgens de koning al slecht maar worden nog slechter. Maar dat geldt niet voor de Oranjes, die krijgen er steeds meer geld bij.

De Oranjes moeten zich kapot schamen

Koning Willem-Alexander, prinses Máxima en prinses Beatrix moeten zich toch kapot schamen over wat ze er in 2020 belastingvrij bijkrijgen. De koning krijgt er € 23.000 bij. Máxima krijgt er € 10.000 bij, haar vrij besteedbaar jaarinkomen in 2020 is nu € 377.000 geworden. De gepensioneerde prinses Beatrix krijgt er volgend jaar zelfs € 15.000 bij en komt dan uit op € 537.000 (plus nog de AOW) terwijl 3,4 miljoen gepensioneerden financieel volledig in de kou staan en in steek worden gelaten.

De energiebelasting daalt. Maar dat is nogal logisch want al jaren worden we als Nederlanders daarmee grof bestolen. Er wordt al die jaren ontstellend meer opgehaald dan nodig is, klik hier.

Er komen meer politieagenten bij. Dat is een schadelijke leugen, dat horen we al tientallen jaren. Onze veiligheid wordt bedreigd, dat weet iedereen, kijk maar om je heen.

En dan nog zo´n vreemde en domme opmerking: “Dat er geen Nederlander is op wie de koopkrachtplaatjes precies van toepassing zijn. Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model.”

Wel een goed idee is de komst van een jongerenparlement.

Op het bordes werden Haagse scholieren die weer schoolvrij hadden gekregen overdreven toegezwaaid (foto). Een pr-stunt van de Oranjes maar de geïnterviewde jeugd bleek er niet in te trappen.

De troonrede 2019

Begroting van de koning 2020

Nadere info van businessinsider

Lees hier hoe de Oranjes hun jaarlijkse uitkeringen van het Rijk hebben veiliggesteld

Alles wat ze krijgen is belastingvrij.

Per saldo ontvangen ze het dubbele.

De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

Superrijke Beatrix keurde 9 ´staatsgrepen´ van elk bijna 2 miljard euro uit ABP-pensioenpot goed

5-10-2019

Het pensioenfonds ABP was ooit eigendom van de Overheid. Jaar na jaar teerde het ABP-vermogen met 3900 miljoen gulden (€ 1769 miljoen) per jaar in. Dat ontstond omdat koningin Beatrix in 1981 het 1e Besluit voor wijziging van de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet van het kabinet Lubbers goedkeurde en daarvoor haar handtekening zette. De daaropvolgende 7 jaar ondertekende ze daarvoor telkens weer nieuwe besluiten ter goedkeuring. Die besluiten betroffen een verlaging van pensioen-premies die door de Overheid betaald moesten worden voor de ambtenaren-pensioenen.

Beatrix keurde 9 jaar lang besluiten goed die zeer slecht uitpakten voor gepensioneerden bij het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs

Van het financieel uitgeklede ABP-pensioenfonds wilde de Overheid opeens af. Het kastekort was opgelopen tot € 15.000.000.000. Het ABP werd in 1996 geprivatiseerd. Maar dat miljardentekort was feitelijk ontstaan door premieverlagingen (1981 t/m 1989, afnemend van 22% naar 8,3%) van de Staat die zijzelf had moeten betalen maar dat niet deed. Het doel om de Staatschuld te verlagen slaagde maar ging ten koste van uitkeringen aan gepensioneerden. Ambtenaren werden en worden nog steeds daardoor zwaar in hun pensioen-portemonnaie getroffen maar de Overheid kon het niets schelen. Maar waarom maakt de Overheid die staatsdiefstal nu niet goed met het huidige miljardenoverschot?

Beatrix is geen pensioengerechtigde, heeft geen last van een pensioentekort maar krijgt er uit de Staatsruif in 2020 netto € 15.000 bij en komt dan uit op netto € 537.000 (plus nog AOW) per jaar.

Week skivakantie Oranjes in Lech

kost belastingbetaler

€ 200.000

25-2-2020/ update 27-2-2020

: Prinses Alexia laat zich gaan in Lech met “kut, kut!”

Nep ‘koning’ Willem-Alexander is met 10 andere nep-oranjes zoals Beatrix, Máxima, Catharina-Amalia, Alexia, Ariane en zijn broer Constantijn met echtgenote Laurentien en hun kinderen Eloise, Claus Casimir en Leonore in het Oostenrijkse Lech een week op skivakantie.

Niet op een nette manier gereisd maar ´gewoon´ met het superluxe nieuwe regeringsvliegtuig met een CO2-uitstoot van heen- en terugreis van 23.280 kg CO2 en die hoeveelheid verdubbeld want ze moeten nog worden opgehaald. Dat is totaal 46.560 kg CO2 uitstoot. Daarbij is rekening gehouden dat dit vliegtuig 20% minder CO2 uitstoot. Het aantal bomen dat een jaar lang moet groeien om deze uitstoot te compenseren is: 24. Met de trein gereisd zoals in 2013 had 90% minder CO2-uitstoot gescheeld maar daar maken de ‘oranjes’ zich niet druk om. Deze vakantie kost ongeveer € 200.000 aan vlieg- verblijfs- en beveiligskosten enz. Het regeringsvliegtuig kost € 5.415 per uur.

Hoe is het in relatie tot die onnodige CO2 uitstoot dan mogelijk dat Máxima ere-voorzitter is van de koning Willem I stichting met prijzen voor bedrijven voor milieu en en duurzaamheid terwijl de ‘oranjes´ zelf het milieu en duurzaamheid compleet aan hun laars lappen.

Hotel Post is hun vaste hotel in Lech en voor een tweepersoonskamer betaal je al een slordige € 1663 per nacht terwijl de ‘koning’ op prinsjesdag nog verklaarde dat het voor ons Nederlanders dit jaar slechter ging worden. Een weekje overnachten met ontbijt kost daar alleen voor Willem-Alexander en Máxima al minimaal € 11.641.

Scheldende Alexia

Dinsdagochtend 25 februari was er weer die oersaaie ‘oranje-familie’ fotoshoot voor de persfotografen. Maar nu met een aso-randje vanwege de ´kut-kut´-uitlating van ‘prinses’ Alexia. De opname is bovenaan dit artikel te zien.

RTL-boulevard mocht er als straf niet bijzijn omdat ze deze foto in strijd met de mediacode in december vorig jaar naar buiten bracht. Het was een foto van de ‘oranjes’ tijdens de toneeluitvoering van ‘Het Kerstklooster’ waaraan ‘prinses’ Amalia meeschreef en in acteerde.

Onthulling gedenksteen Multatuli door ´koning´Willem-Alexander strategische zet voorafgaand aan staatsbezoek Indonesië

17-2-2020/ 18-2-2020

Willem-Alexander in de Gouden Koets met slaven-afbeeldingen

´Koning´ Willem-Alexander onthulde maandag 17 februari in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een gedenksteen voor Multatuli en opende daarmee het Multatuli-jaar.

Schrijver Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli werd 200 jaar geleden geboren en schreef het boek Max Havelaar. Hij beschreef het dagelijks leven op de koffieplantages in voormalig Nederlands-Indië en de wantoestanden in de Nederlandse kolonie.

Op dinsdag 18 februari woonden Willem-Alexander en Máxima het seminar ‘Indonesia and the Netherlands´ in de ´Brakke Grond´ in Amsterdam bij.

En dan zetten de ´oranjes´ op 10 maart een media-offensief in en brengen Willem-Alexander en Máxima een staatsbezoek aan de republiek Indonesië. Vijf ministers mee en 130 Nederlandse bedrijven voor economische missies.

Gladjes geregeld allemaal, de ´oranjes´ zijn er goed in om de misstanden uit het verleden om te zetten in een soort van eigen succes. Want er zal naar verwachting geen excuus zijn voor het vreselijke verleden in Nederlands-Indië waarbij ook de ´oranjes´ waren betrokken.

Er is wel een kranslegging op de Indonesische begraafplaats Kalibata voor de slachtoffers van oorlogen en in het bijzonder de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) waar Willem-Alexanders superfoute opa prins Bernhard een kwalijke rol in speelde. Op zijn verzoek vochten honderden ex-Waffen-SS´ers in Indië. Klik hier voor artikel daarover van Gerard Aalders.

Hoe ging het eraan toe in Nederlands-Indië

Slavernij in Nederlands-Indië

Koningsdag Maastricht 2020

Gaat € 1,5 miljoen kosten

2-2-2020/ updates 5-2-2020/ 11-2-2020

https://www.youtube.com/watch?v=w5TvuM_73z0

Koningsdag zal ter ere van ‘koning’ Willem-Alexander op 27 april in Maastricht worden gehouden en gaat het weerzinwekkende bedrag van € 1,5 miljoen kosten. In Amersfoort kostte het verleden jaar € 1 miljoen en daarover werd héél veel geklaagd, alle omliggende plaatsen moesten meebetalen. Dat ´ter ere´ kostte bakken geld dat beter besteed had kunnen worden, bv. aan de noodlijdende jeugdzorg. Voor Maastricht is het nog erger met een structureel tekort dit jaar van zo’n € 10 miljoen bij de uitvoering van haar zorgtaken.

Kassa voor André Rieu?

Is dat half miljoen euro (of meer) soms voor het mogelijke optreden van André Rieu op het Vrijthof. Hij zegt de koning nog nooit te hebben ontmoet. Maar snap je deze opmerking nog terwijl hij in 2013 in Amsterdam het  kroningsconcert gaf.

En wat vind je van de organisatie achter Koningsdag Maastricht die te laat was met het indienen van de aanvraag voor het evenement. Klik hier voor meer info. Toch vinden er op koningsdag wél activiteiten op het Vrijthof plaats. Hoeft Maastricht zich niet aan de wettelijke regelgeving te houden als het om de ‘oranjes’ gaat?

Update 5-2-2020: Op 5 februari was André Rieu te gast in L1mburg Centraal. Hem werd gevraagd of hij ook tijdens koningsdag in actie gaat komen. Hij zei daarop geen antwoord te kunnen geven. Wat moeten we van zo´n reactie denken?)

´Oranje´-missionarissen

Wat vreselijk om straks die ‘Oranje’-missionarissen die overigens geen Oranjes zijn, al zwaaiend en lachend door Maastricht te zien wandelen. De charmant strooplikkende Máxima zal dominant aanwezig zijn. Koning Willem-Alexander kreeg er dit jaar zelfs € 23.000 bij en komt nu uit op € 949.000 zakgeld, helemaal vrij uit te geven. Hij kan Máxima daarmee in de watten leggen alhoewel zij zelf per jaar € 377.000 als zakgeld ontvangt. Is dat geen plundering van de Staatskas?

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake (lees hier dat zij haar ambtenaren liet bespioneren) wil Maastricht laten zien en zei recent: “Waar saamhorigheid en verbondenheid grondbeginselen zijn.” Nou, dat gaat niet op voor de ‘oranjes’ want solidair zijn ze nog nooit geweest. Verbondenheid tussen ´Oranje´ en Maastricht was er ook nooit.

Oranje liet Maastricht compleet in de steek

Zelfs al in 1795 vluchtte de laffe stadhouder Willem V na de Franse inval naar Engeland maar nam nog wel 18 rijtuigen vol kunstvoorwerpen, kisten met goud, porselein, schilderijen en zilver mee die aan het Scheveningse strand werden ingeladen in boten die met hem mee naar Engeland voeren. Willem V keek ernaar maar deed niets voor Maastricht en de rest van de Nederlanden. Erger nog, Maastricht werd zelfs ingelijfd bij Frankrijk.  

Na de oorlog geen Oranjes te zien, 6 maanden te laat

Koningin Wilhelmina bezocht pas in maart 1945 de stad Maastricht terwijl het 6 maanden daarvoor al door de geallieerden was bevrijd (foto).

Negeren koning Willem-Alexander en Máxima de gruwelijke feiten?

Waren dit gisteren ook excuses van het Koninklijk Huis voor de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog?

27-1-2020

Koning Willem-Alexander en Máxima zijn maandag 27 januari aanwezig bij de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen, en ook Oranje-vriend minister-president Mark Rutte is erbij aanwezig.

Zo makkelijk mag het Koninklijk Huis er niet vanaf komen

Zondag 26-1-2020 bood minister-president Mark Rutte excuses aan voor de Nederlandse houding ten aanzien van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Rutte: “Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen.”

Maar let op, de Regering bestaat uit de koning en de ministers. Biedt koning Willem-Alexander die deel uitmaakt van de Regering nu namens het Koninklijk Huis op deze heimelijke wijze ook zijn excuses aan? Dat is helemaal onbegrijpelijk en vreselijk tegelijk. Als koning je afzijdig houden om imagoschade van het Koninklijk Huis te voorkomen terwijl het Koninklijk Huis in de oorlog niets voor de bevolking deed. Integendeel zelfs, heulde met de vijand.

Maar vergeet niet dat de Oranjes tijdens de bruiloft op 7 januari 1937 van prinses Juliana met prins Bernhard het prachtig vonden dat veel gasten de hitlergroet brachten, en dat op verzoek van koningin Wilhelmina het partijlied van de Nazi’s (het Horst-Wessel-lied) werd gespeeld, een uiting en aanhankelijkheid aan Nazi-Duitsland, klik hier voor info.

Mede als gevolg van zo´n pro-Nazi-Duitsland houding konden later zo´n 102.000 Joodse Nederlanders uit Nederland worden afgevoerd en in concentratiekampen worden omgebracht. De Oranjes deden niets, helemaal niets. Bij de Duitse inval vluchten ze direct ons land uit. En vandaag bij de herdenking in het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau spelen de Oranjes een rol om het Oranje-verleden te maskeren maar zij waren keihard fout in de Tweede Wereldoorlog.

Klik hier voor een filmpje waar Juliana en Bernhard zijn te zien op een jacht dat in top een hakenkruisvlag voerde.

Miljoenen-schandaal 80-er jaren ontdekt

Oranjes verkochten in stilte voor miljoenen aan cultuurgoederen aan het Rijk

Pure misleiding van het Nederlandse volk die van niets wist. De koninklijke familie verkocht in stilte voor miljoenen aan kunst en antiek aan het Rijk. De Oranjes hebben niets over voor Nederland, ze willen alleen maar ons zuur verdiende belastingeld in eigen zak steken, klik hier

Willem-Alexander stond voor paal met doorgeknipte das in Weert

21-1-2020

Koning Willem-Alexander was in het Limburgse Weert op pad met CU- staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hij bezocht daar ex-dak- en thuislozen in de dak- en thuislozenopvang. De zalmroze stropdas van de Willem-Alexander werd daar direct doorgeknipt door het ontvangstcomité. Die wisten kennelijk nog dat zijn vader prins Claus een bloedhekel had aan de stropdas. In 1998 vergeleek hij deze met een slang die om de hals is gedraaid. Hij maakte zijn stropdas los en gooide die op de grond.

Willem-Alexander had daar in Weert bij deze doelgroep die amper kan rondkomen toch met een informele kledingkeuze moeten aankomen? En niet met een dure stropdas van het chique Franse modehuis Hermès. Een aantal dak- en thuislozen woont nu samen in een huurhuis dat door de gemeente is geregeld. Ze zullen die rare koning zich voor altijd blijven herinneren. Zou hij hen hebben verteld dat hij er dit jaar € 23.000 zakgeld heeft bijgekregen en nu uitkomt op € 949.000 ?

Het probleem wordt groter, zegt Blokhuis´ partijgenoot Maarten van Ooijen die ook van het bezoek deeluitmaakte, maar vreemd is dat Blokhuis CU-wethouder van Utrecht is. Wat doet hij nu in Limburg? Van Oijen: „We zijn alleen maar meer bedden aan het bijplaatsen.” Maar waar dan, in Utrecht of in Weert ?

Eén van de grootste graaiers van Nederland tijdens traditionele nieuwjaarsontvangst in paleis op de Dam

14-1-2020

In zijn nieuwjaarsontvangst op het paleis op de Dam in Amsterdam uitte één van de grootste Nederlandse graaiers, koning Willem-Alexander zich op onfatsoenlijke wijze. Zijn speech barstte uit zijn voegen van allerlei complimenten over o.a. 75 jaar VN en de bevrijding, eveneens 75 jaar geleden. Maar tijdens de 2e wereldoorlog zaten de Oranjes veilig en droog in Engeland en Canada en deden niets voor Nederland, behalve dat koningin Wilhelmina stoned door pervitin (het tegenwoordige crystal meth of ice) de bevolking via Radio Oranje toesprak.

Hard werkend Rotterdam kreeg van Willem-Alexander ´douze points´ maar feit is dat Rotterdam nog ver achterloopt bij de rest van Nederland want 4,6 % van de Rotterdammers is werkloos terwijl dit cijfer voor Nederland 3,4% is. Vaag bleef of hij mogelijk in een adem het aankomend miljoenen verslindende songfestival bedoelde. Overigens leveren de Rotterdammers alleen maar in, ook als heb je een nieuwe baan gevonden, je houdt in je dagelijkse portemonnaie niets over door belastingverhogingen en prijsstijgingen. Gemiddeld is in Rotterdam het inkomen per inwoner €22.800.

Die ´douze points´ opmerking is totaal misplaatst. Waar haalt Willem-Alexander het vandaan terwijl jezelf, je echtgenote Máxima en je moeder Beatrix helemaal niets inleveren. Sterker nog, de koning kreeg er dit jaar zelfs € 23.000 bij en komt nu uit op € 949.000. Dus wat de koning er dit jaar bijkrijgt is zelfs meer dan het gemiddelde jaarinkomen van de Rotterdammers. Máxima krijgt er € 10.000 bij en haar jaarinkomen stijgt naar € 377.000. Prinses Beatrix heeft er dit jaar € 15.000 bijgekregen en komt uit op € 537.000 (plus nog AOW). En dit is geen geld voor noodzakelijke uitgaven maar puur zakgeld. En ook daarover betalen de Oranjes geen cent belasting !

Het Openbaar Vervoer was ook uitgenodigd maar daar maken de Oranjes geen gebruik van, ze zitten onderuit gezakt in de lamsleren autostoelen van de koninklijke € 597.000 kostende Audi A8, kenteken AA-86.

Waarom mag de koning frauderen terwijl mindere fraudeur 3 jaar in gevangenis belandt

Minister Raymond Knops moet strafrechtelijk voor deze fraude worden aangepakt

5-1-2020 /update 8-1-2020

Oranjes terug van nog steeds geheim vakantie-adres

Koning Willem-Alexander steunt zwaar op zijn stroman, minister-president Mark Rutte, door velen al het Duracell-konijntje genoemd. Het Nederlandse volk is aan de financiële ketting gelegd maar de Oranjes blijven, gesteund door het Duracell-konijntje, fanatiek doorgaan om de duurste vakanties vieren, op uw kosten.

De Nederlander krijgt er dit jaar wat geld bij maar dat verdwijnt geheel omdat het leven duurder is geworden. Maar dat geldt niet voor de superrijke Oranjes, die lopen steeds meer en meer binnen. Máxima krijgt er dit jaar belastingvrij € 10.000 extra bij en Willem-Alexander belastingvrij € 23.000 extra. Ook dat geld is geheel vrij te besteden.

Is er stront aan de knikker voor de Oranjes, geen nood. Mark Rutte regelt het wel. Maar die ten onterechte door de Oranjes ontvangen tientallen miljoenen euro´s moeten terug naar de Staat. Het is fraude maar daar zijn de ministers volgens artikel 55 van de Grondwet verantwoordelijk voor want de koning is onschendbaar. Raymond Knops, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet daarvoor strafrechtelijk worden aangepakt.

Het konijntje Rutte wil daar niets van weten maar dan moet je de fraudeur die onlangs tot 3 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, ook vrijlaten. Onze volksvertegenwoordigers in de 1e en 2e Kamer moeten hier echt mee aan de slag.

Al weken waren de Oranjes op vakantie, niemand wist waarheen, niemand vernam iets van hen. Tot vandaag 8 januari, toen Máxima de stichting ElanArt, één van de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2019 bezocht (foto), overdreven lachend bij jonge asielzoekers.

VVD-er premier Rutte betaalde € 13.695 aan Koninklijk Huis om mee te mogen vliegen

18-11-2019

GroenLinks 2e kamerlid Kathalijne Buitenweg ging per trein en betaalde alles zelf. Een vliegtuig verontreinigd 10x zoveel dan een trein

Op 18-11-2019 is dit artikel ingelast op deze website terwijl de info op 30-10-2019 bekend was geworden. Echter op 22-12-2019 kwam een onthullende aanvulling van politica Kathalijne Buitenweg die zich wel aan haar woord bleek te hebben gehouden. Dit is de reden dat het artikel nu hoger is geplaatst.

Wordt hier door minister-president Mark Rutte fraude gepleegd?

Minister-president Mark Rutte en zijn medewerker betaalde recent € 13.695 aan het Koninklijk Huis voor het meevliegen. Maar deelnemers aan Bilderberg zitten daar altijd op persoonlijke titel. Hij en zijn medewerker zitten er dus niet namens Nederland en dat zou betekenen dat hij en zijn medewerker formeel zelf voor de kosten moeten opdraaien. De 2e Kamer zou dit alsnog moeten controleren of hij en zijn medewerker dit zelf hebben betaald.

De reden was dat hij en zijn medewerker in mei 2019 meevlogen in een op Staatskosten door koning Willem-Alexander gehuurde privéjet. De bestemming was de Bilderbergconferentie 2019 in Zwitserland.

Maar welke actuele zaken bespraken de invloedrijke sleutelfiguren uit o.a. de politiek, wetenschap, koning Willem-Alexander en de bankenwereld op de totaal besloten Bilderbergconferentie? Er wordt daar niks op papier gezet, alles is geheim.

Hoe achterlijk kun je als koning zijn om de Staat twee keer te laten betalen (Is het enige waar het koningshuis goed in is) want die vlucht was namelijk al door de Staat betaald.

GroenLinks Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg was ook op die conferentie. Webauteur Kees Koolmees emailde haar op 21 december 2019 het volgende: ‘Vloog u ook mee met het regeringsvliegtuig (lees: de door koning Willem-Alexander op staatskosten gehuurde privéjet) naar de Bilderbergconferentie v.v. en betaalde u het Koninklijk Huis daarvoor of betaalde u niets. Of was u per trein gegaan? Een dag later gaf zij het duidelijke antwoord:

´Ik ben per trein gegaan (vier keer overstappen) en heb de kosten zelf betaald.´

Info: klik hier

Oranje liet grootste staatsman onthoofden

Amersfoort vertelde op koningsdag 2019 een Oranje-verhaal. Bij de Koppelpoort was er tijd voor historie, maar die periode was soms inktzwart. Daar werd een kort theaterspektakel opgevoerd met o.a. een scène over Johan van Oldenbarnevelt (foto). Hij was één van de grootste staatsmannen uit de Nederlandse geschiedenis. Prins Maurits van Oranje liet hem op 13 mei 1619 gruwelijk onthoofden, een politieke moord, klik hier.

De jonge acteur die de moordenaar prins Maurits van Oranje naspeelde, kreeg een hand van Willem-Alexander en Maxima. En de huidige Maurits van Oranje-Nassau-Van Vollenhoven hield zich tactisch eerst afzijdig maar werd er door de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius bijgesleept of was dit onderdeel van het spel? Hij bood als naamgenoot van zijn moordend familielid prins Maurits van Oranje-Nassau de acteur een soort-van-bedankt-handje aan. Wrange oranje-vertoning.

Wordt Johan van Oldenbarnevelt na 400 jaar weer teruggevonden?