Ons Nazi-Koningshuis, Hoog in de Orde van de Elite

Ons Nazi-Koningshuis, Hoog in de Orde van de Elite

5 augustus 2019 5 Door Indignatie redactie

BAH, ik krijg dit bijna niet uit mijn toetsenbord. Ik word al misselijk tijdens het typen. Want als ik ergens een bloedhekel aan heb is het wel aan die hele Illuminatie familiekliek, waartoe dit parasietentuig behoort. Maar wat is ‘mijn’ Amsterdam diep afgezakt. Wat een stelletje hersenloze idioten lopen er nu rond. Ik krijg hier plaatsvervangende schaamte van.

Laten we die parasietenkliek eens onder de loep nemen. Hoe komen ze al eeuwen aan hun macht en geld zonder ook maar een slag werk te verrichten. Hun meest vermoeiende baan is naar een stel idioten zwaaien en een lintje doorknippen. Om te weten te komen hoe ze aan hun macht komen moeten we wel vele eeuwen terug moeten gaan. Naar het oude Egypte?

maxima

Maar eerst het heden. Willem is door zijn geboorte een van de hoge pieten van de Elitebende, ook wel de Maltezer Orde genoemd (Het heeft ook, of is ook verbonden met andere namen van veel oudere  geheime genootschappen, maar daarover een andere keer).(Koninklijke) Orde van Malta

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde of Orde van Malta) was een door de koning van Jeruzalem gestichte ridderorde met een soevereine status; door de kerk erkend als kloosterorde.

Het koninkrijk Jeruzalem was een kruisvaardersstaat, die van 1099 tot 1291 in Palestina bestond.Lijst met koningen van Jeruzalem

  • 1099-1100: Godfried van Bouillon als Beschermer van het Heilige Graf.
  • 1100-1118: Boudewijn I van Jeruzalem. …
  • 1118-1131: Boudewijn II van Jeruzalem. …
  • 1131-1143: Melisende en Fulco. …
  • 1143-1162: Boudewijn III van Jeruzalem. …
  • 1162-1174: Amalrik I van Jeruzalem.
  • 1187 kwam er een einde aan het Koninkrijk Jeruzalen

Hier houd het rijtje op, maar het gaat nog veel verder. De Elite verspreidden zich over andere delen van de wereld waar ze zich als Koning, Keizer, Paus of onder een andere titel vestigden. (Even voor de goede orde, Godfried van Bouillon was niet de eerste die de titel Koning mocht voeren, dat was Gorm de Oude, in het jaar 910 in Denemarken. De Elite waren, ondanks dat het allemaal familie van elkaar is, geen eenheid. Ze bevochten elkaar om de vetste brokken. Ook in het gebied dat De Nederlanden wordt genoemd . In 1830 Nadat Napoleon verslagen was werd de toenmalige Prins van OranjeWillem Frederik vanOranje-Nassau in Amsterdamals soevereine vorst ingehuldigd. Deze Willem had zowel Franse als Duitse roots. De huidige Willem heeft overwegend Duitse roots. Grootmeester

orde

De Paus naast een andere Grootmeester van de Orde Aan het hoofd van de Maltezer Orde staat de Vorst-Grootmeester. Deze wordt, net als de Paus, voor het leven gekozen door de speciaal bijeengeroepen Grote Staatsraad. Deze komt hiervoor in conclaafbijeen,  De Grootmeester en de  gekozen uit de leden van de eerste stand, dat wil zeggen zij die geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid hebben afgelegd en die daarenboven adellijke afkomst kunnen aantonen. De grootmeester van de Orde van Malta heeft volgens sommigen de status van soeverein staatshoofd, maar dit wordt door anderen betwist. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft de Grootmeester van de Orde van Malta een rang onmiddellijk na die van kardinaal en hij wordt als “Uwe Eminentie” aangesproken.

willem

Willem en Maxima hebben de goedkeuring en de zegen van de Vorst Grootmeester De huidige Vorst-Grootmeester is de Britse Koningin Elisabeth. Direct daaronder staat onder meer ons eigen Koningshuis. Het zal een ieder duidelijk zijn dat, gezien de macht die deze functie binnen de Elite heeft, dat daar een krachtig persoon Koning of Koningin aan het hoofd moet staan. En dat is dronken feestvierder Willem Pils zeker niet, dat in tegenstelling tot zijn tirannenmoeder Beatrix.

bea

Beatrix vol trots op haar hoge positie in de Orde In dat geval, en dat is voor zover ik na heb kunnen gaan slechts twee keer gebeurd, een sterke man of vrouw naast de door als erfgenaam verkregen functie uitgezocht door de Grote Staatsraad. Blijkbaar hoefde de Raad niet ver te zoeken, want Willem werd op vakantie naar Spanje gestuurd. En heel toevallig was daar ook Máxima Zorreguieta die vakantie vierde, Ze warden verliefd en ach, u kent het sprookje wel. Maxima, wel een echte haaibaai werd dus aan de ”beetje dom” Willem gekoppeld en mocht de taak van de oude Beatrix overnemen. Willem is er alleen nog ceremonieel. Voor de show dus.

soros

Mabel met haar baas Soros. Of is het haar oom? Of haar…? Was de keuze voor Maxima een toeval? Uiteraard niet, want in die familie word niets aan het toeval overgelaten. Zelf voor een moord op een afvallige wordt niet teruggedeinsd. Ik weet niet of er al een diepgaand onderzoek is geweest naar de Roots van papa Zorreguieta gedaan is, maar dat zou wel eens een daverende verrassing kunnen opleveren Waarom de uit Argentinië afkomstige Maxima? Daar is een Duitse Enclave waar de Duitse oorlogsmisdadigers in veiligheid warden gebracht. een van hen, en dat werd duidelijk uit uitgelekte documenten, was Adolf Hitler himself. (lees dit over de Enclave: http://www.dedokwerker.nl/bariloche.html)

paus

Ook Beatrix en Claus moesten eerst de goedkeuring van de Paus krijgen Willem’s Moeder, Beatrix was wel de geschikte persoon en (vermoed ik) zal achter de schermen wel de raadgeefster van Maxima zijn. Beatrix Moeder echter, Koningin Juliana, kampte met het probleem te goedaardig te zijn (Net als Prins Philip momenteel in Engeland). Ook voor haar moest er een familielid met een sterk en gewetenloos karakter bij gezocht worden. Dat werd de SS’er Bernhard. Achternamen zeggen mij niet veel, omdat de hele kliek in het verleden valse namen heft aangenomen.

bea

De Mof en Hiltlervriend Bernhard ‘slaat’ Koningin Juliana tot ridder.Dat bewijst dat Bernhard een hele hoge piet on de Orde geweest moet zijn Via Bernhard komen we terecht bij Hitler. Ook van deze Adolf klopt er niet veel van zijn achternaam en afkomst. We kunnen gerust aannemen dat Hitler net als de koningen en de superrijken allemaal familie van elkaar is. Een DNA test, waaraan veel van de Elite, waaronder ‘Ouwe Betje’ van Engeland weigerden aan mee te werken, bewees de familiebanden ook. Wilhelmina was volgens de verhalen ook al een echte haaibaat. Openlijk werd zij aan een familielid gekoppeld. In die tijd was het blijkbaar niet nodig om de schijn op de te houden: Zij trouwde met haar achterneef Hendrik van Mecklenburg-Schwerin Bij eerdere koningen wordt het al moeilijker na te gaan.(Nu heb ik er ook niet echt een studie van gemaakt: In 1879 komt de Nederlandse koning Willem III bij via Emma’s oudere zus Pauline bij Huize Waldeck-Pyrmont terecht. Willem III is eerder al getrouwd geweest met Sophia van Württemberg, die twee jaar eerder overlijdt. Bij haar krijgt hij drie zoons: Willem (1849-1879), Maurits (1843-1850) en Alexander (1851-1884). Omdat twee van zijn zoons al zijn overleden zoekt hij een nieuwe vrouw om de troonsopvolging veilig te stellen. Hij laat zijn oog op Emma vallen en vraagt haar ten huwelijk. Dit huwelijk vindt plaats op 7 januari 1879. Emma heeft een goede invloed op de wrokkige koning, waardoor hij zelfs de bijnaam ‘de Goede’ krijgt.Terug naar de Orde van Malta Zoals gezegd gaat de macht van de (huidige) Elite ver terug en is nauw verbonden met de geschiedenis van de Katholieke kerk, waar het sprookje van Jezus vandaan komt en de godsdienstwaanzin die we tot de dag van vandaag, weliswaar in wat mindere mate, nog steeds om ons heen zien.

oranjes

De hele bende bij elkaar in vergadering. wie zou er toen benoemd zijn?Symbolen De Orde van Malta is allereerst herkenbaar aan het Maltezer kruis: een wit kruis met acht spitse punten op een rode achtergrond. De acht punten van het kruis symboliseren de achtzaligsprekingen uit de bergrede van Jezus Christus. Vanuit die gedachte staan de nederigheid en de zorg voor met name zieken hoog aangeschreven en worden de mensen die zij helpen traditioneel “Onze Heren de armen en zieken” genoemd.

Het Maltezer kruis wordt bij plechtige gelegenheden door de ridders en dames van de orde als ordeteken om de hals gedragen en is aangebracht op de ceremoniële mantels. Daarnaast staat dit kruis op een rode vlag die wordt gebruikt door alle grootprioraten, subprioraten, nationale afdelingen, diplomatieke vertegenwoordigingen, alsmede door alle ziekenhuizen en andere hulpposten van de orde. De liefdadige, medische en hulpverleningsinstellingen van de Maltezer Orde plaatsen op hun gebouwen en voertuigen ook een embleem in de vorm van een rood wapenschild met daarop het witte Maltezer kruis.

nazi

De NAZI variant van het Maltezer Kruis De “nationale” vlag van de orde zelf is rood met een wit Latijns kruis. Deze vlag zou zeker al sinds 1130 in gebruik zijn en wordt tegenwoordig gehesen op de hoofdzetel van de orde in Rome en bij officiële bezoeken van de grootmeester en leden van de Soevereine Raad. Het wapen van de Orde van Malta bestaat eveneens uit een wit Latijns kruis op een rood veld. Omdat het om een geestelijke orde gaat heeft het schild niet de gebruikelijke schildvorm, maar is het ovaal. Achter dit schild is het achtpuntige Maltezer kruis geplaatst en eromheen hangt een rozenkrans. Het geheel is omgeven door een wapenmantel en wordt bekroond met een koningskroon. Wederom als teken van het geestelijke karakter van de orde is de wapenmantel niet zoals gebruikelijk rood, maar zwart. Dat het wapen van de orde door een koningskroon wordt gedekt is niet onomstreden. Alleen een orde die onder bescherming of bestuur van een koning staat kan een kroon dragen. Men ziet de kroon ook wel als een verwijzing naar de soevereine status van de orde. In een rechtszaak in de Verenigde Staten is de Orde van Malta door de rechter in het ongelijk gesteld met betrekking tot het unieke recht op het Maltezer kruis omdat de Orde, volgens die rechter, belangrijke informatie had achtergehouden en had gefraudeerd. De Amerikaanse rechter heeft daarbij verschillende merkenrechtelijk registraties van de Orde van Malta geannuleerd. Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur:
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

Dit artikel is gekozen voor herpublicatie op basis van de interesse van onze lezers. Indignatie publiceert verhalen uit een aantal andere onafhankelijke nieuwsbronnen. De meningen in dit artikel zijn van de auteur en weerspiegelen niet het redactionele beleid van Indignatie.