Nogmaals ‘ons’ graaiende, stelende en liegende ‘Koninklijk’ elitehuis

https://indignatie.nl

Nogmaals ‘ons’ graaiende, stelende en liegende ‘Koninklijk’ elitehuis

31 augustus 2019 0 Door Indignatie redactie Opmerking vooraf: Ik distantieer me van woorden als ”geweldige zakenvrouw”, ”Koning koopman”, en andere lofuitingen aan deze parasieten. Natuurlijk hebben zij erniet voor gezorgd dat de Oranjes hun kapitaal verwierven. Hun macht en hun kapitaal is een gevolg van de eeuwenlange macht van de Elite, waartoe ”ons ”Koninlijk” huis ook bij hoort. Hun kapitaal werd wel jaarlijks vergroot door de macht van het geld en goede adviseurs. We lezen in het artikel over tal van overnames en verkopingen. We moeten wel begrijpen dat deze bedrijven niet zozeer in andere handen kwanmen, maar dat het veelal een vestzak-broekzal constructie betreft om belasting te ontduiken en winsten en zwart geld weg te sluizen.
Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat een fors deel van het geld der Oranje’s werd gestoken in internationale beleggingen als Shell, Biliton, Philips, Standard Oil of New Jersey (het latere EXXON), Unilever, Britisch Petroleum (BP), Anaconda Copper, General Motors, IG-Farben, Wendel France, ABN-AMRO bank, KLM, Onroerend goed in Manhattan te New York dat gelegen is aan de monding van de beroemde Hudson rivier en nog veel en veel meer. Ook de aardoliebelangen van Wilhelmina, tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog gekocht in Roemenie, waren hierbij van belang. Veel ‘poen’ zit in schilderijen, serviesgoed en de juwelen. Schattingen daarvan lopen sterk uiteen en vallen vooralsnog buiten dit bestek, daar er geen enkel zicht op de omvang laat staan de waarde is. Er zijn vele zeldzame stukken bij die qua waarde niet in te schatten zijn, tenzij deze ooit op een veiling zullen komen. Feit is wel dat zowel Koningin Emma als haar dochter Koningin Wilhelmina zakenvrouwen van de eerste rang zijn geweest en zo een erfenis hebben achter gelaten die zachtjes en heel!!! voorzichtig uitgedrukt van grote kwaliteit en omvang is geweest voor haar enig kind Koningin Juliana, haar kinderen en kleinkinderen. Kennelijk waren toen al de schilderijen, juwelen, aandelen, onroerend goed en serviezen onder gebracht in Stichtingen. Detroit General Motors Overigens hadden de Duitsers in de Tweede Wereld Oorlog – ten tijde van de inbeslagname van het zogenaamde Oranje-Kapitaal – geeneens in de gaten dat dit niet het Oranje-Kapitaal was. Dat had de familie allang geleden verhuisd en geïnvesteerd in grote bedrijven in Canada, Engeland en (Zuid) Amerika en daar heel veilig belegd. Het is ze ook niet helder geworden dat in hun Europa – onder hun eigen neus – , veel geld van Oranje-Nassau aanwezig was en wel in o. m. Frankrijk. (Onzin natuurlijk, ze waren gewoon bondgenoten die de Hitlergroet brachten)

Laten wij ons eens verdiepen in het hedendaagse gebeuren aan kapitaal dat het geslacht van Oranje-Nassau bezit. Er zijn een aantal aanwijzingen die een redelijk vermoeden van juistheid in zich bergen.

Er wordt verondersteld dat de familie Oranje-Nassau aandelen oftewel shares heeft in de Olie Industrie en aanverwante artikelen (Shell, Standard Oil, Alcoa, Britisch Petroleum, Exxon), het vliegbedrijf (KLM), het Bankwezen (ABNAMRO, de Oranje-Nassau Hypotheek Bank, American Express, Goldman Sachs, Morgan Slanley etc), Bauxiet- en Kopermijnen van onze Overzeese Rijksdelen en in Amerika, Chili etc.(Anaconda Copper Inc., BHPBiliton en Wendel Invertissements, France). In 1987 was dat nog steeds zo, maar Anaconda Copper was allang verkocht aan Britisch Petroleum BP), zaken doet in staal (US-Steel) , de automobielindustrie (o. a. General Motors, Fiat, Rolls Roys en Philips). (ook in BP heeft Oranje [de meerderheids?] aandelen) De Oranje-Nassau Groep, een conglomeraat voor het aan- en verkopen van onroerend goed en de exploitatie van Olie- en Gasbronnen. Het is een uiterst succesvolle Groep die in 1993 100 jaar bestond en verleden jaar een nettowinst maakte van rond de €200 miljoen. De Groep ontstond bij het  sluiten van de Oranje-Nassau mijnen in Limburg. Alleen de naam al, vertelt dat het gaat om een belegging door het geslacht van Oranje-Nassau. Geen enkel bedrijf, dat zonder geld van de Oranje’s werkt, zou het in het hoofd halen om Oranje-Nassau als naam of als bijvoegsel te gebruiken.

De aandelen worden netjes – en dat zijn we inmiddels wel gewend – door de Franse onderneming Wendel beheerd, gevestigd in Parijs en wordt geleid door de heren Ernest-Antoine Baron de Seillière, Chairman of the Supervisory Board en Jean-Bernard Lafonta, Chief Executive Officer van Wendel Investments. De laatste is inmiddels vervangen door Frédéric Lemoine.

Het zou ons niets verbazen als ons Koningshuis daar groot-aandeelhouder van is. Shell is gewoon een goudmijn. Om van al de andere deelnemingen maar niet te spreken. BHP-Biliton verzorgt, volgens de gegevens, voor een niet-onaardige toevoeging van het kapitaal der Oranje’s. Wilhelmina was een zakenvrouw tot in de toppen van haar vingers en zette voort wat Prins Hendrik de Zeervaarder (Zeerover zullen ze bedoelen) gegrondvest heeft
Hij heeft de naam van Koning-Koopman maar al te waar gemaakt. En met de wat voorbarige (maar wat is voorbarig?) verkoop van de ABN-AMRO-bank zijn – heel waarschijnlijk – aardig wat centen overgebleven richting de Oranje-Nassau leden.

Het BHP-Biliton Concern

Het Australische mijnbouwbedrijf Broken Hill Proprietary (BHP) werd opgericht in 1885 en beheerde oorspronkelijk een zilver-, lood- en zinkmijn in Broken Hill in het Australische Nieuw-Zuid-Wales. Het bedrijf stapte ook in de staal- en petroleumindustrie en breidde wereldwijd uit. In 1899 leasete BHP een ijzerertsmijn waarna het in 1915 ook staal ging produceren, voornamelijk in Newcastle. Het bedrijf diversifieerde vervolgens verder en opende steenkool- en steenmijnen, kocht staalbedrijven op en bouwde een scheepsvloot uit. In 1935 werd de staalproductie nog opgevoerd en enkele jaren daarna werd ook een hoogoven gebouwd en een scheepswerf aangelegd. In 1967 stapte BHP ook in de petroleumnijverheid toen in de Straat Bass tussen Australië en Tasmanië een enorm olieveld werd gevonden. In de volgende decennia investeerde BHP meer en meer in het buitenland, waaronder Papoea-Nieuw-Guinea, de Verenigde Staten, Chili en Canada. In 1999 werd de relatief kleine staalfabriek in Newcastle gesloten. In 2000 werd de langstaalafdeling aqfgesplitst in OneSteel. Het jaar daarop volgde dan de fusie met Billiton. In 2002 werd daarvan de vlakstaalafdeling afgesplitst in BHP Steel. In 2003 veranderde de naam van dat bedrijf in BlueScope Steel.

mijnbouw

Mijnbouw BHP-Biliton Billiton plc was een van oorsprong Nederlands bedrijf dat oorspronkelijk tin ontgon op het Indonesische eiland Billiton, vanwaar de naam. Het bedrijf groeide wereldwijd, zeker na de overname door Royal Dutch Shell in 1970.

De NV Billiton werd gevormd op 29 september 1860 in Den Haag. Twee maanden later verkreeg het bedrijf een ontginningsconcessie voor het eiland Billiton in Nederlands-Indië. Aldaar werden alle bestaande tinmijnen overgenomen. Het gedolven tin- en looderts werd in Nederland verwerkt.

In de jaren 1940 werden ook bauxietmijnen geopend in Nederlands-Indië en Suriname. In 1970 werd Billiton overgenomen door oliebedrijf Royal Dutch Shell. In de jaren 1990 werd de tin- en loodsmelterij in het Nederlandse Arnhem stopgezet.

Dat decennium groeide het bedrijf wereldwijd. Billiton omvatte aluminiumsmelterijen in Zuid-Afrika en Mozambique, nikkelmijnen in Australië en Colombia, metaalmijnen in Zuid-Amerika, Canada en Zuid-Afrika, steenkoolmijnen in Australië, Colombia en Zuid-Afrika en aandelen in mijnen in Brazilië, Suriname, Australië en Zuid-Afrika.

In 1994 verkocht Shell zijn mijnbouwactiviteiten aan Gencor Limited in Zuid-Afrika. Gencor splitste in 1997 de mijnbouwactiviteiten van niet-edelmetalen af in een beursgang op de beurs van Londen onder de naam Billiton plc. Op 9 juni 2001 fuseerde Broken Hill Proprietary (BHP) met Billiton. Sindsdien vormen ze het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld. De jongere broer van Willem III, Hendrik ‘De Zeevaarder’verkreeg zoals reeds werd gesteld 3/5 van het aadelenkapitaal in Biliton. (Meerderheidsaandelen dus, wat feitenlijk inhoud dat het Koninklijk Huis DE eigenaar is) Men kan gevoeglijk dan ook aannemen dat die 40% (3/5 is 60%, geen 40%) ook nog hedentendage geldig is en misschien wel veel meer dan dit percentage. Maar goed, over een paar procentjes doen wij niet moeilijk. Bijna de helft of misschien wel de helft te bezitten van het tegenwoordige concern BHP-Biliton genaamd, lijkt echt niet onaardig voor wat betreft de centen. Hoogstwaarschijnlijk heeft een Stichting die aandelen in haar bezit en het bestuur daarvan bestaat voornamelijk uit familieleden van het Huis van Oranje-Nassau. Laten we eens kijken wat nu feitelijk in 2012 die aandelen waard zijn. Want daar gaat het om en wat zijjaarlijks aan revenuen opbrengen. Dat is handelen zoals het hoort. Op de volgende pagina’s een explikatie. Jaarverslag BHP-Biliton Concern 2010

diamanten

Mijnbouw, Diamanten BHP-Billiton is het mijnbouwbedrijf dat in 2001 ontstond door de fusie van het Australische Broken Hill Proprietary en het Britse Billiton. Daarbij werd het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld gevormd. Ondanks de fusie behielden beide onderdelen elk apart hun aandelenstructuur. Het concern stelt wereldwijd ruim 40.000 mensen te werk op meer dan 100 locaties in 25 landen. In 2011 was BHP-Billiton het op 158 na grootste bedrijf ter wereld volgens de Fortune Global 500-lijst. BHP-Biliton is werkzaam op vele gebieden o.m. IJzererts, Fossiele Brandstoffen, Aluminium, Diamanten, Energie, Metallurgie, Minerialen en andere basis Materialen. De omzet was, in 2011, mede bezien in deze nu niet zulke florissante economische tijden,gestegen met 9,7%. Hetgeen als indrukwekkend kan worden beschouwd en de winst zal zich navanant in die richting mee bewegen.

olie

Gas en Olie Het concern had in boekjaar 2009 – 2010 (fiscaal jaar loopt van 30 juni t/m 30 juni) een omzet van €51,4 Miljard. Het vorig jaar deed het concern het nog beter. Ruim 20 Miljard meer omzet en deze bewoog zich rond de €71 Miljard. De winst, die steeg tot ongekende hoogten, kwam uit op €23,6 Miljard. Het aantal aandelen was om en nabij de 5.577.037.800. Het aandeel BHP-Biliton staat op de beurs genoteerd (12-03-2012) voor €54,86. De beurswaarde van het bedrijf bedraagt dus rond de €306 Miljard. De activa van het concern 12-03-2012 bedroegen ongeveer €103 Miljard. Aan dividend in eerder vermeld boekjaar werd uitgekeerd een bedrag van €0,63 per aandeel

Rio Tinto mijn 

Jaarverslag Shell Group 2010

Kijkend naar het jaarverslag van 2010 van Shell Company dat gewoon openbaar is, zien we het volgende:

Omzet in €386.056.600 M Netto Profijt: €27.350.000 M Personeel: 97.000Kapitaal : $ 529.000.000,00 (Miljoen), Aandelen: A-shares 3,480,868,822 (Miljard), B-shares 2,673,333,694 (Miljard). De balanswaarde van Shell is ultimo 2010 $ 322 Miljard 560 Miljoen ($322.560.000.000,00). Alle shares hebben hetzelfde revenu en zijn ook hetzelfde waard, namelijk €27,28 op de beurs. (Gemiddeld).

Uitkering (2010) op de aandelen is €1,26 per aandeel. Op de Preferente is dat behoorlijk hoger.

Nog een verhaal waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de Oranje-Nassau’s en met name Koningin Beatrix aan aandelen heeft bij de Shell.Komt bij de Oil-Group zelf vandaan!!! Het stamt overigens uit het jaar 2004. Het verhaal staat integraal verderop deze pagina vermeld!

Gasopslag

Raffinaderijen

OlieopslagRoyal Dutch Shell GroupDe Sunday Times: ACOUNTANT weigert om Shell-rekeningen te ondertekenenLucinda Kemeny en Louise Armitstead, 21 maart 2004. KPMG, de acountant van Royal Dutch/Shell, heeft de crisis nog verergerd door de olie- en gasgroep rekening te weigeren te ondertekenen. Het blijkt ​​dat deze onderneming, die samen met Price Waterhouse Coopers de onderneming controleert, heeft geweigerd de rekeningen, die op vrijdag zouden moeten worden uitgegeven, goed te keuren vanwege zorgen over de kwaliteit van de ontvangen informatie en toenemende vrees voor mogelijke aansprakelijkheid voor de Effecten en Exchange Commissie onderzoek van de groep. Op donderdag verbaasde Shell de stad door de publicatie van de resultaten uit te stellen. Tegelijkertijd verlaagde Shell het niveau van opgegeven oliereserves voor de tweede keer in drie maanden, dit keer met 470m vaten. Het nieuws van de weigering van de accountant van de rekeningen komt slechts enkele uren voor een crisisbijeenkomst die morgen zal plaatsvinden tussen de senior niet-uitvoerende bestuurders van Shell en de top City-investeerders. Lord Oxburgh, veertien dagen geleden benoemd tot voorzitter, en Sir Peter Burt zal worden geconfronteerd met toonaangevende fondsbeheerders bij een bijeenkomst bij de Association of British Insurers (ABI) in Londen. Het management van Shell zal verder in verlegenheid worden gebracht door de onthulling dat de Nederlandse koninklijke familie door de ineenstorting bijna £250 miljoen heeft verloren in de aandelenkoers van het bedrijf. De familie is een van de grootste individuele aandeelhouders van Koninklijke Nederlandsche Bank. De woordvoerder van de familie zei (liegt?) dat het belang van de familie “niet meer dan 5% bedraagt”, een cijfer dat zou neerkomen op een verlies sinds januari van 244 miljoen pond. De daling van Shell in de crisis begon in januari, toen het de aandeelhouders schokte door abrupt aan te kondigen dat de geboekte oliereserves van het bedrijf met 20% zouden moeten worden verminderd. De onthulling leidde tot het vertrek van Sir Philip Watts, voorzitter, en Walter van de Vijver, hoofd exploratie en productie. De groep wordt nu geconfronteerd met onderzoeken van toezichthouders in Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten. De onderneming is van plan om in april haar jaarverslag uit te brengen en de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen in juni plaatsvinden. Morgen zullen aandeelhouders de aankondiging van vorige week opvragen en toelichten en hun visie op verandering uiteenzetten. “Nieuw bloed zou het vertrouwen van de aandeelhouders in de goede wil van de onderneming om te veranderen verbeteren”, aldus Robert Talbut, chief investment officer bij Isis, de fondsbeheerder. “Er is behoefte aan een afgeslankte besluitvormingsinstantie met een nieuwe voorzitter. We willen graag dat er headhunters worden aangesteld en dat er een proces wordt gestart.”. Een woordvoerder van Shell zei dat het uitstel van de jaarrekening het gevolg was van een besluit om een gedetailleerde herziening van de reserves af te ronden. Het wordt uitgevoerd door Ryder Scott, een onafhankelijk adviesbureau. “Toen het bestuur besloot dat het de reservepositie verder grondig wilde herzien, was het noodzakelijk om de publicatie van het jaarverslag uit te stellen”, zei hij. Maar het is wel duidelijk ​​dat de accountants weigerden de rekeningen af ​​te tekenen omdat ze er niet van overtuigd waren dat de verstrekte informatie betrouwbaar was.

De bedrijven zijn wettelijk niet verplicht om de oliereserves te controleren, maar deze cijfers maken deel uit van de toelichting op de rekeningen van het bedrijf en zijn daarom nog steeds belangrijk. Hun zorgen zijn niet zonder grond. Milberg Weiss, Amerika’s topklasse advocatenkantoor, heeft al een claim ingediend tegen Shell die volgens analisten zou kunnen leiden tot het volgende
met meer dan 1 miljard dollar (546 miljoen pond). Het wordt wat ingewikkelder om duidelijkheid te scheppen over de andere centen van de Koninklijke Familie. Daarvoor geven wij het woord aan de historie. In het jaar 1893 richtten twee Duitse broers Friedriech (* 1841 – + 1913) en Carl Honingman(* 1842 – + 1903) een bedrijf op voor het uitwinnen van kolen in Nederland en wel in Limburg. Van origine waren de heren mijningenieurs uit het Duitse Aachen. Ondanks het feit dat de Regering met Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid Dr. Lelyvoorop, sceptisch stond tegenover dit particuliere voornemen, kregen de mannen, samen metHenri Saolea het toch voor elkaar de onderneming te financieren. Daarom gaf de Minister een concessie af en die betrof de exploitatie van het kolenveld Oranje-Nassau (3.378 Ha). groot). Niet veel later kreeg de Honingman-broers ook de consessie voor het veld . Volg Indignate voor meer maffia monarchie