Nieuws van
Zwitserland

Uitspraak Hooggerechtshof Bijna niemand heeft gemerkt dat Robert F. Kennedy Jr. de zaak tegen alle farmaceutische lobbyisten heeft gewonnen. Covid-vaccins zijn geen vaccins.
In de uitspraak bevestigt de Hoge Raad dat de schade veroorzaakt door covid-mRNA-gentherapieën onherstelbaar is.
Aangezien het Hooggerechtshof het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten is, zijn er geen beroepen meer en zijn de beroepen uitgeput.
Robert F. Kennedy benadrukte in een eerste verklaring dat dit een succes was dat alleen mogelijk was dankzij de internationale medewerking van een groot aantal juristen en wetenschappers.
Natuurlijk opent dit arrest internationaal iets, vooral hier in Zwitserland, dit arrest zou stof moeten doen opwaaien, want Zwitserland heeft hier een bijzondere positie met zijn federale grondwet.
Enerzijds is de Codex van Neurenberg in de grondwet met artikel 118b, en is het misbruik van genetische manipulatie bij mensen verboden in Zwitserland, volgens artikel 119 van de federale grondwet.
Dit wordt aangevuld door artikel 230bis van het Strafwetboek, … Zo riskeren de daders tot 10 jaar gevangenisstraf.
Maar dit vonnis zou ook de rest van de wereld wakker moeten schudden, want de Code van Neurenberg is internationaal geldig en is ook opgenomen in artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
In het geval van strafrechtelijke aanklachten moet de verklaring een verwijzing naar het Contergan-schandaal bevatten om het belang van deze aanklacht extra gewicht te geven. Het beleid gaat dus een hete herfst tegemoet.
Bron: https://boersenwolf.blogspot.com/2022/08/supreme-court-urteil-bestatigt-covid.html 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 geen enkele media heeft het erover, noch in Zwitserland, noch in Europa. Het is aan ons om het woord te verspreiden 🌹🌹🌹