Nederland, België en Luxemburg hebben vergevorderde plannen om, in ieder geval, uit de eurozone te stappen

Banknotes

De nieuwe bankbiljetten

DEN HAAG – BRUSSEL – LUXEMBURG –  Nederland, België en Luxemburg hebben vergevorderde plannen om, in ieder geval, uit de eurozone te stappen. Dit blijkt uit gelekte documenten van de Federale Overheidsdienst Financiën, het Belgische ministerie van financiën.

euro

De Federale Regering van België, en de regeringen van Nederland en Luxemburg hebben afgesproken op een zo spoedig mogelijke termijn een gelijktijdig referendum uit te schrijven, waar de bevolking van deze landen zich uit mag laten over een zg. Benelexit. Wanneer de opkomst van dit referendum in alle drie de landen hoger dan 50% is en meer dan 50% van de stemmen zijn voor uittreding uit de eurozone, zal 5 maanden daarna een referendum gehouden worden om de florijn, de nieuwe munteenheid te kunnen introduceren. De florijn, de nieuwe valuta van de Benelux, zal stabieler zijn dan de huidige euro, zo is te lezen in het document, dat 246 pagina’s telt. Zo wordt gesteld dat door de economische onzekerheden in vooral de zuidelijke landen van de eurozone, de euro zwaar onder druk staat. Door de veel stabielere economie, die voornamelijk uit de doorvoerhandel van de havens van Rotterdam, Amsterdam, Zeebrugge en Antwerpen naar de rest van Europa bestaat, en het bankwezen in Luxemburg, is dat in de Beneluxlanden veel minder het geval. Volgens het document zullen deze havens tot één Nationaal Havenbedrijf gevormd moeten worden. De staten België, Nederland en Luxemburg worden dan 100% aandeelhouder van dit Havenbedrijf.

haven

De grote zeehavens van o.a. Antwerpen en Rotterdam worden genationaliseerd.

In het rapport wordt ook melding gemaakt van een Nationale Krediet Bank, waarbij de banken die nu nog eigendom van de Nederlandse Staat zijn, ABN-Amro en ING, worden samengevoegd tot één nationale kredietverstrekker voor onder meer het Midden- en Kleinbedrijf. Met het oog op de huidige internationale financiële omstandigheden zou het voor bedrijven dan mogelijk moeten zijn dat zijn tegen renten van minder dan 1% geld kunnen lenen om te investeren. Volgens de Vlaamse financieel expert Drs. Jef Martens van het Belgisch Economisch Planbureau (BEP) en één van de schrijvers van het rapport, zou dit een enorme boost aan de economieën in de drie landen kunnen betekenen. Het MKB maakt in alle drie de landen meer dan 50% van de economie uit. “Samen met het Nationaal Havenbedrijf maakt dit de florijn nóg stabieler,” stelt Martens in het rapport.

 

In het lijvige rapport, dat de veelzeggende werknaam “to b€ or not to b€” draagt, worden zelfs de ontwerpen voor de eventuele nieuwe bankbiljetten getoond. Opvallend daarbij is dat de ontwerpen van de laatst gebruikte Nederlandse bankbiljetten zijn gebruikt. Alleen de benaming “gulden” is op alle biljetten vervangen voor “florijn” en op de keerzijde van de biljetten staan de geldwaarden in vier talen, Nederlands, Frans Duits en Luxemburgs te lezen. Op het biljet van 500 florijn, waarvoor het ontwerp van het oude duizendje is gebruikt, staat op de achterzijde bijvoorbeeld te lezen:

  • Vijfhonderd florijn
  • Cinq cent florins
  • Fënnef honnert florijnen
  • Fünf Hundert Florin

Ook opvallend is, dat alleen de Nederlandsche Bank als nationale bank voor de nieuwe valuta wordt gemeld. Samen met de nationalisering van de havens en de Nationale Kredietbank zou dit kunnen wijzen op ook een gezamenlijke exit uit de EU, volgens politiek en economisch ingewijden. Luxemburgs politicoloog Dr. Paul Weber uit Wiltz zegt hierover: “Ingewijden spreken al langer over een uitgebreide Benelexit. Ik sluit niet uit dat de drie landen één federale staat gaan vormen, waarbij de deelstaten een grote mate van soevereiniteit behouden. Of we dit ook al op korte termijn moeten verwachten is nog de vraag, maar het behoort zeker tot de politiek-sociaal-economische possibiliteiten. De uittrede uit de monetaire unie en de oprichting van een Beneluxbrede monetaire unie acht ik echter zeer wel mogelijk.”

IMG_1920.JPG

De begeleidende brief bij het uitgelekte rapport.

Navraag bij politici in Nederland riep verdeelde reacties op. Hans Bierman van Groen Links reageerde, evenals Ewald Schrijnen van de SP verheugd op de nationalisering van de havenbedrijven tot het Nationaal Havenbedrijf en de oprichting van een Nationale Kredietbank. Schrijnen: “De SP wil al langere tijd dat bijvoorbeeld de ABN-Amro omgezet wordt in een dergelijke financiële instelling. Wij zullen het van harte toejuichen als dat zover komt. Wel zullen we er ons nog eens in moeten verdiepen of een Benelux-munt stabiel genoeg is. Wij laten dit doorrekenen door diverse economen en financieel experts.” D66’er Alex van Mierlo zegt het te betreuren, als de drie landen uit de Europese munteenheid zouden stappen, maar “Als rechtgeaarde democraten zullen wij uiteraard altijd de uitslag van een referendum respecteren.” Bestuurder Martin Graus van de PVV is minder enthousiast: “Wij hebben altijd gesteld dat de gulden terug moet komen. Nu heeft een stel zelfbenoemde economen weer een nieuw links experiment bedacht; de florijn, waarbij ook de Walen mee zullen doen. Wallonië is een gebied met een belabberde economie. We halen een nieuw Griekenland een muntunie binnen, nog voor we er überhaupt aan beginnen. Ik vind het grote quatsch.” Navraag bij de regeringspartijen in alle drie de landen, leverde geen antwoorden op. Het lijkt er sterk op dat er radiostilte binnen de nationale regeringen en hun politieke achterban is afgesproken