Mens begrijpen helaas niet hoe dit corrupte systeem werkt.

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/jaap-bottenberg-gerechtsdeurwaarder-mededirecteur-en-eigenaar-van-syncasso-in-groningen-pleegde-illegale-praktijken-en-werd-een-oplichter-genoemd/

Mens begrijpen helaas niet hoe dit corrupte systeem werkt.

Alles wat “legaal” is is per definitie niet wettig en dus fraude, valsheid in geschrifte, dwang, dwaling, afpersing, oplichting, meineed enz.

De term legaal betekent dat er een vergunning afgegeven is om iets dat onwettig is te mogen gedogen onder voorwaarden/privileges. Dat betekent kort door de bocht dat een legaal energie contract valt onder bewust crimineel handelen. Via zogenaamd criminele legale constructies worden zakelijke contracten tot norm gemaakt. Legaal = frauduleus via constructie die de onwetenden niet kennen. Alles wat de overheid doet is met terugwerkende kracht null, nietig en void. Fraude, valsheid in geschrifte en meineed kennen geen vervaldatum, is altijd vernietigbaar met terugwerkende kracht.
https://www.bitchute.com/video/0ObMGtQvAJLb/

https://www.tiktok.com/discover/therealcushdey-licenses-are-fraudwww.de-nieuwe-media.nl