MACHTSGREEP RUTTE IN 2007 WERD AANGESTUURD DOOR HET KH; BANDEN FAMILIE RUTTE MET KH GAAN TERUG TOT HORROR-PRINS HENDRIK

Geplaatst in:  pedofilie, op: 27 februari  Auteur: m k

DE SLEUTEL TOT DE OPLOSSING VAN HET ‘MYSTERIE MARK RUTTE’ IS TE VINDEN BIJ HET BEDRIJF ARCADIS -VROEGER DE HEIDEMAATSCHAPPIJ * KLOKKENLUIDERS BIEDEN EEN VERBIJSTEREND INZICHT IN DE WARE ACHTERGRONDEN VAN ONZE MP * ‘DE OPA VAN RUTTE WAS CLOSE MET PRINS HENDRIK EN BEZOCHT HET RONDE HUIS IN NUNSPEET’

Het is allemaal begonnen met de zaak-Lisa en de evidente bescherming door Mark Rutte van de daders en van de babymoord-witwas-rechter Wabeke, een best friend van onze PM. Hierover heeft deze site uitgebreid bericht. Op grond van deze berichten meldden zich klokkenluiders die met verbijsterende informatie komen over de (familie)achtergronden van Mark Rutte waaruit we de conclusie kunnen trekken dat de ‘staatsgreep’ in 2007 die Rutte op de troon bracht en waarover we onderstaande video maakten werd aangestuurd door het koninklijk huis en werd uitgevoerd door de ‘koninklijke executives’ Donner en Demmink.

Vrijwel alles aan Mark Rutte is geheim -net als bij deep state-leiders als Marcon en Obama. Maar nu kunnen we belangrijke tipjes van de sluier oplichten. De grootvader van Mark Rutte van moederskant is de oprichter van de Heidemaatschappij. Onze bron geeft als naam Allink, maar ook wordt als naam genoemd Lovink. Zijn moeder werkte toen Mark werd geboren als secretaresse in dienst van haar eigen vader bij de Heidemaatschappij. Zijn vader was toen 58 jaar en verwekte voor Mark zes andere kinderen waarvan drie bij de zuster van Mark’s moeder. Over deze broers en zussen van Mark is niets bekend behalve dat een broer overleed aan aids. Dit vertelde Rutte zelf in 2006 aan De Volkskrant: Ik ben een kind van oudere ouders. Dat heeft voordelen, ik werd erg vrij gelaten. Vriendjes moesten economie gaan studeren want daarmee kon je een baan krijgen. Ik mocht geschiedenis gaan doen. Nadeel was dat ik, toen ik nog jong was, mijn vader en mijn broer verloor. Mijn broer is aan aids overleden, ik was toen 22. Dat was heel zwaar. Hij was achttien jaar ouder, mijn grote voorbeeld.

Cruciaal is de rol van de grootvader van Rutte, de oprichter van de Heidemaatschappij (thans Arcadis) die dus zijn dochter -en Mark’s moeder- als zijn secretaresse liet werken. Op 5 januari 1888 werd de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem opgericht als een vereniging met als doelstelling het adviseren bij en het stimuleren van de ontginning van woeste gronden en het aanleggen en in stand houden van bossen. Erevoorzitter werd Prins Hendrik. Frank van Vloten kocht in 1895 de gronden bij Nunspeet waarop vanaf 1906 het fameuze Ronde Huis zou verrijzen waar volgens tal van bronnen onbeschrijfelijke sekuele gruweldaden werden gepleegd. Volgens deze bron bekleedde ook Van Vloten een ‘beleidsfunctie bij de Heidemaatschappij’. Het kan niet anders of de Heidemaatschappij (en dus Rutte’s opa van moederskant) hebben een cruciale rol gespeeld bij de aankoop van de (heide)gronden bij Nunspeet waarop Het Ronde Huis werd gebouwd. Het kan ook niet anders dat dat de grootvader van Rutte (oprichter van de Heidemaatschappij), erevoorzitter Prins Hendrik en ‘beleidsman’ Frank van Vloten nauwe banden onderhielden. Van Prins Hendrik is ondermeer door Micha aan het licht gebracht dat hij een kind verwekte bij zijn eigen dochter Juliana.

Mark Rutte maakt dus onderdeel uit van een van de meest geheime en ook duistere hoofdstukken uit het geschiedenisboek van onze koninklijke familie. De relatie tussen zijn moeder en haar vader die dus midden in de Ronde Huis-kliek zat en tevens voor hem werkte als ‘secretaresse’ roept alarmerende vragen op, zulks temeer omdat hij eerder was getrouwd met haar zus die volgens Wikipedia ‘overleed in Japanse gevangenschap’ -een model dat we ook tegenkomen bij Rutte’s voorganger als VVD-leider Hans Wiegel.

De Heidemaatschappij, zo melden onze bronnen, heeft in de tweede wereldoorlog een uiterst kwalijke rol gespeeld als uitbater van Joodse werkkampen -opnieuw een deel van de geschiedenis dat in nevelen is gehuld. De mannen, eerst voornamelijk uit het westen van het land, later uit heel Nederland, moesten huis en haard verlaten om ver weg te gaan werken in de meer dan veertig werkverruimingskampen vooral in Noord- en Oost Nederland. Zij verrichtten werkzaamheden van algemeen belang, zoals ontginningswerkzaamheden en bosbouw , o.a. voor de toenmalige Heidemaatschappij. Ook lezen we via deze bron: Door steeds strenger wordende regels van de nazi’s raakte de Joodse gemeenschap in Nederland in de eerste oorlogsjaren meer en meer onderdrukt. In 1942 zijn de nazi’s begonnen met de daadwerkelijke “Judenendlösung”, het vernietigingsplan waarbij uiteindelijk 6.000.000 joden, onder wie 105.000 Nederlandse Joden, zijn vermoord. De werkkampen hebben in dit vernietigingsplan een belangrijke rol gespeeld om de Joodse mannen van hun gezinnen te isoleren. Door de maatregelen van de nazi’s waren alle Joden werkloos geworden. Begin 1942 kregen de Joodse mannen een oproep om gekeurd te worden voor tewerkstelling in de werkkampen. Deze keuring stelde weinig voor. Vrijwel iedereen, hoe arbeidsongeschikt ook, werd goedgekeurd. Het is niet bekend of de grootvader van Mark Rutte en de oprichter van de Heidemaatschappij hierin een beslissende rol heeft gespeeld.

Op grond van al deze mindboggling informatie moeten we Mark Rutte eerder zien als een slachtoffer dan als een dader. Wij denken dat hij reeds als kind compleet onder de macht is geraakt van de familie van zijn moeder met diens koninklijke horror-connecties en volledig is gebrainwashed/ge-mind-controlled. Het zijn precies dezelfde (koninklijke) krachten die er in 2007 onder de regie van Demmink en Donner voor gezorgd hebben dat Rutte via fraude en bedrog het Torentje (waar hij overigens direct een satanische geitenkop liet ophangen) werd binnengedragen. Overigens vergat Rutte zijn ‘herkomst’ ook als premier niet: Arcadis -de rechtsopvolger van de Heidemaatschappij- werd herhaaldelijk in het zonnetje gezet.