Lyme en Aids: menselijke ‘uitvindingen’?

Lyme en Aids: menselijke ‘uitvindingen’?


x

x

Lyme en Aids epidemieën,

veroorzaakt door menselijk handelen..?

2017 © Hugo van der Zee | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Hugo van der Zee

Dat de mens de hand zou hebben gehad in de verspreiding en misschien zelfs de oorsprong van de ziektes Lyme en Aids lijkt wellicht zeer vergezocht. Uiteraard is dit iets wat door de media en wetenschap als flauwekul en de zoveelste samenzweringstheorie wordt weggezet. Toch zijn er een aantal punten die zeker opmerkelijk en te verifiëren zijn, maar die volledig door de media en overheden worden genegeerd. Nu achten veel mensen zich bij voorbaat ongeschikt zelf een oordeel te vormen wanneer het gaat om ziektes als Aids en Lyme. Je hebt echter geen grondige medische kennis nodig om te beseffen dat er meer aan de hand is dan wat we via de officiële kanalen over deze ziektes horen.

Er zijn veel informatiebronnen. Hoe kun je nu te werk gaan? Een veilige aanpak is beginnen om de feiten te bekijken die door de regeringen en instanties erkend worden. Dan zijn er feiten die de overheden en instanties niet erkennen, maar ook niet kunnen weerleggen omdat ze makkelijk te verifiëren zijn. Deze feiten alleen al zijn ernstig genoeg om verder onderzoek te doen, iets wat de wetenschap en de overheden niet doen. Integendeel zelfs, iedereen die dit pad ingaat wordt genegeerd of bestreden. Ik heb een aantal van deze opmerkelijke feiten op een rijtje gezet. Te beginnen bij Lyme. Eerst even kort een zeer kort overzicht over:

Lyme

De lyme is een ziekte die veroorzaakt wordt door de borrelia bacterie die door beten van teken kan worden overgebracht op de mens. De borrelia bacterie wordt wel de ‘nabootser bacterie’ genoemd omdat de symptomen op andere ziekten lijken zoals chronisch vermoeidheid syndroom, multiple sclerose, artritis, alzheimer, maagproblemen, hartproblemen, zenuwstoornissen en een heel aantal andere ziekten. Er zijn nog steeds geen duidelijke tests die kunnen aantonen dat een patiënt Lyme heeft. Het komt vaak voor dat mensen met Lyme klachten een lange weg langs artsen en ziekenhuizen moeten gaan voordat ze met Lyme gediagnosticeerd worden.

Elk jaar zijn er alleen in de VS alleen al 300.000 nieuwe Lyme gevallen per jaar (tien keer meer dan nieuwe AIDS gevallen) en in Nederland 25.000. Deze cijfers zijn ongekend hoog en waarschijnlijk liggen de werkelijke getallen nog hoger. Veel mensen met Lyme klachten zijn niet in de statistieken opgenomen. Minimaal één derde van de Lyme patiënten geneest niet met medicijnen (antibiotica) en blijven levenslang problemen houden, zowel fysiek als mentaal, en in veel gevallen ook economisch. Er is de laatste jaren een alarmerend aantal zelfmoordgevallen van lyme patienten.

Lyme is een relatief nieuwe ziekte. In 1975 brak er een epidemie uit rond het plaatsje Old Lyme in Connecticut in de VS, waaraan het zijn naam dankt. Lyme verspreidt zich via teken, dit zijn parasieten die zich vastbijten op dieren en mensen. Het soort teken dat de borrelia bacterie overbrengt verspreidt zich met name via muizen en vogels. De lyme ziekte verspreidt zich zeer geleidelijk. Na de eerste lyme gevallen in de VS waren 40 jaar later (in 2015) nog 95% van de nieuwe lyme gevallen in het gebied rond het plaatsje OId Lyme. (zoals op het kaartje hieronder te zien).

Ex-nazi Erich Traub
Direct voor de kust van het plaatsje Old Lyme (..) ligt het ‘Plum Island’ waar het ‘Animal Disease Center’gevestigd is. In dit centrum werden vanaf het begin van de twintigste eeuw tot voor kort geleden proeven met dieren gedaan. Het eiland is ook sinds begin van de vorige eeuw militair gebied, maar staat onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA).

Ex-nazi Erich Traub

Na de tweede wereldoorlog werd het centrum uitgebreid met een laboratorium voor het onderzoek naar biologische oorlogsvoering. Dit laboratorium, bekend als ‘Lab 257’, werd opgezet door de Duitser en ex-nazi Erich Traub. Zoals vele andere Nazi wetenschappers had Traub ontheffing van strafvervolging en het Amerikaans staatsburgerschap gekregen in ruil voor wetenschappelijke samenwerking. (HIER en HIER) Traub werkte samen met de Amerikaanse overheid en defensie.

Ondanks het feit dat Plum Island militair gebied was (en nog steeds is) stond het in de jaren vijftig onder de directe leiding van Nelson Rockefeller, de toenmalige Amerikaanse minister van landbouw. Erich Traub was Duitslands meest begaafde bacterioloog en viroloog en had gedurende de Tweede Wereldoorlog onder Heinrich Himmler gewerkt. Traub had een onderzoekscentrum voor biologische oorlogsvoering opgezet op het eiland Riems, en dit centrum stond onder zijn leiding.

Een groot deel van zijn kennis had Traub opgedaan eind jaren dertig tijdens zijn studie en onderzoek naar virussen en bacteriën aan het Rockefeller instituut in de VS. Na het project op Plum Island vier jaar geleid te hebben (van 1949 tot 1953) ging Traub, zonder enige probleem te ondervinden van zijn Nazi verleden, terug naar Duitsland, en startte daar een biologisch oorlogsvoering project in de stad Tübingen. Het centrum in Tübingen had direct contact met het centrum in Plum Island. Traub bezocht Plum Island meerdere keren, en Amerikaanse wetenschappers en regeringsleden bezochten het centrum in Tübingen regelmatig.

In 1970 werd de advocaat en onderzoeksspecialist John Loftus door de Amerikaanse Justitie ingehuurd om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden begaan door de nazi’s. Loftus kreeg toegang tot een groot aantal geclassificeerde documenten uit het oorlogsarchief. Een van de documenten bevatte een gedetailleerd plan dat beschreef hoe nazi wetenschappers met vliegtuigen bacterieel geïnfecteerde teken in Rusland wilde verspreiden om epidemieën te veroorzaken. Loftus, geïntrigeerd door de zaak kwam op het spoor van Traub, en ontdekte de connectie met Plum Island. Na verder onderzoek ontdekte hij dat er vanaf de jaren vijftig experimenten met geïnfecteerde teken op Plum Island werden gedaan.

Loftus voerde gesprekken met meerdere personen die op Plum Island werkzaam waren, of waren geweest. Onder andere met Jerry Callis, de directeur van dit lab, die hem bevestigde dat er proeven werden gedaan met geïnfecteerde teken. Loftus publiceerde zijn bevindingen in zijn boek ‘The Belarus Secret’. Niet iedereen zal het verband tussen teken en biologische oorlogsvoering zien, maar het verspreiden van ziektes via insecten maakte tijdens de tweede wereldoorlog, en in de periode van de koude oorlog daarna, een aanzienlijk deel uit van biologische oorlogsvoering. Ook Rusland, Japan, Frankrijk en Engeland hadden programma’s waar men werkte aan het verspreiden van ziektes via insecten.

‘LAB 257’
Een ander boek, genaamd ‘LAB 257’ van de advocaat en journalist Michael Carroll, beschrijft in details hoe men op Plum Island gedurende tientallen jaren met geïnfecteerde teken heeft getest. Het lab was een grote faciliteit. Tot in ieder geval eind jaren tachtig werd er met geïnfecteerde teken geëxperimenteerd. De entomologist Dr. Richard Endris, die werkzaam was op het lab reisde de wereld over om uitheemse teken te verzamelen. Endris heeft gedurende zijn werk op het laboratorium 200.000 teken gekweekt.

De boeken van Loftus en Carroll kwamen in het nieuws en er leek een discussie op gang te komen. De Amerikaanse overheid ontkende dat er op Plum Island met geïnfecteerde teken werd geëxperimenteerd. Nu ontkende Amerikaanse overheid echter categorisch alles wat met Plum Island te maken had. In de jaren tachtig moesten Amerikaanse autoriteiten wel toegeven dat er geëxperimenteerd werd met infecties van dieren toen een mond en klauwzeer epidemie op Plum island uitbrak en 200 koeien moesten worden gedood.

In 1993 kreeg de journalist John McDonald officiële documenten in handen waaruit bleek dat er een militair plan was geweest om gebieden in Rusland te besmetten met bacterieel geïnfecteerde teken. De documenten bevestigden dat het onderzoek hiervoor op Plum Island werd gedaan. Het werd voorpaginanieuws en de Amerikaanse overheid kon de authenticiteit van de documenten niet ontkennen. Er werd echter geen informatie vrijgegeven en er volgde geen onderzoek.

Biologische oorlogsvoering is volgens het ‘Verdrag biologische wapens’ verboden. Volgens dit verdrag, dat mede ondertekend is door de VS, is ook het ontwikkelen van biologische wapens verboden. Bij de weinige discussies die er over biologische oorlogvoering zijn gevoerd is vaak het excuus te horen dat het ‘in het kader van de koude oorlog moet gezien moet worden’ (‘iedereen deed het’). Hetzelfde excuus wordt nog steeds gebruikt, maar de externe dreiging is nu het internationaal terrorisme.

Het lab en de hele faciliteit op Plum Island wordt binnenkort verhuisd. Naar alle waarschijnlijkheid is de reden van de verhuizing de ernstige besmetting op Plum Island. Maar.. de nieuwe locatie is daarbij opvallend. Het centrum wordt verhuisd naar de het centrum van de staat Kansas, midden in het hart van.. de Amerikaanse intensieve veeteelt, ook wel de ‘beef belt’ genoemd. De situatie in het gebied rond Plum Island is inmiddels zo rampzalig dat veel mensen verhuizen. Met name in Long Island, dat direct naast Plum Island ligt en de achtertuin van het dichtbevolkte New York vormt, vindt volgens gezondheidsorganisaties op het moment een explosie van de tekenpopulatie plaats.

Een musje vol met teken.

Steeds meer teken dragen de Borrelia bacterie. Naast de Borrelia infecties steken er in de regio ook steeds vaker andere uitheemse ziekteverwekkers de kop op. Wanneer zou uitkomen dat er een relatie tussen de Lymeziekte en Plum Island is dan zou dit niet alleen een schandaal van gigantisch omvang zijn, het zou ook voor de VS onmogelijk zijn de schadevergoedingen te kunnen betalen. Het is dus te begrijpen dat men er alles aan doet om te voorkomen dat iedere relatie tussen Lymeziekte en Plum Island meer bekendheid krijgt. Een van de methodes die men gebruikt is de feiten af te zwakken met desinformatie.

Desinformatie..
Zo is er bijvoorbeeld in veel recente publicaties te lezen dat de lymeziekte al veel langer bestond. De Nederlandse wiki-pagina over Lyme is hier een goed voorbeeld van. Het begint met een paragraaf over de geschiedenis van Lyme waar enkele geïsoleerde gevallen worden besproken die suggereren dat Lyme al veel langer bestaat. Zelfs op de 5300 jaar oude ijsmummie Ötzi is DNA van de Borrelia bacterie aangetroffen; dus, ‘niets nieuws onder de zon’.

Dat teken ziektes kunnen verspreiden is inderdaad niet nieuw, maar het ziektebeeld van lyme, de verspreiding en de omvang van de epidemie is zonder meer recent. Ook kan men niet ontkennen dat het plaatsje Old Lyme de haard van de epidemie is, en vlak bij een eiland ligt waar men gedurende tientallen jaren proeven heeft gedaan met geïnfecteerde teken. Op Plum Island, wat militair terrein is, is weinig bebouwing en er komen veel vogels. Deze vogels foerageren ook op de kuststreek van het continent. De teken hebben zich via vogels naar het vaste land kunnen verspreiden. Al deze feiten zijn na te gaan, en spreken voor zich. En even terug naar de Nederlandse Wiki-pagina over Lyme. Aan het eind van de pagina lezen we de ‘geruststellende’ zinnen:

“Er wordt zelfs gewerkt aan gemodificeerde rijst planten die het vaccin bevatten en aan muizen gevoerd kunnen worden. Een weer iets andere veelbelovende benadering is het besmetten van muizen met een aangepast virus dat hen ongevoelig maakt voor Borrelia, om op die manier de levenscyclus van de bacterie te doorbreken.“

Word vervolgt.. Hier meer info, in de video: The Officially Ignored Link Between Lyme Disease and Plum Island

Aids

Er zijn enkele opvallende overeenkomsten tussen Aids en Lyme. Net als Lyme is Aids een recente ontdekte infectieziekte. De Borrelia-bacterie die Lyme veroorzaakt werd ontdekt in 1981, het HIV virus is ontdekt in 1983. Aids wordt (na alle waarschijnlijkheid) veroorzaakt door het Human Immunodeficiency Virus (HIV) en niet een bacterie zoals bij Lyme, maar het HIV virus is net als de borrelia bacterie een ‘nabootser’ wat diagnose lastig maakt. Beide infectieziekten kennen een groot aantal symptomen. Dan zijn de eerste gevallen van HIV infectie net als bij Lyme terug te leiden naar een bepaald geografisch gebied. En ook in dit gebied was een laboratorium waar met dieren werd geëxperimenteerd.

Er is over Aids zeer veel controverse. Dus ook hier zal ik mij beperken tot feiten waar de wetenschappers het over het algemeen wel eens zijn. De eerste HIV infecties zijn geconstateerd in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Congo-Kinshasa, wat toen Belgisch Kongo was. Het HIV virus stamt af van het SIV virus dat bij chimpansees voorkomt (de S van SIV staat voor ‘Simian’ wat aapachtig betekend, en de H van HIV voor ‘Human’). De Chimpansee wordt echter niet ziek van het SIV virus, en de mens wel van HIV.

Er wordt aangenomen dat HIV uit SIV voorkomt en dat het SIV virus door bloedcontact op de mens is overgebracht. Men denkt dat in gebieden waar op chimpansees werd gejaagd, en waar chimpansees ook werden gegeten, de mens besmet is geraakt door wellicht een beet van de aap, of tijdens de voorbereiding van het apenvlees. Waarbij de mens een wondje gehad zou moeten hebben. Dit is al sinds tientallen jaren de algemeen aanvaarde theorie. Het verklaart echter niet waarom de HIV besmetting nooit eerder is ontstaan. Mensen jagen al heel lang op chimpansees. Ook verklaart het niet waarom Aids in een bepaald gebied is ontstaan, en binnen een relatief korte periode.

De plotselinge uitbraak van HIV infecties in Congo zou beter te verklaren zijn wanneer er in die periode op grote schaal bloed contact tussen mens en chimpansee zou zijn geweest. Nu blijkt er inderdaad in de jaren vijftig direct contact tussen mensen en chimpansees te zijn geweest, op zeer grote schaal zelfs, en precies in het gebied waar de eerste HIV infecties ontdekt zijn. Er zijn namelijk in die tijd in de regio die Congo en een deel van Burundi en Rwanda beslaat, rond een miljoen mensen ingeënt met een poliovaccin dat gemaakt was op basis van bloed en organen van chimpansees.

Dit is geen theorie maar een feit..
En dit feit wordt ook niet ontkent. Wat ontkend wordt is dat de vaccins werden gemaakt met organen en bloed van chimpansees die uit Congo kwamen. De laboratoria zijn echter nog steeds in de jungle te vinden. De mensen die er hebben gewerkt zijn geïnterviewd, zoals de mensen die de apen verzorgden en de lab medewerkers. Er zijn videobeelden, vele getuigenverklaringen en veel documenten. Tot de jaren negentig werd voor de bestrijding van polio een zogenaamd ‘verzwakt levend vaccin’ gebruikt. Hiervoor zijn bloed en levende organismen nodig.

Vaccins kunnen worden gemaakt van mensapen, en de chimpansee was als verreweg als het meest geschikt bevonden voor de vaccins. In Amerika werden begin jaren vijftig apen uit India en de Philippijnen overgevlogen. Het vervaardigen van vaccinaties in de VS was in handen van privé instituten en het vangen en transporteren van apen was een langzame, complexe en dure aangelegenheid. Een ander probleem was dat vaccins moeten getest worden en dat kan alleen op niet ingeënte personen. In Amerika werd het steeds moeilijker om niet ingeënte proefpersonen te vinden.

Hilary Koprowski

Hilary Koprowski
Een van de hoofdspelers van de vaccinatie industrie was Hilary Koprowski, een Poolse Jood die tijdens het nazibewind naar de VS was ontvlucht, en (net als Erich Traub) bacteriologie en virologie aan het Rockefeller instituut had gestudeerd. Koprowski, alom gelauwerd als redder van mensenlevens, kwam in opspraak toen er bekend werd dat hij in het geheim een vaccin had getest op gehandicapte kinderen.

Niet lang daarna werden er 250 kinderen ernstig ziek nadat zij met een poliovaccin van Koprowski waren geïnjecteerd. Elf kinderen overleden. Koprowski werd echter niet aangeklaagd of vervolgd. Het doel (het bestrijden van Polio) heiligde de middelen en de methodes. Koprowski richtte zich tot Belgisch Congo waar hij volledige medewerking van de regering kreeg. Belgisch Congo had een van de meest moderne gezondheid infrastructuren van Afrika, en er waren oerwouden met chimpansees.

Er werd een groot laboratorium opgezet en een grootschalige vaccinatie programma volgde. Dit programma was echter een experiment, iets wat nooit ontkend is door Koprowski. Toen bekend werd bij de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) dat het om een experimenteel vaccin ging werd het sterk veroordeeld. Er waren echter toen al meer dan een miljoen mensen gevaccineerd..!!

De Britse journalist Edward Hooper
Hij was de man die 17 jaar onderzoek naar de poliovaccincampagne in Congo deed. Hij reisde meerdere malen naar Congo en sprak met mensen die aan het project hadden deelgenomen. En hij werkte samen met specialisten, waaronder biologen en virologen. Hoover publiceerde zijn bevindingen in een rapport, dat de basis was voor zijn boek ‘The River’. Dit boek kreeg zoveel aandacht dat Koprowski wel moest reageren, en er volgde een debat tussen Hooper en Koprowski.

Het debat was volgens de media en de wetenschap een overwinning voor Koprowski. De reden was dat Koprowski met een monster van het vaccin kwam dat uit de partij kwam dat in de jaren vijftig gebruikt was. Uit een test bleek dat dit vaccin geen SIV virus bevatte. Volgens Hooper kwam het monster wel uit de jaren vijftig, maar uit een partij dat in de VS was vervaardigd. Koprowski kon niet hard maken dat het monster van de partij uit Afrika afkwam, maar hoefde hier ook geen moeite voor te doen.

Voor de wetenschap en media was met de test de kous af, ondanks het feit dat er veel aanwijzingen waren die verder onderzoek zouden rechtvaardigen. Koprowski beweerde bijvoorbeeld stellig dat er geen Afrikaanse chimpansees waren gebruikt voor het vervaardigen van de vaccins. De Afrikaanse apen zouden alleen gebruikt zijn om te testen, en voor de vaccins zouden apen zijn gebruikt uit India en de Filipijnen.

Er is echter geen enkele logische reden te bedenken waarvoor Koprowski geen lokale chimpansees zou hebben gebruikt. Gezien de extra kosten en de tijd is het zelfs zeer onlogisch dat Koprowski geïmporteerde apen zou hebben gebruikt. Daarnaast zijn er overweldigend bewijzen dat wel Afrikaanse chimpansees zijn gebruikt. Er zijn filmopnames en medewerkers die in details hebben verteld hoe bloed en organen van de Afrikaanse chimpansees werden gebruikt om de vaccins te vervaardigen. Er zijn tal van aanwijzingen (HIER) die laten zien dat er een correlatie is tussen het poliovaccin en Aids. Zo is het eerste Aids-besmetting geconstateerd een jaar na de vaccinatie campagne, en vlak bij Leopoldville (het huidige Kinshasa), dat precies in het centrum lag van de vaccinatiecampagne.

Hooper gaf niet op en ging door, met steun van enkele wetenschappers. Er werd alles gedaan om hem het werk en leven moeilijk te maken en de poliotheorie werd een taboe. De houding van overheden, media en de gevestigde wetenschap is dat de theorie een samenzweringstheorie is die het serieuze onderzoek naar Aids hindert. Mensen die zich met een dergelijke theorie inlaten zijn dus gevaarlijke lieden. Het is de omgekeerde wereld die we zo vaak tegenkomen. Instituten, bedrijven en overheden die activiteiten uitvoeren die schadelijk zijn voor mens, dier en natuur worden beschermd, en mensen die dit willen onderzoeken worden neergezet als een bedreiging voor de mensheid.

De feiten blijven echter de feiten.
Ondanks alle discussies is de wetenschap het er wel over eens dat de enige mogelijke ‘voorvader’ van HIV kan het SIV virus zijn. En dit kan alleen via mensapen (zoals de chimpansee) naar de mens zijn overgebracht. Het gebied waar de HIV besmetting is ontstaan beslaat vrijwel exact het gebied waar een miljoen mensen een vaccin hebben toegediend gekregen dat vervaardigd is met bloed en organen van chimpansees. Ook de periode komt precies overeen met de vaccinatiecampagne.

Het is onmogelijk om nu nog bewijzen te vinden dat SIV inderdaad in de vaccins zat. Wat wel is aangetoond is dat poliovirus vaak besmet is geweest met andere virussen. Vanaf de jaren vijftig waren er wereldwijd polio vaccinaties programma’s. Alleen in de VS al werden er tussen 1955 en 1963 achtennegentig miljoen mensen met het poliovaccin geïnjecteerd. Een aantal jaar later bleek dat dit poliovaccin besmet was met andere virussen, waaronder het virus S40 (Simian 40) dat net als SIV van de apen komt. 90% kinderen en 60% volwassen in de VS bleken besmet te zijn met het S40 virus.

Dit wordt niet ontkend door de Amerikaanse overheid en wetenschap. Ook wordt niet ontkend dat S40 een van de meeste kankerverwekkende virussen is. Bij proeven is ook gebleken dat S40 kanker kan veroorzaken bij dieren. Er wordt echter ontkend dat het kanker bij mensen kan veroorzaken. Dit ondanks het feit dat men erkent dat S40 zeer kankerverwekkend is, en ondanks het feit dat er bij mensen met kanker en tumoren vaak S40 is aangetroffen.

Tot de jaren tachtig is er geïnjecteerd met levende vaccins, die een grote kans op besmetting hebben. De periode van begin jaren zestig tot begin jaren tachtig kende een sterke toename van kanker, met name kinderleukemie. Het leidde tot geen enkel onderzoek. De ‘vaccin act’, die in de jaren 80 in Amerika van kracht ging stelt dat een farmaceutisch bedrijf niet aangeklaagd kan worden wanneer het gaat om schade of ziekte veroorzaakt door vaccins. Zelfs als het bewezen is dat vaccins de oorzaak zijn van ziekte dan is er in de VS geen rechtelijke weg mogelijk. In 2011 heeft men geprobeerd deze wet aan te vechten, maar zonder succes.

Tot slot: overdenkingen..
Als je al deze feiten op een rijtje zet dan kun je je afvragen hoe het komt dat de wereld niet op zijn kop staat. Waarom hoor je hier niets over terwijl het zo ernstig is? De hoofdzakelijke reden is natuurlijk dat media en wetenschap hier niet over berichten. Dan is er een enorme belangenverstrengeling, waarbij het belang van de gezondheid van de mensen op de achtergrond staat. Een duidelijk voorbeeld hoe belangenverstrengeling onderzoek kan dwarsbomen hebben we kunnen zien bij de onderzoeken die het verband tussen roken en longkanker trachtte aan te tonen.

Dat roken longkanker kan veroorzaken werd al vermoed in de jaren dertig, en de eerste studies die dit bevestigden werden al begin jaren vijftig gedaan. Het was pas in de jaren negentig dat de relatie van roken en longkanker officieel erkend werd, waardoor we nu eindelijk rookvrije ruimtes hebben. De tabaksindustrie heeft er alles aan gedaan om te ontkennen dat er een relatie tussen dat roken en longkanker is, en dit heeft men heel lang vol kunnen houden. De tabaksindustrie vreesde uiteraard dat de omzet zou dalen.

De vrees van de overheden is waarschijnlijk nog groter. Als er aangetoond wordt dat ziektes als Lyme, Aids en kanker door experimenten zijn veroorzaakt dan zou dit een schandaal van zo’n omvang zijn dat het werkelijk iets in gang zou kunnen zetten. Daarnaast zal het financieel onmogelijk zijn om de slachtoffers te vergoeden. Hoe overtuigend de bewijzen ook zullen zijn, het zal dus altijd op politieke tegenstand stuitten.

Nu is het niet zo dat er geen studies worden gedaan. Er zijn steeds meer rapporten over Aids en HIV, maar al deze informatie vormt met name veel ruis. Aids onderzoek is ‘big business’ op zichzelf geworden. Er zijn enorme budgetten en er zijn vele studies en theorieën. Hierdoor is de poliovaccin theorie nu slechts ‘één van de vele theorieën’ geworden, en het is één van de theorieën die in het hoekje samenzweringstheorieën is gestopt waardoor het vrijwel onbespreekbaar is gemaakt. Het is niet te verwachten dat een officieel wetenschappelijk instituut werkelijk onafhankelijk onderzoek zal doen, en zelfs als dit zou gebeuren, dan zullen de politiek en media zich ervoor inzetten dat het in de doofpot blijft. Hoeveel rek hier in zit zal uiteindelijk van de mensen zelf afhangen.

* * *