Landgraaf 30 sept 2021

Geachte heer F.G.A. Cleassen, griffier Rechtspraak Maastricht. Zaak VGZ, Brekel 9038365

Op 13 Oktober 2021 is de rechter voornemens een vonnis uit te spreken, waar hij helemaal niet bevoegd voor is.

Op uw schrijven heeft u aan dat ik niet aanwezig hoef te zijn. Ik heb wel de wens om aanwezig te zijn en een directe stelling over het vonnis af te geven.

Daarom verzoek ik u vriendelijk om me in de gelegenheid te stellen om een live streaming van deze zitting mogelijk te maken. Me tijden te geven hoe laat deze zitting is geplant van het hele blijspel.

Onderstaande info kunnen we breed uitmeten en bespreken.

Graag had ik een projector (Beamer) met een scherm ter beschikking gehad om mijn reactie ook te kunnen laten zien tijdens mijn uitleg, zelf de meest domme mens zal gaan begrijpen hoe het echt zit, dan zou het voor u ook helder moeten worden.

Ik wil ook juristen uitnodigen, politie agenten en de vrije pers, mocht een eerlijke zitting belemmerd worden er weer een misdaad gepleegd wordt, maar uit wiens naam?

Kunt u aangeven hoeveel mensen in een grote zaal aanwezig kunnen zijn?

Ongeacht de waarde van het vonnis zal ik alles netjes uitleggen hoe de vork in de steel zit, maar bovenal welke gevolgen dit heeft.

Er zijn genoeg niet corrupte politie agenten die getuigen zijn. Graag had ik het ID van de rechter willen zien, en de bevoegdheid om recht te mogen spreken, en namens wie hij recht denkt te spreken.

Ik zal een landelijke oproep doen om veel mensen de gelegenheid te geven tijdens deze zitting live aanwezig te zijn.

Er gaat toch niets boven een eerlijke openbaring, daarom zal ik mijn Laptop meenemen om alles zoals het nodig is te demonstreren. Het is toch geweldig als veel stukjes van de puzzel nu goed uitgelegd kunnen worden van het hele bedrog.

Natuurlijk zitten er directe consecraties voor VGZ, Deurwaarders, CAK, en de SVB en pensioen fondsen aan verbonden. Hoelang de zitting gaat duren hangt af van de openheid die toegestaan zal worden.

Natuurlijk verwacht ik ook bij de zitting dat Ilse van Garrel Inkassier & incasso aanwezig is, komt ze gelijk met haar mooi gelaat in beeld tijdens de live uitzending, en kunnen meer klagers haar ter verantwoording en schadeloos stelling gaan eisen voor haar misdaden tegen de slachtoffers.

Wat het zeker niet gaat worden is het afhameren van een zaak die geen zaak kan zijn, daar ik nooit mijn medewerking hieraan heb verleend of heb ingestemd met misdaden tegen mij als MENS.

Mocht de uitspraak hebben op de fictieve rechtspersoon, maak ik dit ook graag duidelijk dat ik dit niet ben, zoals de overheid dit weergeeft. De enige eerlijke uitspraak die de rechter kan doen is zeggen dat hij niet wettelijk bevoegd is door het ontbreken van een geldig rechtssysteem, al het overige is ruis en mislieding.

Ik ga u laten zien hoe diep de corruptie is, wij als bevolking geen misdaden van een corrupte overheid meer tolereren.

Er zal toch niets op tegen zijn dat nu alles helder gaat worden?

Het mooie is we zenden het direct uit, niemand kan zich meer verstoppen, mijn uitleg zal velen uit de sokken blazen.

Ik begrijp heel goed dat u zich wil beperken tot enkel de klacht van VGZ, maar juist daar het om gezondheid gaat zal ik duidelijk maken hoe achterbaks de overheid en instellingen zijn die samenspannen, waarbij ik ook kan uitleggen op atoom niveau hoe de Genocide uitgevoerd wordt tegen ons de bevolking.

Daarom is gepaste weerstand en afdwingen van actie door de bevolking een plicht als zelfverdediging tegen de corrupte overheid en zijn instellingen van vriendjes politiek in deze gecombineerde Maffia praktijken.

Ik zal het bewijs leveren dat we geen rechtstaat zijn, geen Nederland meer zijn vanaf 13 mei 1940, en geen koninkrijk zijn, dus alles wat de illegale overheid heeft gedaan als provincie van Duitsland vanaf 18 mei 1940 toen het Hitler Kabinet is geïnstalleerd een misdaad tegen de slapende bevolking is geweest.

De rechtspraak een willekeur is geweest om het grootkapitaal en de politiek te beschermen, het Vaccin geen vaccin is maar een Bio-wapen om de bevolking uit te dunnen.

Het virus is nooit aangetoond, wel is nu bekend dat het een bacterie is als gevolg van 5G, hoe dit zit met de frequenties zal ik haarfijn uitleggen, alle verantwoordelijke uit de politiek, GGD, OMT, Huisartsen en spuitgrage verpleegkundigen die deelgenomen hebben aan de actieve massa moord vervolgd gaan worden voor misdaden tegen de menselijkheid.

We bestaan voor 66% uit water, dus 44% uit zuurstof en 22% uit waterstof verbindingen.

Bij 22,5 Ghz laat het Waterstof atoom het zuurstof atoom los, waardoor het geen water meer is.

Bij 60 Ghz gaan de vrije elektronen van zuurstof gedeeltelijk verloren, waardoor er Zuurstof Ionen ontstaan en we langzaam van binnen vergiftigd worden, bacterie ontstaan door zuurstof tekort onze cellen verzuren en ziek worden door de 5G moordaanslag.

Ik neem het mensen die hier geen kennis van hebben niet kwalijk, maar dan moeten ze wel openstaan voor een eerlijk verhaal en uitleg, het WAAROM en hoe het werkt.

Hij die er anders overdenkt, waarom botsen de elektronen van de atomen niet tegen elkaar, want ze draaien met hoge snelheden, hoe warmer hoe sneller, de rede waarom iets uitzet.

Zie de proef met aardbeien en een wifi router. https://www.youtube.com/watch?v=J334jtMlF00

Vogels vallen niet per toeval dood uit de lucht, op de printplaten van 5G staat Covid19 vermeld.

Wie zijn de factcheckers die dit ontkrachten, door wie worden zij betaald?

De mensen die het onderzoeken worden als complot denkers weggezet, wat bewijst dat ze wel kunnen denken, wat van de slaafse ezels niet gezegd kan worden.

https://www.ad.nl/buitenland/honderden-vogels-vallen-dood-neer-tijdens-oud-en-nieuw-in- rome~ac571921/

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2728050/mysterie-rond-dode-vogels

https://www.nu.nl/dieren/6078003/sinds-een-maand-vallen-duizenden-vogels-in-zuidwesten- vs-dood-uit-de-lucht.html

De rede waarom mensen in huis ziek worden is de slimme meter, ik heb deze geweigerd, maar dank de buren rond om me heen leest de woningvereniging oom mijn energie verbruik af.

Ik denk dat schade claims aan woningverenigingen, Telecom bedrijven en Energiebedrijven een einde aan de slimme meter kunnen maken.

Die werkt ook met 4G en 5G, deze straling wordt dat in huis versterkt, om alles wat er in huis aan Domotica de mensen te bestralen, 5G is een stralingswapen.

Nemen we even PVDA Sharon Dijksma

Jetta Klijnsma die onze opgebouwde pensioenen heeft gestolen en aan de ongekozen corrupte EU heeft overgedragen, waarvan Blackrock de miljarden verstookt door opzettelijk verliezen te maken om het geld naar de rijken der aarde te leiden.

Ook Teuntje de Jonge, moeder van Hugo de Jonge en overige zonen die de belangen van Big Pharma vertegenwoordigen, een misdaad gezin geeft grootgebracht en actief deel heeft genomen om mensen met het Bio-wapen en dodelijke injectie te besmetten zal berecht gaan worden voor een militair tribunaal.

De hele rechtspraak zal opnieuw ingericht moeten worden om alle rotte systeem appels te verwijderen.

Ik zal de politie verzoeken om u allen te arresteren als leden van een criminele organisatie die tegen de bevolking hebben samengespannen.

De vraag is waarom, het geldsysteem is op zijn einde, er is geen geld om de pensioenen van mensen te betalen, dan is het makkelijker om de ouderen te vermoorden.

Wat zullen de mensen in de woonkamer achter hun PC smullen van hetgeen er nu gaat gebeuren.

Ik beloof u plechtig dat het een historische dag zal worden, als velen de schelpen voor de ogen wegvallen.

Mocht u tegen werken om dit te openbaren, er een aanklacht aan u adres zal komen in het nieuwe rechtssysteem of bij het Leger die de zuivering zal doorvoeren.

Youri Plate heeft het over artikel 21, daarmee bedoelt hij die van de grondwet van 1940, de regeringszetel kan nimmer buiten het rijk zetelen, als dit wel gebeurd zal het koninkrijk en de grondwet vervallen, we weten wat er is gebeurd, alle verdragen vanaf die tijd uit naam van een niet bestaand land, en niet bestaande koning zijn internationaal niet rechtsgeldig.

Wat de MH17 aangaat, Rutte en Grapperhaus zitten tot over hun nek in deze misdaad, dit leg ik graag aan allen uit tijdens de live uitzending vanuit het gerechtsgebouw.

Bij weigering van uw kant is dit uit te leggen als belemmering van de rechtsspraak, die naar mijn mening toch al niet meer bestaat.

https://mh370-jit-lie.blogspot.com/

Bij Grapperhaus is het DNA veranderende Vaccin goed aangeslagen, hij lijkt nu meer op dat wat hij schijnbaar graag eet.

Welke straf staat op valse beschuldiging van de vermeende daders van de MH17?

Want slachtoffers met Aziatische uiterlijk, geen bloed, overeenstemmend met de passagierslijst van de MH370, die dan ongeschonden Nederlandse paspoorten hebben, dat is wel een groot raadsel.

De leugen achtige politici maken zelf duidelijk dat ze totaal verrot zijn, https://www.bitchute.com/video/NrBrRr3OYxaA/

Mijn zorg en talent gaan uit naar de mensen die opzettelijk met een dodelijke injectie zijn besmet, waaronder ook mijn eigen argeloze kinderen.

Als deze mensen te horen krijgen wat de overheid en zijn instellingen hebben gedaan, is hun leven verbeurd verklaard.

Moslims die nu met het Fake Vaccin varkensbloed ingespoten hebben gekregen zullen goed over de rooie gaan.

De Politiek is het VIRUS, met al zijn handlangers.

Een handige ondernemer gaat ¼ stoeptegel met een Middelvinger QR code goed kunnen verkopen, die dan direct bij de mensen afgeleverd worden die meewerken om deze leugen in stand te houden en de bevolking de verder onnodig in de angst te houden.

Iedereen die kennisdrager is en niets onderneemt is medeplichtig aan deze misdaden, ook al is hij simpel van geest als systeemslaaf.

En ik zou me moeten verzekeren om de misdaden tegen mij en de bevolking in stand te houden, dacht het niet.

Alle overheid post die ik krijg zonder naam en matte handtekening is poging tot oplichting, en een fraude misdrijf, artikel 225 Sr als deze enige waarde zou hebben.

TweedeBoek.Misdrijven

TitelXII.Valsheidmetgeschriften,gegevensenbiometrischekenmerken

Artikel 2251.

Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3.

Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Beste Rechter, probeer deze kromme zooi maar eens recht te lullen.

Amis, probeer dit onder het tapijt te verstoppen dan mag je er zelf naast gaan liggen.

Tweede Boek. Strafvordering in eersten aanleg

Titel I. Het opsporingsonderzoekVierde afdeeling. Aangiften en klachtenArtikel162

1.

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

 1. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
 1. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
 1. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2.

Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3.

De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4.

Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6.

De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7.

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Ik hoop van harte dat u er de humor van kunt inzien welk dilemma we moeten oplossen wil het nog een beetje geloofwaardig zijn.

Bwb-id:BWBR0001840

Officieletitel:Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Citeertitel: Grondwet Ook bekend als: GW Soort regeling: Wet Wetsfamilies:Grondwet

Eerstverantwoordelijkministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldigheidsdatum:30 september 2021 Ingangsdatum:15 juli 2008

Hoofdstuk 3. Staten-Generaal

§1.Inrichtingensamenstelling

Artikel60

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt

Bwb-id:BWBR0001840

Officieletitel:Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Citeertitel: Grondwet Ook bekend als:GW Soort regeling: Wet Wetsfamilies:Grondwet

Eerstverantwoordelijkministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldigheidsdatum:11 september 2021 Ingangsdatum:15 juli 2008

Hoofdstuk 6. Rechtspraak

Artikel120

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Mocht Maxima gelogen hebben als Nederland niet zou bestaan, zal ze berecht moeten worden wegens opruiing.

Aangetoond is dat Nederland echt niet bestaat, dus alles wat de Fake overheid heeft gedaan is fraude en valsheid in geschriften.

Onze documenten zijn ongeldig door de fraude die de Bilderberg Politici van het Hitler kabinet heeft gepleegd dat per 18 mei in werking is getreden tot heden.

Hartelijke groet

Robert (rob) Th. G. Brekel

=======================================================================

Foreign Governments’ Donations To Presidential Libraries/Foundations

OVERVIEW

 • There is nothing new or unusual about presidential libraries and foundations receiving contributions from foreign governments. And there is significant overlap between those that have given to the Clinton Library and other presidential libraries.
 • The libraries of Former Presidents George H.W.Bush, Carter and Reagan all took money from foreign governments and Former Presidents Carter and Bush continue to take money from foreign governments to fund their charitable work.
 • In fact, Former President George H.W. Bush received at least a million dollars from the Embassy of Qatar in 2004 while his son was president.

BUSH 41

The following all contributed $1 million or more to the library:

 • The people of Kuwait and the Kuwaiti Foundation for the Advancement of Sciences;
 • Japan;
 • Oman;
 • Sheik Zayed bin Sultan al-Nahayan, President of UAE and the “people of the emirates;”
 • The Family of Bandar bin Sultan (Saudi). [AP, 2/23/06; Arkansas Democrat-Gazette, 5/15/05; Christian Science Monitor, 11/7/97; New York Times, 11/7/97; Washington Post, 2/15/07]

Other nations that gave:

 • King Hassan II of Morocco,
 • The Amir of Qatar,
 • The Former Prime Minister of Korea,
 • The People’s Republic of China. [AP, 2/23/06; Arkansas Democrat-Gazette, 5/15/05; Christian Science Monitor, 11/7/97; New York Times, 11/7/97; Washington Post, 2/15/07]

For his 80th: Again donors were not disclosed…but this money was accepted while his son was POTUS…

 • The Embassy of Qatar was one of nineteen donors who gave one million or more to the “celebration.” [Washington Post, 6/13/04]

REAGAN

For his library Reagan received a donation of $2 million from Taiwan.[Washington Post, 6/27/91]

CARTER

Donors to Carter’s Library included King Fahd Saudi Arabia.

There are 13 governments listed in the Carter Center’s 2007 Annual Report as having, cumulatively, contributed $1 million or more.

In the Carter Center’s Annual Report there is a list of “Donors with Cumulative Giving of $1 Million or More.” The list includes:

 • His Royal Highness Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz (Saudi Arabia),
 • Canadian International Development Agency,
 • Government of Denmark,
 • Federal Republic of Germany,
 • Government of Ireland,
 • Government of Japan,
 • Government of The Netherlands,
 • Government of Nigeria,
 • Government of Norway,
 • Sultanate of Oman,
 • His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said (Oman),
 • The Kingdom of Saudi Arabia,
 • The Saudi Fund for Development,
 • Government of Sweden,
 • Government of the United Arab Emirates,
 • Government of the United Kingdom. [Carter Center Annual Report 2007]

Those giving more than $100,000 in 2007 included:

 • HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud Fun,
 • Kingdom of Belgium,
 • Government of Denmark,
 • Department for International Development-UK,
 • Government of Ireland,
 • Government of Japan,
 • Kuwait Fund for Arab Economic Development,
 • Government of the Netherlands,
 • Government of Norway,
 • The Saudi Fund for Development