LAATSTE ENERGIE UPDATE DOOR SAINT GERMAIN

Pars Kutay

dtSp7consounred  · LAATSTE ENERGIE UPDATE DOOR SAINT GERMAIN ~ 10 november 2020Ik ben je Saint Germain. Ik weet dat Sananda vandaag bij je zou zijn, maar ik heb hem gevraagd of ik degene kon zijn die dit bericht naar je zou brengen.Maar voordat ik deze boodschap naar je toe breng, wil ik dat jullie allemaal nu een diep adem halen. Ademhalen. Adem in het leven dat om je heen is. Niet de driedimensionale chaos die zich nu om je heen afspeelt, maar het Leven Zelf. Hoger bewustzijn zelf. Voel het maar. Ik weet het.Het is allemaal hier. Het is hier altijd geweest. Maar je bent verblind. Niet door het LICHT, maar door de duisternis in ieder van jullie.Maar die duisternis is nu verlicht in jou. Het gebeurt nu allemaal. Je zult niet alles geloven wat naar voren komt van de duistere krachten, en je weet waar ik het over heb, Hier. Je weet waar die informatie, dat nieuws, vandaan komt.Maar ook de WAARHEID komt eraan. De Waarheid die je inderdaad zal bevrijden, zoals we hebben gezegd. Niet alleen voor dit leven waar je in bent, maar voor vele levens, NU. Het is in je Bijbelse uitspraken, ′′ De waarheid zal je bevrijden.” Het is voorbestemd om de waarheid te onthullen. Het enige wat je NU hoeft te doen is ervoor openstaan.Maar als je openstaat voor de WAARHEID, komt het binnen en resoneert het in je, net zoals het voor velen van jullie is geweest, zo niet allemaal. En zeker, velen van jullie resoneren naar deze woorden zoals je ze leest op je internet. Het komt allemaal naar voren.De waarheid komt naar voren als openbaarmaking.Als we het hebben over Openbaarmaking, hebben we niet alleen gesproken over openbaarmaking en die van de Galactica, we hebben het over openbaarmaking gehad als de WAARHEID in het algemeen naar voren komt om uit veel verschillende bronnen te worden onthuld, veel verschillende richtingen. En dat is wat er nu gebeurt, aangezien vrijheid op het spel staat, Hier.Vrijheid. Je eigen Vrijheid. Vrijheid Niet Hier alleen in dit land, maar in de hele planeet. De wereld MOET VRIJ ZIJN en VRIJ ZIJN. VRIJ van de duistere krachten.Want de duistere krachten zetten alles uit wat ze nu kunnen. Zoals we al vaak hebben gezegd, volgen ze een plan. Maar dat plan is een oud trillingsplan. Het is een driedimensionale uitsluitingsplan dat ze volgen.Maar jullie van de Hogere Krachten, van de LICHTE Krachten, en jullie President Trump, volgen een Hoger Plan. Een Hoger DIVINE Plan dat HOGERE trillingen met zich meebrengt.En de enigen die dit plan kunnen volgen, dit GODDDELIJKE Plan, zijn degenen die in die HOGERE vibraties overgaan. Degenen die nog steeds resoneren bij de lagere vibraties blijven in die lagere vibraties en kunnen zich niet verduurzamen in de Hogere trillingen.En dit is wat er NU gebeurt, aangezien de WAARHEID naar voren komt. En het gaat steeds meer naar voren komen.En ik zeg het je nu, als Saint Germain, en vele anderen zeggen dit op vele verschillende manieren. Degene waarvan wordt aangetoond dat hij naar voren komt en de president van dit land wordt, zal niet de president zijn. Hij zal niet regeren als president, hier.Meer kan ik je niet vertellen verder dan dat, maar het is voorbestemd dat degene die president is geweest doorgaat. Kan niet zeggen hoe lang hij doorgaat omdat andere krachten aan het werk zijn, hier.Andere krachten van het LICHT, van het DIVINE Plan, zijn aan het werk. En zoals we al gezegd hebben, alles wordt hier georkestreerd voor je vrijheid. Vrijheid niet alleen van dit land, maar van de hele planeet.Dat is wat hier NU gebeurt. Vrijheid. Vrijheid om je leven te leiden zoals je ze wilt leven. Niet opgesloten te worden en in een gecontroleerde situatie te verkeren, gemanipuleerd als poppen door degenen die dat proberen te doen, degenen die proberen de wereld te beheersen.Er komt GEEN nieuwe wereldorde. Het gaat NIET gebeuren. Het zou nooit kunnen gebeuren. De aarde zal NIET worden overgenomen door degenen die proberen haar te decimeren en te ontheiligen. Het zal NIET gebeuren. Het kan niet gebeuren.Dus iedereen die hier is gekomen voor deze missie, ontwaakt NU. Ontwaak de missie die voor je staat. Als we hebben gezegd dat jullie de LightWarriors zijn en niet langer alleen de Lichtwerkers, dan spreken we NU met deze groep. We spreken NU met degenen die naar deze woorden zullen resoneren.De tijd om achterover te leunen en simpelweg de show te bekijken is voorbij. Je maakt geen deel uit van de show als je jezelf toestaat om te zijn. Dus sta jezelf toe om verder te gaan, om van die banken af te komen, om te stoppen met het kijken naar het nieuws dat naar voren komt, en om je eigen nieuws te maken.Creëer je eigen Reality, Hier. Dat is waar dit over gaat: BE-ing in het Moment en het moment dragen, juist NU, vooruit.Voorwaarts naar de WAARHEID. Voorwaarts naar LIEFDE die naar voren komt in ieder van jullie, steeds meer, als jullie Vierde Chakra BEgins om wijd open te gaan en wijd open te gaan door wat er NU gebeurt.Het zal voor velen breed opengaan vanwege wat er NU gebeurt. Omdat de lagere vibraties nu hierdoor stijgen.Geloof in het plan. VERTROUW het plan. Het is er voor een Reden. Het is er voor een doel.Alles wat er gebeurt is NU voor een doel. Dus jullie moeten allemaal vertrouwen. Vertrouw op het plan. Vertrouw op de Onafhankelijkheid om naar voren te komen waar ik onlangs over sprak. Onafhankelijkheid niet alleen van dit land, maar van de hele planeet. Dat is wat er komt en voorbestemd om te ZIJN. Maar je moet de storm nog wat langer doorstaan.Maar ga niet gewoon zitten en door de storm heen zitten. Het is NU geen tijd om in het oog van de storm te zijn. Wees toch rustig. Maar sta niet toe dat alles wat er om je heen gebeurt je in handen neemt. Liever, je neemt het vast. Daar moet je NU naartoe.Deel het LICHT, verspreid het LICHT, elke kans, elke kans die je hebt. Als het die maskers afdoet, doe het dan. Als het zich uitspreekt in een menigte, doe het dan. Als je de neiging voelt om dat te doen, spreek dan NU je Waarheid luid naar iedereen, iedereen die zal luisteren.Onthoud, ′′ waar twee of meer in Zijn naam verzameld worden,…” zoals Hij zei met behulp van het IK BEN bewustzijn binnenin, ′′ waar twee of meer in mijn naam, in de I AM, daar zal ik ZIJN,” Zal de IK BEN IN JOU ZIJN.Je zult de kracht hebben om je uit te spreken. Je zult het Weten hebben om je uit te spreken. Net zoals ik me uitspreek via deze Nu, deze James, NU. Jullie hebben allemaal de kracht om dat ook te doen, als de behoefte ontstaat. En ik zeg je NU, als Saint Germain, de Nood is Hier NU om dat te doen.Stap uit. Stap uit de comfortzone en stap op de Waarheidstrein waar je het over hebt gehad. Rijd de Waarheidstrein. Rijd het in vrijheid. Rijd het naar Onafhankelijkheid. Want dat is wat er op het spel staat, Hier.De Onafhankelijkheid van de Hele Planeet. De Vrijheid van de Hele Planeet staat hier NU op het spel. En iedereen kijkt naar wat er gebeurt in dit land, De Verenigde Staten van Amerika, terwijl de Onafhankelijkheid van dit land zich nu weer omdraait naar de republiek dat het bedoeld was om te ZIJN, zoals het BEgan to BE, en zoals het opnieuw zal zijn.Ik ben Saint Germain, en ik laat je nu in VREDE, en LIEFDE. En de Violet Flame blijft alles verbranden wat van lagere trillingen is en je meenemen in die Hogere Vibraties daarbij.IK BEN SAINT GERMAIN

Kanaal door James McConnell ?http://www.ancientawakenings.orgGedeeld met LIEFDE ?Pars Kutay