INTERNATIONAAL BAR VERENIGING

Wie beschermt de farmaceutische bedrijven?
Wie beschermt de corrupte politici?
Wie beschermt de Tech Giants?
Wie beschermt de Deep State CABAL ELITES in elk land ter wereld?

ADVOCAAT<<
Deze advocaten van de INTERNATIONALE BAR ASSOCIATION werken voor en zijn opgericht door buitenlandse entiteiten van het Romeinse/VATICAANSE rijk, in samenwerking met de paus, de koningin en Hendrik de VIII in de 16e eeuw. De UNITED STATES CORPORATION heeft in de 19e eeuw de NIEUWE tak van de BAR (BRITISH ACCREDITED REGISTRY) opgericht en ABA (AMERICAN BAR ASSOCIATION) opgericht. Beide verenigingen worden gecontroleerd door buitenlandse entiteiten en de regels voor burgerlijke rechtsvordering zijn geschreven door oude Romeinse wetten die dat wel zijn. worden tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt en zijn niet van toepassing op “We The People”.
De illegale praktijken van alle rechters, advocaten en degenen die de illegale procedures van de NULL and Void Dead Corporation Entities (VATICAN/ROYAL CROWN/,U.S. CORPORATION) handhaven, ZIJN EN ZULLEN ONDERWORPEN ZIJN AAN ARRESTATIE VOOR MISDADEN TEGEN DE MENSHEID EN GESTRAFD ONDER ALLE RECHTVAARDIGE WETTEN VAN Dwang EN ONRECHTMATIGE HANDELINGEN/MILITAIRE RECHTBANEN HEBBEN DAAROM OOK VOLLEDIGE RECHTEN OM MILITAIRE TRIBUNALEN VAN BUITENLANDSE BEZETTE AGENTEN EN HUN BEDRIJFSBEVOEGDHEDEN EN ALLE TEGENONDERDELEN EN GEASSOCIEERDE PARTIJEN UIT TE VOEREN.

Alle rechtbanken zijn corrupt. Iedere persoon die deel uitmaakt van de BAR is een buitenlandse entiteit die de mensenrechten schendt. Deze BAR-medewerkers, de samenleving en bedrijven werken al lange tijd onder massale fraude, onder de dekmantel van de wet, over de hele wereld en in elk land.

Ze beschermen frauduleuze verkiezingen, illegale praktijken van politici, bedrijven, farmaceutische bedrijven van Tech Giants en ELITES die de INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION World Wide runnen.

De BAR staat op het punt wereldwijd te worden opgeheven, de enorme fraude staat op het punt aan het licht te komen.

U heeft geen contract met deze Unlawful Broken Corporation en medewerkers van de BAR en hun tegenhangers. U bent geen eigendom van of onderworpen aan deze valse entiteiten, verenigingen en verenigingen die verbonden zijn met de INTERNATIONALE BAR ASSOCIATION en hun procedures.

WIE OOIT BEWEERT DAT U EIGENDOM BENT EN WIE VERKLAART DAT ZIJ EEN CONTRACT OVER UW LEVEN AAN DE PRIVÉ- OF BEDRIJFSKANT HEBBEN, BELEGT U. EEN DERGELIJK CONTRACT BESTAAT NIET!
_

_END SPEL
De rechtbanken gaan uit elkaar vallen…
de Advocaten die de Elite beschermen en het kwaad is bijna voorbij…

MILITAIRE IS DE ENIGE MANIER
Q….


WEES NIET BANG WANNEER EEN MILITAIRE REGERING WORDT GEÏNSTALLEERD… ZULLEN ZIJ IN DAT TIJD, MOMENT RECHTVAARDIGE LEIDERS EN WETMAKERS OPNIEUW INSTALLEREN (dat kost tijd)

+HER-CONSTITUTIE

RIJD DE STORM
VERTROUWEN
WAARHEID
WORDEN ONTHULD

NIETS KAN STOPPEN WAT ER KOMT
11.3

Q