I have copied and saved this text from someone on this channel

I have copied and saved this text from someone on this channel (I don’t know the name anymore) so I had some timeline. I absolutely applaud and thank this person for it! I think this is the text you’re looking for: I kept this in my notes since Phil posted it months ago. Is it time? Posting the previously-posted agenda below, for future reference: There will be a liquidity and credit crisis as banks and online payment systems are about to suffer a huge outage in Europe and the United States. There are already talks of a liquidity and credit crisis happening in inner circles. This is big. Saturday- Banks and online payment systems will suffer an outage in Europe and the United States spreading worldwide. Talks of a Liquidity and credit crisis happening will spread rapidly. Sunday- Customers will try to get money from banks but will be turned away. Talks of bank runs on twitter and facebook will be promptly banned. Late-Sunday night Euro-zone banks will suffer a liquidity issue and fail critical margin levels. Monday – Liquidity crisis contagion will spread to the United States. Financial instruments much like those used by Archegos will blow up across the entire financial sector. Bank of America, JP Morgan, and Goldman Sachs are rumoured to be insolvent along with others. The Super Rich will attempt to pull their money out of the banks only to be denied. Stock market will drop 20% and is closed for the day. Tether and other stable coins will fail causing crypto currencies to crash as they become illiquid. Short-Mid term is that crypto currencies will become worthless. Tuesday- Eurozone total melt down. Bank deposits are bailed and most people will lose all their money. Social protests erupt. U.S. stock market will drop another 20% before being halted for the day again. Hedge funds will collapse and banks are stuck with meme stock shorts which will be revealed to be in the trillions. Banks fail critical margin levels and the DTCC will be forced to cover the shorts. DTCC insurance policy will fail as the insurers never had money to begin with and the Federal Reserve is stuck with the bag. Wednesday- Stock market will drop another 20% before getting stopped. Subprime finally hits and housing prices crash by 50% and more. Meme stock, silver, gold, commodity trading is frozen and halted but this will only make the problem worse. Dollar insolvency is all over international news, while silver and gold skyrocket. U.S bonds will be dumped sending interest rates into the stratosphere. Mainstream media will now blare the Great Depression 2.0 and the collapse is here. Thursday- U.S. government will begin to collapse and pressure on the current Admin to resign. Stock market will drop even more for a total of 85-96% since the crash on Monday. Grocery stores will now be empty as supply chains completely break down. Rumours of a coup against the U.S. government will begin to pick up on social media and gain public approval. Massive protests against the government, wallstreet, and the banks will erupt. Police will be deployed and attempt to brutally suppress the protests but they will be unsuccessful. Friday- Voter fraud data is going to be dumped on the internet and this will add fuel to the fire. Reveals stolen elections going back 40 years. Government figures will go into hiding. Meme stock and silver/commodities shorts issue reaches international media and heads of state will demand answers from the U.S. because they too are exposed through weird financial instruments. BRICS will pick up steam to replace the dollar then and now. Dollar is declared non-grata in many countries in the world with legislation fast tracked to convert dollar denominated debt to other fiat to prevent a total credit freeze.

======================================================================

Ik heb deze tekst gekopieerd en opgeslagen van iemand op dit kanaal (ik weet de naam niet meer) zodat ik wat tijdlijn had. Ik juich het absoluut toe en bedank deze persoon ervoor! Ik denk dat dit de tekst is die je zoekt: Ik bewaarde dit in mijn aantekeningen sinds Phil het maanden geleden postte. Is het tijd? Ik plaats de eerder geplaatste agenda hieronder, voor toekomstige referentie: Er komt een liquiditeits- en kredietcrisis nu banken en online betalingssystemen op het punt staan een enorme storing te krijgen in Europa en de Verenigde Staten. Er wordt in innerlijke kringen al gesproken over een liquiditeits- en kredietcrisis. Dit is groot. Zaterdag- Banken en online betaalsystemen zullen een storing krijgen in Europa en de Verenigde Staten die zich wereldwijd zal verspreiden. Gesprekken over een liquiditeits- en kredietcrisis zullen zich snel verspreiden. Zondag – Klanten zullen proberen geld te krijgen van banken, maar zullen worden afgewezen. Gesprekken over bankruns op twitter en facebook worden onmiddellijk verboden. Zondagavond laat zullen banken in de eurozone een liquiditeitsprobleem krijgen en kritieke margeniveaus niet halen. Maandag – Liquiditeitscrisis besmetting zal zich verspreiden naar de Verenigde Staten. Financiële instrumenten zoals die van Archegos zullen de hele financiële sector opblazen. Bank of America, JP Morgan en Goldman Sachs zouden samen met anderen insolvent zijn. De superrijken zullen proberen hun geld uit de banken te halen, maar dat wordt hen geweigerd. De aandelenmarkt zal 20% dalen en wordt gesloten. Tether en andere stabiele munten zullen falen, waardoor cryptovaluta’s crashen omdat ze illiquide worden. Op korte en middellange termijn zullen cryptovaluta waardeloos worden. Dinsdag- De eurozone smelt volledig. Bankdeposito’s worden gered en de meeste mensen zullen al hun geld verliezen. Sociale protesten zullen uitbarsten. De Amerikaanse aandelenmarkt zal nog eens 20% dalen, voordat ze weer voor een dag stilvallen. Hedgefondsen storten in en banken zitten met meme stock shorts die in de triljoenen lopen. De banken halen de kritieke marges niet en de DTCC wordt gedwongen de shorts te dekken. De verzekeringspolis van DTCC zal falen, want de verzekeraars hadden nooit geld om mee te beginnen en de Federal Reserve zit met de zak. Woensdag – De aandelenmarkt zal nog eens 20% dalen voordat hij stopt. Subprime slaat eindelijk toe en de huizenprijzen crashen met 50% en meer. De aandelen-, zilver-, goud- en grondstoffenhandel wordt bevroren en stopgezet, maar dit maakt het probleem alleen maar erger. De insolventie van de dollar is overal in het internationale nieuws, terwijl zilver en goud omhoog schieten. Amerikaanse obligaties zullen worden gedumpt, waardoor de rente in de stratosfeer komt. De mainstream media zal nu de Grote Depressie 2.0 uitroepen en de ineenstorting is hier. Donderdag – de Amerikaanse regering zal beginnen in te storten en de druk op de huidige regering om af te treden. De aandelenmarkt zal nog meer dalen tot een totaal van 85-96% sinds de crash op maandag. Kruidenierswinkels zullen nu leeg zijn, omdat de bevoorradingsketen volledig instort. Geruchten over een staatsgreep tegen de Amerikaanse regering zullen opkomen op de sociale media en publieke goedkeuring krijgen. Massale protesten tegen de regering, Wallstreet en de banken zullen losbarsten. De politie zal worden ingezet om de protesten te onderdrukken, maar dat zal niet lukken. Vrijdag. Kiezersfraude gegevens worden op het internet gezet en dit zal olie op het vuur gooien. Het onthult gestolen verkiezingen die 40 jaar teruggaan. Regeringsfiguren zullen onderduiken. Meme aandelen en zilver/grondstoffen shorts kwestie bereikt internationale media en staatshoofden zullen antwoorden eisen van de VS, omdat ook zij… via rare financiële instrumenten. BRICS zal op stoom komen om de dollar toen en nu te vervangen. De dollar wordt non-grata verklaard in veel landen in de wereld met wetgeving die snel wordt uitgevoerd om schulden in dollars om te zetten in andere fiat om een totale kredietstop te voorkomen.