Huis van Oranje en het olgacom project

Het Olgacom Project is een samenwerkingsverband tussen de groot-industrële bedrijven Sinochem (China), Monsanto (USA) en DSM (Nederland). In verband met ons onderzoek naar de oorzaken van allerlei theoriëen omtrent de beruchte dagelijkse “chemtrails” hebben we het Olgacom Project in verbinding gebracht met het “koningshuis”, beter gezegd, Huis van Oranje B.V. Omdat in Polen dramatisch veel wordt geëxperimenteerd met het dumpen van chemische substanties in de atmosfeer, zijn er mensen opgestaan die naar verbindingen hebben gezocht en het waarom van deze praktijken.

De verbindingen die ons opvielen waren die van het bezoek in 2011 van het duo WaMax aan Vietnam, samen met landbouw secretaris Henk Bleker, de subsidie-goochelaar. Waar wij moeten geloven dat dit gezelschap schoon water aanprijst, is de werkelijkheid volgens de onderzoekers geheel anders. Doordat het Huis van Oranje B.V. (bijna) overal met aandelen in betrokken is, komen we ze uiteraard bij vrijwel alle oude nederlandse ondernemingen tegen. Eén daarvan is “Koninklijke” Philips, welks dochter Duphar ooit producent was van het beruchte “Agent Orange”, door de Amerikanen gebruikt om de jungle in Vietnam te ontbladeren. Het gezelschap op handelsmissie zal wel geen polshoogte hebben genomen in de getroffen gebieden, gelijkend op maanlandschappen en bewoond door nog steeds doodzieke mensen. Zij gingen wel een kijkje nemen in Shanghai, alwaar ze zich op de hoogte hebben gesteld van het Olgacom Project, een onschuldig lijkend cateringbedrijfje. In werkelijkheid dekmantel voor een geheel andere activiteit: klimaatverandering, wat weer een dekmantel is voor misdaden tegen de mensheid en de natuur. Alenka Wacek, de maker van onderstaande video-documentaire aan het woord: “I HAVE WORKED FOR OLGACOM, I KNOW WHAT THEY ARE DOING. PLEASE HELP TO STOP OLGACOM GEO-ENGINEERING IN POLAND AND VIETNAM”

Chemtrails

Naar verluidt zijn dit de sporen die worden achtergelaten door speciaal ingerichte vliegtuigen, welke met name het kankerverwekkende Barium en Arseen. Het KNMI in De Bilt doet dit “natuurverschijnsel” af als een bijzonder effect van de klimaatverandering op aarde. Van deze klimaatverandering blijft niet veel overeind, als we deskundigen aan het woord laten, die normaal gesproken de mond worden gesnoerd. Klimaatverandering is een historiche repeterend fenomeen, waar moeilijk verklaringen voor zijn te vinden.

Onder het voorwendsel de aarde te beschermen tegen opwarming, worden we dagelijks besproeid met gif, met als consequentie dat de volksgezondheid zodanig wordt aangetast, dat welhaast gedacht moet worden aan een oud Club van Rome puntje van orde: de-populatie. Het bewust ziek maken van mensen door boven hun hoofd gif uit te strooien waardoor logischerwijze de grond dermate onvruchtbaar wordt gemaakt, dat slechts genetisch gemanipuleerde zaden (Monsanto) nog willen groeien. De multinationals bezitten de octrooien van deze zaden en hebben daarmee de afhankelijkheid en regulering van verkoop van deze zaden in de hand. Precies zoals destijds IG-Farben in Nazi tijd alle octrooien bezat en er miljarden aan verdienden.

Een bijkomend voordeel voor participanten als Sinochem en DSM is, dat naast de beoogde chemische substantie op lucratieve wijze zwaar giftig chemisch afval wordt gedumpt. Hier zien we dus het belang van de drie participanten in het Olgacom Project.

De CO-2 fraude Volgeladen met chemisch giftig afval vertrekken vliegtuigen om hun dagelijkse sproeivluchten uit te voeren. Het tegenstrijdige van het verhaal om het klimaat te beïnvloeden, laat een simpele berekening van CO2 uitstoot van die vluchten zien. Eén vliegtuig heeft per kilometer vliegen ongeveer een verbruik van 10 liter kerosine en derhalve een uitstoot van 30 kg CO2. Per uur vliegen komt dat neer op een uitstoot van 24.000 kg CO2 per vliegtuig. Ter vergelijking: een auto stoot ca 4.500 kg CO2 per jaar uit bij 15.000 km)

Als we weten dat er een slordige 15 miljoen commerciële vluchten per jaar plaats vinden(41.000 per dag), dan mogen we ervan uit gaan dat deze geheime chemtrailvluchten bij 500 vluchten per dag en 1 uurtje in de lucht al een CO2 uitstoot veroorzaken van 500 x 24. 000 = 12 MILJOEN kg CO2 op dagbasis. 12.000 ton CO2 per dag, u leest het goed!!! Het fabriceren en aansmeren van “zuinige auto’s” komt hiermee wel in een bijzonder vreemd daglicht te staan. Voor wie het interesseert: hieronder de beelden van chemtrails, gesnapt en vastgelegd door een doppler radar.

Het Duitse Bundesministerium heeft evenals andere buitenlandse regeringen het dagelijkse besproeien van chemicaliën bevestigd aan haar burgers. De Nederlandse regering doet het af als condens strepen en laat de KNMI weermannen ongeveer dezelfde leugens vertellen. Als we ervan uitgaan, dat er een misdaad tegen de bevolking wordt gepleegd, door a) niet afdoende uit te leggen wat er boven onze hoofde plaats vindt en er b) geen uitleg volgt over de samenstelling van deze chemische substanties, zullen er stappen moeten worden ondernomen. In Nederland door middel van bijvoorbeeld een kort geding lukt dat niet, gezien het feit dat de rechterlijke macht via het staatshoofd partijdig is. Hopelijk gebeurt er in het buitenland iets, omdat het een typisch mondiaal fenomeen is. Er is inmiddels wel een verzoekschrift ingediend, om deze vergiftiging met onmiddellijke ingang te stoppen, echter hier zal geen gevolg aan worden gegeven zolang burgers niet massaal in opstand komen.

VERZOEKSCHRIFT

Samengevat: * druist het in tegen alle milieuwetgevingen (burgerlijk misdrijf)
* komt het neer op het toebrengen van slagen en verwondingen (strafrechtelijk misdrijf)
* is het een misdaad tegen de mensheid, de dieren en de natuur


De realiteit van alledag zet ons met beide benen op de grond, als we onderstaande uitleg (Nederlands ondertiteld) bereid zijn tot ons te nemen. Iemand die simpel wil weten wat er boven ons hoofd gebeurt en daar vragen over stelt wordt al snel weggezet door hét zwaktebod van de elite: “Complotteurs en gefrustreerde verschoppelingen”. Ja,ja, overal waar we antwoorden op willen hebben en die men vervolgens niet wenst te geven is er sprake van een psychopatische afwijking? We draaien de zaak maar weer gewoon om: de psychopaten zitten vooralsnog aan de knoppen, mits het tegendeel afdoende wordt aangetoond. Veel tijd hebben we overigens niet meer…..

Hier de film, hier de keiharde realiteit. En vragen….vragen….vragen….!

Bron: herstelderepubliek