Hoeveel geld krijgen asielzoekers in Nederland

Hoeveel geld krijgen asielzoekers in Nederland?
Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en wasmiddel. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker maximaal ongeveer € 60 per week voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven. Het bedrag hangt onder meer af van de fase van de asielprocedure waarin de asielzoeker zich bevindt.

Zakgeld voor asielzoeker
Het zakgeld is € 12,95 per week. Dat geldt ook voor kinderen. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van kleding , toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven. Het geld voor de kinderen wordt aan de ouders uitbetaald.

Eetgeld voor asielzoeker
Het eetgeld is afhankelijk van leeftijd en de gezinssamenstelling. Een alleenstaande asielzoeker krijgt € 46,97 voor voeding per week. Een gezin met 2 kinderen ontvangt € 128,10 per week.

Woont een asielzoeker in een opvangcentrum waar hij niet zelf voor de (warme) hoofdmaaltijd hoeft te zorgen? Dan krijgt hij een lagere vergoeding voor eten. Een alleenstaande krijgt dan € 31,92 per week, een gezin met 2 kinderen € 82,46 per week.

De bedragen zijn gebaseerd op normen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Eenmalige vergoedingen voor asielzoeker
Ook kan een asielzoeker eenmalige vergoedingen krijgen. Bijvoorbeeld voor:

keukenspullen om zelf te kunnen koken;
reiskosten voor de asielprocedure, bezoek aan medische zorg, onderwijs;
uitvoeren van (vrijwillige) werkzaamheden, zoals onderhoud van gebouwen;
schoolkosten van leerplichtige kinderen.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de vergoedingen. Die staan in de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers (RVA).

Gezondheidszorg asielzoeker
Het COA sluit een zorgverzekering af voor de gezondheidszorg voor asielzoekers. Omdat ze meestal weinig geld hebben, hoeven ze geen eigen bijdrage te betalen. Ook geldt voor hen geen eigen risico.
Eten is gratis voor ze op hun verblijfplaats geld is puur voor luxe uitgaves
En deze Nederlander kan de tyfes krijgen letterlijk…