Hoe we werden bedonderd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/aanpak-kredietcrisis-nederland-financiele-sector/nationalisering-fortis-abn-amro-en-sns-reaal#:~:text=Op%203%20oktober%202008%20heeft,nodig%20om%20belangentegenstellingen%20te%20voorkomen.

Hoe Wouter Bos de toenmalige minister van het NGO bedrijfskabinet, ons allen aandeelhouder heeft gemaakt door ruim 16 miljard Euro van u en mij voor dit bedrog heeft betaald.

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/kredietcrisis/lopende-interventies/overname-fortis-abn-amro

De geplande overname van Abn Amro door Deutsche Bank.

https://www.banken.nl/nieuws/8129/einde-deutsche-bank-nederland-als-aparte-dochter

Hoe de Deutsche Bank alle banken mee omtrekt.

https://www.bestebank.org/analyse-bankensector/problemen-deutsche-bank/

De derivatenbom staat op springen, de Chinese CCP heeft de Deutsche Bank kunstmatig in leven gehouden, door veel geld er in te stoppen.

Nu China niet meer de maak industrie van de wereld zal zijn, zal dit snel in een nachtmerrie veranderen.

Alle banken zijn met elkaar verbonden door deze derivaten handel.

Toen de euro werd ingevoerd is de bevolking voor 13,5% onteigend door de te lage wisselkoers van Gulden naar Euro t.o.v. de Deutsche Mark.

Is het een toeval dat de minister van Financiën CEO van de ABN AMRO is geworden, de politiek van de VVD criminelen zijn overal in verbonden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Zalm

Het ESM pakket van de ECB door het opkopen van schulden van zuidelijke staten, maakt dat er een ongekende inflatie heeft plaats gevonden, de Euro is net als de US Dollar geen ruk meer waard.

Het was en is een stille onteigening van de bevolking die zich heeft voltrokken.

De Euro Bankbiljetten worden in een niet EU land gedrukt (Zwitserland) Of dit transparant er aan toegaat, wie controleert dit?

Zou het kunnen dat er vals gespeeld wordt?

Als ik geld kan drukken zonder tegenwaarde wat is het geld dan waard?

De Goudprijs is gestegen, ook dit is een leugen, de goudprijs is redelijk stabiel gebleven, het geld is niets meer waard, heeft gelijke waarde als de Bataafse Coin op dit moment.

XLM en XRP.

De XLM is zilver gerelateerd, zilver wordt industrieel veel toegepast, maar de prijs is kunstmatig laag gehouden, er zijn veel zilver obligaties verkocht die niet geleverd kunnen worden daar er een tekort aan zilver is.

Daarom zal de XLM explosief in waarde gaan stijgen.

Grote voorraden zilver zijn door een investeerder met vooruitziende blik opgekocht, en komen pas op de markt als de transitie via GESARA is uitgerold.

De XRP is aan Goud gekoppeld, de koppeling van de Dollar met Olie is vervallen.

Besef dat wie de bevolking hier nooit invloed op hebben gehad.

We worden aangemerkt door de NGO regering als Burgers van het Koninkrijk der Nederlanden wat een bedrijf is maar geen grondwettelijke staat.

Ik heb 3 boeken van de grondwet gekocht, een van 1906, een van 1938 en een van 1964.

In alle drie staat geschreven dan de regering nimmer buiten het koninkrijk mag zetelen, wat wel is gebeurd per 13 mei 1940.

Daarmee is het koninkrijk en staat met de grondwet vervallen.

Bernhard vo Lippe wad de stadhouder van Hitler.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhoudersbrief#:~:text=De%20stadhoudersbrief%20is%20een%20vermeende,Adolf%20Hitler%20zou%20zijn%20geschreven.

Maxima die in 2007 vertelde dat ze de Nederlander niet kon vinden, we bestaan niet.

https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=44s

Bij de dodenherdenking op 4 mei 2020 heeft Willy von Amsberg zijn excuus aangeboden voor het vluchten van zijn overgroot moeder op 13 mei 1940.

Hij heeft enkel vergeten te vermelden wat er in de grondwet van toen stond, dus door toedoen van het verraad van Wilhelmina is het koninkrijk en grondwet vervallen.

Alle verdragen met de rest van de wereld die in naam van niet bestaand Nederland zijn afgesloten hebben geen rechtsgeldigheid.

De Bedrijfsoverheid is een misdaad organisatie wat de bevolking heeft uitgebuit, en nu genocide op ons aan het plegen is.

Als onze documenten met de vermelding van Konikrijk der Nederlanden is valsheid in geschrifte, we zijn in een leugen gaan geloven omdat we de waarheid niet wisten.

Het praatclubje dat Bernhard von Lippe heeft opgericht met hulp van de CIA was een agenda om de bevolking te misleiden en besturen in het voordeel van de rijken der aarde.

De CIA is opgericht door het samenvoegen van de US OSS en de Gestapo, dit mede mogelijk gemaakt door Bernhard von Lippe en het Vaticaan.

Onze geboorte akten was een verzekeringspolis waarbij geen van ons de begunstigde was, maar het kartel van globalisten.

Je kinderen toevertrouwen aan een pedofiel is net zo als je geld aan een corrupte kartel regering die op 18 mei 1940 is opgericht door de Nazi’s.

Deze bestuursstructuur is tot heden nog in stand gehouden, de capitulatie van de Duitsers was geen vredes contract of overeenkomst.

Er is nooit een vredesovereenkomst gemaakt of ondertekend.

De overwinnaars van de geallieerden hebben stromannen aan de macht gezet die hun agenda uitvoerde.

Met de komst van Donald J Trump heeft hij samen met het leger de controle overgenomen.

Met de invoering van Nesara / Gesara zal het hele geldsysteem door de QFS overgenomen worden.

Als we alle illusies hebben ge geloofd die ons voorgehouden zijn, waarom dan de Bataafse Coin als Fake benoemen, terwijl we zien dat de Euro een politieke munt is om ons te gijzelen.

Mensen die beginnen te ontwaken hebben meer vertrouwen in een Bataafse Coin dan de door de globalisten opgedrongen waardeloze Euro.

Men heeft alle bedrog openlijk gedaan, als mensen het dan zien gaan ze zoeken hoe het anders kan.

Als alle Nederlandse Banken omvallen, is het een optie om deze door de aandeelhouders en investeerder die hun net zo waardeloze Zim biljetten gaan omruilen voor waarde vast GOUD, in welke munt het dat verrekend wordt maakt geen fluit uit.

Dus als wij de bevolking de echte eigenaren van deze banken worden, kunnen we ze samenvoegen tot een Bank, die we dan de Bataafse Bank kunnen noemen.

Het is niet de vraag of de banken gaan omvallen maar wanneer.

Geld heeft geen waarde omdat het schuldbeloften zijn ten gunste van een ander.

Daarom is GESARA die nu via de QFS alle rijkdom terug gaat geven aan de wereldbevolking.

Nu ik geen geld meer aanneem, daar ik de verkoop van Bataafse Coin via de Bank als opdrachten heb gedaan, en deze ook als administratie gebruik, wil ik geen transacties meer voor de Bataafse Coin via mijn Bank doen.

Waar het mij omgaat is zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze Bataafse Coin te krijgen.

Het aantal gebruikers bepaald de levensvatbaarheid van deze illusie, die ik met 20 XLM heb gecreëerd om een tegen wicht te geven als David tegen Goliath van het hele ziek onderdrukking systeem.

Daar ik geen XLM meer kan kopen, omdat Moonpay dit niet wil doen, en ik niet aan hun eisen kan voldoen, wil dat niet zeggen dat we niet verder kunnen.

Wie verbied mij om mensen gratis de Bataafse Coin te schenken, volgens de Bank heeft deze toch geen waarde, dan mag ik toch wel een illusie weg geven.

Dit is mede mogelijk gemaakt door de mensen die ervoor hebben betaald, wat een vorm van crowdfunding voor de toekomst is.

Vandaar het verzoek, mensen die willen helpen om andere aan een Lobstr account te helpen, waardoor ook zij Bataafse Coin kunnen krijgen.

Deze Bataafse Coin krijgt pas waarde als we ze terug kopen, en dat tegen een hoge koers.

Vergis je niet er zijn nu meer als 400 mensen die grote fondsen uit de GESARA pot gaan krijgen.

Het is zo veel dat we alles kunnen inzetten voor een betere toekomst en schone technieken kunnen gaan gebruiken.

Delen is vermenigvuldigen, dus wie een Lobstr account aanmaakt en Teamviewer installeert kan als hij hulp nodig heeft op afstand geholpen worden.

Als het ons lukt van 700 Bataafse Coin bezitters 70.000 te maken met hulp van vrijwilligers, zal de waardeloze Bataafse Coin een gewild ruilmiddel zijn ook al heeft hij nu nog geen waarde.

Het is net als leren lopen, dat doe je door de eerste stap te zetten.

Ik besef dat ik veel berichten ga krijgen via Telegram bij Rob Brekel, die ik dan moet herverdelen aan mensen die me helpen.

Of ik iedereen kan helpen kan ik niet beloven.

Ik moet geen slachtoffer worden van mijn oprechte intenties, hoe meer mensen hier vaan gaan profiteren hoe sneller we vrij zijn van het misdaad kartel.

Juist door de opbrengst van de verkoop actie kan ik inkopen, en jullie spullen laten bestellen die je in Bataafse Coin kunt afrekenen.

Met een smile kan iedereen zijn reet afvegen met het corrupte Koningshuis en de politiek.

Niet iedere fabrikant wil er aan mee werken, maar geloof me als het systeem om is staan ze in de rij om te mogen drukken, dan laten wij de bevolking de criminelen symbolisch een poepje ruiken.

Dan even de lopende rechtszaak tegen mij waar ik in hoger beroep ben gegaan.

Het hele opsporingsteam is nu bekend met alle info die men op mijn Laptop heeft gevonden.

Wat betekend dat zij allen nu kennisdrager zijn van strafbare feiten en de e-mails die ik aan de corrupte politiek heb gestuurd.

Mijn Laptop is bij deze dus bewijsmateriaal die door het Neurenberg tribunaal gebruikt kan worden tegen de globalisten uit de NGO Bilderberg regering.

Ik heb niets te verliezen, nooit een misdaad gepleegd, maar wel door velen bestolen.

Dat de Ex van de burgemeester van Uithoor Helen M me heeft aangezet om haar zoon te weerhouden van het nemen van een Biowapen die ons als vaccin wordt voor gegoocheld is een schending van de Conventie van Genève, De Neurenberg Tribunalen gaan over de hele wereld starten, het leger zal de bevolking beschermen.

Helen M heeft door mee te doen aan een piramide spel € 40.000 vergokt en verloren.

Heeft haar Bankrekening met meer als € 20.000 in het rood gezet in de hoop dat de schulden worden vergeven door GESARA.

Haar luister boeken over Narcisme is van eigen werk, en gedrag wat ze beschrijft.

Ik heb haar verstouwd en het voor haar opgenomen toen ze hier om vroeg, het is helaas een onbetrouwbaar persoon gebleken die in de veronderstelling is dat ze van een andere planeet is.

Naar dat haar Ex aangifte tegen mij heeft gedaan, waar zij me alle informatie over heeft gegeven beweert ze dat zij van niets afwist.

Hoe betrouwbaar is iemand als je z’n verraad pleegt. Daar loop je toch met een grote boog omheen.

Daar de bank nu het onderzoek is gestart kan met via mijn bankrekening zien van welk rekening nummer haar bedrag komt van € 1500 om een moeder die voor Pedo Jeugdzorg op de vlucht is.

Echter ze claimde het geld terug om aan een mede slachtoffer van haar domme streken terug te betalen, wat ook is gebeurd ik het i. h. de € 1500 terug betaald, omdat ik dan mensen met het hart op de juiste plaats deze mogelijkheid heb.

Dan mijn zaak tegen de zorg verzekering VGZ, waar ik nooit een contract mee aangegaan ben.

De corrupte Deurwaarde Inkassier uit Arnhem, waar Ilse van Garrel de bordeel houdster is, zij geeft toe dat het VGZ geen ondertekend contract met mij heeft, maar het CAK dat mij als zijn eigendom ziet deze verzekering in mijn naam heeft afgesloten.

De corrupte rechter in Maastricht E.V.L. Heuts spreekt een vonnis uit in het voordeel van het misdaad kartel.

Deze criminele en corrupte rechter zegt Wet is Wet, maar wil niet bewijzen dat deze wetten rechtsgeldig zijn.

Zo is duidelijk waar ons probleem als gegijzelde bevolking er uitziet en wie als systeem rat meer werkt om de macht te behouden, van een misdaad politiek uit het Bilderberg Hitler Kabinet.

Nu de Bank medewerkers alles onderzoeken kunnen zij mijn verhaal staven, want de politiek en rechtsspraak geven geen kik op alle e-mails die ik ze heb gestuurd met ontvangstbevestigingen.

Van kennisdrager tot mede dader kunnen we nu gerust stellen, als het OM al deze bewijzen laat verdwijnen komen ook zij voor het tribunaal te verklaren waarom men bewijzen heeft weg gemoffeld.

De politiek heeft van het land Noord Korea aan de Maas gecreëerd door hun bedrog.

Voor wie werken die ratten eigenlijk?

De ongekozen EU?

De multinationals, wie zijn de eigenaren die deze agenda hebben bepaald om de bevolking uit te moorden met een Biowapen.

Wie is allemaal omgekocht, dat zou een onderzoek van banken wel aan het licht moeten brengen, volg de geldstomen.

Als je dan het geld buiten de controle van de Bank haalt is men in paniek.

We leven dus in een communistische controle staat, er worden regels opgelegd, wijk je daar vanaf sta je in de schijnwerpers.

Willen wij als bevolking z’n ziek controle systeem?

Dat waarde loze Bataafse Coin muntje heeft veel meer waarde als men ons wil doen geloven, er ontstaat eendracht, en dat is link voor de politiek.

Zij kunnen hun leugens niet langer verbergen.

Ik ben dan ook erg benieuwd hoe dit verder zal ontwikkelen en aflopen, zorg voor voldoende levensmiddelen voor 2 a 3 weken en geniet van wat er komen gaat.