Hoe lossen we dit op.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 6 mensen, tekst
Rinus Verhagen

Beste fuifboek vriendjes.

Ik vraag daarom jullie hulp, DEEL deze info dat iedereen in alle groepen kan zien wat er nu gaande is.

Ik heb me de vrijheid genomen om de politiek en alle 500 Ambtenaren weer een mail te sturen met de volgende info:

Hoe lossen we dit op.
Een opsomming van feiten, waar de politiek bewust doof, stom en blind voor is.

Daar we nu al een paar e-mail verder zijn, mogen we langzaam gaan beseffen dat er op grote schaal fraude is gepleegd door de Nederlandse onwettige regering in de vorm van het naoorlogse Hitler Kabinet.

De hele gemeentelijke basis administratie is een grote klucht, Paspoorten en rijbewijzen en overige documenten zijn samengesteld op de leugen als zou Nederland nog bestaan.

Het was immers Maxima die ons in 2012 de ogen had geopend, de Nederlander bestaat niet, een uitspraak die geheel terecht is.

https://lettertomaxima.blogspot.com/

Wie heeft deze valsheid in geschrifte dan veroorzaakt, door de slapende bevolking de illusie te geven dat we in een vrij land met een Democratie leven?

Nederland is per 13 mei 1940 opgeheven door het vluchten van koningin Wilhelmina, waardoor artikel 21 van de toenmalige grondwet stelde dat nimmer een regeringszetel buiten het Koninkrijk gevestigd kon worden.

In opdracht van meneer Adolf stond het voormalig Nederland onder bestuur van de Nazi’s, dit is nimmer gewijzigd.

In 1942 heeft Bernhard von Lippe in een brief aan Hitler aangeboden dat hij het stadhouderschap over voormalig wilde hebben, wat in mijn beleving ook is gebeurd.

Deze functie is overgedragen en is uiteindelijk bij geestelijk achtergestelde Willy von Amsberg beland.

Alle verdragen en documenten die vanaf 5 mei 1945 zijn gemaakt uit naam van Nederland, hebben nul waarden of rechtsgeldigheid in mijn ogen, omdat ze door list en bedrog tot stand zijn gekomen.

Dan is het ook begrijpelijk waarom Nederland geen grondwettelijk hof heeft, bij gebrek aan een legitiem rechtssysteem.

Sterker nog, ik heb een strafzaak tegen me gehad, waarop ik de rechter dit voor de zitting had laten toekomen, het was een draaideur zitting, want ik stond zo weer buiten.

Want ik was zo vrij om de rechter te vragen of hij mijn verweer gelezen had, waarop zij positief antwoorden, maar ook vroeg of mijn verhaal waar was.

Ik was daar heel kort en stellig in, natuurlijk is dit waar, het is een stuk historie besef die op feiten berust, zijn antwoord was, ik spreek u vrij op alle aanklacht punten.

Het is de Nazi politiek die de Nederlandse bevolking heeft gegijzeld tot heden ten dagen.

Rechtspraak is verworden tot een politieke willekeur.
Ik heb daar ooit Theo Hiddema tijdens een Fvd bijeenkomst op aangesproken, hij keer als een autobus en negeerde dit compleet.

Nu kan ik dit wel begrijpen, want als je tot het besef komt dat alles waar je voor geleerd en geleefd hebt een leugen is, dan is het ook even slikken.

Als Theo Hiddema daadkracht had willen tonen waren we van deze corrupte regering en Fake Koning allang verlost.

Maar ondertussen legt iedereen een eed af aan een niet bestaande Koning en of niet bestaande of rechtsgeldige grondwet.

Je kunt dit probleem nooit oplossen als je het blijft ontkennen, cq verzwijgen.

Iedere cent die je als belasting hebt afgedragen is het steunen van een criminele organisatie.

Dus door onkunde en gebrek aan kennis, maken we ons onbewust schuldig en medeplichtig om ons zelf te laten onderdrukken en op te lichten.

Mochten deze beweringen niet kloppen, is het toch eenvoudig om dit aan de misleide bevolking even uit te leggen.

Tot de Haagse Maffia, tot over de oren in de shit zit is wel duidelijk.

Dit heeft niets te maken over verdachtmakingen, maar vraagt om antwoorden, die politiek correct genegeerd worden en verzwegen feiten niet benoemen.

In tussentijd gaat met door on de slapende bevolking een Fascistische wereld regering in te rommelen, net als met de EU is gebeurd.

Het is de alliantie van Donald J Trump, Vladimir Poetin, die lang hebben gezwegen en met hoon zijn behandeld door de globalisten.

Het is tegen de wil van deze globalisten om de tweede wereldoorlog te beëindigen, want op 8 – 9 Mei 2020 zal het verdrag van Jalta alsnog een einde maken aan de tweede wereldoorlog.

Hierdoor wordt Duitsland weer soeverein, en Nederland gaat weer een nieuwe grondwet krijgen, want daar zullen de geallieerden wel voor zorgen.

Waarom nu zou je denken, nou het huidige schuldengeld systeem is failliet, men had dit enkel kunnen verbloemen als er een nieuwe wereldoorlog was gestart of wereldoorlog 2 weer had late opbloeien.

Hiertoe hebben zowel Rusland, de US en China zich niet toe laten manipuleren.

De hele Corona Hoax was een opstap naar een fascistische Nieuwe Wereld Orde zo als Rutte het ook heeft verteld.

Het nieuwe normaal is een acute vorm van gijzeling en onderdrukking van de hele wereldbevolking.

Het is een spel waar jaren aan gewerkt is, daar zijn alle medeplichtigen het over eens, maar nu is het spel uit.

Dit is ook de rede waarom Donald J Trump de Federal Reserve Bank heeft overgenomen.

Deze was nooit onderdeel van de regering dus niet federaal, en reserve hadden ze ook niet, want al het geld werd uit het niets gecreëerd, zonder enige vorm van tegen waarden.

We zitten nu op de wisseling van een nieuw geldsysteem en paradigma verschuiving.

Zie likeforex waar met US Dollar kan wisselen tegen US Note, waarbij de US Note weer goud gedekt is.

https://www.likeforex.com/curre…/us-dollar-usd_usn.htm/1000…

https://www.behance.net/gallery/63326431/THE-NEW-US-DOLLAR

Ik ben er vrij zeker van dat jullie niet in de gaten hebben dat de vloek die Euro heet ook door de Federal Reserve Bank wordt gemaakt uit het niets, en door de ECB ingekocht wordt.

De schulden verdeling van Europa die de misdadige Nazi EU voorstaat is hiermee ten einde.

De Euro was een politiek dwang middel om de bevolking van Europa op fraudeleuze manier naar een ongekozen federale dictatuur in te rommelen, exact zo als Hitler en de bankiers van de FED dit voor Ogen hadden.

Europe Defender 2020 is geen oefening, maar heeft meerdere taken:

Eerste taak is het bevrijden van kinderen uit de klauwen van Pedofielen, waar Nederland een koploper in de wereld blijkt te zijn, gepleegd door de zich zo netjes voor doende Elite.

De tweede taak is het arresteren van dit Satanisch ongedierte en te berechten voor de aangerichte Genocide van eigen en wereldbevolking.

Derde taak is het om de landen via een vredesverdrag weer soeverein te maken.

Vierde taak is het implementeren van GESARA om een werkbaar en rechtsgeldig eerlijk wet rechtssysteem te hebben.

Vijfde taak is het terug sturen van de opgedrongen islamicering door de EU en Satanische Elite veroorzaakt tegen de belangen van de oorspronkelijke inwoners van Europa.

Aan alle die deze info gekregen hebben kleeft een verantwoordelijkheid, want nu jullie kennisdrager zijn van zware misdaden tegen de eigen en wereld bevolking horen jullie actie te ondernemen, en aangifte te doen bij het internationaal gerechtshof in Den Haag.

Dit is de enige manier om betrokkenheid en strafvervolging te ontlopen.

Er zal ruimhartig omgegaan worden met mensen die zonder het te beseffen zijn misleid door de Dutch Deep State Cabal.

Ik appeleer aan jullie rechtschapenheid en gevoel voor rechtvaardigheid om op te staan, en de geplande fascistische dictatuur van Rutte en de fake Koning te stoppen.

Neem massaal ontslag en neem je verantwoordelijkheid ten opzichte van de bevolking en je eigen gezin, ouders en overige vrienden en kennissen.

Ik de schrijven van dit document ben enkel een waarnemer die de spiegel voorhoudt, maar voor de rest geen vorm van gevaar voor echte democratie.

Het hele politieke bestel dat door Hitler op 18 mei 1940 is ingevoerd zal door GESARA hervormd worden, Global Economic Security And Reform Act.

Er is geen keuze of dit gaat gebeuren, het wordt afgedwongen voor Donald J Trump en Vladimir Poetin.

Het leger van de aangesloten Europese landen zijn geen partij voor deze twee grootmachten, neem actie en haal de gehersenspoelde bevolking uit de angst voor deze Corona zwendel.

Dit is in ons aller belang, zij die deze info niet begrijpen zijn zwaar overbetaald en hebben een zeer laag IQ.

Als toegift een bewijs van de MH17 Leugen die nooit in de Ukraine is neergestort.

Lees aandachtig, want de lichamen en de passagierslijst van de MH370 voldoen aan aan de beschrijving van een reportage 20 minuten na de ramp.

Rutte en zijn Gangster team zitten hier tot over hun oren in, samen met de ambassadeur in Kiev.

Aziatische lichamen met Nederlandse paspoorten, winterkleding op een zomervlucht is niet mogelijk, maar dit wordt in alle toonaarden verzwegen.

Alle JIT leden zijn dan ook schuldig aan het opzettelijk een misdaad te verzwijgen om de echte Feiten achter te houden in een show proces.

Als je dit weet is het geheel gerechtigd om Fred Grapperhaus een GESTAPO Nazi te noemen, https://mh370-jit-lie.blogspot.com/

Rinus.