Hoe ga je met je burgers om ?


“God schiep de wereld” prediken de geestelijken, maar wij weten dat onze verre voorouders ons land opbouwde, onze verre verre voorouders die het gebied aan de Noordzee bewoonden precies op een grote hoek die vanaf het huidige Groningen zich langs de kust uitstrekte tot en met het gebied wat tegenwoordig het Vlaamse deel van België is.
Een mooi en aardig groot gebied waarin een grote rivier ons land aan de oostkant binnen stroomt en uitmond in de Noordzee.
Niet alleen hebben onze verre verre voorouders ons land opgebouwd, maar er ook zwaar voor gevochten en uiteindelijk leven we nu in en op het land wat Nederland heet.
Ja, eigenlijk het Koninkrijk der Nederlanden, maar van een “Koninkrijk” kunnen we niet echt meer spreken.
Al in 1761 hadden we een eerste en echte President van Nederland, Rutger Jan Schimmelpennick, die van 1761 tot 1825 onze eerste en ook enige President is geweest.
196 jaar verder hebben we een Minister President, die in november 2021 de leider van een inmiddels demissionair Kabinet Rutte III is, Mark “Pinokkio” Rutte.
Mark “Pinokkio” Rutte, VVD, is al sinds 14 oktober 2010 onze Minister President, ziet ons land als zijn breekbare “Delftsblauwe Vaasje” wat hij zegt te koesteren.
Laten we dan bij Mark maar niet in zijn huidige servieskasten gaan kijken, want als hij net zo met zijn servies omgaat als met ons land en onze Nederlandse medeburgers, dan zal het daarin vermoedelijk een flinke grote berg scherven zijn, want het breekbare Delftsblauwe Vaasje van hem, ons land, ligt al jaren in scherven !
Hoe betrokken hij met ons land en onze Nederlandse medeburgers is blijkt al uit het feit dat hij jaren geleden al openlijk durfde te verklaren dat er GEEN armoede in ons land was, zelfs was hij stomverbaasd dat de mensen die helaas van een Bijstandsuitkering moeten rondkomen vakantiegeld kregen, zo “betrokken” is hij dus bij onze Nederlandse medeburgers.
Al meer dan 10 jaar lang is er onder de leiding van Mark “Pinokkio” Rutte flink bezuinigd op ons gezondheidszorgsysteem, wat met bloed zweet en tranen door onze voorouders, opa’s & oma’s is opgebouwd.
In iets meer dan tien jaar is ons gezondheidszorgsysteem duurder, ontoegankelijker, slechter en bureaucratischer geworden, waardoor het door een steeds grotere groep Nederlandse medeburgers niet meer te betalen is geworden.
En toen kwam in februari 2020 de huidige Covid 19 Virus Pandemie ons land binnen, welke al maanden daarvoor in China was uitgebroken en waarover de “deskundige” adviseurs van het Kabinet van het R.I.V.M. en het O.M.T. verklaarde dat het Covid 19 Virus ons land NIET zou bereiken.
Dus stuurde ons Kabinet in al haar bezorgdheid over de gevaren voor de gezondheid van de Chinese burgers een groot vliegtuig vol met beschermingsmiddelen naar China.
Maar het Covid 19 Virus bereikte WEL ons land en hadden onze eigen ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, instellingen en thuiszorg medewerkers een dramatisch tekort aan beschermingsmiddelen !
Daarbij bleek ook nog eens zeer pijnlijk dat ons land te weinig ziekenhuizen en IC afdelingen had, om nog maar niet te spreken over het chronische tekort aan zorgpersoneel !
In ongeveer 10 jaar tijd hadden de Kabinetten Rutte zo’n dikke 70.000 zorgmedewerkers wegbezuinigd, ziekenhuizen, zorginstellingen en bejaardenhuizen gesloten en het zorgstelsel geprivatiseerd.
Economische belangen werden boven de kwaliteit van de gezondheidszorg gesteld, zelfs tijdens de Covid 19 Pandemie was en is het economisch belang belangrijker dan de bestrijding van het Virus en dus de gezondheid van onze Nederlandse mede burgers !
Ons gezondheidspersoneel werkte en werkt zich nog steeds het snot voor de ogen onder een hele hoge werkdruk en dat eist zijn tol.
Maar in het laatste Corona-debat in de Tweede Kamer, toen de PVV leider Geert Wilders demissionair Minister President Mark “Pinokkio” Rutte hiermee confronteerde durfde Rutte glashard te verklaren dat er in de afgelopen dikke 10 jaar helemaal niet bezuinigd was in de gezondheidszorg !
Nog vele realiteit blinde mensen verklaren nog altijd dat wij in ons land in een Democratie leven, hoe blind zijn en blijven die mensen nog voor de harde en trieste realiteit ?
Oh ja, we “mogen” en “kunnen” nog iedere 4 jaar onze stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, maar de uitslagen van die verkiezingen worden NIET op een echte democratische manier gerespecteerd en uitgevoerd, want er worden bepaalde politieke partijen in ons lang “gewoon” buitengesloten voor onderhandelingen om een nieuw Kabinet te kunnen gaan formeren.
De traditionele gevestigde politieke partijen hebben een politieke-partijen-kartel gevormd om partijen die tegen hun politieke beleid en dus hun belangen zijn te kunnen buitensluiten, ze vormden met hun kartel een Cordon Sanitair.
Door dat Cordon Sanitair werd in 2017 bijv. de tweede grootste partij in Nederland, de P.V.V. van Geert Wilders “gewoon” buiten de formatie onderhandelingen gehouden, daarmee werd de stem van meer dan 1,7 miljoen Nederlandse medeburgers “gewoon” genegeerd !
In 2021 werd de P.V.V., de derde grootste partij van Nederland en wederom “gewoon” buitengesloten en werden weer de stemmen van meer dan een miljoen Nederlandse medeburgers “gewoon” genegeerd !
In een echte Democratie zijn het, na verkiezingen, de eerste drie of vier grootste politieke partijen die aan de formatie tafel plaats nemen om te gaan onderhandelen om een nieuwe coalitie en daarmee een Kabinet te kunnen gaan vormen.
In een echte Democratie worden geen politieke partijen buitengesloten !
In een echte Democratie worden de stemmen van bijna 2 miljoen burgers niet “gewoon” genegeerd !
Buiten het feit dat er in ons land politieke partijen worden buitengesloten, hebben de Nederlandse burgers, naast verkiezingen, verder totaal geen inspraak en of invloed meer in en op het politieke beleid wat in Den Haag wordt bepaald. De politieke partijen van het huidige politieke-partijen-Kartel welke ook deel uitmaakten en nog uitmaken van de Kabinetten Rutte hebben de mogelijkheid van het houden van een Referendum afgeschaft.
Het voormalige Referendum had dan wel alleen een “Raadgevende” functie, maar ook de raad die de Nederlandse burgers het Kabinet gaf, werd door het Kabinet ook “gewoon” in de wind geslagen !
De Nederlandse burgers leven in realiteit in een Schijn-democratie !
Een Schijn-democratie die in realiteit steeds meer trekken begint te vertonen van een Dictatuur naar Communistisch voorbeeld zoals in de voormalige D.D.R. ( Oost-Duitsland ) het geval was.
Hoe “betrokken en begaan” de leden van het huidige politieke-partijen-kartel met de Nederlandse burgers zijn toont het hun huidige en al tientallen jaren falende Immigratiebeleid hard en pijnlijk aan.
Ondanks een alsmaar aanhoudende en groeiende stroom van niet westerse mensen naar ons land blijven onze landsgrenzen wagenwijd openstaan. Want, zo verklaren de ons land leidende politici en hun partijen, dat ze de grenzen niet kunnen sluiten vanwege het lidmaatschap in de Europese Unie.
Alle mensen binnen die E.U. hebben het recht vrij van grenscontroles van en naar alle landen binnen de E.U. te reizen.
Opvallend is daarbij wel dat er nu binnen de E.U. niet meer op geldige reisdocumenten meer wordt gecontroleerd, maar op een geldige QR Code waardoor de mensen binnen de E.U. dus helemaal niet vrij van controles van en naar alle landen binnen de E.U. kunnen reizen !
Wanneer het om de bescherming van de gezondheid van hun burgers gaat sluiten de andere E.U. landen gewoon hun grenzen en voeren daar weer grenscontroles uit, niet de Nederlandse regering want onze Nederlandse landsgrenzen staan wagenwijd open en daar worden geen strenge controles uitgevoerd !
Niet westerse Immigranten, zgn. “Vluchtelingen”, Asielzoekers en Statushouders worden met open armen ontvangen, opgevangen en ondergebracht en krijgen wanneer ze opgeklommen zijn tot Statushouders “gewoon” voorrang op de voor de Nederlandse woningzoekende zeer schaarse betaalbare huurwoningen en sociaal huurwoningen, worden voorzien met complete nieuwe inboedels, gratis gezondheidszorg, tandheelkunde en onderwijs, hierbij worden de Nederlandse burgers dus gewoon openlijk gediscrimineerd !
Kijken we naar de lonen en belastingen van en voor de huidige hardwerkende Nederlandse “gewone” burgers dan zien we de belastingen wel stijgen, maar de lonen niet !
De energie prijzen, de huren, de kosten voor en van de gezondheidszorg en medicijnen, de kosten van de dagelijks benodigde levensmiddelen stijgen wel, maar de lonen, AOW en Pensioenuitkeringen stijgen niet !
De leden van het huidige politieke-partijen-kartel zijn zo “betrokken en begaan” met hun Nederlandse burgers dat zij hen helemaal uit het oog verloren zijn en blijkbaar niet meer beseffen dat zonder al die hardwerkende Nederlandse “gewone” burgers er helemaal geen goede en groeiende economie in ons land mogelijk is, want het zijn juist die burgers die de economie van ons land draaiende houden !
Hoe “betrokken & begaan” het politieke-partijen-kartel met haar Nederlandse burgers is blijkt uit het feit dat de leden van het huidige demissionaire Kabinet Rutte III er alles aan doen om “gewoon” met z’n allen weer door te kunnen gaan in een “nieuw” Kabinet, Kabinet Rutte IV !
De VVD, D66, CDA en CU doen er alles aan om lekker in het pluche van de zetels van het Kabinet te kunnen blijven zitten en vechten alleen voor hun eigen partij belangen, waardoor de formatie van een nieuw Kabinet dus nu het record van de langste formatie ooit is gebroken, terwijl de Nederlandse “gewone” burgers juist een nieuw kabinet hard nodig hebben om hun alsmaar groeiende problemen echt op te gaan lossen.
De Nederlandse burgers verdienen nieuwe verkiezingen en zouden die massaal moeten gaan eisen !
De Nederlandse burgers verdienen een echte democratie die ze ook massaal zouden moeten gaan eisen !!