Het zijn allemaal nazi´s: De oranjes (Koningshuis), Bush, Prins Philip van Engeland en meer

Het zijn allemaal nazi´s: De oranjes (Koningshuis), Bush, Prins Philip van Engeland en meer

23 september 2019 0 Door Indignatie redactie

Is het u al opgevallen? Waar u ook kijkt binnen de elite u ziet overal Nazi hooggeplaatsten. De Bush familie heeft Adolf Hitler gefinancierd via de Unian Banking Corporation. Prins Philip van Engeland is een Duitser met Nazi banden. Prins Bernard was een SS officier. De Oranjes brachten zelfs de Hitler groet uit op een feestje ter ere van de bruiloft van Juliana en Bernard.

De banden tussen de VS en de Nazi’s dateren al van vóór de oorlog. Het was nota bene Prescott Bush, vader van de latere president George H.W. Bush en grootvader van George W. Bush, die vanaf 1930 vette deals afsloot met de industriële top achter Hitlers Derde Rijk. Zo financierde zijn bank, UBC, Union Banking Corporation, vanuit New York, de financiering van IG Farben, het bedrijf van de omstreden industrieel Frits Thyssen. IG Farben was een chemiereus, die de latere leverancier  ging worden van het ‘Zyklon B’, het op cyaankali gebaseerde vernietigingsgas dat in de concentratiekampen zou zijn gebruikt. (link naar The Guardian met achtergrondinfo)

Thyssen was eigenaar van het grootste staal- en kolenbedrijf in Nazi-Duitsland en werd schatrijk door het leveren van wapentuig aan Hitler, die Duitsland wilde herbewapenen om de schande van de Eerste Wereldoorlog weg te poetsen, via een nieuwe oorlog. Het was UBC, die een spin in het web was van Thyssens bedrijven, want deze bank werkte exclusief voor Thyssen om diens financiële belangen over de hele wereld te behartigen. Het is bekend dat Prescott Bush aandelen had in, en actief meewerkte aan het bedrijf ‘Consolidated Silesian Steel Company (CSSC), dat gevestigd was op de grens van Polen en Duitsland. Tijdens de oorlog maakt dit bedrijf driftig gebruik van slavenarbeid, die door de Nazi’s werd aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van mannen uit het concentratiekamp Auschwitz.

Prins Bernard en de Nazi’s

Het wordt pas interessant als u de grote verbanden gaat zien. Welnu, prins Bernhard “de man van” Juliana, was lid van de NSDAP, de SA en de Reiter SS. Hij werkte voor IG Farben en werd secretaris voor de Parijse raad van commissarissen. En hij werkte voor de bedrijfsspionage-afdeling van IG Farben, het NW-7 bureauIG-Farben wordt omschreven als een “staat-in-een-staat”, en zonder het grootste chemiebedrijf ter wereld had Hitler geen oorlog kunnen voeren. IG-Farben, de zelfde club die door Prescot Bush gefinancierd werd en met het conglomeraat van bedrijven dat Hitler feitelijk erg geholpen heeft.

De EU en de Nazi’s

nazi

Walter Halstein was lid van een genootschap van Nazi “wetsbeschermers”, de organisatie die de wettelijke steunpilaar werd voor een Europa onder toezicht van de Nazi/kartel samenwerking.

Hallstein was professor in de rechten en economie aan de universiteit van Frankfurt, waar het hoofdkwartier was van chemiekartel en voornaamste Nazi-financier IG farben.

Deze Hallstein werd tot president van de voorloper van de EU – de Europese Commissie – benoemd. Lees alle details in dit e-book. Hij was president van de Europese Commissie van 1958 tot 1967.

De Bilderberg groep

In 1954 vond de oprichting plaats van de geheime Bilderberggroep (bron)door de Socialist (en vrijmetselaar) Joseph Retinger en Prins Bernhard.

De leidende raad bestond uit Robert Ellsworth (Lazard Freres = Rothschild), John Loudon (N.M. Rothschild) Paul Nitze (Schroeder Bank), C.L. Sulzberger (New York Times), Stansfield Turner (hij werd later directeur van de CIA), Peter Calvocoressi, Daniel Ellsberg, Andrew Schoenberg (RIIA) en Henry Kissinger.

De eerste geheime conferentie van de Bilderbergers vond plaats van 29 t/m 31 Mei 1954 in het Bilderberg hotel te Oosterbeek, waaraan de groep haar naam heeft te danken. Tot de leden behoort de elite uit de zakenwereld, het bankwezen, de regeringen en de intellectuelen. Invloedrijke wereldleiders zijn in veel gevallen ook lid van de Trilaterale commissie en de Council on Foreign Relations.

Prins Bernhard (de wederhelft van Koningin Juliana – waarvan gezegd wordt dat zij de rijkste vrouw van de wereld was, mede door haar partnerschap met Baron Victor Rothschild in Royal Dutch Shell), is een lange tijd voorzitter geweest van de Bilderberg groep (1954 – 1976), totdat de groep gereconstrueerd werd. In die tijd kenden we natuurlijk ook de Lockheed affaire. Hierdoor moest Bernard ogenschijnlijk een stapje terug doen.

Zoals gewoonlijk is het gebied waar de Bilderbergers elkaar ontmoeten zwaar beveiligd door de geheime dienst, soldaten en politie. Elke kamer en elke ruimte waar de vergaderingen plaats vinden worden volledig gescreend op afluisterapparatuur alvorens de vergaderingen plaats vinden.

Bekende namen

Herkent u deze namen: Jaap de Hoop Scheffer en Wim Duisenberg? Ja? Beide waren deelnemers aan de Bilderberg conferenties.

Het Bilderberg beleid wordt uitgevoerd door een stuurgroep van 35 man inclusief een binnenste cirkel als adviesgroep (Adviesgroepen zijn heel vaak binnenste cirkels, die  zich als ‘adviseurs’ of liever gezegd als een dominerende kracht opstellen). 

Deze adviesgroep bestaat uit meerdere bekende namen waaronder  Beatrix, Bill Gates, David Rockefeller, Henry Kissinger,  Robert Zoellick (president van de Wereldbank), enz. De exacte lijst kunt u Googlen.

Daarbij zijn alle Amerikanen van de Bilderberg-stuurgroep tevens lid van de CFR (Council on Foreign Relations). Men kan alleen deelnemen aan de Bilderberg bijeenkomsten op basis van uitnodiging. Het is lange tijd erg moeilijk geweest om iets te weten te komen over de Bilderbergers. Zo strikt is hun geheimhouding. Eén ieder wie men ernaar vroeg, verklaarde onbekend te zijn met een groep welke zich “Bilderbergers” zou noemen. Heden ten dage is de groep een stuk minder onbekend geworden. Maar er rust nog altijd grote geheimhouding rond de groep.

De Bilderberggroep is nauw verwant aan de Council on Foreign Relations en de hieruit voortgekomen Trilaterale Commissies. De Bilderbergers beperken hun cirkel tot zo’n 100 tot 120 man. Deze 100 tot 120 man worden met veel zorgvuldigheid gekozen. De uitverkorenen worden ieder jaar uitgenodigd voor een ontmoeting op een onbekende plaats waar geconfereerd wordt over de te volgen strategie. De vergaderingen zijn zoals gebruikelijk niet toegankelijk voor het brede publiek en de pers, maar bij de indrukwekkende namen van de leden worden ook juist vaak leiders van de main stream media uitgenodigd.

Henry Kissinger is naast lid van de Bilderberggroep, ook lid van The Club of Rome, de Trilaterale Commissie en de Royal Institute of International Affairs (RIIA). Henry Kissinger is lid van de Grand Alpine Freemasonry Loge welke de wel zeer bekende Italiaanse P2 Loge onder diens controle had. Het was Henry Kissinger die herhaaldelijk opriep tot de vorming van een Nieuwe Wereld Orde. Hij speelt dan ook een zeer centrale rol. Naast deze bekendheden was ook Prins Claus aanwezig en is h.m. Koningin Beatrix lid van de Bilderberggroep namens Royal Dutch Shell.

De secretaris generaal van de groep is de professor Victor Rosenboom. Rosenboom is ook de man die werd aangesteld door Beatrix om Maxima Zorreguieta de ‘kleinere details van de Nederlandse maatschappij te leren’. Ook Jaap de Hoop Scheffer en Wim Duisenberg (dood gevonden op zijn vakantie adres, wederhelft van Gretta Duisenberg – Links/Communistisch activiste – zij hing de Palestijnse vlag uit het raam) van de Europese Centrale Bank zijn lid.

In een biografie over Prins Bernhard, geschreven door Alden Hatch staat te lezen dat de Bilderberggroep de geboorte gaf aan de Europese gemeenschap, wat nu de Europese Unie is. De Bilderbergers hielden (en houden nog) op vele verschillende locaties over de wereld hun vergaderingen. Bij de topvergaderingen voor Europa waren de Rothschild’s zelf als gastheer verschillende malen aanwezig. De vele bekende namen zien we keer op keer terug bij zo velen instanties en de zogeheten Ronde tafel groepen.

Lodewijk Asscher

Waar u ook kijkt, u ziet Nazi banden. Heeft u al eens gekeken naar de huidige politiek? Wie is Lodelijk Asscher? Klokkenluideronline berichtte er al eerder over: “De kleinzoon van Nazi collaboratuer Abraham Asscher wordt nu van stal gehaald om zijn volk leeg te plunderen

Piet Hein Donner (bron: http://www.geennieuws.com)

Aan de vader van Piet Hein Donner zat ook al een luchtje. Jan Donner was hoge rechter binnen de hoge raad tijdens het Nazi regiem.

[Quote] “Gedurende de 2e wereldoorlog trachtte men in ons land een rechtstelsel in werking te houden. Dit rechtstelsel bestond onder andere uit de Hoge Raad. Dit is ook vandaag de dag nog de hoogste rechtsinstantie die ons land kent. De leden van de Hoge Raad worden via een onderonsje gekozen. Ik zal u niet lastig vallen met de details, maar kijkt u maar even op Wikipedia.

Tijdens de oorlog werd de president van de Hoge Raad, mr. Lodewijk Visser, die van Joodse afkomst was, door de Duitsers afgezet en stierf in 1942 aan een hersenbloeding. Geen van de rechters van de Hoge Raad, waaronder Jan Donner tekende protest hier tegen aan, men liet Visser gaan en op de begrafenis van Visser waren geen van zijn collega rechters aanwezig, men volstond met het schrijven van enkele condoleance brieven. Wij mogen dacht ik stellen, dat hieruit een grote  onverschilligheid spreekt t.o.v. een gewaardeerde collega.

Tijdens de tweede wereldoorlog had je de onderkant van de maatschappij die vol ijver het vuile werk deed door zich actief met de Jodenvervolging bezig te houden. Het Nederlandse politiekorps en de “Koninklijke” Marechaussee  werkten gewillig mee. De bovenzijde van de maatschappij – o.a. de zwarte toga dragers van de Hoge Raad – waren ver van de dagelijkse werkelijkheid bezig hun eigen posities veilig te stellen. Dit is een houding die we ook heden ten dage nog bij veel landgenoten aantreffen.

De Hoge Raad protesteerde ook niet toen de zogenaamde “Ariërverklaring” werd ingevoerd. Dit terwijl deze verklaring absoluut niet strookte met de rechtsbeginselen van Nederland.

In o.a. een Friesche Krant kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven over Jan Donner, die gelijk na de oorlog werd benoemd als voorzitter van de Hoge Raad.

Voorouders

Je kunt een kind niet aanrekenen wat de vader of opa heeft gedaan. Dit geld zowel voor Lodewijk Asscher als voor Piet Hein Donner, maar het is toch steeds weer opvallend dat je hoog lijkt te kunnen komen met Nazi roots. Arie van der Vlis was de zoon van de burgemeester van Franeker tijdens de tweede wereldoorlog. Ik noem dit slechts en alleen omdat ik vermoed dat men wellicht gehoopt had daarmee iemand binnen de gelederen te hebben die wel mee zou werken, omdat dit wellicht een onderwerp zou kunnen zijn ter benutting voor chantage. Ik ben zeer overtuigd van de goed intenties van generaal van der Vlis en heb hem juist zeer hoog vanwege het feit dat hij “afstand van de troon” durfde te doen aan het begin van de Joegoslavië oorlog. Volgens de parlementaire enquête commissie wilde Van der Vlis niet mee werken aan de uitzending van troepen naar Joegoslavië omdat [quote] “Generaal Van der Vlis had nog een specifieke reden om tegen te zijn: hij vreesde dat door uitzending naar Joegoslavië de levering van helikopters aan de luchtmobiele brigade in het gedrang zou kunnen komen.” We spreken hier dus over een man die het lef had om nee te zeggen tegen een oorlog waar hij niet achter stond. Ook al wordt tijdens de parlementaire enquête gesproken over de reden van de genoemde bezuinigingen. Ik vermoed dat deze generaal een van de weinigen is die het lef had om zijn moraal boven zijn carrière te stellen.

Wie mee werkt wordt beloond

De Joegoslavië oorlog is een van de grove leugens die onze media ons voorliegen als propaganda machine van ons regiem. Servië heeft (net als Griekenland) historisch sterke banden met Rusland. Dergelijke lander wil je niet binnen je EU gelederen. Voordat het Nazi regiem van de EU en Amerika samen hun imperialistische oorlogen in het Midden Oosten konden starten, moesten eerst die lastige landen klein gemaakt worden. Laat ik me even focussen op Joegoslavië: Servië moest worden verzwakt. Griekenland werd later financieel gepakt. Dit laatste is al jaren in voorbereiding.

In dit filmpje ziet u Ratko Mladic heel goed verwoorden wat er echt gebeurd is.

Feitelijk heeft het Westen de Al Qaïda strijders (Afghaanse Moedjahedien strijders opgeleid door de CIA om tegen de Russen te vechten) laten vechten met de Bosnische moslim strijders. Het Westen heeft ze ook bewapend. De hele oorlog is dus een zelfgeschapen oorlog!

hoop

Jaap de Hoop Scheffer (Builderberg deelnemer) kreeg na de Joegoslavië oorlog de beloning. Hij mocht secretaris generaal worden van de NAVO. Den Haag werd beloond met een enorme zak geld en kreeg het Internationale Hof. Hier mocht men mensen uit de zelf geschapen oorlog berechten met zelf geleverde rechters.

Wie tegenwerkt krijgt straf

Nu wil ik niet beweren dat Arie vander Vlis juist zo hoog heeft kunnen komen van wegen zijn kom af, maar in zijn algemeenheid valt toch wel op dat je hoog komt met ‘de juiste’ voorgeschiedenis. Nu had men waarschijnlijk gehoopt dat iemand van zulke komaf wel meebuigzaam zou zijn. Je wilt ten slotte niet dat dit aan de oppervlakte komt als je hoogste generaal van ‘s lands troepen bent toch?

Dus had men gehoopt met een dergelijke generaal het vooropgezette plan om Servië (als vriend van Rusland) op de knieën te krijgen wel zou slagen. En wat blijkt? De generaal neemt ontslag. Dat is ongekend! Dat zou zomaar kunnen betekenen dat ‘men gaat graven’. Gelukkig leven we in een land waar de main stream media alleen maar papegaait wat de persberichten ze voorkauwen. In een land waar de journalisten zeer goed opgeleide propagandisten zijn. Dus het hele verhaaltje kon gewoon door gaan. Men zette gewoon een ander poppetje op die plek (generaal Couzy). En die deed braaf wat hem opgedragen werd. En natuurlijk hadden we dan nog “I always say don’t shoot the piano player” Karremans. Die deed ook braaf wat hem opgedragen werd.

De straf van generaal Van der Vlis

Generaal van der Vlis moest worden gestraft. Hiervoor gebruikte men een inmiddels beproefde CIA methode. Je neemt een makkelijk te beïnvloeden jongen. Deze breng je – zonder dat deze het zelf door heeft – onder invloed van mind control. Derren Brown laat dat hier goed zien in dit experiment. Door middel van deze mindcontrol laat je deze persoon dingen doen die hij normaal nooit zou doen. Vervolgens span je de main stream media voor je karretje en vertel je dat hij zich met occulte zaken bezig hield. Laat deze knaap nu net het neefje zijn van de generaal die je ook nog moest straffen en je pakt twee vliegen in 1 klap:

1. de moordende daad van Tristan van der Vlis geeft een alibi om te roepen dat je de veiligheid tegen intern terrorisme op moet schroeven.

2. Je straft de ongehoorzame generaal voor zijn weigering.

Wij houden van Oranje

Wat leven we toch in een heerlijk rustig liberaal polder kikkerlandje vindt u niet? We hebben toch nog steeds goed met zijn allen…ja we moeten de broekriem wat aantrekken door de crisis, maar verder hebben we het toch nog best goed. En je mag zo veel in ons land. Je mag blowen enzo. Je mag stemmen op heel veel partijen. We blijven altijd goed op de hoogte van wat er speelt in de wereld via de televisie en radio. We hebben een goed sociaal stelsel. We sparen voor ons pensioen. Wat een heerlijk land.

Zal ik u wat vertellen? U bent dociel! Compleet blind voor de werkelijkheid. Nou goed…wellicht u die dit leest niet, maar het gros van uw landgenoten slaapt! Volledig gehypnotiseerd door de staatspropaganda! In slaap gesust al van jongs af aan. Het jeugdjournaal begint onze kinderen al te programmeren. De geschiedenislessen op school beginnen al de leugens in te programmeren. Ja hoe kun je dan ook verwachten dat mensen in gaan zien dat ze door de leugen geregeerd worden?

De leugen ontmaskeren

Ik heb groot respect voor Arie van der Vlis voor het feit dat hij zijn functie neerlegde en niet langer mee wilde werken aan de leugen. Hij heeft ten minste iets gedaan om het te voorkomen. Maar ik roep hem tegelijk op naar voren te treden en de leugen te ontmaskeren. Van der Vlis is misschien al te hard geraakt. De bedreigingen zijn wellicht te groot. Maar wellicht dat er anderen op kunnen staan. Zo roep ik iedereen op die meer weet om eindelijk eens het stilzwijgen te doorbreken! Niet alleen aangaande de Joegoslavië oorloog, maar ook in andere kwesties als in de Vaatstra zaak wordt het tijd dat mensen op gaan staan en de leugen gaan ontmaskeren. We mogen dit niet langer pikken! We worden geregeerd vanuit Nazi dictatoriaal Brussel en alles, maar dan ook alles is zo overduidelijk doorspekt met de Nazi roots! Dit kunnen we niet langer accepteren! Schud iedereen om u heen wakker! Het kan niet langer! We worden full time voor gelogen en in slaap gesust!

Iedereen die Lef heeft sta op! Hou niet langer je mond omwille van je carrière of omdat u de wereld toch niet kunt verbeteren