Het Volk zit in een Wurg greep van de Rothschilds en de’Taxfree-Oranjes’ en de ‘Bankier-Gangsters’.

Het Volk zit in een Wurg greep van de Rothschilds en de’Taxfree-Oranjes’ en de ‘Bankier-Gangsters’.

https://indignatie.nl/2019/08/07/

7 augustus 2019 Door Indignatie redactie

Het is belangrijk dat we begrijpen dat de controle van de Engelse centrale misdaad bank op 27 Juli 1694 in handen kwam van private bankier-gangsters en wat voor gevolgen dit heeft gehad.

Vanaf dat moment kregen private bankiers via een wet opgesteld door Koning Willem III van Oranje het recht om geld als schuld uit het niets te scheppen, daarbovenop mochten en mogen deze private bankiers ook nog eens rente vragen over die uit het niets geschapen schulden aan overheden. Het gewone volk dient daarbij als belasting betalend onderpand voor deze schulden aan de bankiers.Al meer dan 300 jaar zijn de personen met de controle over de centrale banken dus in staat geweest de arbeid van hele landen af te romen in Europa via dit mechanisme. Met de verovering van de koloniën door de Europeanen werden ‘centrale-misdaad- banken’ volgens hetzelfde model in de nieuwe gebieden opgezet.

Een volk van een land betaald belastingen om de rente op de staatsschuld van het land te voldoen. Corrupte  Private bankiers die de controle hebben over het mechanisme van geldcreatie in de vorm van schulden krijgen zo dus een percentage van de arbeid van het gehele volk uitgekeerd. Een soort supernationaal feodaal stelsel via het geldmechanisme wat ten goede komt aan een kleine elite.Als je het zo bekijkt zou je kunnen concluderen dat vroegere koninkrijken en tegenwoordige overheden die het geweldsmonopolie hadden en hebben in een land, in een bepaalde zin de deurwaarders zijn van het internationale bankenkartel. Het is hun taak via belastingheffing en hun monopolie op geweld in het land ervoor te zorgen dat de bevolking betaald. Al betwijfel ik dat politici doorhebben dat ze deze rol spelen. Ook zet het de rol van ons ‘Taxfree-Shell-koningshuis’door de geschiedenis heen in een wat minder rooskleurig licht dan we wellicht wensen. De ‘Incest-Oranjes’ hebben letterlijk het hele volk aan de private Bankier-gangsters verkocht. Of eerlijker gezegd door dat te doen hebben ze hun eigen machtspositie verworven door zo de steun van deze bankenelite te verkrijgen.

Het moge duidelijk zijn dat als je dit spelletje een jaar of 300 hebt kunnen spelen met de meerderheid van de landen van de wereld, je in staat zou moeten zijn om een rijkdom te vergaren waarbij de Elite-Gangsters  Bill Gates en Rupert Murdoch armoedzaaiers zijn. En wellicht nog veel belangrijker is dat je een macht hebt over overheden die ongekend is omdat je het geldsysteem waar zij en hun bevolking gebruik van maken controleert. En jawel deze “überelite” bestaat in het echt, al lezen we weinig over deze mensen in de media omdat ze simpelweg de eigenaar zijn van het overgrote deel van de media. Zo werd Reuters, het grootste internationale persbureau in de Westerse wereld 200 jaar geleden al door de’ Incest-Rothschilds'(trouwde alleen met neven en nichten net als bij het Koningshuis) opgekocht.

Want dit is een familie die al een paar eeuwen lang één van de grootste spelers in dit segment is.Het Bloed-zuigers-vermogen van  ‘Super-Elite-Gangster-Evelyn Rothschild’ wordt door sommigen geschat op 500 biljoen dollar… Al is het de vraag of het überhaupt nog zinvol is om het in geld uit te drukken. Hieronder daarom een interessante documentaire over deze rijkste familie van de wereld, die uitlegt via welke methodes en mechanismen ze dit o.a. hebben bereikt.

In dit korte interview met Evelyn de Rothschild verteld hij hoe hun Duivelse  familiebedrijf ook vandaag de dag nog steeds veel staatspapier van overheden in bezit hebben. Iets wat de ‘Bloed-zuigers- familie’  dynastie dus al een jaar of 200 heeft gedaan. Winsten van een heel volk afromen via dit prachtig subtiele systeem.