Het failliet van het systeem

Geen rechtsspraak is legitiem, Rechters hebben mijn brief ter kennisname aanvaard maar doen er niets mee volgens artikel 162 Sv. https://maxius.nl/wetboek-van-strafvordering/artikel162

Dit is door de president van de rechtspraak Drenthe bevestigd, wat het failliet van het bedrijfsrechtsysteem nu zichtbaar heeft gemaakt, en R.C.C van Leest die de regie over alle rechters in zijn district heeft, duidelijk geen recht in naam van de bevolking wenst te spreken maar enkel in naam van het NGO bedrijf Nederland wat geen mensen erkend.

Wij als bevolking hebben nu de plicht onze belangen en rechten zelf te gaan waarborgen, waarbij het herstel van een volkstribunaal herintroduceerd dient te worden, dit te laten afdwingen onder de krijgswet.

Iedereen die nu een rechtszaak tegen zich heeft kan zich in tussentijd op het krijgsrecht beroepen, de grote schoonmaak van Nazi’s is gestart, de Oekraïne wordt nu schoon gemaakt van de Nazi’s.

Alle misdaden van Globalisten komt nu aan het licht, de corruptie en massamoord van de politiek, MH370 – MH17, Putin zal niet stoppen eer hij samen met het leger van de VS alles schoon heeft geveegd, ook de EU is klinisch Dood, nu de van oorsprong USSR landen schoon geveegd worden van NATO troepen.

Hier zal het bestaande rechtssysteem toch proberen hun eigen mensenhandel te beschermen, wij kunnen een parallel zitting houden waarbij rechters, OM officieren en advocaten in veroordeeld worden als zij zich schuldig blijven maken tegen de bevolking.

Intussen hebben we de mogelijkheid op vreedzaam verzet door het oude systeem niet meer te voeden met belastinggelden die onwettig zijn en het onrecht in standhouden.

Gemeente raadsverkiezingen 2022, er is niets te kiezen, mensen moeten doorkrijgen dat het allemaal lakeien zijn van het huidig Bilderberg Hitler Kabinet, de verkiezingen zijn bij voorbaat niet geldig, en moeten anders georganiseerd worden door de bevolking zelf.

Alle aangestelde burgemeesters zijn handlangers van het Huidig Hitler Kabinet, hun loyaliteit ligt niet bij de bevolking vanaf het Nazi regiem per 18 mei 1940 is ingesteld tot heden. https://lettertomaxima.blogspot.com/2019/05/sign-withacknowledgement-date-27-may.html

Alle verzonnen wetten en verdragen uit naam van niet bestaande staat Nederland zijn daarom niet rechtsgeldig ook de kies wet niet.

Veel burgemeesters hebben bewust GENOCIDE mee ondersteund en gaan door een Neurenberg tribunaal 2.0 berecht worden, op z’n tuig ga je toch niet stemmen.

Team van 1.000 advocaten en 10.000 medische experts start proces Neurenberg 2 tegen wereldleiders voor misdaden tegen de menselijkheid.

https://www.eutimes.net/2021/05/team-of-1000-lawyers-and-10000-medical-expertsstart-nuremberg-2-trial-against-world-leaders-for-crimes-against-humanity

Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich is een juridische procedure begonnen tegen de CDC, de WHO en de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Fuellmich en zijn team presenteren de defecte PCR-test en het bevel voor artsen om elk overlijden door co-morbiditeit als een Covid-sterfgeval als fraude te bestempelen.

De PCR-test is nooit ontworpen om pathogenen te detecteren en is 100% defect bij 35 cycli.

Alle PCR-tests onder toezicht van de CDC zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC geeft toe dat alle tests van meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor een positief betrouwbaar resultaat.

Dit alleen al maakt meer dan 90% van de vermeende covid-gevallen / “infecties” ongeldig die worden opgespoord door het gebruik van deze defecte test.

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten, is het “experimentele” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. Op grond van artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn “verminkingen en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermde persoon” verboden.

Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het verdrag. Het “experimentele” vaccin is in strijd met alle 10 de Neurenberg codes die de doodstraf opleggen voor degenen die deze internationale wetten willen overtreden.

Het “vaccin” voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als een vaccin te worden beschouwd en is per definitie een medisch “experiment” en proef: Biedt immuniteit tegen het virus Dit is een “lekkende” gentherapie die geen immuniteit biedt tegen Covid en waarvan 1 wordt beweerd dat het de symptomen vermindert, maar toch dubbel gevaccineerd is nu 60% van de patiënten die spoedeisende hulp of ICU nodig hebben met covidinfecties.

Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus Deze gentherapie biedt geen immuniteit en dubbel gevaccineerd kan toch het virus oplopen en verspreiden. Vermindert het aantal sterfgevallen door de virusinfectie Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen door de infectie niet. Dubbel-gevaccineerd besmet met Covid zijn ook overleden.

Vermindert de circulatie van het virus Deze gentherapie maakt nog steeds de verspreiding van het virus mogelijk omdat het geen immuniteit tegen het virus biedt.

Vermindert de overdracht van het virus Deze gentherapie maakt nog steeds de overdracht van het virus mogelijk omdat het geen immuniteit tegen het virus biedt. De volgende schendingen van de Code van Neurenberg zijn als volgt:

Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel Niemand mag worden gedwongen om een medisch experiment te doen zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke en niet-medische personen vertellen mensen dat ze de injectie moeten nemen.

Ze bieden geen informatie over de nadelige effecten of gevaren van deze gentherapie. Het enige dat u van hen hoort is: “veilig en effectief” en “de voordelen wegen zwaarder dan de risico’s”. Landen gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of om te worden verboden om deel te nemen aan de vrije samenleving onder het mandaat van een vaccinpaspoort of groene pas.

Tijdens de processen van Neurenberg werden zelfs de media vervolgd en werden leden ter dood gebracht wegens liegen tegen het publiek, samen met veel van de artsen en nazi’s die schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.

Neurenberg Code #2: Vruchtbare resultaten opleveren die op andere manieren niet kunnen worden verkregen 2 Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt het geen immuniteit tegen het virus.

Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals ivermectine, vitamine D, vitamine C, zink en een versterkt immuunsysteem voor griep en verkoudheid.

Neurenberg Code #3: basisexperimenten op resultaten van dierproeven en natuurlijke historie van ziekten Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op mensen. In mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte – een kandidaat-studie naar mRNA met resusapen met behulp van BNT162b2-mRNA en in die studie ontwikkelden alle apen longontsteking, maar de onderzoekers beschouwden het risico laag omdat dit jonge gezonde apen van 2-4 jaar waren. Israël heeft Pfizer gebruikt en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim geaccepteerd dat 80% van de ontvangers met longontsteking geïnjecteerd zijn met deze gentherapie. Ondanks deze alarmerende ontwikkeling ging Pfizer door met het ontwikkelen van hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.

Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en letsel Sinds de uitrol van het experiment en vermeld onder het CDC VAERSrapportagesysteem, zijn er meer dan 4.000 doden en 50.000 vaccinletsels gemeld in Amerika. In de EU zijn meer dan 7.000 doden en 365.000 vaccinletsels gemeld. Dit is een ernstige schending van deze code.

Neurenberg Code #5: er mag geen experiment worden uitgevoerd als er reden is om te denken dat letsel of de dood zal optreden Zie #4, gebaseerd op op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA toont ook verschillende risico’s die zijn genegeerd voor dit huidige proefgen-experiment. Een onderzoek uit 2002 naar SARS-CoV-1 spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedstolsels veroorzaken en de expressie van angiotensine 2 belemmeren. 3 Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren dat al deze risico’s erft.

Neurenberg Code #6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel Covid-19 heeft een herstelpercentage van 98-99%. De vaccinverwondingen, sterfgevallen en nadelige bijwerkingen van mRNAgentherapie zijn veel groter dan dit risico. Het gebruik van “lekkende” vaccins werd door de VS en de EU verboden voor gebruik in de landbouw vanwege de Marek Chicken-studie die aantoont dat ‘hete virussen’ en varianten opduiken… waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. Toch is dit door de CDC genegeerd voor menselijk gebruik, wetende dat het risico van nieuwe dodelijkere varianten voortkomt uit lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van hete (dodelijkere) stammen faciliteert. Toch hebben ze dit genegeerd als het om mensen gaat.

Neurenberg Code #7: voorbereiding moet worden getroffen tegen zelfs de kleine kans op letsel, handicap of overlijden Er waren geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie sloeg dierproeven over. De eigen Fase 3 menselijke klinische onderzoeken van de farmaceutische bedrijven zullen pas in 2022/2023 worden afgerond. Deze vaccins werden goedgekeurd op grond van een wet voor alleen gebruik in noodgevallen en werden opgedrongen aan een slecht geïnformeerd publiek. Ze zijn NIET door de FDA goedgekeurd.

Neurenberg Code #8: Experiment moet worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen Politici, media en actoren die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische wetenschap. Veel winkels zoals Walmart & drive-through vaccincentra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.

Neurenberg Code #9: iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen 4 Ondanks het protest van meer dan 85.000 artsen, verpleegkundigen, virologen en epidemiologen – wordt het experiment niet beëindigd. In feite zijn er momenteel veel pogingen om wetten te veranderen om naleving van vaccins af te dwingen. Denk hierbij aan verplichte en gedwongen vaccinaties. Experimentele ‘update’-opnamen zijn gepland om de 6 maanden zonder enige toevlucht te nemen tot het groeiende aantal doden en gewonden dat al door dit experiment is veroorzaakt. Deze ‘update’-shots worden zonder klinische proeven toegediend. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid.

Neurenberg Code #10: de wetenschapper moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke oorzaak is die letsel of de dood tot gevolg heeft Het is duidelijk in de statistische rapportagegegevens dat dit experiment dood en letsel tot gevolg heeft, maar alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde experts doen geen enkele poging om te voorkomen dat dit gentherapie experiment schade toebrengt aan een slecht geïnformeerd publiek. Wat kunt u doen om een einde te maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid?

Deel deze informatie. Houd uw politici, media, artsen en verpleegkundigen verantwoordelijk – dat als zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, zij ook onderworpen zijn aan de wetten die zijn uiteengezet in de Conventie van Genève en de Code van Neurenberg en kunnen worden berecht, schuldig bevonden en ter dood worden gebracht.

Juridische procedures vorderen, er is bewijs verzameld en een groot groeiend aantal experts luidt de noodklok.

Bezoek de website van de Covid commissie op: https://corona-ausschuss.de en als u door deze misdaad bent getroffen, meld het evenement, de betrokken personen en zoveel mogelijk details op de volgende website: https://www.securewhistleblower.com

Misdaden tegen de menselijkheid raken ons allemaal. Ze zijn een misdaad tegen jou, je kinderen, je ouders, je grootouders, je gemeenschap en je land en je toekomst.

Bovenstaande blootgelegde misdaden tegen de menselijkheid kunnen alleen met het Neurenberg Tribunaal 2,0 behandeld worden.

Het bedrijf Nederland is niet bevoegd om welke rechtspraak te hanteren als er geen grondwettelijke aan het rechtssysteem ten grondslag liggen. Het Bilderberg Hitler Kabinet heeft zonder geldige wettige basis na 18 mei 1940 geacteerd als een NGO bedrijf zonder legale wetgeving die immers per 13 mei 1940 zijn kommen te vervallen door het verplaatsen van de regeringszetel naar het buitenland.

Iedereen die zich heeft laten inspuiten met het Biowapen wat als Vaccin is aangeprezen zou er goed aan doen om zich op HIV te laten testen, jullie moordenaars zitten in de bedrijfsoverheid Rutte en co.

Mochten er al gemeenteraads verkiezingen door gaan, hoelang denken de gevaccineerden stumpers dan nog te leven, ze zullen nooit de 4 jaar vol kunnen maken, door het opstropen van de mouwen om mede burgers te misleiden het Biowapen te nemen.

Jeugdzorg: wat gebeurd er met kinderen als de gevaccineerde ouders aal Aids zijn overleden? Rutte en zijn mede companen hadden daar zeker plannen mee.

Er zijn bewijzen dat Jeugdzorg een aanvoer van kinderen is voor de Pedofielen in het bedrijfsbestuur van de Fake overheid.

Dit was en is de rede waarom Henriette Nakad om te stoppen als jeugdzorg advocaat. https://www.advocatie.nl/nieuws/jeugdzorgadvocaat-nakad-laat-zich-schrappen-om-burgerrechtenactivist-te-worden

Beste gedupeerde Ouders, alleenstaande moeders, maak melding bij https://www.securewhistleblower.com om dit onrecht te stoppen.

Politie en jeugdzorg medewerkers die kinderen namens de Pedo overheid ontvoeren zijn in beeld om voor het Neurenberg Tribunaal 2.0 te komen voor hun steun aan de bedrijfsmaffia van bezet Nederland.

Ziekenkosten verzekeringen, het is nooit de bedoeling geweest om u gezondheid te waarborgen met eerlijke zorg, maar een bedrijfsconstructie om u te onteigenen en ziek te houden uit winstoogmerk, stop met betalen voor een misdaad tegen je gezondheid en je levenskwaliteit.

Instelling als het CAK die zich beroepen op bestuursrecht uit naam van de Rutte Bilderberg maffia, zijn handlangers om mensen dwang op te leggen.

Dan de Systeem Hyena’s van Deurwaarders die via het fop rechtssysteem dwingen om fake gezondheid beschermingsgeld te betalen, in het belang van het ziek systeem, stop gewoon met betalen, er is niet genoeg personeel om het nog langer af te dwingen van de berooide bevolking.

Mensen begin schade claims te schrijven om Deurwaarders en de rest van het systeem gespuis aansprakelijk te stellen voor hun bijdragen aan de misdaad tegen jou als mens, pluk ze kaal op deze wijze, dan sterven ze sneller uit als de Dinosauriërs, geef ze een koekje van eigen deeg.

Als lammeren Leeuwen worden, dit kan niemand meer stoppen, handel deze keer eens uit eigenbelang en lijfsbehoud.

Waar is de nep koning gebleven? Met de grondwet verdwenen op 13 mei 1940, waar hij tijdens de doden herdenking op 4 mei 2020 zijn nederlaag heeft erkend en excuus heeft aangeboden.

Verlang niet van de huidige bestuurders dat zij het systeem gaan herstellen, want dan geeft jij je zelfbeschikking weer in handen van systeem ratten.

Schakel geen advocaten in die niets voor je kunnen betekenen omdat zij een eed hebben afgelegd aan de Fake Koning en niet bestaande of geldige grondwet vanaf 13 mei 1940.

Wordt je voor het gerecht gedaagd, eis dat dit een openbare zitting wordt waar mede leeuwen tot een burger arrest over kunnen gaan om de misdaad van het ziek systeem te stoppen.

Dan zijn er diverse mensen die een alternatieve Markplaats willen organiseren, zou het dan ook niet raadzaam zijn om een plaats voor ongevaccineerden te starten om de aanstaande Aids uitbraak te stoppen.

Hoe kunnen we mensen helpen die ten dode opgeschreven zijn als er geen genezing mogelijk zou zijn?

Feit is dat het Hitler Kabinet zijn eigen personeel mee de dood in heeft gejaagd, hoelang gehoorzamen deze domme mensen nog aan hun werkgever en onderdrukken de normale onschuldige bevolking door een wet af te dwingen die er niet is of niet rechtsgeldig is door het ontbreken van legitieme wetgeving?