Het einde van de Lock Down is in zicht.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Rinus Verhagen

Het einde van de Lock Down is in zicht.

Aangifte Fraude, valsheid in geschrifte en machtsmisbruik, genocide.

Met deze info kun je zelfs aangifte kunnen doen bij de Politie, en is men verplicht deze beschuldiging na te gaan.

Het is immer het ergste misdrijf dat ooit gepleegd is in de Nederlandse geschiedenis.

https://www.politie.nl/aangifte-of-meld…/meldformulier.html…

Als een overheid door list en bedrog zijn geloofwaardigheid heeft verloren, zijn hun aanwijzingen niets anders als gelul in de ruimte.

We mogen trots zijn al die mensen die bijgedragen hebben in de zoektocht naar de waarheid, waardoor deze corrupte regering is ontmaskerd.

Van de klokkenluiders hebben veel een hoge prijs betaald.

Enkel Maxima is er goed van af gekomen tot nu, want het blad is definitief gekeerd.

Het is mooi te zien dat Politie die mensen aanspreekt op hun voornemen om te demonstreren een goed tegen geluid krijgt.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden, of je dit nu in opdracht doet of uit eigen gestoorde vrije wil.

Feit is dat de Lock Down veel heeft losgemaakt, en mensen zijn gaan nadenken hoe het zover heeft kunnen komen.

Iedere Ambtenaar of Politie kun je confronteren met het feit dat Maxima zelf heeft verteld dat de Nederlander niet bestaat.

Dit als gevolg van 13 mei 1940, het vluchten van de toenmalige koningin Wilhelmina, waar een restrictie in de grondwet stond artikel 21 dat een regeringszeten nimmer buiten het Koninkrijk kon zetelen, omdat dan het Koninkrijk niet meer zou bestaan.

Door het invoeren van een fasciste bestuursvorm is op 18 mei 1940 is het Hitler Nazi Kabinet ontstaan.

Dit is nooit terug gedraaid, wat betekend dat het huidige kabinet nog steeds een Hitler kabinet is.

Dit is een belangrijk argument om met de Politie te bespreken, of hij wel doordrongen is van dit feit, en welke gevolgen dit heeft.

Alle wetten zijn immers op 13 mei 1940 vervallen door het vervallen van het Koninkrijk.

Dan is ook duidelijk dat alles wat aan wetten en verdragen na deze datum in naam van een niet bestaand Nederland, volgens Maxima, een grote fraude is.

Net als in Duitsland zijn alle overheid documenten, rijbewijzen, paspoorten, geboorte akten, vergunningen, etc. een vorm van valsheid in geschriften.

https://linx.li/ausweisausstellenverboten.mp3

Alle rechtszaken die vanaf die tijd in naam van een niet bestaande grondwet en wetten zijn geweest zijn dus nietig te verklaren en zouden opnieuw over gedaan moeten worden bij een nieuwe eerlijke wetgeving.

Weet dat dit het instrument is om een overheid ambtenaar mee te confronteren, en eis dat hij of zij een bewijs aandragen om dit argument te weerleggen.

Heeft hem of haar de tijd om dit te onderzoeken, zodat men zelf de waarheid gaat zien dat zij zijn gebruikt om een criminele overheid en politiek te beschermen van een ontwakende bevolking.

Ook deze Ambtenaar of Politie is slachtoffer van dit bedrog dat voor het Fake koningshuis en de politiek is gepleegd.

De ernst van de zaak is hoogverraad in tijde van oorlog, waarbij de doodstraf wordt geëist tegen dubbelspionnen en genocide plegers.

De Jalta conferentie die op 8 mei 2020 gehouden gaat worden in Moskou zal een einde maken aan de tweede wereld oorlog.

Hierdoor zitten de huidige NWO globalisten in de weg, en zullen voor hun misdaden uit de macht gezet worden, om zich te verantwoorden voor een oorlogstribunaal.

Velen zijn te dom om te beseffen wat ze hebben aangericht, neem het rekenwonder Jasser Klaver, of de kleine valse D66 nicht.

Het kan nooit zijn dat de misdaden van het huidige fascisten Hitler kabinet ongestraft hiermee wegkomt, die in opdracht handelen van de stadhouden van voormalig Nederland.

Een gesprek net de politie, zal altijd een tweerichting gesprek moeten zijn, de tijd van dicteren is voorbij.

Dit kan zeker op een wederzijds respect basis gebeuren, waarbij je duidelijk aangeeft dat dit de basis moet zijn voor een gesprek, dus hij nooit autoriteit kan uitoefenen omdat je deze niet accepteert, maar een gesprek met wederzijds respect kan waarderen om de waarheid aan het licht te brengen.

We zitten allemaal in het zelfde schuitje en moeten hier gezamenlijk uitkomen zonder dat dwang in opdracht het gezond verstand uitschakelt door een niet legaal machtsmonopolie tot geweld in opdracht van de Bilderberg Nazi’s uit de politiek en het Fake koningshuis.

Als het kwartje gevallen is zal men inzien dat ze deel uitmaken van een criminele organisatie.

Mogelijk dat we dan de opdracht kunnen geven voor een burger arrest tegen onze vijanden in de TOP.