Het bedrog, en waarom jouw rechten NIET aan wetten getoetst mogen worden

Posted on May 9, 2018 by anonymus vrijheids strijder

Als jouw rechten weer aan wetten getoetst mogen gaan worden valt de hele vermeende Elite, het koningshuis etc., als een BAKSTEEN !

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen.

Op 13 mei 1940 zijn toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, en de toenmalige regering op zeer laffe wijze gevlucht naar Engeland.

Dat toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, de toenmalige regering, en de legerleiding hier niks van afwisten is al 1 HELE GROTE LEUGEN !

IN Januari 1940 stortte er namelijk een Duitse Messerschmidt neer in het Belgisch Vucht, aan de grens met Nederland.

Met daarin 2 Duitse hoge legerofficieren, en een aktetas vol plannen voor de inval in Nederland , Belgie, Luxemburg, en Frankrijk.

De Belgische legerleiding heeft terstond ook de Nederlandse opperbevelhebber Generaal Winkelman, alsook toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, per koerier van alles op de hoogte gesteld.

In het geniep begon toenmalig staatshoofd koningin Wilhelmina, per boot al haar kostbaarheden, en al een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad naar Engeland over te brengen.

Het overtuigende bewijs dat zij het wisten is het ooggetuigenverslag van Flor Vanloffeld. Met een boekje vol interesante details. Dit boekje “De eerste duitse adelaar viel te Vucht”,  is slechts in zeer beperkte mate uitgebracht, en thans absoluut niet meer te verkrijgen,.

Want stel je voor zeg dat veel mensen hier kennis van hebben! Via een bevriende Belgische relatie, heb ik copy er van gekregen, en voor een ieder ingescand, en er een soort E boek van gemaakt. Met een klik op de link kun je het helemaal gratis downloaden; 

https://drive.google.com/file/d/0B4sTUbfNPYhEVzlpTHBweGZFVDg/view?usp=sharing

Met haar zeer LAFFE VLUCHT hebben het toenmalig Nederlandse staatshoofd, en haar regering artikel 21 van de toenmalige Grondwet overtreden, waarin staat geschreven:

art grondwet 1939

De zetel der regering werd met medeneming van een heel groot deel van de goud voorraad, want ze nam bij haar vlucht bijna het gehele restant ook nog mee naar Londen ( Engeland ), werd in ieder geval buiten “het RIJK” verplaatst.

De “STAAT DER NEDERLANDEN” heeft met de vlucht van Wilhelmina naar Engeland daar mede opgehouden te bestaan op 18 mei 1940.

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.

Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder, de plaats van Wilhelmina in “Festung Holland’ overnemen.

Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied, aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan, dat hij met intrede van den dag, het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland ( Festung Holland’ ) heeft overgenomen.

Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet, en de wetten aan de koning, en de regering zijn /waren toegekend helemaal LEGAAL overgenomen.

Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland, in Nederland, voor het Canadese leger.

Omdat koningin Wilhelmina (door met haar regering op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon.

Betekent dat er na de tweede wereldoorlog een overeenkomst had moeten worden getekend tussen de BURGER Wilhelmina, of haar gemachtigde Bernhard von Lippe- Biesterfeld, met de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, waarin de troon weer aan BURGER Wilhelmina werd teruggegeven.

Een dergelijke overeenkomst is nooit getekend.

Want Duitsland kon niet capituleren, omdat de geallieerden het staatshoofd president Karl Dönitz (1891-1980) en zijn regering in Flensburg niet erkenden.

De westerse geallieerden hadden tijdens hun conferentie in Casablanca, in januari 1943, op voorstel van de Amerikaanse president Roosevelt, besloten uitsluitend onvoorwaardelijke capitulaties van Duitsland, Italië en Japan te accepteren.

Anders volgde vernietiging.

De tekst van de capitulatieakte (Instrument of Surrender) was in 1944 reeds opgesteld door de Europese Adviescommissie (EAC).

Daarin zaten vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, en de Unie van Socialistisch Sovjet Republieken. Zij stemden op 28 juli 1944, unaniem in met de definitieve teksten van Instrument of Surrender. en Orders on the Surrender.

De gecombineerde chefs van staven, van de westerse geallieerden stemden in augustus 1944 in, met algemene richtlijnen voor lokale of regionale (deel)capitulaties.

Ook die moesten onvoorwaardelijk zijn, en beperkt blijven tot de militaire aspecten, en mochten geen beloften, of andere zaken bevatten.

Uitsluitend het opperbevel van de Duitse strijdkrachten (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) kon capituleren of instemmen, met een capitulatie door Duitse troepen.

Er is ook op 30 April 1945tijdens onderhandelingen in Achterveld NIET door de Duitsers gecapituleerd, of Nederland weer terug gegeven aan Bernard !!!!

Bernard , of Nederland heeft zelfs ook daar NIET eens ondertekend !

Ook van Rossum verteld in bovenstaand Filmpje dat er NIETS is ondertekend inz. terug gave van Nederland aan Wilhelmina !!!!

Er is op 6 mei 1945 enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, zonder dat daarbij Bernhard von Lippe- Biesterfeld, daar zelfs bij was vertegenwoordigd. 

Deze overeenkomst tussen de Canadese generaal Charles Foulkes, en de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland, van de capitulatie op 4 mei van de Duitse troepen, in Noordwest-Europa.

Volgens Russische documenten, pleegde Adolf Hitler zelfmoord op 30 april 1945 te Berlijn, derhalve heeft ook hij de troon nooit teruggegeven aan de BURGER Wilhelmina

Rijkscommissaris Seyss-Inquart, die op 30 april 1945 in Achterveld, zich al niet wilde overgeven, overleed op 16-10-1946 te Neurenberg, ook hij heeft de troon nooit teruggegeven aan de BURGER Wilhelmina

Ook de Duitse generaal Johannes Blaskowitz, Hitler gaf hem in Januari 1945 het bevel over ‘Festung Holland’. Pleegde op 5 februari 1948 zelfmoord, zonder de troon terug te geven aan de BURGER Wilhelmina, door van een galerij af te springen in de gevangenis van Neurenberg.

Alle 3, dezer lieden zijn dus formeel overleden, en KUNNEN derhalve ook nooit GEEN troon meer geven, of terug geven, aan wie dan ook.

Derhalve is het gebied, wat geografisch bekend staat, als “Nederland, c.q. staat der Nederlanden”, c.q. Koninkrijk der Nederlanden, tot op de dag van vandaag slechts ‘Festung Holland’, van het voormalig Duitse derde NAZI RIJK, zonder rechtsmatige regering, of bestuurders!

Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd, en Wilhelmina slechts een burger, maar zeker geen staatshoofd meer was.

Kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet.

Om die reden heeft de burger Wilhelmina, als geruisloze “zichzelf benoemde” opvolger van Adolf Hitler, op 24 juni 1945 de minister-president, en de ministers in het eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhorn-Drees’ zelf benoemd.

Dit was BEDROG, en FRAUDE, want zowel Seyss-Inquart, als ook Johannes Blaskowitz, leefden toen nog, en Seyss-Inquart was omdat er GEEN troon teruggave was getekend, formeel nog steeds de Rijkscommissaris van “Festung Holland’, van het Duitse derde NAZI RIJK.

Dit kabinet is op 3 juli 1946 door de burger Wilhelmina, die geen koningin meer was ontslagen nadat er dus onder BEDROG in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden.

Ook uw grootmoeder, of grootvader die ook gewoon BURGER waren zouden dit dus kunnen hebben gedaan !

Kabinet Beel I, en de daarop volgende kabinetten zijn echter geen democratisch gekozen kabinetten.

Het zijn vervolg kabinetten op het door de BURGER Wilhelmina benoemde kabinet ‘Schermerhorn-Drees’.

Als het eerste kabinet na de tweede wereld oorlog niet democratisch is gekozen, maar is benoemd door een BURGER Wilhelmina, die dus helemaal geen koningin meer was, dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten, tot heden per definitie niet democratisch, en zonder koning(in) als staatshoofd.

Hierbij is bewezen dat het gebied, wat geografisch bekend staat, als “Nederland, c.q. staat der Nederlanden”, c.q. Koninkrijk der Nederlanden, vanaf 18 mei 1940 geen koning(in, en GEEN WETTEN ) meer heeft.

Formeel nog steeds “Festung Holland’, van het Duitse derde NAZI RIJK, zonder wettige president, of staatshoofd, en een regering is.

En daarmee ook legaal, geen regering meer kan vormen, met als staatshoofd een koning(in)

En daarmee ook legaal, geen rechtsgeldige wetten meer kan maken, nog de inwoners ook maar iets kan verplichten, hen knechten, slaven, of afpersen etc.

Vele malen is al geprobeerd middels, zoals boven omschreven dus ONWETTIGE KABINETTEN, en WETTEN dit te verdoezelen !

Op grond van deze (voor)kennis hebben de onwettige regeringen, met het wijzigen van artikel 60 in 1953, en het latere zelfstandige artikel 120 in 1983, de vermeende Nederlandse Grondwet zodanig aangepast dat:

de rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten, en verdragen mag treden”.

Feiten zijn echter.

1 ) gelet op GW Art.1 gelijkheidsbeginsel; iedereen is gelijk, en dient gelijk behandelt te worden.

Gelijk een dief iets van u steelt, en het daarmede zijn / haar eigendom is, en blijft, totdat hij / zij “eigendoms” afstand heeft getekend, en het u formeel weer teruggegeven heeft, en het daarmede weer uw eigendom word.

U dus NIET eerder rechten kan ontlenen, dan dat er een formele “eigendoms” afstand / overdracht heeft plaatsgevonden.

Overlijd, of weigert de dief, dan heeft u dikke pech, en bent u uw ( voormalig) bezit / recht, voorgoed kwijt !

Nogmaals, nog Adolf Hitler, Seyss-Inquart, of Johannes Blaskowitz hebben nooit afstand getekend, en de troon etc.aan de BURGER WILHELMINA teruggegeven.

derhalve kunnen het wijzigen van artikel 60 in 1953, en het latere zelfstandige artikel 120, door onrechtmatige handelingen, van slechts gewone burgers NIET rechtmatig, en rechtsgeldig zijn.

2 ) Nederland is sedert 18 Mei 1940 geen staat meer, de fraude in 1945 begaan, mag absoluut niet aan de wetten getoetst worden, want dan komt de fraude van de vermeende ELITE, en de BURGER WILHELMINA als een paal boven water vast te staan

En daarom heeft “Festung Holland’, van het Duitse derde NAZI RIJK ook als enige in HEEL EUROPA ook geen constitutioneel hof, waar UW MENSEN, en grondwettelijke rechten volop mee geschonden kunnen worden, u geknecht, en afgeperst kan worden, door het vermeende clubje frauderende ELITE, en koningshuis.

Voor wie dit helemaal zeker wil weten, stuur Mark Rutte, of een andere topbestuurder eens een WOB verzoek, er over  !

De voorbeeldbrief kun je hier in PDF downloaden, evt. even kopieeren, en plakken, en aanpassen ;  Klik hier om de voorbeeldbrief te downloden

Feit is verder ook dat volgens de website van Gerard de Boer ; klik hier om naar de website van Gerard de Boer te gaan , en kijk in de linker kolom daar onder Wilhelmina.

U vind daar nog veel meer leugens en vals heden van Wilhelmina !

O.a. deze ;  https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/29/de-leugen-van-wilhelmina-2/ , is ook zeer belangrijk !

Waar in te lezen valt dat Wilhelmina de veroorzaker van WO 1, de Duitse keizer Wilhelm II ( waaraan zij verwant was ) besloten heeft asiel te verlenen .

Ze heeft de burgemeester van Oldenzaal onder geheimhouding, zelfs opgedragen om 40 koffers van het Duitse keizerlijke hof door te sturen naar het kasteel van graaf Bentinck bij Arnhem.

w1

Daarna bracht Wilhelmina’s adjudant-generaal J.B. van Heutsz op 5 november 1918 ook nog eens een vierdaags bezoek aan Wilhelm, op het keizerlijke hoofdkwartier in het door de Duitsers bezette Belgische Spa.

Vanwege de Nederlandse ‘neutraliteit’ werd het bezoek pas twee dagen na het einde van de Eerste Wereldoorlog in de kranten bekend gemaakt, waarbij er nadrukkelijk op gewezen werd dat het bezoek niet bedoeld was geweest om de komst van de Keizer voor te bereiden.

w2

Wilhelmina weigerde vervolgens deze “oorlogsmisdadiger” uit te leveren aan Engeland en Frankrijk, die hem als oorlogsmisdadiger wilden berechten.

w3
w4

Na het bovenstaande Koninklijk Besluit, waarbij vaststond dat Wilhelm niet uitgeleverd zou worden, verhuisde hij op 12 mei 1920 naar Huize Doorn, te Doorn om daar de komende 21 jaar riant verder te leven.

Op 4 juni 1941 overleed Wilhelm op 82-jarige leeftijd in Doorn aan longembolie.

De reusachtige krans die Hitler had bezorgd, werd tijdens de bijzetting door Duitse soldaten van de bezettingsmacht aan het hoofd van de stoet meegedragen.

w7

Uitgebreidere info, en fotomateriaal ontleend aan Gerard de Boer,  zie https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/29/de-leugen-van-wilhelmina-2/