GLADIO-21

‘GLADIO’ als codewoord voor hernieuwde terreur

Het is gebleken dat het nodig is om de geschiedenis van het zogenaamde Gladio-netwerk, NATO  clandestiene en ultrageheime ondergrondse leger, nog eens onder de loep te nemen.

Om te beginnen mogen we nooit vergeten, dat het communisme en het nationaal-socialisme (nazisme) in het zadel zijn geholpen door dezelfde macht achter de schermen. Het geldspoor terug volgen is daarbij het belangrijkste middel. Het tegen elkaar opzetten van twee strijdende partijen is niet nieuw en geeft voor de machtselite de beste resultaten. Daarom ook moeten we weten, dat de Bolsjewieken in 1917 de revolutie van de Mensjewieken kaapten, met financiële hulp van het financiële kartel  in New York. Na de Vrede van Versailles werd op dezelfde wijze de Weimar Republiek in 1933 door de Nazi’s gekaapt, met financiële hulp van hetzelfde kartel. Altijd worden beide strijdende partijen door dezelfde entiteit gefinancierd. Op die manier wordt ook altijd van tevoren bepaald, wie de strijd wint, simpel door de geldkraan verder open te zetten of juist te sluiten.

De drie wereldoorlogen

Er wordt in de geschiedenisboekjes en in het “onderwijs” geen rekening gehouden met de grote lijnen, de agenda die verborgen moet blijven. Daarom is de indeling in tijdsperioden versnipperd en spreekt men over twee wereldoorlogen, de koude oorlog (die verre van “koud” is te noemen) en de oorlog tegen het moslim-terrorisme. Het zou verstandig zijn de geschiedenis in een wat andere context te zien. De versnippering heeft ten doel om de grote lijnen te verdoezelen en de koek in hapklare brokjes aan de mensen op te voeren. Een belangrijk meetpunt is het Congres van Wenen, de conferentie van de overwinnaars van Napoleon die een soort Volkerenbond wilden optuigen zoals nu de Verenigde Naties. Tsaar Alexander Romanov stak hier een stokje voor, zou hij geweten hebben van het geheime verdrag tussen Engeland, Pruisen en Oostenrijk-Hongarije om gezamenlijk op te trekken als Rusland moest worden aangevallen? In ieder geval zette het kwaad bloed bij de geallieerden, waardoor ruim een eeuw later met de Romanovs werd afgerekend door de loopjongens van het financiële kartel: de bolsjewieken van Lenin. Het Verdrag van Parijs  in 1815 luidde een nieuwe periode in, waarbij door de restauratie van oude koninkrijken de oude tegenstellingen intact bleven. Dit soort conferenties zijn altijd door het financiële kartel gemanipuleerde ontwikkelingen om “de spanning erin te houden” en spanningen veroorzaken angstgevoelens en de roep om “bescherming”. Dit levert geld op, in tegenstelling tot ontspanning en duurzame vrede – een utopie zolang volkeren niet zelf het heft in handen nemen door de “Valsemunterij van de Elite” met wortel en tak uit te roeien. Dit zijn geen theorietjes van een amateur, maar pure geschiedschrijving. Alleen niet vanuit de hoek van de financiële elite geschreven, die categorisch hun betrokkenheid uit de rapportage weg-censureren.

Nadat de Tweede Wereldoorlog haar verwoestende werking had gedaan, was het noodzakelijk de “spanning er in te houden” en werd er een angstsfeer gecreëerd tegen de communisten, welke uiteindelijk in 1989 formeel was uitgewerkt, toen het communistische Soviet Imperium niet meer was te handhaven.  De Eerste Grote Vernietigingsoorlog (1914-1989) was ten einde. Deze oorlog is overigens voorafgegaan door de Eerste Kolonisatieoorlog, welke na de val van Napoleon is begonnen en waardoor het Britse Imperium is ontstaan.  Het was dus eind vorige eeuw,  na de val van de Berlijnse Muur noodzakelijk om een nieuwe “vijand” in stelling te brengen tegen het volledig door de financiële machtselite gecontroleerde Westen en dit is dus de islam geworden, nadat in 2001 moslims de schuld hadden gekregen van 911. De Tweede Kolonisatieoorlog is begonnen, getuige de onderwerping van Afghanistan, Irak, Libië, Syrië. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de door de in Alexandrië  (Egypte) in 1928 Britse MI-6 opgerichte en strak georganiseerde (toen nog strikt geheime) Moslim Broederschap . Werktuigen van het Westen zijn ook het wahabisme en salafisme, stromingen die we nu in Syrië tegenkomen. De (olie)monarchen in het Midden-Oosten zijn protectoraten van het Westen, seculiere staten als Syrië moeten koste wat kost vernietigd worden. Uit deze agressieve oorlogen blijkt dat de islam een militaire doctrine is en werktuig van de werkelijke macht.

Belangrijk is ook te weten, dat reeds in 1940 de basis voor dit NAVO-netwerk is gelegd als clandestiene en vanuit London gecoördineerde  verzetsgroep tegen de door de Nazi’s  bezette gebieden van Europa.  Hieronder volgt een summiere een opsomming van de ontwikkelingen van “Gladio”, de door Andreotti geïntroduceerde term in . GLADIO is het codewoord gebruikt door Andreotti, de Italiaanse premier in 1990 om de burgers de indruk te geven, dat het afgelopen was met deze clandestiene operatie.  Maar wij nemen aan, dat dit code-woord was bedoeld om de operatie om te vormen naar een nieuwe structuur. Vaak wordt het één opgeofferd om het ander geruisloos weg te moffelen.  Met andere woorden: GLADIO-21 kon ongezien verder met de clandestiene operatie. GLADIO-21 is voor ons het codewoord om de “Strategy of Tension” in de 21e eeuw versterkt voort te zetten. Angst aanjagen door terreur, gepaard gaande met de ene economische crisis na de andere. De doelstelling van GLADIO-21 is tweeledig:

  1. Destabilisering van de Westerse maatschappij door terreur en media-controle;
  2. Versterken van de centrale overheden als oplossing van de ontstane “problemen”.

  Deze “spanningsstrategie” is gebaseerd op een oud, drieledig fenomeen, de bekende Hegeliaanse versie vanTHESE –>  ANTI-THESE –>  SYNTHESE.

   1. Creëer een probleem binnen een samenleving of een bedreiging van buiten af;
   2. Coördineer de noodkreten van de bevolking om een oplossing: “De overheid moet ingrijpen”;
   3. Lever tenslotte de maatwerk-oplossing van het probleem en ruim de tegenstander op.

   Voorbeeld A

    1. Er is sprake van een bedreiging van buitenaf, het communisme en versterk het door binnenlandse onrust te zaaien;
    2. De bevolking voelt zich onveilig en roept om een oplossing;
    3. De oplossing vertaalt zich in een wapenwedloop en het uitroeien van tegenstanders in eigen heuis.

    Voorbeeld B

     1. Faciliteer zowel de  moslim-fanatiekelingen als de rechts-extremisten, zodat ze met elkaar slaags raken, waarbij een maatschappij totaal dreigt te ontwrichten;
     2. Laat de samenleving via “de politiek” schreeuwen om de oplossing, welke standaard luidt: “De overheid moet NU ingrijpen”;
     3. Legaliseer  en centraliseer via wetgeving onderdrukkende en vrijheidsbeperkende maatregelen.

     Op deze manier wordt de bevolking een rad voor ogen gedraaid, zonder dat een overgrote en gevaarlijke meerderheid het in de gaten heeft. Afwijkende meningen zijn complotten en ondermijnen de staatsveiligheid. De “overheid” beschermt onze rechten door ze af te pakken. Staten (overheden, democratieën) zeggen voor het collectief op te komen door het individu uit te rangeren.

     Een chronologische beschrijving van het clandestiene NAVO-leger

     In 1940 werd in Engeland de SOE als ondergronds sabotage netwerk door Churchill geïnstalleerd. Al in 1944 is de eerste communistische opstand (Griekenland) door agenten van de SOE bloedig neergeslagen, het eerste wapenfeit na de “bevrijding” door de geallieerden.  In 1945 werd de eerste cel van  Gladio in Finland ontdekt en ontmanteld.

     President Truman (33e graad Vrijmetselaar) richt in 1947 de CIA op, welke ontstaat uit de OSS-operatie van (Wild)  Bill Donovan (SMOM). Frank Wisner [LINK]wordt coördinator van de Gladio-operatie in West-Europa. De Franse minister van Binnenlandse zaken E. Depreux onthult het bestaan van een clandestien NAVO-leger met de naam “Plan Bleu”, waar verder weinig tot geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven. In datzelfde jaar wordt er een ondergrondse cel in Oostenrijk ontdekt, opgezet door twee rechts-extremisten, Soucek en Rössner. De mannen worden tot de strop veroordeelt, welke straf wordt omgezet inlevenslang, maar kanselier Körner regelt een generaal pardon en de zaak verdwijnt in de vergetelheid.

     In 1948 wordt in Frankrijk de “Western Union Clandestine Committee”(WUCC) opgericht om de ondergrondse activiteiten te coördineren. Een jaar later wordt WUCC in de pas opgerichte NAVO geïntegreerd met de naam “Clandestine Planning Committee”(CPC). Hoofdkwartier van de NAVO wordt Parijs.

     In de loop van 1951 coördineert CIA agent William Colby vanuit het hoofdkwartier in Stockholm de training van een clandestien netwerk wat zich uitstrekt over de NAVO-leden Denemarken en Noorwegen én de neutrale landen Finland en Zweden.

     In 1952 stapt de oud-SS-officier Hans Otto het politie-bureau van Frankfurt binnen en onthult het bestaan van een fascistisch geïndoctrineerd clandestien netwerk met de naam BDJ-TD . Hij vertrouwde de zaak niet en heeft besloten aangifte te doen van een voorgenomen moordaanslag op linkse politici:

     Er gehöre mit rund hundert weiteren Getreuen zu einer geheimen Widerstandsgruppe, die für den Fall einer sowjetischen Invasion trainiere, zahlreiche Waffenlager unterhalte und von den Amerikanern unterstützt werde.

     Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein dem rechten “Bund Deutscher Jugend” angegliederter geheimer “Technischer Dienst” (TD) auch den innenpolitischen Feind im Auge hatte. Für den Ernstfall hatten die Kameraden Listen erstellt, auf denen sich neben Mitgliedern der Kommunistischen Partei auch Sozialdemokraten befanden – allen voran der frischgewählte SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer und Herbert Wehner -, die beide am “Tag X kaltgestellt” werden sollten.

     Meer dan 100 mensen werden gearresteerd, doch om onduidelijke redenen in meerderheid weer vrijgelaten. De zaak verdween in de vergetelheid, nadat Hans Otto zelfmoord pleegde in zijn cel in afwachting van cruciale verhoren door justitie.

     http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-39997525.html

     Dan ontdekt de Zweedse politie in 1953 het clandestiene netwerk in Zweden en arresteert rechts-extremist Otto Halberg. Maar al snel wordt Hallberg vrijgelaten en de zaak gesloten zonder verdere consequenties. Ook in Noorwegen is uitgelekt, wat er ondergronds aan de gang is. Vilhelm Evang, chef Noorse Geheime Dienst (NIS) saboteert de Noorse betrokkenheid bij de CPC, het coördinatie-comité binnen de NAVO. In 1958 formeert de NAVO de nieuwe “Allied Clandestine Committee”(ACC) om alle geheime operaties van de clandestiene cellen te coördineren en versnippering tegen te gaan. ACC verdwijnt na de verhuizing van het NAVO hoofdkwartier van Parijs naar Brussel, maar wordt in het geheim omgedoopt naar SDRA-11 en overgedragen naar de Belgische Militaire Geheime Dienst (SGR).

     Dan vindt er in 1960 een militaire staatsgreep in Turkije plaats, nadat geheime elementen van het netwerk de voorbereidingen hiervoor hadden gedaan. Direct na de coup wordt de democratisch gekozen Turkse premier Adnan Menderes geliquideerd.

     In Frans Algerije wordt in 1961 door Vietnam veteranen en leden van de clandestiene NAVO operatie de “Organisation Armée Secretée” (OAS) opgericht, waarna met actieve ondersteuning van de CIA een coup wordt gepleegd tegen de regering van Charles de Gaulle. De coup mislukt.

     In 1964 vindt in Italië een stille staatsgreep plaats door de Gladio-groep aldaar onder de codenaam Operation Solo onder leiding van generaal Giovanni de Lorenzo. De machtsgreep dwingt de socialistische ministers van het kabinet de midden-linkse regering van Aldo Moro te verlaten. Deze drastische inmenging van het netwerk in de Italiaanse politiek werd  mogelijk door aanslagen en spanningen in het Italiaanse Zuid-Tirol te ensceneren. In 1965 wordt in Oostenrijk een wapen-depot door de politie ontdekt in een oude mijn. Deze blijkt daar door elementen met connecties met de Britse SOE-tak van MI-6 te zijn aangelegd. De diplomatieke rel die daar door ontstaat dwingt de Britse regering alle andere 33 wapenopslagplaatsen in Oostenrijk prijs te geven, waarna ze (weliswaar officieel) worden opgerold. In 1966 wordt in Portugal Aginter Press opgericht en onder leiding van kapitein Yves Guerin Serac worden leden van de cel opgeleid voor bomaanslagen, liquidaties, infiltratie-technieken en koloniale oorlogvoering. Portugal was toen nog een grote koloniale mogendheid, waar onrust zou ontstaan.

     In 1967 is President De Gaulle de malversaties van de Amerikanen met het clandestiene netwerk beu en schopt zonder veel omhaal de NAVO het land uit, zet bovendien de militaire samenwerking op een zeer laag pitje, hetgeen pas door President Sarkozy weer is teruggedraaid. In datzelfde jaar grijpen in Griekenland de Kolonels de macht, nadat de NAVO-gelieerde clandestiene cel “Hellenic Raiding Force” het ministerie van Defensie hebben overgenomen. Een groot aantal jaren van repressief bewind zullen volgen, waarbij de chef Nederland van Gladio Max van der Stoel de oppositie tegen het regime leidt.

     In 1968 verraadt een MI-6 agent (SOE) het Zweedse netwerk aan de Russische KGB.

     In 1969 wordt in Portugees-Mozambique de oppositieleider (FRELIMO) tegen de koloniale overheersing,Eduardo Mondlane vermoord door leden van de Aginter Press.

     In datzelfde jaar wordt er in Italië een bomaanslag gepleegd die aan 16 mensen het leven kost en vele tientallen gewonden. De schuld kreeg links-georganiseerd verzet, 30 jaar later bleek dat de CIA opdracht had gegeven aan de Italiaanse Gladio cel deze aanslag uit te voeren. In 1971 in Turkije vindt er weer een militaire coup plaats, ondersteund door clandestiene elementen van het NAVO-netwerk door middel van contra-terreur, om zoveel mogelijk politieke tegenstanders te elimineren.  In Italië worden drie politiemensen in 1972 gedood door een bomaanslag, die in eerste instantie wordt toegeschreven aan linkse terroristen, maar later is gebleken dat de rechts-extremisten hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. Het jaar 1974 is blijkbaar het jaar geweest, waarin is besloten dat de oorlog tegen de opkomst van het Eurocommunisme te vuur en te zwaard moest worden bestreden en werden de aanslagen opgevoerd.

     In 1974 vindt er in Brescia, Italië een bloedbad plaats tijdens een anti-fascistische betoging, waarbij 8 doden vallen en meer dan 100 gewonden. Tegelijkertijd doodt een bomaanslag op de trein van Rome naar München (Italicus Express) 12 mensen en vallen er bijna 50 gewonden.  In Denemarken wordt een gedeelte van het netwerk (Absalon Operatie) ontmaskerd. Tijdens een proces in Italië tegen generaal Vito Miceli,chef van de Italiaanse geheime dienst wordt het bestaan van de clandestiene NAVO operaties onthuld.

     In Duitsland wordt in 1976 de secretaris van de Bundes Nachrichten Dienst (BND) Heidron Hofer gearresteerd, ndat zij de geheime NAVO operaties had verteld aan haar man, die een Russische spion was.

     In Turkije opent de het geheime leger ( Contra Guerilla) van de NAVO het vuur op een demonstratie in Istanboel, waarbij 38 doden vallen en honderden gewonden. In Madrid vindt het Atocha bloedbad plaats, waarbij 5 doeden vallen. Deze aanslag was gericht op een advocaten-kantoor, die de belangen van Spaanse Communistische Partij behartigde.

     In Noorwegen wordt door Hans Otto Meyer het bestaan van de subversieve NAVO activiteiten onthuld, ndat er een geheime wapenopslagplaats is ontdekt.

     In 1978 wordt de Italiaanse politicus Aldo Moro gekidnapt en 55 dagen later met een nekschot vermoord in de kofferbak van een auto terug gevonden. Also Moro was eerder al bedreigd door Henry Kissinger en wilde in het onstabiele Italië neen coalitie met de communisten smeden.

     In 1980 vindt in Bologna, Italië het bloedbad op het station aldaar plaats. Een enorme bomexplosie doodt 85 mensen enmeer dan 200 raken bij die aanslag gewond. Eerst wordt de verantwoordelijkheid bij de “Rode Brigades” gelegd, maar later leidt het spoor naar “rechts-extremisten”, een clandestiene cel van het NAVO-netwerk. In München tijdens het Oktober Fest ontploft een bom, waarbij 13 mensen de dood vinden en 213 gewond raken.

     In Turkije pleegt generaal Evren, commandant van de “Contra Guerilla” groep van de NAVO een staatsgreep en neemt de macht over. Drie jaar lang zal het militaire bewind in het land huishouden, vaardigt 800 militaire wetten uit en kost duizenden doden.

     In 1981 wordt in Duitsland een enorm arsenaal wapens ontdekt op de Lüneburger Heide bij Uelzen. Rechts-extremisten gebruikten deze opslag om aanslagen mee te plegen, onder anderen de aanslag tijdens het Oktober Fest het jaar daarvoor.

     In 1983 wordt in Velp, Nederland een geheim wapendepot ontdekt, waarna de regering met een verklaring moest komen, dat deze waren bestemd voor onorthodoxe oorlogvoering in het geval van bezetting door de communisten.

     In 1984 krijgen de Turkse Koerden harde klappen te verwerken, nadat de Contra-Guerrilla een langlopende geheime oorlog tegen die bevolkingsgroep is begonnen.

     In 1984 onthult de rechts-extremist Vincenzo Vinciguerra “Operatie Gladio” en de directe betrokkenheid van de NAVO clandestiene groepen in terroristische activiteiten in het land, waar de communisten de schuld van hebben gekregen. Hij wordt tot levenslang veroordeeld.

     In de periode 1983 -1985 vinden in België de moorddadige acties van de Bende van Nijvel plaats, die in totaal aan tientallen onschuldigen het leven hebben gekost. In tegenstelling tot de algemene beweringen, zijn sommige aanslagen gericht geweest op personen die betrokkenheid hadden bij de zogenaamde “Roze Balletten” en de latere losgebarsten zaak rond Marc Dutroux. De onderzoeken leidden naar het geheime NAVO netwerk, naar de Belgische Rijkswacht en een gelieerde rechts-extremistische groepering “Westland New Post” én het “Defense Intelligence Agency” een aan het Pentagon gelieerde geheime dienst. In 1986 wordt de Zweedse premier Olof Palme vermoord, twee jaar later wordt een drugsverslaafde veroordeeld, maar weer vrijgesproken. Palme is geliquideerd door en/of door medewerking van Gladio in Zweden.

     Dan barst in 1990 een oude, niet geëxplodeerde bom uit de oorlog.

     De Italiaanse rechter Felice Casson legt de hand op geheime documenten uit het archief van de Italiaanse militaire geheime dienst in Rome. Dit “dwingt” minister president Giulio Andreotti tot de bevestiging in het Italiaanse parlement, dat deze geheime Gladio operatie inderdaad bestaat. Omdat Andreotti er gelijk even bij vermeldt, dat alle West-Europese landen bij deze operatie zijn betrokken, gaan overal de archieven open en wordt de waarheid alsnog achterhaald.

     Het hoge woord is er uit: GLADIO bestaat en moet, nu de Berlijnse Muur is geslecht worden ontmanteld. Wij houden er echter rekening mee, dat GLADIO  het codewoord en startsein is geweest voor een hernieuwde clandestiene operatie, die wij maar dopen met de naam GLADIO-21 (GLADIO_XXI), het vervangen van de communistische dreiging door een nieuwe dreiging: terrorisme met “religieuze” inslag. Het grote gevaar van de 21e eeuw is in aantocht…..

     In 1990 wil de Zwitserse kolonel b.d. Herbert Alboth, een gewezen commandant van de Zwitserse cel van Gladio (Projekt-26) de hele waarheid rond Gladio onthullen en deelt dit mede aan het Zwitserse ministerie van Defensie. Vier dagen nadien wordt hij zijn appartement aangetroffen, levenloos en omgebracht met zijn eigen bajonet. Op 17 november 1990 wordt zijn parlementair rapport echter in de openbaarheid gebracht.

     Ook in België in 1990 wordt koortsachtig door NAVO kopstukken ontkend, dat Andreotti de waarheid heeft gesproken. Maar dit weerhoudt het EU-parlement er niet van de gang van zaken zwaar te veroordelen.  Ook in Zweden publiceren de kranten dat in Finland een geheim NAVO-netwerk vanuit Stockholm werd gecoördineerd, maar alles wordt door de (onder druk gezette) politici afgedaan als sprookjes.

     In Nederland maakt de regering van premier Lubbers evenwel bekend, dat het Gladio netwerk is ontmanteld en beschouwt de zaak daarmee als afgedaan.

     Resumerend:

     De lijst is bij lange na niet compleet, maar er zijn boeken vol geschreven. Opvallend is het spoor van de terreur die door de “bevrijders” is getrokken in deze ondergrondse strijd. De zwaarst getroffen landen zijn Italië, Duitsland, Turkije en België. In feite de oude AS-mogendheden en een daarmee collaborerend Belgisch koninkrijk. Landen als Nederland bleven redelijk buiten schot. Bovendien hebben we nog niet eens gesproken over mogelijkheid dat links-extremistische groeperingen als de Rote Armee Fraktion, Rode Brigades, etc. werden gefaciliteerd door de Westerse geheime diensten. En dan vooral de sprookjes die wij dienen te gelloven als het gaat over de “tweede en derde generaties” van die terreur-groepen. Alsof ze nog eens uit de kast worden gehaald om de agenda te volvoeren.

     GLADIO-21

     Er is geen reden aan te nemen, dat het ondergrondse netwerk is ontmanteld. De subversieve activiteiten van overheden moeten altijd doorgaan om er voor te zorgen, dat de “spanning er in wordt gehouden”. Het aanjagen van angstgevoelens is de generator voor geld verdienen. De militaire tak (Corporate D.C.) van het machtskartel in de Crown City Temple in London kan geen macht uitoefenen  zonder tegenstander(s). Zo is het altijd geweest en zo is het vandaag nog.

     De belangrijkste werktuigen van die machtsuitoefening zijn:

     1. de (Internationale) wetgeving door de Crown City Temple;
     2. het hanteren van het monetair monopolie via BIS, ECB en FedRes en gelieerde Centrale Banken;
     3. het controleren van de informatie-voorziening (massa-media – inclusief het internet);
     4. het controleren en aansturen van “het onverklaarbare” – religie.

     Op een rijtje gezet komt het neer op het hebben van bepaalde MONOPOLIES:

     WETGEVING –>  MONETAIR STELSEL  –>  INFORMATIE-VOORZIENING  –>  RELIGIE & INDOCTRINATIE.

     Waar velen zich nu druk over maken, is de opkomst van terreur, met name vanuit de religieuze (moslim) en/of de rechts-extremistische hoek. Die dreiging moet in stand worden gehouden. In Amerika gebeurt dat door het inzetten van “lone nuts” die zoveel mogelijk willekeurige slachtoffers maken. Amerika moet worden ontwapend om er voor te zorgen dat de overheid verregaande controle op de bevolking kan blijven uitoefenen.

     In Europa zijn het veelal aanslagen van (vermeende)  moslims, die dood en verderf zaaien, gericht of willekeurig.

     De aanslag in Boston is een schoolvoorbeeld van een bijstelling van de taktiek. De schuld wordt gegeven aan (geimmigreerde) Chechenen, hetgeen niet los staat van ontwikkelingen in Rusland en Syrië. De aanslag in Woolwich bedoeld om de premier die (zogenaamd)  de EU uit wil stappen, argumenten te geven dat “internationale samenwerking bittere noodzaak is”.

     GLADIO-21 is volop operationeel…..

     Tenslotte:

     Er worden ons problemen opgedrongen waar we niet om hebben gevraagd en niet voor hebben kunnen kiezen. Wij worden wel geacht deze opgedrongen problemen op te lossen, maar tegelijkertijd worden er weer andere problemen gecreëerd, die we moeten oplossen. De soep wordt zo troebel, dat we de hulp van “deskundigen” en “geleerden” inroepen, waarbij altijd “de overheid” de oplossing moet aandragen. Door de democratie-fabel denkt de meerderheid, dat het volk achter de oplossingen staat.

     Politici doen niets anders dan de agenda van hun ongekozen chefs uitvoeren, als het ware verkopen aan hun electoraat.  Door het fanatiek bestrijden van neven-effecten en symptomen dienen wij te geloven, dat er hard aan wordt gewerkt. Daar zit de grote denkfout van velen van ons. Het geheime leger timmert afwijkende meningen gewelddadig in het gareel, de bewijzen zijn geleverd. Maar iedereen die ervoor verantwoordelijk is, dus per definitie óók politici, komt er mee weg, want het dient een hoger plan, het plan van de minuscule elite, de werkelijke onzichtbare macht.

     Het gevecht tegen “illegalen” is er een goed voorbeeld van. De magistrale bankfraude wordt ons verkocht als “crisis” en die moeten we bestrijden. We worden opgeroepen om te doneren voor Syrische vluchtelingen die wij (mede)  zelf helpen veroorzaken. Zo gaat het maar door: vooral de symptomen te vuur en te zwaard bestrijden, maar met angstvallig met een grote boog om de veroorzakers van de problemen heen lopen.

     BIJLAGEN

     http://operation-gladio.net/

     http://www.danieleganser.ch/e/fachzeitschriften/british/index.htm

     https://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/04/24/max-van-der-stoel-laatste-gladio-baas-dood/