Gelukkig nieuwjaar.

Geesteszieke Arrogante Frikandel HUGO.

Bravoure, grootspraak van Moordcommando Rutte en company, een zwakbegaafde Hugo Mengele liegt uit eigen werk, tegen een systeem schaap die ons in slaap moet houden.

Laten zij zelf ervaringsdeskundigen worden van hun Genocide prik.

Je moet toch wel een ontzettende idioot zijn als je deze uitspraken zelf geloofd.

Mensen die met z’n sufferd een gesprek aangaan lijken geen enkele eigenwaarde of een spoor van intelligentie te hebben, een weghonend interview als blufpoker om mensenlevens.

Rutte wil voorbereid zijn voor de Nieuwe Wereld Orde, dus begint met het ruimen van nutteloze eters in zorginstellingen, door het Frikandellen Vaccin als Bio-wapen tegen onze ouderen in te zetten.

Alle leugens over Covid19 en besmettingen zijn een grote valse vlag die over de wereld raast om de wereldbevolking met Angst de NWO in te drijven.

Nederland is al onderdeel van de NWO vanaf 1940, toen zijn we het landbestuur kwijtgeraakt aan de Nazi’s t/m heden.

Als men zich bewust is van deze coup die de politieke partijen hebben gepleegd na 5 mei 1945 tot heden, dan begrijp je ook waarom men dit niet wil toegeven.

Wat het spannend maakt is de doodstraf voor hoogverraad, als onderdeel van een criminele organisatie die de wereldmacht wil grijpen.

Hugo en Rutte hebben geen besef wat hun nu boven het hoofd hangt, zij zijn compleet geprogrammeerd om de NWO in het zadel te helpen, ten kosten van de vrijheid van de wereldbevolking.

Een regering die tegen de belangen van eigen bevolking en in het voordeel van NGO en bedrijven handelt pleegt daarmee hoogverraad, en dat in oorlogstijd, daar WW2 nooit is geëindigd.

Het opgedekte kiezersfraude in de VS zal er voor zorgen dat dit nooit meer ter wereld  kan gebeuren.

WIJ HEBBEN ZE GEVANGEN: Pallets met valse stembiljetten in Fulton County in Georgië werden geïdentificeerd, gefilmd en bemonsterd voordat ze met vrachtwagens werden opgehaald en versnipperd

Door Joe Hoft
Gepubliceerd op 1 januari 2021 om 16:33 6084 opmerkingen

De vervalste stembiljetten van Fulton County Georgia die tijdens de verkiezingen van 2020 werden geregistreerd, werden geïdentificeerd voordat de corrupte bende van Georgia-functionarissen ze oppikte en versnipperde. Er werden ook monsters genomen.

In de rest van de wereld gaat men inzien, dat de Vaccin agenda van Bill Gates een genocide project is om de-populatie agenda 21,  2030 uit te rollen.

Aansprakelijkstelling voor toedienen van de Genocide Covid19 Vaccin, waarbij geen enkele partij, politici, doctor of verpleegkundige, fabrikanten zich op kunnen beroepen onder de krijgswet, zal de doodstraf als gevolg hebben.

https://nationalfile.com/what-new-study-of-10-million-chinese-finds-asymptomatic-covid-spread-never-existed/

WAT?! Nieuwe studie van 10 miljoen Chinese vondsten dat asymptomatische covid en spreiding nooit heeft bestaan

Een nieuwe studie over asymptomatische overdracht van COVID bewijst niet alleen dat het niet gebeurt, maar bewijst dat de paniek die door de politieke klasse werd gepromoot bedoeld was om de bevolking onder controle te houden.

In volledige tegenspraak met het populaire verhaal dat wordt gebruikt door democratische politici en gouverneurs in de Verenigde Staten, toonde een nieuwe studie onder 10 miljoen mensen in Wuhan, China – ground zero voor het COVID-virus, aan dat asymptomatische verspreiding van COVID niet plaatsvindt, waardoor alle redeneringen teniet werden gedaan. voor bedrijfssluitingen en lockdowns.

De studie, gepubliceerd in het novembernummer van het peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications , bestudeerde 9.899.828 inwoners van Wuhan en screende ze tussen 14 mei 2020 en 1 juni 2020. De resultaten leverden duidelijk bewijs op voor de mogelijkheid van asymptomatische overdracht van het virus.

De studie is samengesteld door 19 wetenschappers van de Huazhong University of Science & Technology in Wuhan en zeer gerespecteerde wetenschappelijke instellingen in het VK en Australië.

https://www.oann.com/nyt-wapo-and-others-revealed-as-participating-in-ccp-propaganda-events/

NYT, WAPO En Anderen Maakten Bekend Dat Ze Deelnamen Aan Propaganda-Evenementen Van De CCP  

OAN Newsroom UPDATE 12:10 PM PT – vrijdag 1 januari 2021

Een onderzoek naar de Chinese invloed in Amerikaanse media bracht een lange lijst van reguliere media aan het licht die de Chinese Communistische Partij en haar propagandakanalen “gunstige berichtgeving” gaven.

Dit beperkt zich niet tot de VS maar de hele wereld om valse propaganda te verspreiden en het echte nieuws als Fake Nieuws te bestempelen.

De Great Reset van het World Economic Forum is op 25 December geblokkeerd voor het hele Swift betaalsysteem van de QFS en banken los te koppelen.

De Deep State regeringen kommen droog te zitten qua inkomen en macht, ze hebben geen toegang meer tot de geldcreatie dank NESARA/GESARA via de QFS.

De Eerste fondsen zijn op 25 December vrijgegeven, waarop nu het wachten is voor de verdere vrijgave aan de wereldbevolking.

Donald J Trump zal aantonen dat er massa fraude bij de verkiezingen is gepleegd op 3 november 2020. Deze verkiezingen waren reeds overbodig door het uitvaardigen van executive order op 2 november 2020, de verkiezingen waren er enkel om de fraude aan te tonen die de democraten met hulp van de CCP hebben gepleegd.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-presidents-advisory-1776-commission/

Uitvoeringsbesluit tot oprichting van de adviserende commissie van 1776 van de president

 Uitgegeven op: 2 november 2020

Door het gezag dat mij als president is verleend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, en om een ​​opkomende generatie beter in staat te stellen de geschiedenis en principes van de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 te begrijpen, en door deze , een meer volmaakte Unie vormen, wordt hierbij als volgt geordend:

Sectie 1 .  Doel . De Amerikaanse stichting voorzag een politieke orde in harmonie met het ontwerp van “de wetten van de natuur en van de natuurgod”, en zag het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk zoals belichaamd in en gesanctioneerd door de natuurwet en zijn tradities.

De vorming van een republiek rond deze principes markeerde een duidelijke afwijking van eerdere regeringsvormen, waarbij rechten werden veiliggesteld door een regeringsvorm die zijn legitieme macht ontleent aan de toestemming van de geregeerden. Tijdens haar nationale leven heeft de verkenning van de volledige betekenis van deze principes door onze Republiek geleid door de ratificatie van een grondwet, burgeroorlog, de afschaffing van de slavernij, wederopbouw en een reeks binnenlandse crises en wereldconflicten. Die gebeurtenissen leggen een duidelijk historisch record vast van een uitzonderlijke natie die zich toelegt op de ideeën en idealen van haar oprichting.

Tegen deze geschiedenis in heeft in de afgelopen jaren een reeks polemieken die gebaseerd zijn op een gebrekkige wetenschap onze stichters en onze stichtingen belasterd. Ondanks de deugden en prestaties van deze natie, wordt veel studenten nu op school geleerd om hun eigen land te haten en te geloven dat de mannen en vrouwen die het hebben gebouwd geen helden waren, maar eerder schurken. Deze geradicaliseerde kijk op de Amerikaanse geschiedenis mist perspectief, verdoezelt deugden, verdraait motieven, negeert of verdraait feiten en vergroot gebreken, waardoor de waarheid wordt verborgen en de geschiedenis wordt misvormd. Als u dit verwrongen perspectief niet identificeert, uitdaagt en corrigeert, kan dit de banden die ons land en onze cultuur met elkaar verbinden, doen rafelen en uiteindelijk uitwissen.

De recente aanvallen op onze oprichting hebben de geschiedenis van Amerika met betrekking tot ras in de verf gezet. Deze eenzijdige en verdeeldheid zaaiende verslagen negeren maar al te vaak de grote erfenis van de Amerikaanse nationale ervaring – de dappere en succesvolle poging van ons land om de vloek van de slavernij van zich af te schudden en om de lessen van die strijd te gebruiken als leidraad – negeren maar al te vaak. ons werk voor gelijke rechten voor alle burgers in het heden. Door Amerika als een onherstelbaar en systematisch racistisch land te beschouwen, kan de buitengewone rol van de grote helden van de Amerikaanse beweging tegen slavernij en burgerrechten niet worden verklaard – een groot moreel streven dat, van Abraham Lincoln tot Martin Luther King, Jr., werd gekenmerkt door religieuze gemeenschap, goede wil, vrijgevigheid van hart, nadruk op onze gedeelde principes en een inclusieve visie voor de toekomst.

Zoals deze helden hebben aangetoond, is de weg naar een hernieuwde en zelfverzekerde nationale eenheid een herontdekking van een gedeelde identiteit die geworteld is in onze grondbeginselen. Een verlies van nationaal vertrouwen in deze principes zou de opkomende generaties in gevaar brengen voor een verlammende zelftwijfel die ertoe zou kunnen leiden dat ze het geloof in het gemeenschappelijke verhaal opgeven dat ons over onze verschillen met elkaar verbindt. Zonder ons gemeenschappelijk geloof in het gelijke recht van elke individuele Amerikaan op leven, vrijheid en het nastreven van geluk, zouden autoritaire visies op de regering en de samenleving steeds aantrekkelijkere alternatieven kunnen worden voor zelfbestuur op basis van de instemming van de mensen. Het is dus noodzakelijk om de Amerikaanse jongeren toegang te geven tot wat echt inspirerend en verenigend is in onze geschiedenis, evenals de lessen die zijn geleerd door de Amerikaanse ervaring met het overwinnen van grote nationale uitdagingen. Dit is wat het geïnformeerde en eerlijke patriottisme mogelijk maakt dat essentieel is voor een succesvolle republiek.

Een herstel van het Amerikaanse onderwijs, gebaseerd op de principes van onze oprichting, die accuraat, eerlijk, verenigend, inspirerend en veredelend is, moet uiteindelijk slagen op lokaal niveau. Ouders en plaatselijke schoolbesturen moeten in staat worden gesteld om meer keuze en variatie in leerplannen op nationaal en lokaal niveau te bereiken.

De rol van de federale regering is het beschermen en behouden van de staats- en lokale controle over het curriculum, het onderwijsprogramma, de administratie en het personeel van onderwijsinstellingen, scholen en schoolsystemen. Daarom verwerpt mijn administratie het Common Core-curriculum en alle pogingen om de federale regering een nationaal curriculum of nationale normen in het onderwijs op te leggen.

Krachtige deelname aan de lokale overheid is altijd Amerika’s laboratorium van vrijheid geweest en een sleutel tot wat ons uitzonderlijk maakt. De beste manier om het verhaal van de grondbeginselen van Amerika te behouden, is door het in actie te leven door lokale gemeenschappen die de controle bevestigen over hoe kinderen patriottisch onderwijs krijgen op hun scholen.

Sec . 2 .  De adviserende Commissie van 1776 van de president . (a) Binnen 120 dagen na de datum van dit bevel, zal de minister van Onderwijs in het Department of Education de President’s Advisory 1776 Commission (“de 1776 Commission”) instellen om een ​​opkomende generatie beter in staat te stellen de geschiedenis en principes van de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 en om te streven naar een meer volmaakte Unie.

b) De Commissie van 1776 bestaat uit niet meer dan 20 leden, die worden benoemd door de voorzitter. Leden dienen voor een termijn van 2 jaar en zullen niet worden verwijderd, behalve in geval van inefficiëntie, plichtsverzuim of misdrijf. De Commissie van 1776 kan personen van buiten de federale regering met relevante ervaring of materiedeskundigheid omvatten. De Commissie van 1776 omvat ook de volgende ambtshalve leden of hoge ambtenaren die deze leden kunnen aanwijzen:

(i) de minister van Buitenlandse Zaken;

(ii) de minister van Defensie;

(iii) de minister van Binnenlandse Zaken;

(iv) de minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling;

(v) de secretaris van Onderwijs;

(vi) de assistent van de president voor binnenlands beleid; en

(vii) de assistent van de president voor intergouvernementele zaken.

(c) De Commissie van 1776:

(i) binnen 1 jaar na de datum van dit bevel een rapport opstellen voor de President, dat publiekelijk verspreid zal worden, met betrekking tot de kernprincipes van de Amerikaanse oprichting en hoe deze principes kunnen worden begrepen om verder te genieten van ‘de zegeningen van vrijheid ‘En om ons streven’ om een ​​perfectere Unie te vormen ‘te promoten. De Commissie kan naast de standpunten van de leden van de Commissie verzoeken om verklaringen en bijdragen van intellectuele en culturele figuren;

(ii) advies geven en aanbevelingen doen aan de president en de Amerikaanse Semiquincentennial Commission met betrekking tot de plannen van de federale regering om de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid te vieren en met relevante externe belanghebbenden overleggen over hun plannen;

(iii) de ontwikkeling en implementatie vergemakkelijken van een “Presidential 1776 Award” om de kennis van studenten van de Amerikaanse oprichting te erkennen, inclusief kennis over de oprichters, de onafhankelijkheidsverklaring, de constitutionele conventie en de grote soldaten en veldslagen van de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog ;

(iv) uitvoerende afdelingen en agentschappen (agentschappen) adviseren met betrekking tot hun inspanningen om patriottisch onderwijs te verzekeren – dat wil zeggen de presentatie van de geschiedenis van de Amerikaanse grondbeginselen en grondbeginselen, het onderzoek naar hoe de Verenigde Staten tijdens hun geschiedenis, en de verklaring waarom toewijding aan de ambities van Amerika gunstig en gerechtvaardigd is – wordt aan het publiek verstrekt in nationale parken, slagvelden, monumenten, musea, installaties, oriëntatiepunten, begraafplaatsen en andere plaatsen die belangrijk zijn voor de Amerikaanse Revolutie en de Amerikaanse oprichting, zoals gepast en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

(v) agentschappen adviseren over het prioriteren van de Amerikaanse oprichting in federale subsidies en initiatieven, inclusief die beschreven in sectie 4 van dit besluit, en waar passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; en

(vi) faciliteren, adviseren en promoten van andere activiteiten ter ondersteuning van publieke kennis en patriottische educatie over de Amerikaanse Revolutie en de Amerikaanse oprichting, voor zover van toepassing en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

(d) De Commissie van 1776 heeft een voorzitter en een vicevoorzitter, die door de voorzitter uit haar leden worden aangewezen. Een uitvoerend directeur, aangewezen door de secretaris van onderwijs in overleg met de assistent van de president voor binnenlands beleid, coördineert de werkzaamheden van de Commissie van 1776. De voorzitter en de vicevoorzitter werken samen met de uitvoerend directeur om regelmatige vergaderingen van de Commissie van 1776 bijeen te roepen, haar agenda vast te stellen en haar werk te leiden, in overeenstemming met deze volgorde.

(e) Het Ministerie van Onderwijs zorgt voor financiering en administratieve ondersteuning van de Commissie van 1776, voor zover wettelijk toegestaan ​​en afhankelijk van de beschikbaarheid van kredieten.

(f) Leden van de Commissie van 1776 dienen zonder compensatie, maar krijgen wel een vergoeding voor reiskosten, inclusief dagvergoedingen in plaats van levensonderhoud, zoals wettelijk toegestaan ​​voor personen die met tussenpozen in de overheidsdienst dienen (5 USC 5701-5707).

(g) Voor zover de Federal Advisory Committee Act, zoals gewijzigd (5 USC App.), van toepassing kan zijn op de Commissie van 1776, zullen alle functies van de president onder die wet, behalve die van het rapporteren aan het Congres, worden uitgevoerd door de secretaris of Education, in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uitgegeven door de Administrator of General Services.

(h) De Commissie van 1776 eindigt twee jaar na de datum van deze beschikking, tenzij deze door de president wordt verlengd.

Sec . 3 .  Viering van de Dag van de Grondwet . Alle relevante instanties zullen toezien op naleving van Titel I van Afdeling J van Public Law 108-447, die bepaalt dat “elke onderwijsinstelling die federale fondsen ontvangt voor een fiscaal jaar, op 17 september van dat jaar een onderwijsprogramma zal houden over de Amerikaanse grondwet. voor de studenten die door de onderwijsinstelling worden bediend ”, onder meer door na te gaan of elke onderwijsinstelling die federale fondsen ontvangt, wordt nageleefd. Alle relevante instanties zullen indien nodig maatregelen nemen om de naleving van die wet te verbeteren.

Sec . 4 .  Geef prioriteit aan de Amerikaanse oprichting in beschikbare federale bronnen . De volgende instanties geven prioriteit aan federale middelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om patriottisch onderwijs te bevorderen:

(a) het Department of Education, via de American History and Civics Academies en American History and Civics Education-National Activities;

b) het ministerie van Defensie, via het proefprogramma voor verbeterde burgerschapsvorming; en

(c) het Department of State, via het Bureau of Educational and Cultural Affairs, en via kansen in de programma’s Fulbright, US Speakers en International Visitors Leadership, evenals in American Spaces.

Sec . 5 .  Algemene bepalingen . (a) Niets in deze order mag worden geïnterpreteerd als een aantasting of anderszins van invloed op:

(i) de bevoegdheid die bij wet is verleend aan een uitvoerende afdeling of agentschap, of het hoofd daarvan; of

(ii) de functies van de directeur van de Office of Management and Budget met betrekking tot budgettaire, administratieve of wetgevingsvoorstellen.

(b) Dit bevel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van kredieten.

(c) Dit bevel is niet bedoeld en creëert geen recht of voordeel, inhoudelijk of procedureel, afdwingbaar in de wet of in billijkheid door een partij tegen de Verenigde Staten, haar afdelingen, agentschappen of entiteiten, haar functionarissen, werknemers , of agenten, of een andere persoon.

 DONALD J. TRUMP

HET WITTE HUIS,
2 november 2020.

WhiteHouse.gov

Hoe kan Trump de verkiezingen verliezen, terwijl de republikeinse senatoren hebben gewonnen.

Wat heeft Joe Biden ondanks fraude dan gewonnen, een failliete US Inc, zonder mogelijkheid tot het scheppen van Fiatgeld met enige tegenwaarde.

Pence breekt eindelijk met Trump: VP weigert zich aan te sluiten bij het bod van de Republikeinse Louie Gohmert in Texas om te voorkomen dat het Congres de overwinning van Biden certificeert

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9099097/VP-declines-join-Louie-Gohmerts-plan-upend-Congress-certifying-election.html

Ter voorbereiding op de grote schoonmaak en openbaringen van de misdrijven die de globalisten hebben gepleegd over de hele wereld doen zich zaken voor.

S’Nachts gaan autosnelwegen dicht in Europa.

We kunnen waarnemen dat er wel dingen gaande zijn die afwijken van ons normaal bestaan.

Dit kan tervoorbereiding van de arrestaties van de Deep State Regeringen zijn.

Het US leger is hier om eigen leger te dwingen deze arrestaties uit te voeren met een arrestatiebevel van Interpol.

Iedere politici, is duidelijk in kaart gebracht, en zal bezoek krijgen, met het verzoek om mee te komen als verdachte in de georganiceerde misdaad.

Dit zal geheel onopvallend gebeuren, zonder veel machtsvertoon in het openbaar.

De Luchtsteun of commando’s komen pas in actie als een arrestatie escaleerd.

Dus op een goede morgen staan we op en is de Dutch Cabal verdwenen.

Dan kunnen we ook de onthullingen van al hun misdaden verwachten, zo zal de Deep State over de hele wereld uitgeschakeld worden, ze worden opgejaagd en buitengesloten van het QFS goudgedekt geldsysteem.

Update van 31 december, baanbrekende bombshells onthuld aan het congres op 6 januari: https://operationdisclosure.blogspot.com/2020/12/game-changing-bombshells-to-be-unveiled.html#more Natural News , Mike Adams

Trump’s plan om op 6 januari bombshell-bewijs te ontketenen voor het Congres, net voordat het Congres stemt over welke kiezers het moeten accepteren.

Dominion-machines LIVE GEHACKT tijdens de hoorzittingen van de Senaat van Georgia over onregelmatigheden bij de verkiezingen, wat bewijst dat alle door de Dominion georganiseerde verkiezingen frauduleus en niet certificeerbaar waren. (Dit bewijst ook dat de CEO van de Dominion loog tijdens zijn eigen recente getuigenis.)

Al die functionarissen (gouverneurs, staatssecretarissen, enz.) Die verkiezingen op basis van Dominion-machines hebben gecertificeerd, zijn nu medeplichtig aan een grootschalige criminele fraudeoperatie en kunnen worden gearresteerd en aangeklaagd. met opruiing en fraude.

De Subcommissie Rechterlijke macht van de Senaat van de staat Georgia neemt unaniem een ​​motie aan om de afwezige stembiljetten van Fulton County te controleren, op basis van de demonstratie van Dominion-fraude die plaatsvond.

Bobby Piton roept op tot de arrestatie van Stacey Abrams vanwege haar rol bij grootschalige, gecoördineerde verkiezingsfraude in Georgië.

Trump-adviseur Jason Miller onthult dat Trump van plan is om op 6 januari “specifiek bewijs” naar het Congres te brengen, en legt uit dat dit bewijs nooit aan een rechtbank is voorgelegd en niet publiekelijk bekend is. (Zie hieronder voor meer gedachten over wat dit zou kunnen zijn.)

Senator Josh Hawley kondigt aan dat hij bezwaar zal maken tegen kiezers uit frauduleuze swingstaten. Twee andere senatoren (Tuberville en Duncan) sluiten zich aan, waardoor het drie wordt. (We weten nu dat bijna 100 GOP-wetgevers naar verwachting bezwaar zullen maken tegen het Huis + de Senaat.)

VP Pence annuleert zijn reis naar Israël. Is Pence van plan doortastende maatregelen te nemen om de republiek te helpen redden? We twijfelen eraan, maar de mogelijkheid blijft bestaan.

Trump twittert dat de verkiezingsfraude ‘niet kan uitstaan’. Hij trekt zijn lijn in het zand.

Trump-advocaat Jenna Ellis legt een wettelijk kader vast dat Trump in staat zou stellen de Insurrection Act of de militaire autoriteit te rechtvaardigen, en legt uit dat de rechtbanken hebben aangetoond “plichtsverzuim en trouw aan de Amerikaanse grondwet door te weigeren zaken aan te nemen” en dat president Trump dat heeft gedaan. systematisch de bescherming van een “eerlijk proces” onder de Amerikaanse grondwet geweigerd.

Het is nu duidelijk dat de juridische strategie van Trump altijd is geweest om te VERLIEZEN in de rechtbanken, om rechtvaardiging te verzamelen voor de verklaring dat het hele gerechtelijk apparaat heeft gefaald en hopeloos corrupt is, wat de mogelijkheid biedt om militaire tribunalen op te richten en uiteindelijk de corrupte rechters te arresteren. , waaronder Roberts bij SCOTUS.

Lara Trump legt uit hoe Trump op 6 januari wint, maar ze zegt dat het Huis stemt per delegatie (één staat = één stem), terwijl het duidelijk is dat Pelosi gaat proberen om een ​​stem in het Huis af te dwingen per lid (wat de Dems zouden winnen ). De grondwet is onduidelijk over hoe een dergelijke stemming precies verloopt, maar het 12e amendement bevat taal over voorwaardelijke verkiezingen die aangeven dat de stemming per delegatie zou moeten plaatsvinden, en dat is waar Rep. Mo Brooks naar streeft.

Naast dat alles verlengde Trump de Executive Order 13818 stilletjes met een jaar. Wat ik in de podcast niet volledig heb uitgelegd, vanwege tijdsbeperkingen, is dat dit uitvoerend bevel de regering toestaat om ernstige aanklachten en straffen in te dienen tegen personen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, waaronder pedo * philia.

Vanaf vandaag, met een tweet van advocaat Lin Wood, weten we nu dat [J] effrey [E] pstein leeft. [E] pstein heeft alle kennis van de pedofielen in de Amerikaanse Senaat en in posities van gouverneurschappen (evenals SCOTUS, waarbij Roberts betrokken is). Als [E] pstein nog leeft, betekent dit dat Trump hem heeft beschermd tegen de dood, en het betekent ook dat Trump de medewerking van [E] pstein heeft om te getuigen tegen [d] eep staatspedofielen.

Wat als Trump op 6 januari het Congres toespreekt en onthult dat Epstein leeft en gaat getuigen tegen alle senatoren en leden van het Huis die pedo * philes zijn, en dat Trump de volledige kracht van Executive Order 13818 tegen hen zal inzetten die medeplichtig waren aan pedo * philia of de traffic * king of chi * ldren? Dat zou een game-wisselaar zijn. We zouden theoretisch meer dan 100 leden van het Congres kunnen zien aftreden als die informatie werd onthuld.

We weten niet of dit het echte plan is, maar het is een mogelijkheid. Waarom verlengde Trump EO 13818 met een volledig jaar als Trump van plan was het Witte Huis op 20 januari te verlaten ? Hij is duidelijk niet van plan weg te gaan. Hij is in feite van plan de verraders te vervolgen.

F. Don. 31 december New York Stock Exchange om Chinese Telecom Giants te schrappen: https://www.theepochtimes.com/nyse-begins-to-delist-chinese-telecom-giants-in-compliance-with-trumps-order_3640172.html?utm_source = newsnoe & utm_medium = email & utm_campaign = breaking-2021-01-01-1 De New York Stock Exchange ( NYSE ) kondigde op 31 december aan dat het bezig is met het schrappen van drie Chinese telecombedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De drie staatsbedrijf bedrijven- China Mobile Ltd., China Telecom Corporation Ltd., en China Unicom (Hong Kong) Ltd zullen hun effecten geschorst van de handel tussen zien 7 januari en 11 januari , volgens een verklaring. De procedure voor schrapping van de notering werd uitgevoerd in overeenstemming met het uitvoerend bevel (EO) 13959 van president Donald Trump . Trump vaardigde het bevel ( pdf ) half november uit en verbood Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die door het Pentagon zijn aangewezen als banden met het Chinese leger. onder vermelding van bedreigingen voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

G. [B] iden China-beleid stort in voordat hij aantreedt, Nieuws Max TV: https://beforeitsnews.com/us-politics/2021/01/latest-breaking-news-today-us-holds-the-power- 2580935.html

H. [B] iden beschuldigd van het stelen van miljarden uit Oekraïne: https://beforeitsnews.com/politics/2020/12/biden-charged-with-stealing-ukraine-billions-treason-for-communist-interference- in-2020-verkiezing-3221786.html

I. C19 Hoax:

TOP 11 COVID-19 STATISTIEKEN MAINSTREAM NIEUWS VERBERGT VOOR U

90% van de Covid-positieve personen is asymptomatisch. Dit is de meest significante en betekenisvolle statistiek van allemaal.

Asymptomatische Covid-positieve hebben een verspreidingspercentage van slechts 0,7% – minder dan 1%. Het zijn GEEN superspreiders.

Overlevingskans van 0-69 jaar is 99,82%. Het overlevingspercentage van 70+ is 94,6% met hoge comorbiditeit en andere doodsoorzaken.

Dr.Deborah Birx en staatsgezondheidsfunctionarissen hebben bevestigd dat alle Covid-positieve personen die door andere oorzaken sterven, worden geteld als een Covid-sterfgeval, inclusief, maar niet beperkt tot: auto-ongelukken, schotwonden, 1 week om in een hospice te leven, verdrinking , dementie en alcoholvergiftiging. De meeste mensen stierven niet “VANAF” of werden “VERMOORD DOOR” Covid, ze stierven “MET IT.

Kortom, de politieke verraders komen zich te verantwoorden voor hun aandeel in de wereld fraude om de NWO Great Reset plannen met genocide plannen voor de wereldbevolking.

De levensverzekering van politici is niets meer waard, ze zijn geannuleerd door eigen toedoen.

Wie wordt nu tijdelijk de Vice President in de VS, nu Pence zich heeft bekend dat hij Deep State pion is?

Trump en zijn alliantie hebben de volle controle, want alles gaat volgens een draaiboek om de fatale klap aan de Cabal bankiers toe te brengen.

De ECB, zal net als de FED geen geld meer kunnen produceren, en worden buitengesloten van de QFS, met als gevolg dat de EU Nazi’s in Brussel geen bestaansrecht meer hebben.

We kunnen met recht zeggen een gelukkig en voorspoedige transitie van 2021 toen de gouden eeuw begon.

Rinus