Geen Grondwet

Langzaam komt alles uit waar wij voor staan Vrijspraak 8 jan 2021 geen Grondwet

Goedenavond.

Het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau, misleidt en bedriegt.
Een verkeersboete is geen besluit/beschikking met naam en handtekening conform art. 156 lid 2 Rv (authentieke akte) van een bevoegd functionaris van de publiekrechtelijke rechtspersoon het CJIB, maar een computerprint en daarom direct nietig conform art. 3:39 BW.

“Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zijn rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm zijn verricht, nietig.”

Wanneer er geen beschikking is kan er ook geen sanctie worden opgelegd. Vernietig altijd verkeersboetes van het CJIB met art. 3:44, 3:49, 3:50 en 3:53 BW en plaats ze met art. 6:62 BW in schuldeisersverzuim. Als je een verkeersboete hebt vernietigd mag het CJIB geen maatregelen ter invordering nemen zoals het “boetebedrag” verhogen, je rijbewijs innemen, je voertuig buiten gebruik stellen of je zelfs gijzelen.

Het CJIB probeert desondanks in een onaanvaardbare en ontoelaatbare doorkruising van bestuursrecht naar privaatrecht door misleiding, misbruik van omstandigheden en bedrog met jouw natuurlijk persoon een privaatrechtelijk zakelijk handelsrecht tot stand te brengen door rechtshandelingen met rechtsgevolg te plegen in jouw privaatrecht.

Moet je in beroep gaan tegen een verkeersboete van het CJIB? Nee, want je kan niet in beroep gaan tegen een niet genomen besluit/beschikking (rechtbank Den Haag, AWB 05/17777, 05/67534 (LJN: AU3054), uitspraak van 25 aug. 2005).

Daarnaast weten we nu dankzij Youri Plate dat het CJIB een ANBI is. Dat ze valsheid in geschrifte plegen met de “beschikking”. Je op allerlei manieren proberen te dwingen om te betalen zonder dat je een schenkingsovereenkomst met ze hebt. En, en, en; bij het CJIB is er niemand publiekrechtelijk rechtsbevoegd. Dat wil zeggen dat er na onderzoek bij de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen bestuurders en functionarissen zijn ingeschreven…. .

Voor mensen die al wel verkeersboetes aan het CJIB hebben betaald tot slot het volgende; het zijn giften die je kan aftrekken in je aangifte Inkomstenbelasting. Daarvoor heb je hun RSIN nodig en dat is: 822088538. Vul bij ANBI Staat der Nederlanden in.

By
Jacobus. All rights reserved.

Diep diep triest Dus niemand is bevoegd om wetten te maken geen rechter spreekt recht. Waar zijn jullie nep advocaten en juristen alles is bewezen en nog gaat het door.

HET IS ZO VER!!

dankzij Pieter omtzigt zijn toespraak kunnen we bewijzen dat alle wetten en regels niet zijn vast gelegd in de grondwet..
De lobbyisten en de multinationals maken onze wetten zonder dat ze getoetst worden door het grondwettelijkhof want die hebben we niet.
Voor alle ambtenaren is het nu game over.

Vanaf nu moeten ze ons eerst bewijzen dat ze rechtmatig bezig zij en wel bevoegd zijn.
Vraag via een woo-verzoek het volgende

Ik wil weten wie de publiekrechtelijke rechtspersoon is verbonden aan het kvk nummer.
Ik wil de titel inzien wat de publiekrechtelijke rechtspersoon heeft vast gelegd als werkzaamheden voor de ambtenaar.
Ik wil weten als de feitelijke handelingen onder de publiekrechtelijke bevoegdheid valt.
Ik wil de eenmalige machtiging zien van de publiekrechtelijke waar de ambtenaar toestemming krijgt.
Ik wil via art 2.1 bw en art 134 grondwet inzage de bevoegdheid van het openbare lichaam.

Let op dat je als antwoord krijgt dat het een natuurpersoon is dus niet bevoegd

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

https://www.kvk.nl/zoeken/handelsregister/?handelsnaam=Sabinobouw&kvknummer=&straat=Uiterwaardenstraat%20&postcode=8081hj&huisnummer=30c&plaats=Elburg%20&hoofdvestiging=1&rechtspersoon=1&nevenvestiging=1&zoekvervallen=1&zoekuitgeschreven=1&start=0