Elf tekens dat de macht van de wereldelite gestaag afneemt

De karmische gevolgen van de eeuwenlange, duivelse heerschappij van de wereldelite worden steeds duidelijker. Steeds meer tekens laten zien dat hun macht over de mensheid in rap tempo afneemt.

De afgelopen decennia is de elite als een gek bezig geweest om de macht over de gehele wereld, door implementatie van allerlei financiële en digitale systemen, te consolideren. Dit is altijd al het plan geweest, maar  het nam vooral een vlucht na 9/11 en kwam in een versnelling tijdens en na de financiële crisis in 2008.

Dit duivelse plan is echter gedoemd om te mislukken omdat het altijd de bedoeling is geweest dat de mensheid zich laat leiden door de Vrije Wil. Hoe meer de elite de mensheid probeert te beheersen, hoe meer entropie er optreedt. Onder entropie wordt verstaan; het streven van alle systemen naar de grootst mogelijke vrijheid, hetgeen tevens wanorde en onvoorspelbaarheid impliceert. Dit verschijnsel uit zich nu vooral in ‘democratische’ verkiezingsuitslagen, die — ondanks manipulaties en verkiezingsfraude — steeds vaker een uitslag laten zien die ‘men’ (de elite) niet had verwacht.

Het tijdperk van de ontmaskering

Hoewel de elite nog steeds geniet van een krankzinnige rijkdom, in vergelijking tot de gewone man en vrouw, die er elke dag hard voor moet werken, hoeven ze zich in de huidige tijdsperiode niet meer tiraniek te gedragen om de controle te behouden. Hun ware duistere kant, eeuwenlang slim verborgen onder peperdure kleding en fonkelende sieraden, krijgen we nu steeds duidelijker te zien. Dit is het tijdperk van De Ontmaskering.

De mensheid is op weg naar vrijheid

Elke dag worden mensen in drommen wakker. Sneller dan de elite hun matrix-gevangenissen kan bouwen. Het is zoals Victor Hugo al in 1862 in zijn roman ‘Les misérables’ zegt; “als het moment daar is, kan geen leger een idee tegenhouden”. Ook David Icke en Kerry Cassidy refereren in dit interview naar dit proces. David Icke beschrijft de natuurlijke staat van de mens als één van vrijheid. Hij gebruikt de metafoor van een bal die met allerlei kunstgrepen en controle onder water wordt gehouden. Zodra de druk op de bal afneemt, wordt de kans groter dat de bal weer naar het wateroppervlak terugveert, terug naar zijn natuurlijke staat. Kerry vult aan dat de mensheid juist in dit tijdperk collectief naar het ‘wateroppervlak’ beweegt, op weg naar vrijheid, waarbij de elite de druk steeds verder moet opvoeren om ons ‘onder water’ te houden. Dit creëert een periode van wanorde — de tijd waarin we nu leven — waarbij het onvoorspelbaar wordt in welke richting ‘de bal’ beweegt, maar het zeker is dat deze op een bepaald moment bovenop het wateroppervlak zal drijven.

Dit zijn de elf signalen dat de macht van de wereldelite afneemt:

1.       Officiële leugens worden niet meer serieus genomen

De leugens die worden verspreid via de reguliere media, worden niet per definitie meer door iedereen voor waar aangenomen. Meestal gaan deze leugens over oorlog en vrede, maar ook de farmaceutische industrie gebruikt het kanaal, zoals onlangs weer om een nieuwe vaccinatie tegen meningokokken te promoten, of de telecomindustrie gebruikt het om het belang van 5G wifi te propageren. Het is zo door en door slecht om te liegen over zaken waarbij veel onschuldige mensen de dood vinden zoals in oorlogen en terroristische aanslagen, dat veel mensen dat eenvoudig niet kunnen en willen geloven. Schandalen laten echter zien dat dit soort leugens al decennia lang gesneden koek zijn. Ontelbare jonge, goedhartige en moedige jongens zijn door bloeddorstige generaals op basis van smerige leugens de dood in gejaagd. En steeds meer mensen gaan dat inzien. Zelfs als ze nu de waarheid vertellen, worden ze niet meer geloofd. Vraag het aan de man op de straat, zelfs ‘niet ontwaakte’ mensen zullen beamen dat officiële kanalen niet de waarheid vertellen over de verborgen belangen van oorlogen, de financiële wereld, de voedingsindustrie en noem maar op.

2.       Het vertrouwen in democratie en politiek brokkelt af

Politici laten duidelijk zien dat ze niet de belangen behartigen van het volk dat ze representeren, maar dat ze de belangen van het grootkapitaal op de eerste plaats zetten. Een duidelijk voorbeeld is de uitslag van het Oekraïnereferendum, waarmee de heer Rutte, met een stalen grijns, zijn genderneutrale kont heeft afgeveegd. Onze verzorgingsstaat, die was gebaseerd op empathie en solidariteit, is tot op de grond toe afgebroken en laat chronisch zieken, oude mensen en psychiatrisch patiënten en anderen die zich niet volledig kunnen voegen naar het systeem, volledig in de kou staan. Verzekeringsmaatschappijen, multinationals en banken hebben het voor het zeggen. Het is ieder voor zich, want de bovenlaag die in Den Haag zetelt, zorgt prima voor zichzelf. Het CBS, hoewel niet de meest betrouwbare bron, signaleerde twee jaar geleden al een afname van het vertrouwen in de landelijke en Europese politiek. Het is niet verbazingwekkend als blijkt dat deze afname de afgelopen twee jaar nog verder heeft doorgewerkt. Maar de mensen geloven de leugens niet meer. We zien dit op Social Media en horen het terug in de gesprekken op de straat en op verjaardagsfeestjes.

3.       Steeds minder vertrouwen in kranten en televisie

Al jaren worstelen de kranten met een afnemend aantal abonnees. De teloorgang van de krant als informatieverschaffer lijkt slechts een kwestie van tijd. Jonge mensen kijken sowieso nauwelijks nog naar televisie en lezen al helemaal weinig kranten, maar er is ook een afname te zien bij de 35-plussers en zelfs bij de groepen daarboven. Een belangrijke reden is dat we tegenwoordig zelf kunnen beslissen welke informatiebronnen we willen gebruiken, maar een andere belangrijke reden, waar men het in de onderzoeken nimmer over heeft, is dat we doodziek worden van de overduidelijke propaganda en leugens, die ze nog steeds via deze mediakanalen proberen te verspreiden en op te dringen, terwijl een heleboel mensen de leugens al lang doorzien. Ze doen net alsof er niets is veranderd. Maar dat is toch echt wel zo.

4.       Bankiers worden met de nek aangekeken en als criminelen aangepakt

IJsland was tijdens de crisis het eerste land dat financieel onderuit ging door het onverantwoordelijke gedrag van de bankiers. Maar inplaats van het redden van criminele banken met geld van het volk zoals ‘onze’ Wouter Bos wél deed, (IJsland had überhaupt geen geld om banken te ‘redden’ en waarom zouden ze ook?) liet het de banken failliet gaan en sloot de bankiers op in het cachot. Iets dat wij hier beter ook hadden gedaan. IJsland is er inmiddels helemaal bovenop, de economie floreert in dat land. Hongarije volgde vier jaar geleden het voorbeeld van IJsland en gooide eerst de Rothschilds (IMF) eruit en liet de politici vervolgen die het Hongaarse volk met hoge schulden opzadelden. Ook leggen ze de banken torenhoge boetes op. Zo kan het dus ook.

5.       Het vaticaan probeert zijn imago –tegen beter weten in– te verbeteren

Onder de vorige paus Benedictus braken allerlei misselijkmakende schandalen uit, variërend van pedofiele priesters en zusters tot het witwassen van geld en regelrechte fraude. Benedictus heeft zich toen teruggetrokken, zogenaamd om gezondheidsredenen, en werd rap vervangen door de veel sympathieker overkomende Paus Francis. Deze paus werkt hard om de schade te beperken en de reputatie te herstellen. Tegen beter weten in, zo lijkt het, want de verhalen uit de religieuze beerput blijven naar boven komen zoals ook hier te zien is in het pretentieloze programma ‘Spoorloos’ waarin een maatschappelijk geslaagd, maar innerlijk gebroken man, vertelt over de gruwelijke jeugd die hij had in het kindertehuis toen hij als schattig babietje van 3 maanden bij sadistische en perverse katholieke nonnen terecht kwam. Hij werd tot zijn 12e  jaar lichamelijk en geestelijk ernstig mishandeld en ook seksueel misbruikt. Talloze slachtoffers, getuigen en insiders getuigen van het systematische misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk. Door zulke verhalen heeft de kerk bij heel veel mensen alle geloofwaardigheid voorgoed verspeeld.

6.       Soldaten en veteranen spreken zich steeds vaker uit

Mensen die vrijwillig in het leger gaan of bij de politie gaan werken, weten dat ze moeten werken binnen een strenge hiërarchie. Ze gaan akkoord met het feit dat ze wellicht orders moeten opvolgen die mogelijk in strijd zijn met hun eigen geweten. Om dat te kunnen is een speciale mentaliteit nodig, die uiteraard wordt gescreend vòòrdat individuen kunnen toetreden tot de organisatie. In Amerika worden deze mensen ‘orderfollowers’ en bij ons ‘bevel-opvolgers’ genoemd. Het is een term voor mensen die hun eigen verantwoordelijkheid en geweten in handen van anderen leggen. In dergelijke hiërarchische organisaties worden vrijdenkers, critici en sceptici zoveel mogelijk geweerd. Toch zien we de laatste jaren mondiaal een groeiende trend van soldaten en veteranen die zich uitspreken tégen de organisatie of hun oorlogsmedailles terug geven. Bradley/Chelsea Manning gaf militaire geheimen bloot aan Wikileaks en honderden veteranen kwamen de Indianen helpen bij hun gevecht degen de DAPL Dakota oliepijplijn in het reservaat. Binnen de illuminatie-organisaties worden dergelijke zaken als regelrecht verraad gezien. Zoals Einstein zei: “de pioniers van een oorlogsvrije wereld, zijn de jongen mannen en vrouwen de weigeren aan een (militaire) macht deel te nemen”.

7.       Gemilitariseerde politiestaat

Eén van de duistere tekenen dat de elite hun greep over de macht verliest, is het creëren van een gemilitariseerde politiestaat, die erop is gericht om binnenlandse onrust te bestrijden. Zowel in Amerika als in Europa is dit proces al een paar decennia in volle gang. ‘Valse vlag’gebeurtenissen worden op touw gezet. Tegenwoordig vaak met één suïcidaal figuur in de hoofdrol, die altijd zijn paspoort bij zich heeft. Deze gebeurtenissen kosten vele onschuldige burgers het leven. Een groot deel van de ‘slachtoffers’ bestaat uit ‘crisisacteurs’, die gewoon worden ingehuurd bij daartoe gespecialiseerde ondernemingen. Deze crisisacteurs zie je derhalve regelmatig terug bij diverse bloedige aanslagen over de gehele wereld. De kans dat je drie keer bij een aanslag bent en dat overleeft, is normaliter kleiner dan de kans dat je de staatsloterij wint. De elite gebruikt deze gebeurtenissen om meer camerabewaking te kunnen invoeren en binnenlandse veiligheidsdiensten meer bevoegdheid te geven ten koste van onze privacy of, zoals in Frankrijk, een noodtoestand of de ‘Staat van Beleg’ in te stellen. Het toont echter aan, dat ze er hard aan moeten trekken hun greep over de macht te behouden. Het is een voorbeeld van de toenemende druk op de metaforische bal die met man en macht onder het wateropvlak moet worden gehouden.

8.       Serieuze afscheidingsbewegingen in de hele wereld

Een staat of volk dat zich los kan maken van een grotere politieke entiteit, was tot nu toe een randverschijnsel. In Amerika winnen afscheidingsbewegingen van Colorado en Californië steeds meer de sympathie van het publiek. Hetzelfde geldt voor Canada waarbij de bevolking autonomie opeist en los wil komen van de Britse Kroon. In Spanje is er een serieuze Catalaanse afscheidingsbeweging, Schotland wil onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en het Britse Brexit is natuurlijk één van de meest heftige afscheidingsbewegingen van de afgelopen jaren jaar geweest. Er is onder veel Europese volkeren scepsis ten aanzien van Europa. De meerderheid van de Nederlanders zou, volgens een onderzoek door Maurice de Hond uit 2014, bij voorkeur uit de Europese Unie stappen en een groot deel wil terug naar de gulden. De ‘leiders’ kunnen het nog zo dwingend en mooi vertellen, het vóelt niet goed voor de man in de straat. En dat kunnen ze niet hebben, want decentralisatie is vergroting van entropie en daarmee verkleining van de macht van één groep.

9.       Steeds meer mensen verzetten zich tegen onnatuurlijk voedsel

In de hele wereld is er verzet tegen genetisch gemodificeerd voedsel; “controleer de voedselvoorziening en je hebt controle over de mensen”. Monstanto, leider binnen de genetische modificatie, is inmiddels bij grote groepen mensen maar al te goed bekend. Daar kan ook de fusie met Bayer niets aan verbeteren. Hele velden met GMO planten zijn wereldwijd al in de hens gestoken. Foodwatch is dé organisatie in Nederland die de boel goed in de gaten houdt en pleit voor labeling van ons voedsel, zodat we precies kunnen zien waar het vandaan komt. Uiteraard voert het ook actie tegen Monsanto’s pesticide glyfosaat, waarmee onze groenten en onze leefomgeving wordt vergiftigd. Gelukkig is dit middel, door acties van oplettende burgers in veel tuincentra uit de zaak gehaald. Onze iluminatie-regering is echter van plan in 2018 weer een periode groen licht voor gebruik van dit middel te geven. U kunt uw stem hiertegen nog laten horen. De gezonde voedseltrend zet zich steeds verder door; smoothie- en tarwegrasbars schieten in de grote steden als paddestoelen uit de grond. In de reguliere supermarkten kun je tegenwoordig steeds meer biologische producten krijgen, zoals kokosolie, groenten, soja- en notenmelk. En vlees gaat mensen — door de vele schandalen en uit ethische overwegingen — steeds meer tegen staan. De reguliere meda halen in elk programma dezelfde, fossiele voedselgoeroe uit de kast; Martijn Katan, spreekbuis van de voedingsindustrie, om te roepen dat het ‘allemaal wel mee valt’. Maar dat zal het tij niet meer keren. De geest is al lang uit de fles.

10.   In steeds meer landen wordt cannabis gelegaliseerd

Wie denkt dat deze ontwikkeling onbelangrijk is, heeft het mis. Het is een belangrijke indicatie dat de macht van de elite afbrokkelt. Er zijn halverwege de vorige eeuw enorme bedragen gespendeerd om cannabis in de illegaliteit te dringen. Cannabis stond door de eeuwen heen altijd bekend als een enorm krachtig medicijn voor het lichaam, de geest en voor de spirituele ontwikkeling. Bovendien zijn er veel industriële toepassingen mogelijk zoals afbreekbaar plastic, stof voor kleding, touw en ontelbare andere producten. Mensen zullen nog verbijsterd zijn als ze erachter komen hoe, waarom en door wie deze geweldige plant in het verdomhoekje terecht is gekomen. Gelukkig kunnen mensen tegenwoordig ook in Nederland medicinale canabisproducten verkrijgen en worden er overal workshops gegeven hoe je CBD, THC of CBD/THC-olie kunt maken die goed werkt bij onder meer chronische pijn, ADHD, epilepsie en zelfs kanker.

11.   Mensen staan steeds kritischer tegenover vaccinaties en de farmaceutische industrie

Via internet is het mogelijk erachter te komen wat de inhoudsstoffen van vaccinaties zijn en belangrijke klokkenluiders zoals Peter C. Gøtzsche, die de bestseller ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ schreef, hebben laten zien welke absurde bedragen er omgaan in de farmaceutische- en vaccinatie industrie. Hoewel we dat niet via de reguliere mediakanalen te zien krijgen, kunnen we, ook weer dankzij internet, waarnemen dat veel jonge, gezonde kinderen onherstelbaar beschadigd zijn geraakt na vaccinatie cocktails. Het toedienen van een grote hoeveelheid giftige stoffen aan kleine kinderen met een onontwikkeld afweersysteem, is ronduit crimineel. Je kunt niet zeggen dat het aantal slachtoffers verwaarloosbaar is, wanneer dat aantal niet goed en eerlijk wordt gedocumenteerd en de ouders niet voldoende en eerlijk worden geïnformeerd bij de vaccinatiebureaus. In Europa proberen ze het nu ‘verplicht’ te maken. Weer een signaal van wanhoop. En Italië is als eerste land uitgepikt voor dit experiment. Veel Italianen weigeren en protesteren.

Het is geen makkelijke strijd tegen een vijand die al zo lang heerst, zo machtig is en zo rijk, maar de macht van het volk is groter.  Zij weten dat en bovenstaande tekens laten zien dat ze nu alles moeten aanwenden om de macht te behouden. Wij hoeven alleen maar verder te gaan op het gekozen pad. Een pad van autonomie en eigen verantwoordelijkheid, waarbij we onze eigen keuzes maken en zelf het script voor de toekomst schrijven. Hoe meer we dit zullen doen, hoe minder mensen zullen afwachten totdat de autoriteiten een oplossing bedacht hebben en hoe meer macht de elite over het volk verliest.

Dit stuk is gebaseerd op het stuk ’10 signs the global elite are losing control’ door Eric Blair van de True Activist. Het is bewerkt, geactualiseerd en op Nederlandse leest geschoeid.

Cassandra de Wit | bron: ellaster.nl

Bron