Einde van alle fraude

Wat zich voordoet als koninklijk is een grote fraude waar het volk van bezet Nederland in is gaan geloven.

Ze hebben allemaal de zelfde oorsprong van de Nazi’s

Direct na de Bilderberg treffen in 1992, heeft Nazi Bernhard die de stadhouder van bezet Nederland was en nu onder Willy de overbodige valt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie_1992

De Bilderbergconferentie van 1992 werd gehouden van 21 t/m 24 mei 1992 in het Royal Club Evian Hotel en het Ermitage Hotel in Evian-les-BainsFrankrijk. Vermeld zijn de officiële agenda indien bekend, alsmede namen van deelnemers indien bekend. Achter de naam van de opgenomen deelnemers staat de hoofdfunctie die ze op het moment van uitnodiging uitoefenden.

Dood is erg duurzaam met de Covid Genocide, https://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

De volledige tekst van Agenda 21 werd openbaar gemaakt op de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling ( Earth Summit ), gehouden in Rio de Janeiro op 13 juni 1992, waar 178 regeringen stemden om het programma goed te keuren. De definitieve tekst was het resultaat van opstellen, overleg en onderhandelingen, beginnend in 1989 en culminerend in de twee weken durende conferentie.

Het werk van Bernhard: Operatie Paperclip

De Gestapo samenvoegen met de OSS van de VS = CIA die vanuit City of London aangestuurd word en in de Amerikaanse regering is geïnfiltreerd.

Oprichten AIVD = CIA

Media aangestuurd door CIA en AIVD in opdracht van het Hitler Kabinet nu onder leiding van Pedo Rutte.

Dan kunnen we ons goed voorstellen waarom Pedo Demmink niet onderzocht mocht worden, dan zouden ze allemaal vallen wat nu ook gaat gebeuren, alles zal bekend gaan worden ook over het inlegvelletje van Rutte ivm Mensen en Adrenochrom Handel via Rotterdam, vervoerd via Evvergreen van Clinton, weten we ook waarom deze veel geld ontvangen heeft vanuit bezet Nederland de postcode loterij.

Genocide “Agenda 21” vanuit Nazi Nederland.

Vanuit de Nederlandse Nazi Bilderbergpolitiek  wordt de hele wereldbevolking vergiftigd onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, AGENDA 21 door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol”  in juni 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties werd afgesloten en ondertekend tijdens de “Earth Summit” in Rio de Janeiro. onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Op deze manier wil men een Nieuwe wereld Orde opdringen omdat de burger in deze omstandigheden geen andere keus meer zou hebben.

De Verklaring van Rio de Janeiro inzake milieu en ontwikkeling bevat zevenentwintig principes die de basis vormen voor toekomstige beleidsontwikkeling, en die ten grondslag liggen aan Agenda 21.

Agenda 21 is het actieprogramma voor de 21ste eeuw, waarin een groot aantal terreinen aan de orde komt.

1. Totstandbrenging en bestuur van een wereldoverheid(Politiek)

2. Controle over bevolkingsaantal en geboortebeperking(farmaceutische industrie)

3. Milieu en de relatie van de mens met de natuur

4. Spiritualiteit(Media)

Bilderberger Zbigniew Brzeziński “Het is makkelijker om een ​​miljoen mensen te doden … dan is het om ze te controleren”

Lees meer: https://nwoisnow.webnode.nl/agenda-21/

De Cabal is failliet, beurzen zijn zwaar gemanipuleerd en geen afspiegeling van de realiteit, wat we spoedig gaan zien.

Om deze misdaad te stoppen is bewust te zijn van wat ze ons hebben aangedaan.

BETAAL deze schoften niet meer van het bedrijf waar je geen contract mee hebt NEDERLAND BV en zijn onderliggende Bedrijven als Belastingdienst en CJIB incasso maffia.

Betaal ook de handlangers niet meer als de Gemeente die niet gekozen Burgemeesters hebben.

Zij allen zijn medeplichtig aan de Covid GENOCIDE en zullen spoedig verdwijnen.

Dit maakt dat we een zelfbestuur moeten gaan invoeren waar geen plaats is voor kartel politiek in welke vorm dan ook.

De 365 gemeenten zijn 365 projecten, met deelprojecten van deelgemeente en wijken.

Hier hebben we eerlijke mensen voor nodig.

De rechtspraak van nu is een rookgordijn van leugens en misleiding zonder geldige wetten.

Onder Ruud Lubbers heeft de minister van justitie Donner artikel 120 in gevoerd waardoor de hele rechtspraak buiten werking is gesteld.

Niet dat er veel toe doet, want deze was al vervallen per 13 mei 1940, dus alle rechtszaken onder fake Nederlandse wetgeving zijn bedrog en ongeldig, dus alle uitspraken zijn nietig.

Dan zal je ook begrijpen dat contracten die aangegaan zijn door een Land wat niet bestaat niet geldig zijn zoals  de corrupte EU, EC, VN, WHO, en asiel overeenkomsten om Europa te vernietigen. 

Waar kwam de eerste handelsbeurs vandaan, dit kwam voort uit de VOC, dan is de Nederlandse Bank zonder staat dus de Wereldbank onder leiding van de BIS Bank in Zwitserland.

De eigenaren van de Bis bank zijn de Rotschild en Rockefellers.

Daar kwam het bevel vandaan om de Genocide te starten waar men reeds jaren eerder alle patenten van had geregeld, ook de Vaccinaties om Genocide te starten.

Regeringen werden beloond met grote sommen geld als zij de Lockdown en fraude mee ondersteunden.

Ziekenhuizen zijn moordfabrieken geworden die premie kregen voor iedere moord.

Dit bedrog is erg groot geweest en nog steeds, velen hebben meegedaan zonder zich bewust te zijn.

Huisartsen die geldbelust waren zijn bezweken in de veronderstelling dat de Fake regering hun dit kon opdragen, echter zijn allemaal verantwoordelijk voor de GENOCIDE.

Om het geloofwaardig te maken werden mensen met fake info en valse cijfers door MSM gebombardeerd, om de Spy-op en vals verhaal te ondersteunen op valse cijfers.

Als we te vinden zijn zoals Hugo de Jonge beweert van straat voor straat, huis voor huis en arm voor arm om het frikandellen injectie te ontvangen, dan moet ook duidelijk zijn over het aantal doden door hun GENOCIDE.

Dit wordt politiek correct onder het tapijt gekeerd, want dat past niet in hun plan om in het najaar de volgende dodelijke injecties te geven.

De bevolking verzwakt wordt vervangen voor duizenden laag IQ idioten uit de 3e wereld om de hele samenleving te vernietigen zoals we dat nu in Frankrijk en België zien.

Dan is de actie van de Alliantie welkom met het invoeren van GESARA, via de QFS.

Als het bericht over Brasil de RV Redemtion een preeopname was, kunnen we nu wel snel verwachten dat het los gaat.

Dit zal de voorgenomen CBDC van de WEF Nazi’s geheel vernietigen, de ECB heeft immers geen geld, net als het IMF, want men heeft geen tegenwaarde voor de digitale valuta.

Bedenk eens waar komen lonen en pensioen vandaan als er geen geld is?

Drukken uit het niets levert Inflatie op wat we nu duidelijk kunnen zien.

Dienstplicht is niet mogelijk om gedwongen te worden om voor een bedrijf NEDERLAND BV oorlog te gaan voeren, een leger is defensie het verdedigen van een Land, geen aanval oorlog tegen Rusland met de NATO Nazi’s.

Dan is het leger ook slachtoffer geworden van de Genocide prik van Rutte, en Hugo de Jonge, via sociopaat Bill Gates GAVI.

Het dikke monster van BBB staat op de loonlijst van Monsanto gif meng bedrijf van oorspronkelijk IG Farben waar ook Bernhard von Lippe en Kuru Merkel op de loonlijst hebben gestaan.

Hoeveel rottigheid willen we nog verdragen?

Als het stopt dan stopt het zijn Pedo Rutte.

Stop dan ook met betalen, ze kunnen geen kant meer op Deurwaarders worden vrij wild door het ontwaken van de bevolking.

Je hebt geen contract met een bedrijf ook met hun niet.

Zij hebben geen autoriteit om je af te persen, willen ze een zakelijke relatie met je aangaan , dan bepaal jij de voorwaarde waaronder je dit toelaat, bv met een claim van €2000 per dag oplopend met €100 tot hun kunnen aantonen dat hun claim terecht is, ondanks het ontbreken van een contract met het bedrijf Nederland BV.

Jij bent niet je echtspersoon ID Nummer die men je opgeplakt heeft als handels waar.

Dit is mensenhandel van het fijnste.

Er is geen wet die ze kunnen aantonen dat jij als Mens belastingplichtig zou zijn als MENS.

Demonstreren speelt deze schoften enkel in de kaart om geweld te gebruiken en je te dwingen.

Massaal niet meer gehoorzamen naar Satanisten is veel effectiever.

Men heeft gewoon geen mankracht om alle die niet meer mee doen in dit ziek systeem van bedrog te gaan afpersen of dwingen.

Als wij niet betalen hebben ze geen geld om hun Nazi troepen op ons lost te laten.

In feiten zijn alle Deurwaarders nu vogelvrij, een uitstervend soort wat nu snel tot de verleden tijd zal behoren.

Als je aangehouden wordt, vraag dan of men het vredesverdrag met Duitsland kan tonen (deze bestaat niet).

Dan is het ook duidelijk waarom Duitse politie in bezet Nederland met waterkanonnen was bij protesten, en het Leger onder Duits commando staat.

Wie dit negeert en niet zelf gaat denken is verloren door zijn Cognitieve dissonantie aandiening van blindheid voor de realiteit, met een vleugje Stockholm Syndroom dank aangeboren domheid of geïndoctrineerde leugens.

We gaan de dag meemaken dat de Tribunalen uitgezonden worden, dit zal voor einde September gebeuren als alle aan wijzigingen kloppen.

Ik wens jullie een fijne transitie en verlossing van de beklemmende Martix op basis van schijn realiteit en bedrog door Psychopaten te gaan ontmaskeren.

Willen jullie meldingen doen of je ter beschikking stellen voor taken in je eigen omgeving en gemeente geeft dit dan aan op https://www.freelifeworld.info/contact/ .

We moeten het nu zelf gaan doen en nooit meer overlaten aan hen die niet onze belangen dienen.