Egyptische kunstschatten van 10.000 jaar oud uit de Atlantis-periode ontdekt

Nieuwe spectaculaire archeologische ontdekkingen tonen Egyptische farao Akhenaten en koningin Nefertiti en hun connecties met het verloren continent van Atlantis. De kunstschatten dateren van minimaal 10.000 jaar voor Christus. Hierdoor zal de geschiedenis herschreven moeten worden, aangezien de Egyptische dynastieënvolgens de geschiedenisboeken pas rond ± 3000 jaar voor Christus beginnen. De ontdekkingen hebben verstrekkende gevolgen. Historicus Carmen Boulter spreekt over de recente opgravingen.

In dit video-interview vertelt doctorandus Carmen Boulter dat nieuwe historische ontdekkingen tijdens opgravingen op een afgelegen plek in Turkije, een zeer uitgebreide collectie antieke, Egyptische kunstschatten bevat, die een connectie met het verloren continent Atlantis blootleggen. Het bewijsmateriaal van een Atlantische prinses, gevonden tussen de brokstukken van een geheime grafkamer, opent allerlei vragen over onze dateringen van het oude Egypte, als ook over de Atlantische geschiedenis.

Atlantis wordt in de officiële lezing afgedaan als een mythe, opgetekend door de Griekse filosoof Plato. Hij beschrijft een geavanceerde cultuur ergens in de Atlantische oceaan, die als gevolg van hun spirituele neergang naar de bodem van de zee is gezonken. Het lijkt er sterk op dat de Atlantiërs die aan de vernietiging van hun land ontsnapt waren, naar Egypte kwamen om daar hun heerschappij voort te zetten. Boulter stelt dan ook: “Hiermee wordt de geschiedenis herschreven en de adembenemende ontdekkingen zullen voor altijd het verhaal van de vroege mensheid en de opkomst van beschaving veranderen.”

Ze legt uit dat na een wereldwijde catastrofe de kolonisatie over de hele aardbol op gang kwam. Carmen Boulter denkt dat zowel de Atlantiërs als de Egyptenaren een zeevarend volk waren die één wereldwijde oceaan bevoeren die Atlantis werd genoemd. Zo zijn er ook Egyptische kunstschatten in de Grand Canyon ontdekt. Volgens Carmen Boulter zijn de meeste mensen primair gefocust op de catastrofe van 11.600 jaar geleden, maar heeft onze planeet wel vier verschillende catastrofes meegemaakt: 11:600, 17.500, 58.000, en 85.000 jaar geleden.

Naast een komeetinslag, was in een van deze catastrofes sprake van intensieve zonnevlam-activiteiten. Zij speelt met de gedachte dat de piramides die wereldwijd gebouwd zijn, wellicht zijn gecreëerd om het elektromagnetische grid rond de aarde te stabiliseren, omdat de planeet toen dreigde te kantelen.

Boulter vertelt dat er wereldwijd 80.000 piramides in kaart zijn gebracht. Alleen al in China zijn er 240 piramides. Sommige piramides zijn echter niet meer herkenbaar als zuivere geometrische structuur, omdat ze zijn bedekt met slijk en begroeiing. Een voorbeeld hiervan is de Bosnische piramide. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt deze geschat op 30.000 jaar oud, hetgeen niet past in het verhaal van de officiële geschiedenis. Boulter vindt het wel opmerkelijk dat men er opvallend veel moeite voor doet om al deze informatie verborgen te houden.

Het bewijsmateriaal strookt niet met de officiële lezing

Tijdens de laatste catastrofe van 11.600 jaar geleden, zijn er volgens Boulter 4 verschillende rassen uitgeroeid: de Hobbits, een reuzenras, Homo Erectus, en waarschijnlijk ook de Cro-magnonmens. Ze wil echter niet zo ver gaan om stellig te claimen dat de Egyptische farao’s een andere menssoort was, al zijn er opmerkelijke anatomische verschillen met de moderne mens. Een opvallend verschil is de verlengde schedel, dat duidt op een grotere hersencapaciteit. Het impliceert ook een grotere pijnappelklier, waardoor men meer paranormale begaafdheden bezat. Wereldwijd zijn er talloze van dergelijke schedels opgegraven.

Egyptische_nephilim_lange_schedels_

Nefertiti had een verlengd schedel

Ook rond de recente ontdekkingen, die in Turkije binnenin een afgesloten berg zijn blootgelegd, hangt een sluier van controverse, intriges en opwinding. Carmen Boulter is een toonaangevende specialist op het gebied van het oude Egypte en in haar vijfdelige documentaire ‘The Pyramid Code’ (ook op Netflix te zien) laat ze een ander beeld zien van de technologische en spirituele ontwikkelingen in de oudheid. Dat dit beeld niet naar buiten mag komen, blijkt maar weer uit het feit dat de Turkse autoriteiten vlak na de ontdekking de toegang tot de archeologische plek hebben afgesloten.

Koninklijke bloedlijnen uit de Atlantis-periode

Tussen de archeologische vondsten bevinden zich niet alleen Egyptische, maar ook Perzische en Atlantische kunstschatten van minimaal 10.000 jaar oud. Men gaat er vanuit dat de Amarna-familie uit Egypte is gevlucht, een deel van hun kunstschatten heeft meegenomen en in de berg in het huidige Turkije heeft verstopt. Niet alleen de leeftijd, maar ook het materiaal en de wijze waarop het is gemaakt, lijkt oorspronkelijk uit China te komen en is generatie op generatie  doorgegeven. In deel 1 van het interview met Carmen Boulter, is te zien dat men uit al deze factoren concludeert dat ze eerst Atlantiërs waren, voordat ze Egyptisch werden.

De schokkende ontdekkingen werpen een nieuw licht op de leeftijd van de koninklijke bloedlijn van de heersende Amarna-familie. Deze koninklijke bloedlijn omvat: Akhenaten, Amenhotep, Nefertiti, Hatshepsut en Toetanchamon. Met de ontdekking van een Atlantische prinses op de locatie van antieke Egyptische Amarna-kunstschatten, rijzen allerlei belangrijke vragen over de vroege historie van de mensheid. Het impliceert dat deze ongebruikelijke Amarna-bloedlijn wellicht erfgenaam is van de koninklijke alchemisten uit de Atlantis-periode. Wellicht is er tevens een link met de legendes van hun geavanceerde spirituele bewustzijn en buitengewone paranormale gaven.

Men heeft monsters van de buitenkant van de sarcofaag geschraapt om de datum te kunnen bepalen. De sarcofaag wordt gedateerd op 11.500 jaar. Carmen Boulter: “De mainstream media zal het nooit toegeven maar er zijn over de hele wereld Egyptische kunstschatten ontdekt en de recente opgravingen zijn vele malen ouder. Hebben ze hen nagebootst? Of waren er voorheen andere wezens?”

De ware geschiedenis is een bedreiging voor de huidige machthebbers

Nu de ware geschiedenis van de mensheid stukje bij beetje wordt ontrafeld en blootgelegd, vraagt men zich af waarom dit angstvallig is verborgen en opzettelijk vervormd. Boulter legt uit: “Het verzet tegen de nieuwe feiten die de geschiedenis zullen veranderen, heeft te maken met de machtsstructuur van de verschillende instituten. Deze instanties klampen zich vast aan de huidige versie van de geschiedenis, waar ze al honderden jaren hun voordeel uit behalen.”

Ze vervolgt door te stellen dat we ons momenteel in een crisis bevinden, want als blijkt dat men in het verre verleden beter en creatiever leefde dan nu, komt alles in een nieuw daglicht te staan. Men had destijds andere waarden, zoals de waarde van ‘balans’. “Wij waarderen balans niet meer, net zomin als paranormale gaven. Het wordt eerder belachelijk gemaakt dan gewaardeerd.”

De manipulatie van het collectieve bewustzijn om de huidige status quo te behouden, heeft een sinistere reden. Als we ontdekken dat de antieke Egyptische cultuur een hoge vorm van spiritualiteit en zeer geavanceerde technologie bezat, werpt dat een ander licht op het wereldwijde, corrupte leiderschap. Als wij de nakomelingen blijken van een hogere beschaving, die tegelijk wordt onderdrukt door beheersing van ons verleden, zijn de implicaties groot en zal er een collectieve shift in in bewustzijn plaatsvinden als gevolg van deze ontdekkingen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl