Een trieste vertoning


To: <w.vhaga@tweedekamer.nl>, <p.omtzigt@tweedekamer.nl>
Cc: <C.vdStaaij@tweedekamer.nl>, <g.segers@tweedekamer.nl>, <g.wilders@tweedekamer.nl>, <h.krol@tweedekamer.nl>, <j.klaver@tweedekamer.nl>, <k.dijkhoff@tweedekamer.nl>, <l.asscher@tweedekamer.nl>, <lilianmarijnissen@sp.nl>, <m.agema@tweedekamer.nl>, <marianne.thieme@tweedekamer.nl>, <persvoorlichting@tweedekamer.nl>, <r.jetten@tweedekamer.nl>, <rvd.pers.kh@minaz.nl>, <t.baudet@tweedekamer.nl>, <t.kuzu@tweedekamer.nl>, <voorzitter@tweedekamer.nl>, <guy.verhofstadt@ep.europa.eu>, <judith.sargentini@ep.europa.eu>, <pers@omroepmax.nl>, <perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl>, <pers@tros.nl>, <persberichten@vara.nl>, <pers@fvd.nl>, <pers@ongehoordnederland.nl>, <mijnbrief@ongehoordnederland.nl>, <Leden@fvd.nl>, <ledenadministratie@pvda.nl>, <lezers@trouw.nl>, <opinie@trouw.nl>, <ombudsman@trouw.nl>, <bezorgklachten@trouw.nl>, <familieberichtentrouw@persgroep.nl>, <nieuwsdienst@trouw.nl>, <economie@trouw.nl>, <buitenland@trouw.nl>, <parlement@trouw.nl>, <sport@trouw.nl>, <kunst@trouw.nl>, <religiefilosofie@trouw.nl>, <groen@trouw.nl>, <letterengeest@trouw.nl>, <tijdpost@trouw.nl>, <secretariaat@trouw.nl>, <tijdgeest@trouw.nl>

cid:image001.jpg@01D7106C.760E73D0

Beste Thierry

Het was beschamend, je optreden in Heerlen.

Waar jij je door het corrupte regiem hebt laten uitschakelen zonder slag of stoot het hazenpad gekozen hebt.

Wat een onvolwassen en on frisse gedachte dat we jou de toekomst over ons zouden moeten toevertrouwen.

Een VVD burgemeester, die door het kartel is aangewezen, en jou zo makkelijk buiten spel kan zetten.

Politie als Waffen SS, handhavers als NSB-ers , en jij maar pronken met je EGO dat je onze belangen wil vertegenwoordigen terwijl je de X Factor daarvoor compleet ontbreekt.

Als jij een KUT fascistische Nazi Burgemeester van de VVD niet aankunt, wat moet jij dan in de politiek die tegen de bevolking is?

Je had op zijn minst de mensen kunnen duidelijk maken, dat je onder dwang van de systeem Nazi’s juist voor de veiligheid van je aanhang, en op straffen van het ingrijpen van de VVD Nazi die Heerlen gegijzeld houd zo als het systeem ook ingericht is vanaf 18 mei 1940.

Op 17 maart valt niets te kiezen als het kiesstelsel niet wijzigt dat de Nazi’s hebben ingevoerd, het is een keuze tussen lepra en Kanker.

Het zou je enorm sieren als je minder aan zelfverheerlijking zou doen, en klare wijn inschenkt over een staat die als bedrijf in Washington DC staat ingeschreven, waarvan Rutte de bedrijfsleider is, en lulhannes Willy de overbodige mee akkoord is gegaan.

Als dit stuk ellende echt een koning met een geweten was, had hij zijn land niet weg gegeven aan de NWO en de Corrupte ongekozen EU.

Het lijk niet tot je door te dringen dat we soeverein zijn, en geen wetten of regelgeving die de Nazi’s hebben verzonnen, op te volgen.

Als er geen legale wetten zijn, hebben we de keuze om voor ons zelf te kiezen, we gaan geen Pedocratie politici meer gehoorzamen, iets wat jij vandaag wel hebt gedaan in Heerlen.

Dit maakt je ongeschikt om als volksvertegenwoordiger op te treden.

Je jeugdige naïviteit en onbenulligheid van de UIL van Minerva gecombineerd met een misplaatst EGO en zelfverheerlijking met grote praatjes en de staart intrekken op het moment dat het nodig is, wekken geen vertrouwen dat je geschikt zou zijn voor leiderschap.

De bevolking heeft zelfbeschikking nodig, bestuurders voerden dat uit wat via een referendum besloten wordt, waarbij bestuurders op staande voet ontslagen kunnen worden.

We zien de vruchten die Rutte met zijn afbraakbeleid doordrukt, wie zijn jullie dat wij nog in iemand van jullie kunnen geloven of hoop moeten hebben op verandering.

Je had kunnen vertellen dat we geen legale wetgevingen meer hebben, en de Nederlander een frase is, een verzinsel, dat per 13 mei 1940 is vervallen, op het moment dat we een provincie van Duitsland geworden zijn tot heden.

En als er geen geldige wetten zijn, ook de restricties en regelgeving niet legitiem en uitvoerbaar zijn als we niet soeverein zijn, maar we ons laten misleiden en een kudde gedrag laten aanpraten door Sociopaten uit de politiek.

Heerlen was een afgang voor je Karavaan waar je zo prat op ging, ook die is nu door de VDD gesloopt, wat je overhoud is het inzicht dat je niet geschikt bent om zelfs maar een kinderboerderij te kunnen leiden.

Je hebt het af laten weten, een zwak gestald met grote praatjes, wiens propagandatour door een VVD Burgemeester is afgeschoten, net als de poging om je partij op te lossen door infiltratie in de FvD.

Mensen uit Heerlen en de rest van de Duitse provincie die jullie halsstarrig Nederland blijven noemen koesterden hoop op verandering, hen is het nu wel duidelijk geworden dat jij de X factor niet hebt.

Beste Thierry, als jij je klootje laat indalen en een vent wordt, schreeuw het dan van de daken, vertel dat we geen legale wetten hebben, dus ook de regelgeving in list zijn van de globalisten om ons te knechten.

Wij als geplaagde bevolking kunnen niet op je bouwen of vertrouwen als je zo makkelijk buitenspel te zetten bent, en met knikkende knieën het hazenpad kiest, was een vent geweest en had zelf als voorbeeld opgetreden, juist door niet te gehoorzamen.

Het succes van onze beweging, https://www.youtube.com/watch?v=CmqJxbknY_U Welke beweging, je was vergeten te bewegen, formele waarschuwing  een slag in het gezicht van mensen waar jij zegt voor hun belangen op te komen.

Als het oude systeem niet weg gaat zal er geen toekomst zijn voor de bevolking.

GESARA is de tool, en jij bent niet geschikt om een transitie door te voeren en de macht terug te geven aan de bevolking, want jij voelt jezelf zo geweldig, hebt niet de courage om de waarheid te vertellen.

We hebben niets te kiezen op 17 maart, meer van hetzelfde is geen optie, de Dictatuur moet stoppen.