DUITSLAND: DECREET VAN DE MILITAIRE OVERGANGSREGERING.

Duitsland is uitgeroepen tot een vaccinatie- en testvrije zone. Dit betekent dat alle vaccinaties, injecties en PCR-tests met onmiddellijke ingang moeten worden stopgezet. Dit is bevestigd door de opperbevelhebber van de speciale strijdkrachten voor Duitsland.

De verklaring is afgegeven in samenwerking met de World Allied Forces, de Federation of Earth Defense Special Forces en de Intergalactic Earth Protection Special Forces als Witte Hoeden. Overeenkomstige “staak het vuren” bevelen worden nu per e-mail, post, enz. door heel Duitsland verzonden.

Overgangsregeringstroepen worden over de hele wereld ingezet om de mensheid te beschermen. Zij richten militaire rechtbanken op die onder andere mensen die dit decreet overtreden ter dood kunnen veroordelen. Ook in Duitsland zullen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alle Duitse politici hebben een brief ontvangen om hun activiteiten te staken.

In deze context wordt met Duitsland niet alleen het wettelijk voortbestaande Duitse Rijk bedoeld, maar ook alle entiteiten die daar gevestigd zijn, zoals de Weimarrepubliek of de BDR. In dit verband houdt de opperbevelhebber geen rekening met een staatsgrens. Het Duitse Rijk bestaat nog steeds, omdat er na de Eerste Wereldoorlog slechts een wapenstilstand was. Het is sinds 1968 soeverein, maar zou handelingsonbekwaam kunnen worden wegens structuren die thans niet meer bestaan.

Duitsland wordt momenteel niet meer als bezet beschouwd, zodat de wetten van de militaire overgangsregering, die ter ondersteuning SHAEF wordt genoemd, nog steeds van toepassing zijn.

Alle Duitse parlementen zijn organen van in het Duitse Rijk gevestigde ondernemingen. Daarom zijn noch de Bundestag noch de deelstaatparlementen in staat wetten of verordeningen uit te vaardigen.

Volgens het rapport worden alle vaccinaties of tests beschouwd als genocide. Zij vormen een misdaad tegen de menselijkheid volgens de wet van de natuur, die de hoogste wet in dit universum is. Bovendien zijn vaccinaties en gewelddadige tests van de Code van Neurenberg van 1947 en de Conventie van Genève.